โหมดทดลองเดโม่
19.06.2019 21:06:05
20.06.2019 08:48:18
ซื้อ
0.01
1.26727
1.26927
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#102448844
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2019 21:06:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26727
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.06.2019 08:48:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26927
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
19.06.2019 22:22:30
20.06.2019 08:48:18
ซื้อ
0.01
1.26427
1.26927
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#102448880
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2019 22:22:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26427
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.06.2019 08:48:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26927
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
19.06.2019 17:11:00
19.06.2019 21:05:21
ซื้อ
0.01
1.26226
1.26726
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#102433471
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2019 17:11:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26226
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2019 21:05:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26726
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
18.06.2019 18:25:01
19.06.2019 17:10:11
ซื้อ
0.01
1.25603
1.26103
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#102240214
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2019 18:25:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25603
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2019 17:10:11
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
14.06.2019 11:45:10
18.06.2019 18:24:27
ซื้อ
0.02
1.26568
1.25568
กำไร
-20.20 USD
GBPUSD
ดีล
#101660621
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 11:45:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26568
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-20.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 18:24:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.25568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-20.20 USD
12.06.2019 19:37:10
18.06.2019 18:24:27
ซื้อ
0.01
1.26868
1.25568
กำไร
-13.10 USD
GBPUSD
ดีล
#101402164
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2019 19:37:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26868
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 18:24:27
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-13.10 USD
18.06.2019 15:22:53
18.06.2019 18:24:27
ซื้อ
0.94
1.25068
1.25568
กำไร
460.60 USD
GBPUSD
ดีล
#102116465
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2019 15:22:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25068
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
470.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 18:24:27
ปริมาณที่เทรด
0.94
ออก
1.25568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.40 USD
กำไร
460.60 USD
17.06.2019 17:57:37
18.06.2019 18:24:27
ซื้อ
0.28
1.25668
1.25568
กำไร
-30.80 USD
GBPUSD
ดีล
#101987076
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2019 17:57:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25668
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-28.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 18:24:27
ปริมาณที่เทรด
0.28
ออก
1.25568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
-30.80 USD
11.06.2019 12:02:00
18.06.2019 18:24:27
ซื้อ
0.01
1.27168
1.25568
กำไร
-16.10 USD
GBPUSD
ดีล
#101402149
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2019 12:02:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27168
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 18:24:27
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-16.10 USD
14.06.2019 14:02:29
18.06.2019 18:24:27
ซื้อ
0.06
1.26268
1.25568
กำไร
-42.60 USD
GBPUSD
ดีล
#101920379
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 14:02:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26268
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-42.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 18:24:27
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.25568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-42.60 USD
17.06.2019 21:14:03
18.06.2019 18:24:27
ซื้อ
0.51
1.25368
1.25568
กำไร
96.90 USD
GBPUSD
ดีล
#102087132
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2019 21:14:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25368
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
102.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 18:24:27
ปริมาณที่เทรด
0.51
ออก
1.25568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.10 USD
กำไร
96.90 USD
14.06.2019 18:40:16
18.06.2019 18:24:27
ซื้อ
0.15
1.25968
1.25568
กำไร
-61.50 USD
GBPUSD
ดีล
#101943303
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 18:40:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25968
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-60.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 18:24:27
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.25568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.50 USD
กำไร
-61.50 USD
17.06.2019 17:59:01
18.06.2019 15:22:50
ขาย
0.02
1.25576
1.25076
กำไร
9.80 USD
GBPUSD
ดีล
#102087897
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2019 17:59:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25576
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 15:22:50
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.25076
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.80 USD
14.06.2019 17:46:01
17.06.2019 17:58:21
ขาย
0.01
1.26101
1.25601
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#101978382
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 17:46:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26101
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2019 17:58:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.25601
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
14.06.2019 11:46:00
14.06.2019 17:45:23
ขาย
0.01
1.2658
1.2608
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#101920822
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 11:46:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2658
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2019 17:45:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2608
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
12.06.2019 18:44:03
14.06.2019 11:45:10
ขาย
0.01
1.2705
1.2655
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#101644961
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2019 18:44:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2705
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2019 11:45:10
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
11.06.2019 19:15:09
12.06.2019 18:43:06
ขาย
0.01
1.2728
1.2708
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#101316536
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2019 19:15:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2728
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2019 18:43:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
10.06.2019 11:34:01
12.06.2019 18:43:06
ขาย
0.01
1.2698
1.2708
กำไร
-1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#101316461
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2019 11:34:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2698
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2019 18:43:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.10 USD
12.06.2019 13:31:14
12.06.2019 18:43:06
ขาย
0.02
1.2758
1.2708
กำไร
9.80 USD
GBPUSD
ดีล
#101452195
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2019 13:31:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2758
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2019 18:43:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.2708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.80 USD
10.06.2019 01:28:25
11.06.2019 12:01:08
ซื้อ
0.01
1.27243
1.27143
กำไร
-1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#101231849
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2019 01:28:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27243
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2019 12:01:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.27143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.10 USD
07.06.2019 15:47:01
11.06.2019 12:01:08
ซื้อ
0.01
1.27543
1.27143
กำไร
-4.10 USD
GBPUSD
ดีล
#101231844
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2019 15:47:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27543
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2019 12:01:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.27143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-4.10 USD
10.06.2019 14:44:45
11.06.2019 12:01:08
ซื้อ
0.06
1.26643
1.27143
กำไร
29.40 USD
GBPUSD
ดีล
#101316990
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2019 14:44:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26643
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2019 12:01:08
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.27143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
29.40 USD
10.06.2019 11:35:23
11.06.2019 12:01:08
ซื้อ
0.02
1.26943
1.27143
กำไร
3.80 USD
GBPUSD
ดีล
#101289349
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2019 11:35:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26943
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2019 12:01:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.27143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.80 USD
07.06.2019 10:39:25
10.06.2019 11:33:32
ขาย
0.01
1.27189
1.26989
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#101168897
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2019 10:39:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27189
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2019 11:33:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26989
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
06.06.2019 21:35:01
10.06.2019 11:33:32
ขาย
0.01
1.26889
1.26989
กำไร
-1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#101168851
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2019 21:35:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26889
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2019 11:33:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26989
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.10 USD
07.06.2019 15:37:00
10.06.2019 11:33:32
ขาย
0.02
1.27489
1.26989
กำไร
9.80 USD
GBPUSD
ดีล
#101213735
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2019 15:37:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27489
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2019 11:33:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.26989
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.80 USD
06.06.2019 15:44:04
07.06.2019 15:46:53
ซื้อ
0.01
1.27343
1.27543
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#101124823
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2019 15:44:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27343
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2019 15:46:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.27543
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
06.06.2019 16:10:13
07.06.2019 15:46:53
ซื้อ
0.01
1.27043
1.27543
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#101124845
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2019 16:10:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27043
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2019 15:46:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.27543
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
06.06.2019 09:08:01
06.06.2019 21:34:46
ขาย
0.01
1.26785
1.26885
กำไร
-1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#101059891
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2019 09:08:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26785
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 21:34:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26885
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.10 USD
06.06.2019 15:50:57
06.06.2019 21:34:46
ขาย
0.02
1.27385
1.26885
กำไร
9.80 USD
GBPUSD
ดีล
#101106055
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2019 15:50:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27385
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 21:34:46
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.26885
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.80 USD
06.06.2019 14:20:06
06.06.2019 21:34:46
ขาย
0.01
1.27085
1.26885
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#101059897
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2019 14:20:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.27085
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 21:34:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26885
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
05.06.2019 23:34:18
06.06.2019 15:43:07
ซื้อ
0.01
1.26834
1.27334
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#100893269
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2019 23:34:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26834
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 15:43:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.27334
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
04.06.2019 21:38:01
06.06.2019 15:43:07
ซื้อ
0.01
1.27134
1.27334
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#100893232
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2019 21:38:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27134
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 15:43:07
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.27334
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
05.06.2019 15:20:23
06.06.2019 09:07:53
ขาย
0.31
1.2729
1.2679
กำไร
151.90 USD
GBPUSD
ดีล
#100879289
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2019 15:20:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2729
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
155.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 09:07:53
ปริมาณที่เทรด
0.31
ออก
1.2679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.10 USD
กำไร
151.90 USD
31.05.2019 22:48:10
06.06.2019 09:07:53
ขาย
0.02
1.2639
1.2679
กำไร
-8.20 USD
GBPUSD
ดีล
#100440588
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2019 22:48:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2639
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 09:07:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.2679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-8.20 USD
04.06.2019 16:55:26
06.06.2019 09:07:53
ขาย
0.12
1.2699
1.2679
กำไร
22.80 USD
GBPUSD
ดีล
#100832336
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2019 16:55:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2699
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
24.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 09:07:53
ปริมาณที่เทรด
0.12
ออก
1.2679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
22.80 USD
30.05.2019 17:00:01
06.06.2019 09:07:53
ขาย
0.02
1.2609
1.2679
กำไร
-14.20 USD
GBPUSD
ดีล
#100440455
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 17:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2609
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 09:07:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.2679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-14.20 USD
03.06.2019 21:12:19
06.06.2019 09:07:53
ขาย
0.05
1.2669
1.2679
กำไร
-5.50 USD
GBPUSD
ดีล
#100679779
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2019 21:12:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2669
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 09:07:53
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.2679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-5.50 USD
03.06.2019 20:50:00
04.06.2019 21:37:32
ซื้อ
0.01
1.2664
1.2714
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#100829336
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2019 20:50:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2664
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2019 21:37:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
03.06.2019 14:55:24
03.06.2019 20:49:47
ซื้อ
0.01
1.26146
1.26646
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#100682966
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2019 14:55:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26146
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2019 20:49:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26646
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
31.05.2019 23:00:02
03.06.2019 20:49:47
ซื้อ
0.01
1.26446
1.26646
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#100682950
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2019 23:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26446
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2019 20:49:47
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26646
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
31.05.2019 18:04:13
31.05.2019 22:59:57
ซื้อ
0.01
1.25937
1.26437
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#100596891
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2019 18:04:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.25937
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2019 22:59:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
31.05.2019 17:30:01
31.05.2019 22:59:57
ซื้อ
0.01
1.26237
1.26437
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#100596879
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2019 17:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26237
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2019 22:59:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.26437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
29.05.2019 11:09:45
31.05.2019 17:29:53
ซื้อ
0.06
1.2634
1.2624
กำไร
-6.60 USD
GBPUSD
ดีล
#100139612
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 11:09:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2634
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2019 17:29:53
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.2624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-6.60 USD
27.05.2019 12:57:20
31.05.2019 17:29:53
ซื้อ
0.01
1.2694
1.2624
กำไร
-7.10 USD
GBPUSD
ดีล
#100016899
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2019 12:57:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2694
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2019 17:29:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-7.10 USD
24.05.2019 20:03:01
31.05.2019 17:29:53
ซื้อ
0.01
1.2724
1.2624
กำไร
-10.10 USD
GBPUSD
ดีล
#100016848
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2019 20:03:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2724
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2019 17:29:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.2624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-10.10 USD
30.05.2019 17:18:47
31.05.2019 17:29:53
ซื้อ
0.15
1.2604
1.2624
กำไร
28.50 USD
GBPUSD
ดีล
#100269891
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 17:18:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2604
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2019 17:29:53
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.2624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.50 USD
กำไร
28.50 USD
28.05.2019 10:02:47
31.05.2019 17:29:53
ซื้อ
0.02
1.2664
1.2624
กำไร
-8.20 USD
GBPUSD
ดีล
#100054985
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2019 10:02:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2664
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2019 17:29:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.2624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-8.20 USD
31.05.2019 12:53:39
31.05.2019 17:29:53
ซื้อ
0.28
1.2574
1.2624
กำไร
137.20 USD
GBPUSD
ดีล
#100444418
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2019 12:53:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2574
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
140.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2019 17:29:53
ปริมาณที่เทรด
0.28
ออก
1.2624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
137.20 USD
29.05.2019 15:52:21
30.05.2019 16:59:13
ขาย
0.02
1.26567
1.26067
กำไร
9.80 USD
GBPUSD
ดีล
#100275800
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 15:52:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26567
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2019 16:59:13
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.26067
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.80 USD