06.05.2021 14:03:00
06.05.2021 17:19:01
ขาย
0.01
1.38848
1.38648
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#159498987
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 14:03:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38848
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 17:19:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
06.05.2021 14:04:59
06.05.2021 17:19:01
ขาย
0.01
1.39148
1.38648
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#159498991
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 14:04:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39148
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 17:19:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
05.05.2021 12:11:33
06.05.2021 14:09:32
ซื้อ
0.01
1.38817
1.39317
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#159454845
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 12:11:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38817
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:09:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
05.05.2021 06:20:00
06.05.2021 14:09:32
ซื้อ
0.01
1.39117
1.39317
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#159454844
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 06:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39117
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:09:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
04.05.2021 10:26:00
06.05.2021 14:02:06
ขาย
0.01
1.38549
1.38649
กำไร
-1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#159376621
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:26:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38549
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:02:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.10 USD
05.05.2021 13:20:19
06.05.2021 14:02:06
ขาย
0.02
1.39149
1.38649
กำไร
9.80 USD
GBPUSD
ดีล
#159394541
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 13:20:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39149
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:02:06
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.80 USD
04.05.2021 11:39:41
06.05.2021 14:02:06
ขาย
0.01
1.38849
1.38649
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#159376627
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 11:39:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:02:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
04.05.2021 11:58:41
06.05.2021 14:00:17
ซื้อ
0.01
0.86542
0.86722
กำไร
2.30 USD
EURGBP
ดีล
#159097445
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 11:58:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86542
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:00:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.30 USD
23.04.2021 00:00:04
06.05.2021 14:00:17
ซื้อ
0.01
0.86842
0.86722
กำไร
-1.86 USD
EURGBP
ดีล
#159097443
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 00:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86842
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:00:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.86 USD
05.05.2021 18:46:44
06.05.2021 14:00:17
ซื้อ
0.01
0.86242
0.86722
กำไร
6.47 USD
EURGBP
ดีล
#159399076
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 18:46:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:00:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.47 USD
30.04.2021 11:01:17
06.05.2021 12:28:19
ซื้อ
0.02
1.20973
1.20473
กำไร
-10.20 USD
EURUSD
ดีล
#159221482
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 11:01:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20973
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 12:28:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.20473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-10.20 USD
30.04.2021 17:56:49
06.05.2021 12:28:19
ซื้อ
0.12
1.20373
1.20473
กำไร
10.80 USD
EURUSD
ดีล
#159276382
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:56:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 12:28:19
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.20473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
10.80 USD
28.04.2021 21:42:00
06.05.2021 12:28:19
ซื้อ
0.02
1.21273
1.20473
กำไร
-16.20 USD
EURUSD
ดีล
#159221480
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 21:42:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21273
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 12:28:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.20473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-16.20 USD
04.05.2021 10:41:31
06.05.2021 12:28:19
ซื้อ
0.31
1.20073
1.20473
กำไร
120.90 USD
EURUSD
ดีล
#159279144
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:41:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
124.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 12:28:19
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
1.20473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.10 USD
กำไร
120.90 USD
30.04.2021 17:05:40
06.05.2021 12:28:19
ซื้อ
0.05
1.20673
1.20473
กำไร
-10.50 USD
EURUSD
ดีล
#159265522
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:05:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20673
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 12:28:19
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.20473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-10.50 USD
06.05.2021 05:49:26
06.05.2021 10:03:56
ซื้อ
0.01
0.7704
0.775
กำไร
4.50 USD
AUDUSD
ดีล
#159453923
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 05:49:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7704
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 10:03:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.50 USD
05.05.2021 05:01:01
06.05.2021 10:03:56
ซื้อ
0.01
0.7735
0.775
กำไร
1.40 USD
AUDUSD
ดีล
#159453921
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 05:01:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7735
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 10:03:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.40 USD
04.05.2021 10:36:00
06.05.2021 05:49:27
ขาย
0.01
0.77189
0.77039
กำไร
1.40 USD
AUDUSD
ดีล
#159379416
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:36:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 05:49:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77039
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.40 USD
05.05.2021 17:47:57
06.05.2021 05:49:27
ขาย
0.01
0.77499
0.77039
กำไร
4.50 USD
AUDUSD
ดีล
#159379423
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 17:47:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77499
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 05:49:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77039
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.50 USD
05.05.2021 01:46:00
05.05.2021 17:50:49
ซื้อ
0.01
0.71649
0.72139
กำไร
4.80 USD
NZDUSD
ดีล
#159449493
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 01:46:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71649
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 17:50:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.80 USD
04.05.2021 10:06:01
05.05.2021 10:08:27
ขาย
0.01
1.20279
1.19879
กำไร
3.90 USD
EURUSD
ดีล
#159371138
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:06:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20279
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 10:08:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.90 USD
03.05.2021 17:06:00
05.05.2021 06:19:03
ซื้อ
0.01
1.39209
1.39109
กำไร
-1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#159341669
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 17:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39209
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 06:19:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.10 USD
04.05.2021 10:09:11
05.05.2021 06:19:03
ซื้อ
0.02
1.38609
1.39109
กำไร
9.80 USD
GBPUSD
ดีล
#159351901
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:09:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38609
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 06:19:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.39109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.80 USD
04.05.2021 04:23:04
05.05.2021 06:19:03
ซื้อ
0.01
1.38909
1.39109
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#159341675
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 04:23:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38909
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 06:19:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
04.05.2021 18:11:55
05.05.2021 05:00:18
ซื้อ
0.01
0.76878
0.77338
กำไร
4.50 USD
AUDUSD
ดีล
#159379385
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 18:11:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.76878
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 05:00:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77338
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.50 USD
04.05.2021 10:35:51
05.05.2021 05:00:18
ซื้อ
0.01
0.77188
0.77338
กำไร
1.40 USD
AUDUSD
ดีล
#159341606
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:35:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77188
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 05:00:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77338
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.40 USD
03.05.2021 17:05:00
05.05.2021 05:00:18
ซื้อ
0.01
0.77498
0.77338
กำไร
-1.70 USD
AUDUSD
ดีล
#159341604
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 17:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77498
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 05:00:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77338
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.70 USD
03.05.2021 21:16:00
05.05.2021 01:45:15
ซื้อ
0.01
0.72066
0.71656
กำไร
-4.20 USD
NZDUSD
ดีล
#159347501
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 21:16:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72066
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 01:45:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-4.20 USD
04.05.2021 08:00:33
05.05.2021 01:45:15
ซื้อ
0.01
0.71766
0.71656
กำไร
-1.20 USD
NZDUSD
ดีล
#159347504
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 08:00:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 01:45:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.20 USD
04.05.2021 10:40:23
05.05.2021 01:45:15
ซื้อ
0.01
0.71466
0.71656
กำไร
1.80 USD
NZDUSD
ดีล
#159355806
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:40:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71466
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 01:45:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.80 USD
04.05.2021 14:48:49
05.05.2021 01:45:15
ซื้อ
0.03
0.71166
0.71656
กำไร
14.40 USD
NZDUSD
ดีล
#159380396
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 14:48:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71166
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.05.2021 01:45:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.71656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
14.40 USD
30.04.2021 17:19:00
04.05.2021 10:35:35
ขาย
0.01
0.7735
0.772
กำไร
1.40 USD
AUDUSD
ดีล
#159277149
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:19:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7735
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:35:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.772
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.40 USD
03.05.2021 21:21:59
04.05.2021 10:35:35
ขาย
0.01
0.7766
0.772
กำไร
4.50 USD
AUDUSD
ดีล
#159277152
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 21:21:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:35:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.772
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.50 USD
03.05.2021 17:51:19
04.05.2021 10:32:14
ขาย
0.01
0.72032
0.71542
กำไร
4.80 USD
NZDUSD
ดีล
#159300717
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 17:51:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.72032
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:32:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71542
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.80 USD
03.05.2021 00:01:05
04.05.2021 10:32:14
ขาย
0.01
0.7173200000000001
0.71542
กำไร
1.80 USD
NZDUSD
ดีล
#159300711
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 00:01:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7173200000000001
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:32:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71542
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.80 USD
03.05.2021 16:56:53
04.05.2021 10:25:57
ขาย
0.06
1.39053
1.38553
กำไร
29.40 USD
GBPUSD
ดีล
#159335132
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 16:56:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39053
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:25:57
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.38553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
29.40 USD
30.04.2021 18:17:00
04.05.2021 10:25:57
ขาย
0.01
1.38153
1.38553
กำไร
-4.10 USD
GBPUSD
ดีล
#159280768
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 18:17:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38153
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:25:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-4.10 USD
03.05.2021 14:07:07
04.05.2021 10:25:57
ขาย
0.02
1.38753
1.38553
กำไร
3.80 USD
GBPUSD
ดีล
#159327554
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 14:07:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38753
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:25:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.80 USD
03.05.2021 10:19:27
04.05.2021 10:25:57
ขาย
0.01
1.38453
1.38553
กำไร
-1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#159280777
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 10:19:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38453
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:25:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.10 USD
30.04.2021 17:57:00
04.05.2021 10:05:08
ขาย
0.01
1.20383
1.20283
กำไร
0.90 USD
EURUSD
ดีล
#159279190
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:57:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20383
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:05:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20283
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.90 USD
03.05.2021 17:07:10
04.05.2021 10:05:08
ขาย
0.01
1.20683
1.20283
กำไร
3.90 USD
EURUSD
ดีล
#159279209
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 17:07:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.05.2021 10:05:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20283
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.90 USD
28.04.2021 21:03:00
03.05.2021 21:15:13
ซื้อ
0.02
0.72473
0.72063
กำไร
-8.40 USD
NZDUSD
ดีล
#159220051
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 21:03:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72473
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 21:15:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.72063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-8.40 USD
30.04.2021 22:04:24
03.05.2021 21:15:13
ซื้อ
0.07
0.71573
0.72063
กำไร
33.60 USD
NZDUSD
ดีล
#159278509
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 22:04:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71573
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
34.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 21:15:13
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.72063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.70 USD
กำไร
33.60 USD
30.04.2021 17:53:14
03.05.2021 21:15:13
ซื้อ
0.03
0.71873
0.72063
กำไร
5.40 USD
NZDUSD
ดีล
#159272563
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 17:53:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71873
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 21:15:13
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.72063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
5.40 USD
30.04.2021 15:30:07
03.05.2021 21:15:13
ซื้อ
0.02
0.72173
0.72063
กำไร
-2.40 USD
NZDUSD
ดีล
#159220055
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2021 15:30:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72173
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 21:15:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.72063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.40 USD
22.04.2021 11:10:01
03.05.2021 17:06:38
ขาย
0.01
0.86552
0.86672
กำไร
-1.87 USD
EURGBP
ดีล
#159031900
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 11:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.86552
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 17:06:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.87 USD
22.04.2021 15:10:08
03.05.2021 17:06:38
ขาย
0.01
0.86852
0.86672
กำไร
2.31 USD
EURGBP
ดีล
#159080009
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 15:10:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.86852
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 17:06:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.31 USD
23.04.2021 18:41:11
03.05.2021 17:06:38
ขาย
0.03
0.87152
0.86672
กำไร
19.45 USD
EURGBP
ดีล
#159085855
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 18:41:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.87152
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 17:06:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.86672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
19.45 USD
20.04.2021 12:46:00
03.05.2021 17:06:38
ขาย
0.01
0.86252
0.86672
กำไร
-6.05 USD
EURGBP
ดีล
#159031895
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 12:46:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.86252
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 17:06:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86672
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-6.05 USD
03.05.2021 13:48:00
03.05.2021 17:05:28
ซื้อ
0.01
1.38695
1.39195
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#159334592
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 13:48:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38695
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2021 17:05:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD