โหมดทดลองเดโม่
26.05.2020 17:00:24
26.05.2020 21:58:52
ซื้อ
0.04
1.09825
1.09928
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#135724203
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:00:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09825
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 21:58:52
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09928
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.72 USD
26.05.2020 12:10:40
26.05.2020 17:00:22
ซื้อ
0.04
1.0972
1.09823
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#135689062
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 12:10:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0972
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 17:00:22
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.72 USD
26.05.2020 12:02:59
26.05.2020 12:10:34
ซื้อ
0.04
1.09645
1.09714
กำไร
2.36 USD
EURUSD
ดีล
#135687496
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 12:02:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09645
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 12:10:34
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.36 USD
26.05.2020 11:54:13
26.05.2020 12:02:27
ซื้อ
0.04
1.09538
1.09641
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#135685405
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 11:54:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09538
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 12:02:27
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.72 USD
26.05.2020 11:35:30
26.05.2020 11:54:03
ซื้อ
0.04
1.09448
1.09532
กำไร
2.96 USD
EURUSD
ดีล
#135682304
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 11:35:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09448
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 11:54:03
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.96 USD
22.05.2020 10:52:22
26.05.2020 11:34:41
ซื้อ
0.08
1.09081
1.09443
กำไร
27.40 USD
EURUSD
ดีล
#135368139
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2020 10:52:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09081
แลกเปลี่ยน
-0.76 USD
ทั้งหมด
28.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 11:34:41
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.09443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
27.40 USD
21.05.2020 15:26:00
26.05.2020 11:34:41
ซื้อ
0.04
1.10082
1.09443
กำไร
-26.53 USD
EURUSD
ดีล
#135272356
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2020 15:26:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10082
แลกเปลี่ยน
-0.57 USD
ทั้งหมด
-25.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 11:34:41
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-26.53 USD
25.05.2020 09:09:23
25.05.2020 09:50:46
ขาย
0.04
1.08846
1.08745
กำไร
3.64 USD
EURUSD
ดีล
#135501395
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2020 09:09:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08846
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2020 09:50:46
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.64 USD
22.05.2020 12:02:53
25.05.2020 09:09:24
ขาย
0.04
1.08953
1.08844
กำไร
3.94 USD
EURUSD
ดีล
#135374322
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2020 12:02:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08953
แลกเปลี่ยน
-0.02 USD
ทั้งหมด
4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2020 09:09:24
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.94 USD
22.05.2020 10:57:59
22.05.2020 12:02:52
ขาย
0.04
1.09058
1.08958
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#135368786
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2020 10:57:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09058
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 12:02:52
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
22.05.2020 10:07:32
22.05.2020 10:57:52
ขาย
0.04
1.09163
1.09062
กำไร
3.64 USD
EURUSD
ดีล
#135362436
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2020 10:07:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09163
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 10:57:52
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.64 USD
20.05.2020 16:14:49
22.05.2020 10:07:14
ขาย
0.16
1.09764
1.09169
กำไร
93.29 USD
EURUSD
ดีล
#135139052
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 16:14:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09764
แลกเปลี่ยน
-0.31 USD
ทั้งหมด
95.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 10:07:14
ปริมาณที่เทรด
0.16
ออก
1.09169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.60 USD
กำไร
93.29 USD
14.05.2020 14:25:55
22.05.2020 10:07:14
ขาย
0.04
1.07763
1.09169
กำไร
-56.80 USD
EURUSD
ดีล
#134558956
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2020 14:25:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.07763
แลกเปลี่ยน
-0.16 USD
ทั้งหมด
-56.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 10:07:14
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-56.80 USD
18.05.2020 18:19:46
22.05.2020 10:07:13
ขาย
0.08
1.08764
1.09169
กำไร
-33.44 USD
EURUSD
ดีล
#134842279
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:19:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08764
แลกเปลี่ยน
-0.24 USD
ทั้งหมด
-32.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.05.2020 10:07:13
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.09169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-33.44 USD
20.05.2020 17:18:41
21.05.2020 15:26:00
ซื้อ
0.04
1.09975
1.10074
กำไร
2.99 USD
EURUSD
ดีล
#135144232
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 17:18:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09975
แลกเปลี่ยน
-0.57 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2020 15:26:00
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.99 USD
20.05.2020 17:05:03
20.05.2020 17:18:40
ซื้อ
0.04
1.09869
1.0997
กำไร
3.64 USD
EURUSD
ดีล
#135143065
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2020 17:05:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09869
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2020 17:18:40
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.0997
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.64 USD
19.05.2020 13:52:45
20.05.2020 17:04:58
ซื้อ
0.04
1.0976
1.0986
กำไร
3.41 USD
EURUSD
ดีล
#134961908
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 13:52:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0976
แลกเปลี่ยน
-0.19 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2020 17:04:58
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.0986
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.41 USD
19.05.2020 13:41:46
19.05.2020 13:52:26
ซื้อ
0.04
1.09654
1.09754
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#134960393
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 13:41:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09654
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2020 13:52:26
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09754
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
19.05.2020 13:41:32
19.05.2020 13:41:41
ซื้อ
0.08
1.09647
1.0965
กำไร
-0.56 USD
EURUSD
ดีล
#134960381
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 13:41:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09647
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2020 13:41:41
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.0965
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-0.56 USD
19.05.2020 12:06:09
19.05.2020 13:41:04
ซื้อ
0.04
1.09549
1.09649
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#134948160
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 12:06:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09549
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2020 13:41:04
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
19.05.2020 10:05:06
19.05.2020 12:06:09
ซื้อ
0.04
1.09443
1.09548
กำไร
3.80 USD
EURUSD
ดีล
#134926207
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 10:05:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09443
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2020 12:06:09
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09548
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.80 USD
19.05.2020 09:28:35
19.05.2020 10:04:54
ซื้อ
0.04
1.09338
1.09438
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#134919464
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 09:28:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09338
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2020 10:04:54
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09438
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
18.05.2020 20:13:44
19.05.2020 09:28:31
ซื้อ
0.04
1.09231
1.09331
กำไร
3.41 USD
EURUSD
ดีล
#134872188
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 20:13:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09231
แลกเปลี่ยน
-0.19 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2020 09:28:31
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09331
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.41 USD
18.05.2020 18:49:17
18.05.2020 20:13:44
ซื้อ
0.04
1.09126
1.09227
กำไร
3.64 USD
EURUSD
ดีล
#134851531
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:49:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09126
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 20:13:44
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09227
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.64 USD
18.05.2020 18:24:54
18.05.2020 18:49:13
ซื้อ
0.04
1.09
1.091
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#134844338
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:24:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 18:49:13
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
18.05.2020 18:23:03
18.05.2020 18:24:49
ซื้อ
0.04
1.08888
1.08999
กำไร
4.04 USD
EURUSD
ดีล
#134843536
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:23:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08888
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 18:24:49
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
4.04 USD
18.05.2020 18:19:57
18.05.2020 18:23:04
ซื้อ
0.04
1.0878
1.08888
กำไร
3.92 USD
EURUSD
ดีล
#134842339
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:19:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0878
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 18:23:04
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.92 USD
18.05.2020 16:41:56
18.05.2020 18:19:50
ซื้อ
0.04
1.08668
1.08765
กำไร
3.48 USD
EURUSD
ดีล
#134822980
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:41:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08668
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 18:19:50
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08765
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.48 USD
18.05.2020 16:38:17
18.05.2020 16:41:52
ซื้อ
0.04
1.0855
1.08649
กำไร
3.56 USD
EURUSD
ดีล
#134821492
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:38:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0855
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 16:41:52
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.56 USD
15.05.2020 16:12:35
18.05.2020 16:37:42
ซื้อ
0.04
1.08463
1.0856
กำไร
3.29 USD
EURUSD
ดีล
#134664396
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2020 16:12:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08463
แลกเปลี่ยน
-0.19 USD
ทั้งหมด
3.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2020 16:37:42
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.0856
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.29 USD
15.05.2020 16:12:38
15.05.2020 16:12:51
ซื้อ
0.04
1.08458
1.08437
กำไร
-1.24 USD
EURUSD
ดีล
#134664403
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2020 16:12:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08458
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2020 16:12:51
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-1.24 USD
15.05.2020 15:46:10
15.05.2020 16:12:17
ซื้อ
0.04
1.08357
1.08455
กำไร
3.52 USD
EURUSD
ดีล
#134661987
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2020 15:46:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08357
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2020 16:12:17
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.52 USD
15.05.2020 15:44:00
15.05.2020 15:46:09
ซื้อ
0.04
1.08257
1.08352
กำไร
3.40 USD
EURUSD
ดีล
#134661620
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2020 15:44:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08257
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2020 15:46:09
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08352
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.40 USD
15.05.2020 15:43:30
15.05.2020 15:43:39
ซื้อ
0.12
1.08268
1.08256
กำไร
-2.64 USD
EURUSD
ดีล
#134661566
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2020 15:43:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08268
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2020 15:43:39
ปริมาณที่เทรด
0.12
ออก
1.08256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-2.64 USD
13.05.2020 16:01:54
15.05.2020 15:41:49
ซื้อ
0.04
1.08923
1.08281
กำไร
-26.84 USD
EURUSD
ดีล
#134455509
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2020 16:01:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08923
แลกเปลี่ยน
-0.76 USD
ทั้งหมด
-25.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2020 15:41:49
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-26.84 USD
14.05.2020 13:09:26
15.05.2020 15:41:48
ซื้อ
0.08
1.07915
1.08284
กำไร
28.34 USD
EURUSD
ดีล
#134550633
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2020 13:09:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07915
แลกเปลี่ยน
-0.38 USD
ทั้งหมด
29.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2020 15:41:48
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.08284
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
28.34 USD
14.05.2020 14:19:57
14.05.2020 14:25:40
ขาย
0.08
1.07787
1.07763
กำไร
1.12 USD
EURUSD
ดีล
#134558487
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2020 14:19:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.07787
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2020 14:25:40
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.07763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
1.12 USD
14.05.2020 13:53:00
14.05.2020 14:18:21
ขาย
0.04
1.07873
1.0777
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#134554854
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2020 13:53:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.07873
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2020 14:18:21
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.0777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.72 USD
14.05.2020 10:00:54
14.05.2020 13:52:55
ขาย
0.04
1.07992
1.07878
กำไร
4.16 USD
EURUSD
ดีล
#134535397
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2020 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.07992
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2020 13:52:55
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.07878
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
4.16 USD
14.05.2020 06:57:37
14.05.2020 10:00:54
ขาย
0.04
1.08082
1.07993
กำไร
3.16 USD
EURUSD
ดีล
#134526827
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2020 06:57:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08082
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2020 10:00:54
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.07993
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.16 USD
13.05.2020 20:00:29
14.05.2020 06:52:43
ขาย
0.04
1.08175
1.08073
กำไร
3.62 USD
EURUSD
ดีล
#134489733
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2020 20:00:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08175
แลกเปลี่ยน
-0.06 USD
ทั้งหมด
4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2020 06:52:43
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.62 USD
13.05.2020 19:17:59
13.05.2020 20:00:29
ขาย
0.04
1.08287
1.08179
กำไร
3.92 USD
EURUSD
ดีล
#134487189
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2020 19:17:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08287
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2020 20:00:29
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.92 USD
13.05.2020 10:39:00
13.05.2020 19:17:45
ขาย
0.04
1.08392
1.08294
กำไร
3.52 USD
EURUSD
ดีล
#134411825
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2020 10:39:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08392
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2020 19:17:45
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.52 USD
12.05.2020 16:15:00
13.05.2020 16:01:54
ซื้อ
0.04
1.08838
1.08921
กำไร
2.73 USD
EURUSD
ดีล
#134314197
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2020 16:15:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08838
แลกเปลี่ยน
-0.19 USD
ทั้งหมด
3.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2020 16:01:54
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.73 USD
12.05.2020 16:12:16
13.05.2020 10:39:00
ขาย
0.08
1.08767
1.08392
กำไร
29.16 USD
EURUSD
ดีล
#134313635
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2020 16:12:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08767
แลกเปลี่ยน
-0.04 USD
ทั้งหมด
30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2020 10:39:00
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.08392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
29.16 USD
07.05.2020 15:22:21
13.05.2020 10:39:00
ขาย
0.04
1.07766
1.08392
กำไร
-25.52 USD
EURUSD
ดีล
#133956380
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2020 15:22:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.07766
แลกเปลี่ยน
-0.08 USD
ทั้งหมด
-25.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2020 10:39:00
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-25.52 USD
08.05.2020 17:55:16
12.05.2020 16:14:59
ซื้อ
0.04
1.08708
1.08817
กำไร
3.58 USD
EURUSD
ดีล
#134070319
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 17:55:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08708
แลกเปลี่ยน
-0.38 USD
ทั้งหมด
4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2020 16:14:59
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08817
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.58 USD
11.05.2020 08:26:28
11.05.2020 08:27:02
ขาย
0.01
1.08425
1.08427
กำไร
-0.12 USD
EURUSD
ดีล
#134129614
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2020 08:26:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08425
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2020 08:27:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08427
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.12 USD
01.05.2020 18:27:14
08.05.2020 17:55:11
ซื้อ
0.04
1.1008
1.08694
กำไร
-57.17 USD
EURUSD
ดีล
#133549939
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2020 18:27:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1008
แลกเปลี่ยน
-1.33 USD
ทั้งหมด
-55.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2020 17:55:11
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08694
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-57.17 USD
06.05.2020 11:20:26
08.05.2020 17:55:11
ซื้อ
0.16
1.0808
1.08694
กำไร
93.60 USD
EURUSD
ดีล
#133818943
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2020 11:20:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0808
แลกเปลี่ยน
-3.04 USD
ทั้งหมด
98.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2020 17:55:11
ปริมาณที่เทรด
0.16
ออก
1.08694
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.60 USD
กำไร
93.60 USD