โหมดทดลองเดโม่
02.07.2019 07:14:26
02.07.2019 10:22:01
ขาย
0.02
1.26267
1.26217
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#103680514
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 07:14:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2019 10:22:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.26217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
07.06.2019 13:01:38
14.06.2019 15:34:34
ขาย
0.02
1.12523
1.12475
กำไร
1.75 USD
EURUSD
ดีล
#101170530
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2019 13:01:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12523
แลกเปลี่ยน
0.99 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2019 15:34:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.12475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.75 USD
12.06.2019 10:46:04
12.06.2019 11:08:23
ซื้อ
0.02
1.2738
1.2743
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#101494934
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2019 10:46:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2738
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2019 11:08:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.2743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
11.06.2019 00:11:29
11.06.2019 17:51:35
ซื้อ
0.02
1.3281
1.32847
กำไร
0.36 USD
USDCAD
ดีล
#101361050
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2019 00:11:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3281
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2019 17:51:35
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.32847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.36 USD
11.06.2019 09:40:16
11.06.2019 09:54:41
ขาย
0.02
1.26766
1.26716
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#101361032
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2019 09:40:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26766
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2019 09:54:41
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.26716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
07.06.2019 15:30:33
07.06.2019 15:31:26
ซื้อ
0.02
1.13008
1.13003
กำไร
-0.30 USD
EURUSD
ดีล
#101170525
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2019 15:30:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13008
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2019 15:31:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.13003
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.30 USD
07.06.2019 05:44:00
07.06.2019 15:30:02
ขาย
0.02
1.3346
1.33415
กำไร
0.47 USD
USDCAD
ดีล
#101170542
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2019 05:44:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3346
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2019 15:30:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.33415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.47 USD
05.06.2019 09:06:02
05.06.2019 11:31:47
ซื้อ
0.02
1.27196
1.27218
กำไร
0.24 USD
GBPUSD
ดีล
#100894881
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2019 09:06:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27196
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2019 11:31:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.27218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.24 USD
05.06.2019 04:23:17
05.06.2019 05:09:24
ขาย
0.02
1.33829
1.33782
กำไร
0.50 USD
USDCAD
ดีล
#100894877
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2019 04:23:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.33829
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2019 05:09:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.33782
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.50 USD
28.05.2019 09:47:28
04.06.2019 16:56:11
ซื้อ
0.02
1.26998
1.27052
กำไร
-0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#100082135
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2019 09:47:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26998
แลกเปลี่ยน
-1.68 USD
ทั้งหมด
1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2019 16:56:11
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.27052
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.80 USD
25.04.2019 12:16:04
29.05.2019 11:26:45
ซื้อ
0.02
1.35135
1.35113
กำไร
-0.25 USD
USDCAD
ดีล
#98060965
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2019 12:16:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.35135
แลกเปลี่ยน
0.28 USD
ทั้งหมด
-0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2019 11:26:45
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.35113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.25 USD
29.04.2019 19:36:36
29.04.2019 19:36:44
ซื้อ
0.02
1.11772
1.11815
กำไร
0.66 USD
EURUSD
ดีล
#98060911
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2019 19:36:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11772
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.04.2019 19:36:44
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.66 USD
25.04.2019 04:50:44
26.04.2019 15:49:45
ซื้อ
0.02
1.29124
1.29164
กำไร
0.36 USD
GBPUSD
ดีล
#98060941
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2019 04:50:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29124
แลกเปลี่ยน
-0.24 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.04.2019 15:49:45
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.29164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.36 USD
25.04.2019 11:22:45
25.04.2019 12:43:38
ขาย
0.02
1.28794
1.28745
กำไร
0.78 USD
GBPUSD
ดีล
#98060945
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2019 11:22:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.28794
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2019 12:43:38
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.28745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.78 USD
25.04.2019 00:00:56
25.04.2019 00:26:32
ขาย
0.02
112.118
112.123
กำไร
-0.29 USD
USDJPY
ดีล
#98060957
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2019 00:00:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
112.118
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2019 00:26:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
112.123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.29 USD
24.04.2019 11:01:04
24.04.2019 16:02:42
ขาย
0.02
1.11958
1.11924
กำไร
0.48 USD
EURUSD
ดีล
#97974528
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 11:01:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11958
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.04.2019 16:02:42
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11924
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.48 USD
24.04.2019 09:20:08
24.04.2019 10:01:49
ขาย
0.02
1.2922
1.29174
กำไร
0.72 USD
GBPUSD
ดีล
#97974540
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2019 09:20:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2922
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.04.2019 10:01:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.29174
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.72 USD
04.04.2019 00:17:14
04.04.2019 01:26:07
ซื้อ
0.02
1.31688
1.31735
กำไร
0.74 USD
GBPUSD
ดีล
#97008668
วันและเวลาเปิดทำการ
04.04.2019 00:17:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31688
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.04.2019 01:26:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31735
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.74 USD
02.04.2019 23:04:54
03.04.2019 03:41:40
ขาย
0.02
1.33346
1.33302
กำไร
0.41 USD
USDCAD
ดีล
#96931004
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 23:04:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.33346
แลกเปลี่ยน
-0.05 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 03:41:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.33302
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.41 USD
03.04.2019 03:30:19
03.04.2019 03:35:11
ซื้อ
0.02
0.70801
0.70845
กำไร
0.68 USD
AUDUSD
ดีล
#96930942
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2019 03:30:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.70801
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 03:35:11
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.70845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.68 USD
02.04.2019 00:02:19
02.04.2019 00:05:32
ขาย
0.02
1.30846
1.30809
กำไร
0.54 USD
GBPUSD
ดีล
#96858227
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 00:02:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30846
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 00:05:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30809
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.54 USD
05.02.2019 00:25:02
20.03.2019 20:59:52
ซื้อ
0.01
1.14442
1.14466
กำไร
-5.39 USD
EURUSD
ดีล
#94395040
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2019 00:25:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.14442
แลกเปลี่ยน
-5.53 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 20:59:52
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.14466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-5.39 USD
28.02.2019 13:18:38
20.03.2019 20:29:45
ซื้อ
0.01
1.14162
1.14262
กำไร
-1.42 USD
EURUSD
ดีล
#94440108
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2019 13:18:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.14162
แลกเปลี่ยน
-2.32 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.03.2019 20:29:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.14262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.42 USD
26.02.2019 21:04:07
26.02.2019 21:27:37
ซื้อ
0.01
1.13821
1.13912
กำไร
0.81 USD
EURUSD
ดีล
#94502675
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2019 21:04:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13821
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2019 21:27:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.13912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.81 USD
05.02.2019 09:36:42
19.02.2019 19:29:46
ซื้อ
0.02
1.30497
1.30542
กำไร
-2.66 USD
GBPUSD
ดีล
#94395353
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2019 09:36:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30497
แลกเปลี่ยน
-3.36 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.02.2019 19:29:46
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30542
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.66 USD
14.02.2019 09:01:34
14.02.2019 15:35:00
ซื้อ
0.02
1.12939
1.13018
กำไร
1.38 USD
EURUSD
ดีล
#94806033
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2019 09:01:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12939
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2019 15:35:00
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.13018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.38 USD
12.02.2019 16:08:11
12.02.2019 20:36:28
ซื้อ
0.01
1.28916
1.29011
กำไร
0.85 USD
GBPUSD
ดีล
#94718339
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2019 16:08:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28916
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2019 20:36:28
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.85 USD
12.02.2019 14:39:13
12.02.2019 18:01:27
ซื้อ
0.01
1.12952
1.13051
กำไร
0.89 USD
EURUSD
ดีล
#94718338
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2019 14:39:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12952
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2019 18:01:27
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.13051
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.89 USD
12.02.2019 05:58:30
12.02.2019 14:46:21
ซื้อ
0.02
110.648
110.437
กำไร
-4.02 USD
USDJPY
ดีล
#94718343
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2019 05:58:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
110.648
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2019 14:46:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
110.437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.02 USD
05.02.2019 02:20:37
07.02.2019 10:21:32
ซื้อ
0.02
110.013
110.063
กำไร
0.99 USD
USDJPY
ดีล
#94395613
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2019 02:20:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
110.013
แลกเปลี่ยน
0.28 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.02.2019 10:21:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
110.063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.99 USD
07.02.2019 03:46:46
07.02.2019 04:08:06
ซื้อ
0.01
1.32355
1.32394
กำไร
0.19 USD
USDCAD
ดีล
#94502719
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2019 03:46:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32355
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.02.2019 04:08:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.19 USD
06.02.2019 03:30:52
06.02.2019 07:32:04
ซื้อ
0.02
1.31467
1.31488
กำไร
0.12 USD
USDCAD
ดีล
#94440004
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2019 03:30:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31467
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2019 07:32:04
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.12 USD
05.02.2019 05:31:40
05.02.2019 05:35:44
ซื้อ
0.02
0.72345
0.72389
กำไร
0.68 USD
AUDUSD
ดีล
#94395854
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2019 05:31:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.72345
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2019 05:35:44
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.72389
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.68 USD
05.02.2019 01:29:47
05.02.2019 01:57:27
ขาย
0.02
0.72185
0.72135
กำไร
0.80 USD
AUDUSD
ดีล
#94395900
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2019 01:29:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.72185
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.02.2019 01:57:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.72135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
01.02.2019 07:42:49
04.02.2019 16:51:08
ขาย
0.02
1.14341
1.14317
กำไร
0.32 USD
EURUSD
ดีล
#94251275
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2019 07:42:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.14341
แลกเปลี่ยน
0.04 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.02.2019 16:51:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.14317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.32 USD
31.01.2019 23:56:53
01.02.2019 15:42:25
ขาย
0.02
1.31209
1.31164
กำไร
0.44 USD
USDCAD
ดีล
#94251346
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 23:56:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31209
แลกเปลี่ยน
-0.05 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.02.2019 15:42:25
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.44 USD
01.02.2019 00:16:42
01.02.2019 03:45:00
ซื้อ
0.02
1.3137
1.3142
กำไร
0.56 USD
USDCAD
ดีล
#94251368
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2019 00:16:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3137
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.02.2019 03:45:00
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.56 USD
01.02.2019 02:57:18
01.02.2019 03:27:33
ขาย
0.02
0.72637
0.72587
กำไร
0.80 USD
AUDUSD
ดีล
#94251387
วันและเวลาเปิดทำการ
01.02.2019 02:57:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.72637
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.02.2019 03:27:33
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.72587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
31.01.2019 05:06:28
31.01.2019 09:20:40
ซื้อ
0.02
1.31333
1.31383
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#94145887
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 05:06:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31333
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2019 09:20:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31383
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
31.01.2019 04:51:14
31.01.2019 05:10:49
ซื้อ
0.02
1.15012
1.15062
กำไร
0.80 USD
EURUSD
ดีล
#94145851
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 04:51:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.15012
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2019 05:10:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.15062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
31.01.2019 02:52:44
31.01.2019 05:09:21
ขาย
0.02
108.855
108.805
กำไร
0.72 USD
USDJPY
ดีล
#94145908
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 02:52:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.855
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2019 05:09:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
108.805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.72 USD
29.01.2019 23:54:54
30.01.2019 04:00:41
ขาย
0.01
1.32709
1.3266
กำไร
0.24 USD
USDCAD
ดีล
#94049315
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2019 23:54:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32709
แลกเปลี่ยน
-0.03 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.01.2019 04:00:41
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.3266
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
29.01.2019 23:57:47
30.01.2019 02:30:03
ซื้อ
0.02
0.71565
0.71615
กำไร
0.80 USD
AUDUSD
ดีล
#94049266
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2019 23:57:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71565
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.01.2019 02:30:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.71615
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
23.01.2019 10:38:10
23.01.2019 10:46:32
ซื้อ
0.01
1.298
1.2984
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#93500884
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2019 10:38:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.298
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2019 10:46:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
23.01.2019 03:44:32
23.01.2019 06:56:18
ขาย
0.01
1.33296
1.33269
กำไร
0.10 USD
USDCAD
ดีล
#93501154
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2019 03:44:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.33296
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2019 06:56:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33269
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.10 USD
23.01.2019 02:34:22
23.01.2019 03:42:47
ซื้อ
0.01
0.71307
0.71357
กำไร
0.40 USD
AUDUSD
ดีล
#93500904
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2019 02:34:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71307
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2019 03:42:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.71357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.40 USD
23.01.2019 02:34:37
23.01.2019 03:14:12
ซื้อ
0.01
109.476
109.526
กำไร
0.36 USD
USDJPY
ดีล
#93500894
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2019 02:34:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.476
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2019 03:14:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.36 USD
22.01.2019 06:04:37
22.01.2019 06:47:37
ซื้อ
0.01
1.33115
1.33162
กำไร
0.25 USD
USDCAD
ดีล
#93351192
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2019 06:04:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.33115
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2019 06:47:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.33162
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.25 USD
16.01.2019 22:42:18
17.01.2019 05:33:51
ขาย
0.01
1.28722
1.28678
กำไร
0.41 USD
GBPUSD
ดีล
#93076486
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2019 22:42:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.28722
แลกเปลี่ยน
0.07 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2019 05:33:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.28678
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.41 USD
16.01.2019 23:39:41
17.01.2019 03:40:25
ขาย
0.01
0.71666
0.7162
กำไร
0.28 USD
AUDUSD
ดีล
#93076621
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2019 23:39:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71666
แลกเปลี่ยน
-0.08 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.01.2019 03:40:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.7162
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD