11.06.2021 20:16:02
14.06.2021 00:00:09
ซื้อ
0.01
0.85794
0.85811
กำไร
0.04 USD
EURGBP
ดีล
#160344168
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 20:16:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85794
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 00:00:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.04 USD
11.06.2021 23:48:27
14.06.2021 00:00:09
ซื้อ
0.01
0.85759
0.85811
กำไร
0.54 USD
EURGBP
ดีล
#160345147
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 23:48:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85759
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 00:00:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.54 USD
11.06.2021 21:52:29
14.06.2021 00:00:09
ซื้อ
0.01
0.85778
0.85811
กำไร
0.27 USD
EURGBP
ดีล
#160344173
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 21:52:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85778
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 00:00:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.27 USD
11.06.2021 20:16:02
11.06.2021 21:25:00
ขาย
0.01
1.40971
1.40978
กำไร
-0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#160344169
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 20:16:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40971
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 21:25:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.17 USD
11.06.2021 20:31:55
11.06.2021 21:25:00
ขาย
0.01
1.41008
1.40978
กำไร
0.20 USD
GBPUSD
ดีล
#160344255
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 20:31:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41008
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 21:25:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.20 USD
11.06.2021 21:01:48
11.06.2021 21:25:00
ขาย
0.01
1.41048
1.40978
กำไร
0.60 USD
GBPUSD
ดีล
#160344654
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 21:01:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41048
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 21:25:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.60 USD
11.06.2021 20:22:50
11.06.2021 21:25:00
ขาย
0.01
1.40987
1.40978
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#160344174
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 20:22:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40987
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 21:25:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.01 USD
11.06.2021 20:58:18
11.06.2021 21:25:00
ขาย
0.01
1.41028
1.40978
กำไร
0.40 USD
GBPUSD
ดีล
#160344358
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 20:58:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41028
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 21:25:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.40 USD
11.06.2021 20:08:01
11.06.2021 20:15:45
ขาย
0.01
1.40993
1.4097
กำไร
0.13 USD
GBPUSD
ดีล
#160344038
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 20:08:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40993
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:15:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.4097
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.13 USD
11.06.2021 20:11:20
11.06.2021 20:15:45
ขาย
0.01
1.41007
1.4097
กำไร
0.27 USD
GBPUSD
ดีล
#160344040
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 20:11:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:15:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.4097
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.27 USD
11.06.2021 16:58:02
11.06.2021 20:15:22
ซื้อ
0.01
0.85816
0.85799
กำไร
-0.44 USD
EURGBP
ดีล
#160336719
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:58:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85816
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:15:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.44 USD
11.06.2021 17:34:46
11.06.2021 20:15:22
ซื้อ
0.01
0.85775
0.85799
กำไร
0.14 USD
EURGBP
ดีล
#160337086
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:34:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85775
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:15:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.14 USD
11.06.2021 17:54:29
11.06.2021 20:15:22
ซื้อ
0.01
0.85732
0.85799
กำไร
0.74 USD
EURGBP
ดีล
#160339684
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:54:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:15:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.74 USD
11.06.2021 17:04:02
11.06.2021 20:15:22
ซื้อ
0.01
0.85796
0.85799
กำไร
-0.16 USD
EURGBP
ดีล
#160336723
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:04:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85796
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:15:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.16 USD
11.06.2021 17:50:15
11.06.2021 20:15:22
ซื้อ
0.01
0.85753
0.85799
กำไร
0.45 USD
EURGBP
ดีล
#160338684
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:50:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85753
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:15:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.45 USD
11.06.2021 17:57:13
11.06.2021 20:15:22
ซื้อ
0.01
0.85719
0.85799
กำไร
0.93 USD
EURGBP
ดีล
#160339903
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:57:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:15:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.85799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.93 USD
11.06.2021 20:02:05
11.06.2021 20:07:08
ขาย
0.01
1.41017
1.40987
กำไร
0.20 USD
GBPUSD
ดีล
#160343921
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 20:02:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41017
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:07:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.20 USD
11.06.2021 19:14:18
11.06.2021 20:02:40
ขาย
0.01
1.20969
1.2094
กำไร
0.19 USD
EURUSD
ดีล
#160343169
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:14:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20969
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:02:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.19 USD
11.06.2021 19:19:35
11.06.2021 20:02:40
ขาย
0.01
1.20993
1.2094
กำไร
0.43 USD
EURUSD
ดีล
#160343225
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:19:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20993
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:02:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.43 USD
11.06.2021 19:13:01
11.06.2021 20:02:40
ขาย
0.01
1.20949
1.2094
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#160343168
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:13:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20949
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:02:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.01 USD
11.06.2021 19:13:28
11.06.2021 20:01:33
ขาย
0.01
1.41055
1.41035
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#160343140
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:13:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41055
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:01:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.10 USD
11.06.2021 19:12:01
11.06.2021 20:01:33
ขาย
0.01
1.41035
1.41035
กำไร
-0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#160343137
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:12:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:01:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.10 USD
11.06.2021 19:15:13
11.06.2021 20:01:33
ขาย
0.01
1.41075
1.41035
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#160343187
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:15:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41075
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:01:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
11.06.2021 19:18:22
11.06.2021 20:01:33
ขาย
0.01
1.41093
1.41035
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#160343262
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:18:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41093
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 20:01:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.48 USD
11.06.2021 18:23:53
11.06.2021 19:12:56
ขาย
0.01
1.20963
1.20951
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#160341339
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:23:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20963
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:12:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
11.06.2021 18:27:04
11.06.2021 19:12:56
ขาย
0.01
1.21005
1.20951
กำไร
0.44 USD
EURUSD
ดีล
#160341893
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:27:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21005
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:12:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
11.06.2021 18:19:00
11.06.2021 19:12:56
ขาย
0.01
1.20934
1.20951
กำไร
-0.27 USD
EURUSD
ดีล
#160341330
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:19:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20934
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:12:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.27 USD
11.06.2021 18:39:02
11.06.2021 19:12:56
ขาย
0.01
1.21022
1.20951
กำไร
0.61 USD
EURUSD
ดีล
#160341943
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:39:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21022
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:12:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.61 USD
11.06.2021 18:26:12
11.06.2021 19:12:56
ขาย
0.01
1.20983
1.20951
กำไร
0.22 USD
EURUSD
ดีล
#160341785
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:26:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20983
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:12:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.22 USD
11.06.2021 19:04:00
11.06.2021 19:11:52
ขาย
0.01
0.76919
0.76889
กำไร
0.20 USD
AUDUSD
ดีล
#160342964
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:04:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76919
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:11:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.76889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.20 USD
11.06.2021 19:07:31
11.06.2021 19:11:39
ขาย
0.01
1.41094
1.41054
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#160342972
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:07:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41094
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:11:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
11.06.2021 19:04:03
11.06.2021 19:11:39
ขาย
0.01
1.41074
1.41054
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#160342967
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:04:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41074
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:11:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.10 USD
11.06.2021 18:26:28
11.06.2021 19:03:54
ขาย
0.01
0.76932
0.76922
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
ดีล
#160341383
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:26:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.76922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.00 USD
11.06.2021 18:49:42
11.06.2021 19:03:54
ขาย
0.01
0.7699
0.76922
กำไร
0.58 USD
AUDUSD
ดีล
#160342566
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:49:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.76922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.58 USD
11.06.2021 18:19:03
11.06.2021 19:03:54
ขาย
0.01
0.76913
0.76922
กำไร
-0.19 USD
AUDUSD
ดีล
#160341343
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:19:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76913
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.76922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.19 USD
11.06.2021 18:45:26
11.06.2021 19:03:54
ขาย
0.01
0.76971
0.76922
กำไร
0.39 USD
AUDUSD
ดีล
#160342007
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:45:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76971
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.76922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.39 USD
11.06.2021 18:28:25
11.06.2021 19:03:54
ขาย
0.01
0.76952
0.76922
กำไร
0.20 USD
AUDUSD
ดีล
#160341904
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:28:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76952
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.76922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.20 USD
11.06.2021 18:27:28
11.06.2021 19:03:27
ขาย
0.01
1.41132
1.4108
กำไร
0.42 USD
GBPUSD
ดีล
#160341932
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:27:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.4108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.42 USD
11.06.2021 18:28:25
11.06.2021 19:03:27
ขาย
0.01
1.41151
1.4108
กำไร
0.61 USD
GBPUSD
ดีล
#160341963
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:28:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41151
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.4108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.61 USD
11.06.2021 18:26:31
11.06.2021 19:03:27
ขาย
0.01
1.41089
1.4108
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#160341652
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:26:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41089
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.4108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.01 USD
11.06.2021 18:26:51
11.06.2021 19:03:27
ขาย
0.01
1.41109
1.4108
กำไร
0.19 USD
GBPUSD
ดีล
#160341910
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:26:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.4108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.19 USD
11.06.2021 18:22:01
11.06.2021 19:03:27
ขาย
0.01
1.41069
1.4108
กำไร
-0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#160341647
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:22:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41069
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.4108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.21 USD
10.06.2021 15:32:00
11.06.2021 18:21:14
ขาย
0.01
1.40967
1.41074
กำไร
-1.17 USD
GBPUSD
ดีล
#160295516
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:32:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40967
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:21:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.17 USD
10.06.2021 15:32:06
11.06.2021 18:21:12
ขาย
0.01
1.41018
1.41072
กำไร
-0.64 USD
GBPUSD
ดีล
#160295547
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:32:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:21:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41072
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.64 USD
10.06.2021 15:32:03
11.06.2021 18:21:12
ขาย
0.01
1.40985
1.41072
กำไร
-0.97 USD
GBPUSD
ดีล
#160295531
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:32:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40985
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:21:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41072
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.97 USD
10.06.2021 15:33:25
11.06.2021 18:21:11
ขาย
0.01
1.41103
1.41072
กำไร
0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#160295722
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:33:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41103
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:21:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41072
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
10.06.2021 15:32:09
11.06.2021 18:21:11
ขาย
0.01
1.41035
1.41072
กำไร
-0.47 USD
GBPUSD
ดีล
#160295566
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:32:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:21:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41072
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.47 USD
10.06.2021 15:33:09
11.06.2021 18:21:11
ขาย
0.01
1.41084
1.41072
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#160295585
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:33:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41084
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:21:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41072
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
10.06.2021 15:33:30
11.06.2021 18:21:09
ขาย
0.01
1.41115
1.41072
กำไร
0.33 USD
GBPUSD
ดีล
#160295772
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:33:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41115
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:21:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41072
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.33 USD
10.06.2021 15:33:57
11.06.2021 18:21:07
ขาย
0.01
1.41142
1.41075
กำไร
0.57 USD
GBPUSD
ดีล
#160295784
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:33:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41142
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:21:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD