20.04.2021 17:52:00
21.04.2021 07:47:19
ขาย
0.01
0.77509
0.77049
กำไร
4.50 USD
AUDUSD
ดีล
#159039840
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 17:52:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77509
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 07:47:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77049
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.50 USD
14.04.2021 17:32:18
20.04.2021 21:34:03
ขาย
0.06
0.71297
0.71687
กำไร
-24.00 USD
NZDUSD
ดีล
#158910729
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 17:32:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71297
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 21:34:03
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.71687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-24.00 USD
14.04.2021 05:34:13
20.04.2021 21:34:03
ขาย
0.01
0.70697
0.71687
กำไร
-10.00 USD
NZDUSD
ดีล
#158790904
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 05:34:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70697
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 21:34:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-10.00 USD
15.04.2021 10:03:57
20.04.2021 21:34:03
ขาย
0.12
0.71597
0.71687
กำไร
-12.00 USD
NZDUSD
ดีล
#158925552
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 10:03:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71597
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 21:34:03
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
0.71687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-12.00 USD
19.04.2021 11:43:33
20.04.2021 21:34:03
ขาย
0.22
0.71897
0.71687
กำไร
44.00 USD
NZDUSD
ดีล
#158939483
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:43:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71897
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 21:34:03
ปริมาณเทรด
0.22
ออก
0.71687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
44.00 USD
08.04.2021 10:12:42
20.04.2021 21:34:03
ขาย
0.01
0.70397
0.71687
กำไร
-13.00 USD
NZDUSD
ดีล
#158781057
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 10:12:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 21:34:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-13.00 USD
20.04.2021 09:53:09
20.04.2021 21:34:03
ขาย
0.4
0.72197
0.71687
กำไร
200.00 USD
NZDUSD
ดีล
#159002338
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 09:53:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.72197
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
204.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 21:34:03
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.71687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.00 USD
กำไร
200.00 USD
14.04.2021 09:37:04
20.04.2021 21:34:03
ขาย
0.03
0.70997
0.71687
กำไร
-21.00 USD
NZDUSD
ดีล
#158905648
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 09:37:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70997
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-20.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 21:34:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.71687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-21.00 USD
07.04.2021 21:54:00
20.04.2021 21:34:03
ขาย
0.01
0.70097
0.71687
กำไร
-16.00 USD
NZDUSD
ดีล
#158781054
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 21:54:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.70097
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 21:34:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-16.00 USD
19.04.2021 04:33:01
20.04.2021 17:51:16
ขาย
0.01
0.77063
0.77533
กำไร
-4.80 USD
AUDUSD
ดีล
#158991982
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 04:33:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77063
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 17:51:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77533
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-4.80 USD
19.04.2021 11:04:06
20.04.2021 17:51:16
ขาย
0.01
0.77683
0.77533
กำไร
1.40 USD
AUDUSD
ดีล
#158994398
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:04:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 17:51:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77533
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.40 USD
20.04.2021 06:11:12
20.04.2021 17:51:16
ขาย
0.03
0.77993
0.77533
กำไร
13.50 USD
AUDUSD
ดีล
#159000360
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 06:11:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77993
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 17:51:16
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.77533
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
13.50 USD
19.04.2021 07:26:22
20.04.2021 17:51:16
ขาย
0.01
0.77373
0.77533
กำไร
-1.70 USD
AUDUSD
ดีล
#158991985
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 07:26:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 17:51:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77533
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.70 USD
19.04.2021 12:55:05
20.04.2021 15:43:43
ขาย
0.06
1.20368
1.20268
กำไร
5.40 USD
EURUSD
ดีล
#158999135
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 12:55:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20368
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:43:43
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.20268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
5.40 USD
19.04.2021 04:33:00
20.04.2021 15:43:43
ขาย
0.01
1.19468
1.20268
กำไร
-8.10 USD
EURUSD
ดีล
#158991977
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 04:33:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19468
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:43:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-8.10 USD
20.04.2021 06:10:50
20.04.2021 15:43:43
ขาย
0.15
1.20668
1.20268
กำไร
58.50 USD
EURUSD
ดีล
#159004445
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 06:10:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:43:43
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.20268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.50 USD
กำไร
58.50 USD
19.04.2021 10:49:09
20.04.2021 15:43:43
ขาย
0.02
1.20068
1.20268
กำไร
-4.20 USD
EURUSD
ดีล
#158997035
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 10:49:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20068
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:43:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.20268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.20 USD
19.04.2021 09:45:47
20.04.2021 15:43:43
ขาย
0.01
1.19768
1.20268
กำไร
-5.10 USD
EURUSD
ดีล
#158991980
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 09:45:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19768
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:43:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-5.10 USD
19.04.2021 11:35:21
20.04.2021 15:25:15
ขาย
0.56
1.3888
1.3958
กำไร
-397.60 USD
GBPUSD
ดีล
#158995588
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:35:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-392.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
0.56
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.60 USD
กำไร
-397.60 USD
19.04.2021 08:43:03
20.04.2021 15:25:15
ขาย
0.31
1.3858
1.3958
กำไร
-313.10 USD
GBPUSD
ดีล
#158983728
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 08:43:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3858
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-310.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.10 USD
กำไร
-313.10 USD
20.04.2021 06:11:19
20.04.2021 15:25:15
ขาย
5.55
1.4008
1.3958
กำไร
2 719.50 USD
GBPUSD
ดีล
#159013622
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 06:11:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.4008
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2 775.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
5.55
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-55.50 USD
กำไร
2 719.50 USD
19.04.2021 13:58:09
20.04.2021 15:25:15
ขาย
1.03
1.3918
1.3958
กำไร
-422.30 USD
GBPUSD
ดีล
#159002061
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 13:58:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3918
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-412.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
1.03
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.30 USD
กำไร
-422.30 USD
16.04.2021 12:37:03
20.04.2021 15:25:15
ขาย
0.02
1.3768
1.3958
กำไร
-38.20 USD
GBPUSD
ดีล
#158967189
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 12:37:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3768
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-38.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-38.20 USD
16.04.2021 20:00:32
20.04.2021 15:25:15
ขาย
0.12
1.3828
1.3958
กำไร
-157.20 USD
GBPUSD
ดีล
#158975016
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 20:00:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3828
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-156.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-157.20 USD
19.04.2021 17:36:58
20.04.2021 15:25:15
ขาย
3.42
1.3978
1.3958
กำไร
649.80 USD
GBPUSD
ดีล
#159009745
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 17:36:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3978
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
684.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
3.42
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-34.20 USD
กำไร
649.80 USD
16.04.2021 09:21:00
20.04.2021 15:25:15
ขาย
0.02
1.3738
1.3958
กำไร
-44.20 USD
GBPUSD
ดีล
#158967185
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 09:21:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-44.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-44.20 USD
16.04.2021 13:56:31
20.04.2021 15:25:15
ขาย
0.05
1.3798
1.3958
กำไร
-80.50 USD
GBPUSD
ดีล
#158972532
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 13:56:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3798
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-80.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-80.50 USD
19.04.2021 15:54:20
20.04.2021 15:25:15
ขาย
1.88
1.3948
1.3958
กำไร
-206.80 USD
GBPUSD
ดีล
#159005907
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 15:54:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3948
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-188.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 15:25:15
ปริมาณเทรด
1.88
ออก
1.3958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-18.80 USD
กำไร
-206.80 USD
19.04.2021 11:06:00
20.04.2021 10:37:05
ซื้อ
0.01
0.77691
0.78151
กำไร
4.50 USD
AUDUSD
ดีล
#159000487
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77691
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 10:37:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.78151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.50 USD
19.04.2021 14:03:00
20.04.2021 06:04:55
ซื้อ
0.01
1.20476
1.20576
กำไร
0.90 USD
EURUSD
ดีล
#159006300
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 14:03:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20476
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 06:04:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20576
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.90 USD
19.04.2021 17:08:05
20.04.2021 06:04:55
ซื้อ
0.01
1.20176
1.20576
กำไร
3.90 USD
EURUSD
ดีล
#159006306
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 17:08:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 06:04:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20576
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.90 USD
19.04.2021 15:06:00
19.04.2021 17:52:58
ซื้อ
0.01
1.39326
1.39826
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#159008268
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 15:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 17:52:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39826
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
19.04.2021 04:10:00
19.04.2021 17:47:24
ขาย
0.01
0.86535
0.86055
กำไร
6.51 USD
EURGBP
ดีล
#158991550
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 04:10:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.86535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 17:47:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.51 USD
19.04.2021 11:18:00
19.04.2021 15:05:46
ซื้อ
0.01
1.38834
1.39334
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#159001091
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:18:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 15:05:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39334
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
19.04.2021 10:50:00
19.04.2021 14:02:25
ซื้อ
0.01
1.20067
1.20467
กำไร
3.90 USD
EURUSD
ดีล
#158999184
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 10:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 14:02:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20467
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.90 USD
15.04.2021 10:11:00
19.04.2021 11:25:28
ซื้อ
0.01
0.71642
0.71832
กำไร
1.80 USD
NZDUSD
ดีล
#158939850
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 10:11:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71642
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:25:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71832
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.80 USD
16.04.2021 18:20:08
19.04.2021 11:25:28
ซื้อ
0.01
0.71342
0.71832
กำไร
4.80 USD
NZDUSD
ดีล
#158939852
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 18:20:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71342
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:25:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71832
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.80 USD
16.04.2021 21:06:00
19.04.2021 11:17:59
ซื้อ
0.01
1.38333
1.38833
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#158984173
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 21:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38333
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:17:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
15.04.2021 10:42:01
19.04.2021 11:05:25
ซื้อ
0.01
0.7754
0.7769
กำไร
1.40 USD
AUDUSD
ดีล
#158941198
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 10:42:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7754
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:05:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.7769
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.40 USD
19.04.2021 01:23:18
19.04.2021 11:05:25
ซื้อ
0.01
0.7723
0.7769
กำไร
4.50 USD
AUDUSD
ดีล
#158941202
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 01:23:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:05:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.7769
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.50 USD
14.04.2021 08:30:00
19.04.2021 10:49:09
ซื้อ
0.01
1.19654
1.20054
กำไร
3.90 USD
EURUSD
ดีล
#158908767
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 08:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19654
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 10:49:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.90 USD
09.04.2021 13:37:54
19.04.2021 04:32:46
ขาย
0.01
0.76284
0.77064
กำไร
-7.90 USD
AUDUSD
ดีล
#158816709
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 13:37:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76284
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 04:32:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-7.90 USD
09.04.2021 09:31:00
19.04.2021 04:32:46
ขาย
0.01
0.75974
0.77064
กำไร
-11.00 USD
AUDUSD
ดีล
#158816702
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 09:31:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75974
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 04:32:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-11.00 USD
14.04.2021 11:38:50
19.04.2021 04:32:46
ขาย
0.03
0.76904
0.77064
กำไร
-5.10 USD
AUDUSD
ดีล
#158906041
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 11:38:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76904
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 04:32:46
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.77064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-5.10 USD
14.04.2021 05:48:04
19.04.2021 04:32:46
ขาย
0.01
0.76594
0.77064
กำไร
-4.80 USD
AUDUSD
ดีล
#158824282
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 05:48:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 04:32:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-4.80 USD
14.04.2021 17:46:58
19.04.2021 04:32:46
ขาย
0.07
0.77214
0.77064
กำไร
9.80 USD
AUDUSD
ดีล
#158914534
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 17:46:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77214
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 04:32:46
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.77064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.70 USD
กำไร
9.80 USD
15.04.2021 10:41:16
19.04.2021 04:32:46
ขาย
0.13
0.77524
0.77064
กำไร
58.50 USD
AUDUSD
ดีล
#158926306
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 10:41:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77524
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
59.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 04:32:46
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
0.77064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.30 USD
กำไร
58.50 USD
07.04.2021 17:11:38
19.04.2021 04:32:31
ขาย
0.06
1.19004
1.19484
กำไร
-29.40 USD
EURUSD
ดีล
#158747332
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 17:11:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19004
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-28.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 04:32:31
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.19484
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-29.40 USD
15.04.2021 12:20:56
19.04.2021 04:32:31
ขาย
0.5
1.19904
1.19484
กำไร
205.00 USD
EURUSD
ดีล
#158904515
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 12:20:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19904
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
210.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 04:32:31
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.19484
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
205.00 USD
06.04.2021 21:46:43
19.04.2021 04:32:31
ขาย
0.02
1.18704
1.19484
กำไร
-15.80 USD
EURUSD
ดีล
#158740217
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 21:46:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18704
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 04:32:31
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19484
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-15.80 USD