โหมดทดลองเดโม่
28.05.2020 16:12:30
05.06.2020 09:19:07
ขาย
0.08
1.10383
1.1379
กำไร
-273.68 USD
EURUSD
ดีล
#136017749
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 16:12:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10383
แลกเปลี่ยน
-0.32 USD
ทั้งหมด
-272.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2020 09:19:07
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.1379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-273.68 USD
04.06.2020 18:12:46
05.06.2020 09:19:07
ซื้อ
0.04
1.13346
1.13788
กำไร
17.09 USD
EURUSD
ดีล
#136716472
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 18:12:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13346
แลกเปลี่ยน
-0.19 USD
ทั้งหมด
17.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2020 09:19:07
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.13788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
17.09 USD
27.05.2020 12:04:17
05.06.2020 09:19:07
ขาย
0.04
1.0938
1.1379
กำไร
-177.02 USD
EURUSD
ดีล
#135823449
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 12:04:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.0938
แลกเปลี่ยน
-0.22 USD
ทั้งหมด
-176.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2020 09:19:07
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.1379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-177.02 USD
03.06.2020 18:35:09
05.06.2020 09:19:07
ขาย
0.32
1.12377
1.1379
กำไร
-455.97 USD
EURUSD
ดีล
#136599127
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 18:35:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12377
แลกเปลี่ยน
-0.61 USD
ทั้งหมด
-452.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2020 09:19:07
ปริมาณที่เทรด
0.32
ออก
1.1379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.20 USD
กำไร
-455.97 USD
29.05.2020 12:14:42
05.06.2020 09:19:07
ขาย
0.16
1.11372
1.1379
กำไร
-389.03 USD
EURUSD
ดีล
#136177320
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 12:14:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11372
แลกเปลี่ยน
-0.55 USD
ทั้งหมด
-386.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2020 09:19:07
ปริมาณที่เทรด
0.16
ออก
1.1379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.60 USD
กำไร
-389.03 USD
04.06.2020 17:47:18
04.06.2020 17:53:50
ซื้อ
0.04
1.13308
1.13407
กำไร
3.56 USD
EURUSD
ดีล
#136711715
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 17:47:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13308
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 17:53:50
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.13407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.56 USD
04.06.2020 17:36:47
04.06.2020 17:47:16
ซื้อ
0.04
1.13193
1.1329
กำไร
3.48 USD
EURUSD
ดีล
#136709569
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 17:36:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13193
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 17:47:16
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.1329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.48 USD
04.06.2020 17:32:29
04.06.2020 17:36:16
ซื้อ
0.04
1.13145
1.13218
กำไร
2.52 USD
EURUSD
ดีล
#136708449
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 17:32:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13145
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 17:36:16
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.13218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.52 USD
04.06.2020 17:29:44
04.06.2020 17:32:29
ซื้อ
0.04
1.13003
1.13124
กำไร
4.44 USD
EURUSD
ดีล
#136707606
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 17:29:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13003
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 17:32:29
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.13124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
4.44 USD
04.06.2020 17:20:09
04.06.2020 17:29:44
ซื้อ
0.04
1.12898
1.12996
กำไร
3.52 USD
EURUSD
ดีล
#136705700
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 17:20:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12898
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 17:29:44
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.52 USD
04.06.2020 17:01:53
04.06.2020 17:19:58
ซื้อ
0.04
1.12793
1.12893
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#136702752
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 17:01:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12793
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 17:19:58
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12893
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
04.06.2020 14:55:46
04.06.2020 17:01:52
ซื้อ
0.04
1.12687
1.12787
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#136680524
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2020 14:55:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12687
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 17:01:52
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12787
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
03.06.2020 22:49:31
04.06.2020 14:55:46
ซื้อ
0.04
1.12579
1.1268
กำไร
3.07 USD
EURUSD
ดีล
#136608091
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 22:49:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12579
แลกเปลี่ยน
-0.57 USD
ทั้งหมด
4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 14:55:46
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.1268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.07 USD
03.06.2020 18:38:56
03.06.2020 22:49:31
ซื้อ
0.04
1.12449
1.12578
กำไร
4.76 USD
EURUSD
ดีล
#136599611
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 18:38:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12449
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2020 22:49:31
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
4.76 USD
03.06.2020 17:26:54
03.06.2020 18:38:42
ซื้อ
0.04
1.12356
1.12447
กำไร
3.24 USD
EURUSD
ดีล
#136590322
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 17:26:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12356
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2020 18:38:42
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.24 USD
03.06.2020 10:25:58
03.06.2020 17:26:53
ซื้อ
0.04
1.12241
1.12348
กำไร
3.88 USD
EURUSD
ดีล
#136540286
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 10:25:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12241
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2020 17:26:53
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.88 USD
03.06.2020 10:04:12
03.06.2020 10:24:57
ซื้อ
0.04
1.12158
1.12255
กำไร
3.48 USD
EURUSD
ดีล
#136538517
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 10:04:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12158
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2020 10:24:57
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.48 USD
03.06.2020 09:04:23
03.06.2020 10:04:12
ซื้อ
0.04
1.12056
1.12155
กำไร
3.56 USD
EURUSD
ดีล
#136535353
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 09:04:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12056
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2020 10:04:12
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.56 USD
03.06.2020 06:17:48
03.06.2020 09:02:17
ซื้อ
0.04
1.12032
1.12132
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#136528095
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 06:17:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12032
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2020 09:02:17
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
02.06.2020 17:00:12
03.06.2020 06:17:45
ซื้อ
0.04
1.11918
1.12017
กำไร
3.37 USD
EURUSD
ดีล
#136478379
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 17:00:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11918
แลกเปลี่ยน
-0.19 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2020 06:17:45
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.12017
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.37 USD
02.06.2020 12:10:27
02.06.2020 17:00:12
ซื้อ
0.04
1.11815
1.11916
กำไร
3.64 USD
EURUSD
ดีล
#136440786
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 12:10:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11815
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2020 17:00:12
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11916
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.64 USD
02.06.2020 11:33:37
02.06.2020 12:10:27
ซื้อ
0.04
1.11706
1.11815
กำไร
3.96 USD
EURUSD
ดีล
#136436908
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 11:33:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11706
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2020 12:10:27
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11815
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.96 USD
02.06.2020 11:24:32
02.06.2020 11:33:37
ซื้อ
0.04
1.11599
1.117
กำไร
3.64 USD
EURUSD
ดีล
#136435704
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 11:24:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11599
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2020 11:33:37
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.64 USD
01.06.2020 09:13:15
02.06.2020 11:24:26
ซื้อ
0.04
1.11488
1.11588
กำไร
3.41 USD
EURUSD
ดีล
#136273894
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 09:13:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11488
แลกเปลี่ยน
-0.19 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2020 11:24:26
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11588
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.41 USD
29.05.2020 13:07:38
01.06.2020 09:12:57
ซื้อ
0.04
1.11387
1.11487
กำไร
3.41 USD
EURUSD
ดีล
#136180621
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 13:07:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11387
แลกเปลี่ยน
-0.19 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2020 09:12:57
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.41 USD
29.05.2020 12:06:10
29.05.2020 13:07:33
ซื้อ
0.04
1.11281
1.11381
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#136176469
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 12:06:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11281
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2020 13:07:33
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
29.05.2020 11:53:19
29.05.2020 12:06:10
ซื้อ
0.04
1.11167
1.11279
กำไร
4.08 USD
EURUSD
ดีล
#136175390
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 11:53:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11167
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2020 12:06:10
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11279
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
4.08 USD
29.05.2020 08:43:27
29.05.2020 11:53:19
ซื้อ
0.04
1.11058
1.11164
กำไร
3.84 USD
EURUSD
ดีล
#136146756
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 08:43:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11058
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2020 11:53:19
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.84 USD
29.05.2020 07:32:21
29.05.2020 08:43:27
ซื้อ
0.04
1.10951
1.11057
กำไร
3.84 USD
EURUSD
ดีล
#136137188
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 07:32:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10951
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2020 08:43:27
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.11057
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.84 USD
29.05.2020 07:30:51
29.05.2020 07:30:58
ซื้อ
0.08
1.10942
1.10944
กำไร
-0.64 USD
EURUSD
ดีล
#136136981
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 07:30:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10942
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2020 07:30:58
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.10944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-0.64 USD
28.05.2020 20:21:32
29.05.2020 07:18:53
ซื้อ
0.04
1.10846
1.10945
กำไร
3.37 USD
EURUSD
ดีล
#136062611
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 20:21:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10846
แลกเปลี่ยน
-0.19 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2020 07:18:53
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10945
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.37 USD
28.05.2020 20:21:15
28.05.2020 20:21:21
ซื้อ
0.08
1.10855
1.10856
กำไร
-0.72 USD
EURUSD
ดีล
#136062567
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 20:21:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10855
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 20:21:21
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.10856
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-0.72 USD
28.05.2020 19:27:21
28.05.2020 20:12:06
ซื้อ
0.04
1.10795
1.10897
กำไร
3.68 USD
EURUSD
ดีล
#136053692
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 19:27:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10795
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 20:12:06
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10897
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.68 USD
28.05.2020 18:59:56
28.05.2020 19:27:18
ซื้อ
0.04
1.10688
1.10788
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#136049240
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 18:59:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10688
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 19:27:18
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
28.05.2020 17:55:20
28.05.2020 18:59:50
ซื้อ
0.04
1.10583
1.10686
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#136035188
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 17:55:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10583
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 18:59:50
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.72 USD
28.05.2020 17:14:47
28.05.2020 17:55:19
ซื้อ
0.04
1.10478
1.10581
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#136027559
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 17:14:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10478
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 17:55:19
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10581
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.72 USD
28.05.2020 16:12:28
28.05.2020 17:14:31
ซื้อ
0.04
1.10377
1.10474
กำไร
3.48 USD
EURUSD
ดีล
#136017719
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 16:12:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10377
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 17:14:31
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10474
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.48 USD
27.05.2020 13:02:37
28.05.2020 16:12:27
ซื้อ
0.04
1.1027
1.10368
กำไร
2.95 USD
EURUSD
ดีล
#135834549
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 13:02:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1027
แลกเปลี่ยน
-0.57 USD
ทั้งหมด
3.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 16:12:27
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.95 USD
27.05.2020 12:56:05
27.05.2020 13:02:32
ซื้อ
0.04
1.10161
1.10268
กำไร
3.88 USD
EURUSD
ดีล
#135832922
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 12:56:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10161
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 13:02:32
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.88 USD
27.05.2020 12:46:24
27.05.2020 12:56:00
ซื้อ
0.04
1.10041
1.10149
กำไร
3.92 USD
EURUSD
ดีล
#135831341
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 12:46:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10041
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 12:56:00
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.10149
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.92 USD
25.05.2020 09:52:17
27.05.2020 12:04:17
ขาย
0.04
1.08753
1.09386
กำไร
-25.76 USD
EURUSD
ดีล
#135510912
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2020 09:52:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08753
แลกเปลี่ยน
-0.04 USD
ทั้งหมด
-25.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 12:04:17
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09386
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-25.76 USD
26.05.2020 14:56:22
27.05.2020 12:04:17
ขาย
0.08
1.09774
1.09386
กำไร
30.20 USD
EURUSD
ดีล
#135705380
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 14:56:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09774
แลกเปลี่ยน
-0.04 USD
ทั้งหมด
31.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 12:04:17
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.09386
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
30.20 USD
26.05.2020 17:00:24
26.05.2020 21:58:52
ซื้อ
0.04
1.09825
1.09928
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#135724203
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 17:00:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09825
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 21:58:52
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09928
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.72 USD
26.05.2020 12:10:40
26.05.2020 17:00:22
ซื้อ
0.04
1.0972
1.09823
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#135689062
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 12:10:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0972
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 17:00:22
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.72 USD
26.05.2020 12:02:59
26.05.2020 12:10:34
ซื้อ
0.04
1.09645
1.09714
กำไร
2.36 USD
EURUSD
ดีล
#135687496
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 12:02:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09645
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 12:10:34
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.36 USD
26.05.2020 11:54:13
26.05.2020 12:02:27
ซื้อ
0.04
1.09538
1.09641
กำไร
3.72 USD
EURUSD
ดีล
#135685405
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 11:54:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09538
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 12:02:27
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.72 USD
26.05.2020 11:35:30
26.05.2020 11:54:03
ซื้อ
0.04
1.09448
1.09532
กำไร
2.96 USD
EURUSD
ดีล
#135682304
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2020 11:35:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09448
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 11:54:03
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.96 USD
22.05.2020 10:52:22
26.05.2020 11:34:41
ซื้อ
0.08
1.09081
1.09443
กำไร
27.40 USD
EURUSD
ดีล
#135368139
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2020 10:52:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09081
แลกเปลี่ยน
-0.76 USD
ทั้งหมด
28.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 11:34:41
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.09443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
27.40 USD
21.05.2020 15:26:00
26.05.2020 11:34:41
ซื้อ
0.04
1.10082
1.09443
กำไร
-26.53 USD
EURUSD
ดีล
#135272356
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2020 15:26:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10082
แลกเปลี่ยน
-0.57 USD
ทั้งหมด
-25.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2020 11:34:41
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.09443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-26.53 USD
25.05.2020 09:09:23
25.05.2020 09:50:46
ขาย
0.04
1.08846
1.08745
กำไร
3.64 USD
EURUSD
ดีล
#135501395
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2020 09:09:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08846
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2020 09:50:46
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.08745
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.64 USD