โหมดทดลองเดโม่
16.04.2019 15:35:00
18.04.2019 11:04:02
ขาย
0.01
1.3068
1.3018
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#97605882
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2019 15:35:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3068
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.04.2019 11:04:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.3018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
12.04.2019 15:13:36
16.04.2019 15:34:18
ขาย
0.02
1.31168
1.30661
กำไร
9.94 USD
GBPUSD
ดีล
#97455386
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2019 15:13:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31168
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2019 15:34:18
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.94 USD
12.04.2019 14:05:59
16.04.2019 15:34:18
ขาย
0.01
1.3086
1.30661
กำไร
1.89 USD
GBPUSD
ดีล
#97412100
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2019 14:05:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3086
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2019 15:34:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.89 USD
11.04.2019 20:25:00
16.04.2019 15:34:18
ขาย
0.01
1.3056
1.30661
กำไร
-1.11 USD
GBPUSD
ดีล
#97412045
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2019 20:25:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3056
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2019 15:34:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.11 USD
10.04.2019 16:12:52
12.04.2019 15:57:00
ซื้อ
0.01
1.30699
1.31261
กำไร
5.52 USD
GBPUSD
ดีล
#97303926
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2019 16:12:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30699
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2019 15:57:00
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
5.52 USD
10.04.2019 14:33:02
12.04.2019 15:57:00
ซื้อ
0.01
1.31009
1.31262
กำไร
2.43 USD
GBPUSD
ดีล
#97303895
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2019 14:33:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31009
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2019 15:57:00
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.43 USD
09.04.2019 15:33:16
11.04.2019 20:24:34
ขาย
0.01
1.30756
1.30552
กำไร
1.94 USD
GBPUSD
ดีล
#97240697
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 15:33:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30756
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2019 20:24:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.94 USD
09.04.2019 15:01:01
11.04.2019 20:24:34
ขาย
0.01
1.30442
1.30552
กำไร
-1.20 USD
GBPUSD
ดีล
#97240625
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 15:01:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30442
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2019 20:24:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.20 USD
10.04.2019 19:38:13
11.04.2019 20:24:34
ขาย
0.02
1.31073
1.30552
กำไร
10.22 USD
GBPUSD
ดีล
#97242533
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2019 19:38:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31073
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2019 20:24:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
10.22 USD
09.04.2019 12:11:24
10.04.2019 14:32:43
ซื้อ
0.01
1.30808
1.30995
กำไร
1.77 USD
GBPUSD
ดีล
#97224693
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 12:11:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30808
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2019 14:32:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.77 USD
09.04.2019 11:44:01
10.04.2019 14:32:43
ซื้อ
0.01
1.3117
1.30995
กำไร
-1.85 USD
GBPUSD
ดีล
#97224690
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 11:44:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3117
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2019 14:32:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.85 USD
09.04.2019 15:00:29
10.04.2019 14:32:43
ซื้อ
0.02
1.3051
1.30995
กำไร
9.50 USD
GBPUSD
ดีล
#97230071
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 15:00:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3051
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2019 14:32:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.50 USD
08.04.2019 06:11:13
09.04.2019 15:00:56
ขาย
0.02
1.3065
1.30445
กำไร
3.90 USD
GBPUSD
ดีล
#97111328
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 06:11:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3065
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2019 15:00:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30445
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.90 USD
09.04.2019 11:42:25
09.04.2019 15:00:56
ขาย
0.06
1.30969
1.30445
กำไร
30.84 USD
GBPUSD
ดีล
#97129927
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 11:42:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30969
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
31.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2019 15:00:56
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.30445
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
30.84 USD
05.04.2019 20:50:56
09.04.2019 15:00:56
ขาย
0.01
1.30348
1.3045
กำไร
-1.12 USD
GBPUSD
ดีล
#97109192
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2019 20:50:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30348
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2019 15:00:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.3045
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.12 USD
05.04.2019 19:03:00
09.04.2019 15:00:56
ขาย
0.01
1.30024
1.3045
กำไร
-4.36 USD
GBPUSD
ดีล
#97109172
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2019 19:03:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30024
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2019 15:00:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.3045
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-4.36 USD
09.04.2019 11:03:06
09.04.2019 11:43:36
ซื้อ
0.01
1.30633
1.31123
กำไร
4.80 USD
GBPUSD
ดีล
#97208604
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 11:03:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30633
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2019 11:43:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.80 USD
09.04.2019 08:59:02
09.04.2019 11:43:35
ซื้อ
0.01
1.30931
1.31128
กำไร
1.87 USD
GBPUSD
ดีล
#97208577
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 08:59:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30931
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2019 11:43:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31128
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.87 USD
08.04.2019 03:54:01
09.04.2019 08:58:14
ซื้อ
0.01
1.30444
1.30948
กำไร
4.94 USD
GBPUSD
ดีล
#97123631
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 03:54:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30444
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2019 08:58:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30948
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.94 USD
05.04.2019 19:03:36
08.04.2019 03:53:17
ซื้อ
0.51
1.29922
1.30426
กำไร
251.94 USD
GBPUSD
ดีล
#97100216
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2019 19:03:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29922
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
257.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 03:53:17
ปริมาณที่เทรด
0.51
ออก
1.30426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.10 USD
กำไร
251.94 USD
04.04.2019 17:36:50
08.04.2019 03:53:17
ซื้อ
0.06
1.30836
1.30427
กำไร
-25.14 USD
GBPUSD
ดีล
#97050484
วันและเวลาเปิดทำการ
04.04.2019 17:36:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30836
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-24.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 03:53:17
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.30427
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-25.14 USD
03.04.2019 10:07:01
08.04.2019 03:53:17
ซื้อ
0.01
1.31878
1.30427
กำไร
-14.61 USD
GBPUSD
ดีล
#96962701
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2019 10:07:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31878
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 03:53:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30427
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-14.61 USD
05.04.2019 16:40:39
08.04.2019 03:53:17
ซื้อ
0.28
1.30223
1.30426
กำไร
54.04 USD
GBPUSD
ดีล
#97093479
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2019 16:40:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30223
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
56.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 03:53:17
ปริมาณที่เทรด
0.28
ออก
1.30426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
54.04 USD
04.04.2019 16:08:23
08.04.2019 03:53:17
ซื้อ
0.02
1.31148
1.30427
กำไร
-14.62 USD
GBPUSD
ดีล
#96970890
วันและเวลาเปิดทำการ
04.04.2019 16:08:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31148
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 03:53:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30427
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-14.62 USD
05.04.2019 15:40:18
08.04.2019 03:53:17
ซื้อ
0.15
1.30523
1.30426
กำไร
-16.05 USD
GBPUSD
ดีล
#97056162
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2019 15:40:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30523
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 03:53:17
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.30426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.50 USD
กำไร
-16.05 USD
03.04.2019 11:30:00
08.04.2019 03:53:17
ซื้อ
0.01
1.31456
1.30427
กำไร
-10.39 USD
GBPUSD
ดีล
#96962708
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2019 11:30:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31456
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 03:53:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30427
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-10.39 USD
05.04.2019 15:39:01
05.04.2019 19:02:43
ขาย
0.01
1.30542
1.30043
กำไร
4.89 USD
GBPUSD
ดีล
#97093262
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2019 15:39:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30542
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2019 19:02:43
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.89 USD
05.04.2019 08:12:49
05.04.2019 15:38:58
ขาย
0.01
1.3107
1.30549
กำไร
5.11 USD
GBPUSD
ดีล
#97057604
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2019 08:12:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3107
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2019 15:38:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30549
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
5.11 USD
04.04.2019 18:02:01
05.04.2019 15:38:57
ขาย
0.01
1.30749
1.30549
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#97057563
วันและเวลาเปิดทำการ
04.04.2019 18:02:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30749
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.04.2019 15:38:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30549
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.90 USD
04.04.2019 16:01:00
04.04.2019 18:01:34
ขาย
0.01
1.31232
1.30725
กำไร
4.97 USD
GBPUSD
ดีล
#97049972
วันและเวลาเปิดทำการ
04.04.2019 16:01:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31232
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.04.2019 18:01:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30725
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.97 USD
03.04.2019 18:57:20
04.04.2019 16:00:25
ขาย
0.01
1.31749
1.31245
กำไร
4.94 USD
GBPUSD
ดีล
#96989254
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2019 18:57:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31749
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.04.2019 16:00:25
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.94 USD
03.04.2019 16:33:01
04.04.2019 16:00:24
ขาย
0.01
1.31446
1.31245
กำไร
1.91 USD
GBPUSD
ดีล
#96989230
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2019 16:33:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31446
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.04.2019 16:00:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.91 USD
02.04.2019 20:06:32
03.04.2019 16:32:56
ขาย
0.02
1.30948
1.31447
กำไร
-10.18 USD
GBPUSD
ดีล
#96865019
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 20:06:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30948
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 16:32:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-10.18 USD
03.04.2019 09:31:05
03.04.2019 16:32:56
ขาย
0.15
1.31648
1.31447
กำไร
28.65 USD
GBPUSD
ดีล
#96929605
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2019 09:31:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31648
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
30.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 16:32:56
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.31447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.50 USD
กำไร
28.65 USD
02.04.2019 20:34:05
03.04.2019 16:32:56
ขาย
0.06
1.31267
1.31447
กำไร
-11.40 USD
GBPUSD
ดีล
#96925355
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 20:34:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 16:32:56
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.31447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-11.40 USD
03.04.2019 11:01:25
03.04.2019 16:32:56
ขาย
0.28
1.3195
1.31447
กำไร
138.04 USD
GBPUSD
ดีล
#96958840
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2019 11:01:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3195
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
140.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 16:32:56
ปริมาณที่เทรด
0.28
ออก
1.31447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
138.04 USD
02.04.2019 00:37:04
03.04.2019 16:32:55
ขาย
0.01
1.30602
1.31447
กำไร
-8.55 USD
GBPUSD
ดีล
#96862898
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 00:37:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30602
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 16:32:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-8.55 USD
02.04.2019 00:22:01
03.04.2019 16:32:55
ขาย
0.01
1.30306
1.31447
กำไร
-11.51 USD
GBPUSD
ดีล
#96862853
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 00:22:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30306
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 16:32:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-11.51 USD
02.04.2019 23:21:00
03.04.2019 10:06:22
ซื้อ
0.01
1.31396
1.31893
กำไร
4.87 USD
GBPUSD
ดีล
#96932628
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 23:21:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31396
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 10:06:22
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31893
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.87 USD
02.04.2019 20:09:01
02.04.2019 23:20:16
ซื้อ
0.01
1.31184
1.31388
กำไร
1.94 USD
GBPUSD
ดีล
#96927379
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 20:09:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31184
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 23:20:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.94 USD
02.04.2019 20:10:15
02.04.2019 23:20:16
ซื้อ
0.01
1.30902
1.31387
กำไร
4.75 USD
GBPUSD
ดีล
#96927456
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 20:10:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30902
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 23:20:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31387
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.75 USD
02.04.2019 19:42:01
02.04.2019 20:08:42
ซื้อ
0.01
1.30694
1.31194
กำไร
4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#96923458
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 19:42:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30694
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 20:08:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31194
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.90 USD
02.04.2019 14:54:40
02.04.2019 19:41:40
ซื้อ
0.06
1.30222
1.30728
กำไร
29.76 USD
GBPUSD
ดีล
#96860926
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 14:54:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30222
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
30.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 19:41:40
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.30728
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
29.76 USD
02.04.2019 00:08:29
02.04.2019 19:41:40
ซื้อ
0.02
1.30522
1.30729
กำไร
3.94 USD
GBPUSD
ดีล
#96860700
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 00:08:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30522
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 19:41:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30729
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.94 USD
02.04.2019 00:06:02
02.04.2019 19:41:39
ซื้อ
0.01
1.30821
1.30738
กำไร
-0.93 USD
GBPUSD
ดีล
#96823610
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 00:06:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30821
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 19:41:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.93 USD
01.04.2019 12:54:01
02.04.2019 19:41:39
ซื้อ
0.01
1.31012
1.30741
กำไร
-2.81 USD
GBPUSD
ดีล
#96823571
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2019 12:54:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31012
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 19:41:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30741
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.81 USD
02.04.2019 00:03:01
02.04.2019 00:21:57
ขาย
0.01
1.30886
1.30394
กำไร
4.82 USD
GBPUSD
ดีล
#96860557
วันและเวลาเปิดทำการ
02.04.2019 00:03:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30886
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 00:21:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.82 USD
01.04.2019 17:56:57
02.04.2019 00:02:19
ขาย
0.15
1.31436
1.30923
กำไร
75.45 USD
GBPUSD
ดีล
#96828263
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2019 17:56:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31436
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
76.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 00:02:19
ปริมาณที่เทรด
0.15
ออก
1.30923
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.50 USD
กำไร
75.45 USD
01.04.2019 14:16:14
02.04.2019 00:02:19
ขาย
0.06
1.31138
1.30923
กำไร
12.30 USD
GBPUSD
ดีล
#96818739
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2019 14:16:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31138
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 00:02:19
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.30923
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
12.30 USD
01.04.2019 08:20:33
02.04.2019 00:02:19
ขาย
0.01
1.30547
1.30923
กำไร
-3.86 USD
GBPUSD
ดีล
#96769206
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2019 08:20:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30547
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.04.2019 00:02:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30923
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-3.86 USD