04.10.2021 08:06:43
11.10.2021 10:02:08
ซื้อ
0.01
111.07
112.78
กำไร
15.16 USD
USDJPY
ดีล
#81314431
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 08:06:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
111.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 10:02:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
112.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.16 USD
30.10.2020 05:24:40
08.10.2021 05:00:48
ขาย
0.01
1.169
1.15568
กำไร
13.32 USD
EURUSD
ดีล
#64483255
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 05:24:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.169
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 05:00:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.15568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.32 USD
23.08.2021 17:54:17
29.09.2021 16:13:52
ขาย
0.01
1.3719
1.34637
กำไร
25.53 USD
GBPUSD
ดีล
#79176015
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 17:54:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 16:13:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.34637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
25.53 USD
05.11.2020 11:28:40
29.09.2021 14:16:14
ขาย
0.01
1.177
1.1647
กำไร
12.30 USD
EURUSD
ดีล
#64417908
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 11:28:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.177
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 14:16:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.30 USD
26.07.2021 16:30:56
29.09.2021 14:06:06
ขาย
0.01
1.38
1.35
กำไร
30.00 USD
GBPUSD
ดีล
#77355347
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 16:30:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 14:06:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
30.00 USD
31.03.2021 16:26:03
20.08.2021 09:47:18
ขาย
0.01
152.51
149.322
กำไร
29.07 USD
GBPJPY
ดีล
#71686843
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 16:26:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
29.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2021 09:47:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
149.322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
29.07 USD
03.08.2021 10:50:00
20.08.2021 05:11:57
ขาย
0.01
1.3918
1.36244
กำไร
29.36 USD
GBPUSD
ดีล
#78139634
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 10:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3918
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
29.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2021 05:11:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36244
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
29.36 USD
26.03.2021 15:33:11
19.08.2021 10:12:12
ขาย
0.01
129.37
128.22
กำไร
10.48 USD
EURJPY
ดีล
#71555119
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2021 15:33:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2021 10:12:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
128.22
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.48 USD
01.07.2021 18:35:17
16.08.2021 18:40:16
ขาย
0.01
132.227
128.683
กำไร
32.44 USD
EURJPY
ดีล
#76146368
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2021 18:35:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.227
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
32.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 18:40:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
128.683
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
32.44 USD
23.04.2021 22:24:52
16.08.2021 15:40:46
ขาย
0.01
1.2095
1.1776
กำไร
31.90 USD
EURUSD
ดีล
#72569421
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 22:24:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2095
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 15:40:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.90 USD
07.01.2021 09:02:39
20.07.2021 15:53:52
ขาย
0.02
1.3595
1.359
กำไร
1.00 USD
GBPUSD
ดีล
#67545006
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 09:02:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3595
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 15:53:52
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.359
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
09.02.2021 04:12:04
20.07.2021 15:35:20
ขาย
0.01
1.3762
1.36012
กำไร
16.08 USD
GBPUSD
ดีล
#69053846
วันและเวลาเปิดทำการ
09.02.2021 04:12:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3762
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 15:35:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36012
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
16.08 USD
17.03.2021 08:59:54
20.07.2021 15:35:13
ขาย
0.01
1.3912
1.36012
กำไร
31.08 USD
GBPUSD
ดีล
#70937649
วันและเวลาเปิดทำการ
17.03.2021 08:59:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3912
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 15:35:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36012
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.08 USD