โหมดทดลองเดโม่
15.04.2019 07:53:50
22.04.2019 16:38:03
ขาย
0.2
0.71696
0.7136
กำไร
55.73 EUR
AUDUSD
ดีล
#47685624
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2019 07:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71696
แลกเปลี่ยน
-3.98 EUR
ทั้งหมด
59.71 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2019 16:38:03
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.7136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
55.73 EUR
16.04.2019 16:00:23
17.04.2019 22:07:24
ขาย
0.05
146.271
146.122
กำไร
5.66 EUR
GBPJPY
ดีล
#47697573
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2019 16:00:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
146.271
แลกเปลี่ยน
-0.22 EUR
ทั้งหมด
5.88 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 22:07:24
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
146.122
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
5.66 EUR
11.04.2019 07:56:03
16.04.2019 15:57:59
ซื้อ
0.1
145.589
146.188
กำไร
47.84 EUR
GBPJPY
ดีล
#47664012
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2019 07:56:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
145.589
แลกเปลี่ยน
0.48 EUR
ทั้งหมด
47.36 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2019 15:57:59
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
146.188
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
47.84 EUR
12.04.2019 03:12:37
12.04.2019 07:17:36
ขาย
0.2
0.71152
0.71329
กำไร
-31.35 EUR
AUDUSD
ดีล
#47672879
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2019 03:12:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71152
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-31.35 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2019 07:17:36
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.71329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-31.35 EUR
09.04.2019 06:40:16
09.04.2019 15:27:34
ซื้อ
0.1
145.668
145.34
กำไร
-26.15 EUR
GBPJPY
ดีล
#47643903
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 06:40:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
145.668
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-26.15 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2019 15:27:34
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
145.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-26.15 EUR
08.04.2019 06:52:48
08.04.2019 14:39:12
ซื้อ
0.1
145.576
145.343
กำไร
-18.59 EUR
GBPJPY
ดีล
#47635590
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 06:52:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
145.576
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-18.59 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 14:39:12
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
145.343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-18.59 EUR
08.04.2019 06:52:21
08.04.2019 14:00:00
ขาย
0.2
0.70916
0.7104
กำไร
-22.06 EUR
AUDUSD
ดีล
#47635588
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 06:52:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70916
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-22.06 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 14:00:00
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.7104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-22.06 EUR
04.04.2019 07:53:04
08.04.2019 01:11:58
ขาย
0.2
0.71092
0.71089
กำไร
-0.60 EUR
AUDUSD
ดีล
#47620190
วันและเวลาเปิดทำการ
04.04.2019 07:53:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71092
แลกเปลี่ยน
-1.14 EUR
ทั้งหมด
0.54 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 01:11:58
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.71089
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-0.60 EUR
01.04.2019 07:03:46
03.04.2019 10:08:00
ซื้อ
0.1
144.813
147.15
กำไร
187.03 EUR
GBPJPY
ดีล
#47592740
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2019 07:03:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
144.813
แลกเปลี่ยน
0.32 EUR
ทั้งหมด
186.71 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 10:08:00
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
147.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
187.03 EUR
01.04.2019 07:43:15
03.04.2019 07:29:20
ขาย
0.2
0.71178
0.71023
กำไร
26.47 EUR
AUDUSD
ดีล
#47592868
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2019 07:43:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71178
แลกเปลี่ยน
-1.14 EUR
ทั้งหมด
27.61 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 07:29:20
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.71023
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
26.47 EUR
14.03.2019 02:59:36
15.03.2019 04:40:11
ขาย
0.2
0.70742
0.70868
กำไร
-22.84 EUR
AUDUSD
ดีล
#47493929
วันและเวลาเปิดทำการ
14.03.2019 02:59:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70742
แลกเปลี่ยน
-0.57 EUR
ทั้งหมด
-22.27 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2019 04:40:11
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.70868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-22.84 EUR
12.03.2019 02:51:46
12.03.2019 16:02:14
ขาย
0.2
0.70615
0.70849
กำไร
-41.50 EUR
AUDUSD
ดีล
#47475149
วันและเวลาเปิดทำการ
12.03.2019 02:51:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70615
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-41.50 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
12.03.2019 16:02:14
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.70849
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-41.50 EUR
12.02.2019 05:57:57
08.03.2019 14:27:11
ขาย
0.2
0.70764
0.70299
กำไร
68.23 EUR
AUDUSD
ดีล
#47319848
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2019 05:57:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70764
แลกเปลี่ยน
-14.69 EUR
ทั้งหมด
82.92 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2019 14:27:11
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.70299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
68.23 EUR
07.03.2019 06:23:34
07.03.2019 14:21:35
ซื้อ
0.1
147.213
146.743
กำไร
-37.21 EUR
GBPJPY
ดีล
#47449189
วันและเวลาเปิดทำการ
07.03.2019 06:23:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
147.213
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-37.21 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
07.03.2019 14:21:35
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
146.743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-37.21 EUR
01.03.2019 06:39:21
01.03.2019 15:02:39
ซื้อ
0.1
148.095
148.066
กำไร
-2.28 EUR
GBPJPY
ดีล
#47417803
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2019 06:39:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
148.095
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-2.28 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
01.03.2019 15:02:39
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
148.066
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-2.28 EUR
21.02.2019 06:57:04
22.02.2019 06:45:26
ซื้อ
0.1
144.55
144.314
กำไร
-18.64 EUR
GBPJPY
ดีล
#47369593
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2019 06:57:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
144.55
แลกเปลี่ยน
0.16 EUR
ทั้งหมด
-18.80 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
22.02.2019 06:45:26
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
144.314
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-18.64 EUR
20.02.2019 05:50:10
21.02.2019 02:34:14
ซื้อ
0.1
144.683
144.379
กำไร
-23.72 EUR
GBPJPY
ดีล
#47362722
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2019 05:50:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
144.683
แลกเปลี่ยน
0.48 EUR
ทั้งหมด
-24.20 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2019 02:34:14
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
144.379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-23.72 EUR
12.02.2019 05:51:44
14.02.2019 16:31:23
ซื้อ
0.04
142.358
141.417
กำไร
-29.88 EUR
GBPJPY
ดีล
#47319832
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2019 05:51:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.358
แลกเปลี่ยน
0.25 EUR
ทั้งหมด
-30.13 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2019 16:31:23
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
141.417
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-29.88 EUR
08.02.2019 17:03:16
12.02.2019 05:49:08
ขาย
0.06
141.998
142.363
กำไร
-18.09 EUR
GBPJPY
ดีล
#47311363
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2019 17:03:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
141.998
แลกเปลี่ยน
-0.54 EUR
ทั้งหมด
-17.55 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2019 05:49:08
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
142.363
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-18.09 EUR
11.02.2019 06:10:51
12.02.2019 04:38:34
ขาย
0.2
0.70935
0.70837
กำไร
16.80 EUR
AUDUSD
ดีล
#47313538
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2019 06:10:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70935
แลกเปลี่ยน
-0.57 EUR
ทั้งหมด
17.37 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
12.02.2019 04:38:34
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.70837
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
16.80 EUR
07.02.2019 16:00:37
08.02.2019 17:03:00
ซื้อ
0.03
142.369
141.985
กำไร
-9.21 EUR
GBPJPY
ดีล
#47304961
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2019 16:00:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.369
แลกเปลี่ยน
0.05 EUR
ทั้งหมด
-9.26 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2019 17:03:00
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
141.985
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-9.21 EUR
07.02.2019 04:35:31
08.02.2019 17:02:53
ซื้อ
0.03
1.91366
1.91724
กำไร
6.13 EUR
GBPNZD
ดีล
#47300434
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2019 04:35:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.91366
แลกเปลี่ยน
-0.26 EUR
ทั้งหมด
6.39 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2019 17:02:53
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.91724
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
6.13 EUR
07.02.2019 04:36:35
08.02.2019 16:30:40
ซื้อ
0.03
1.71176
1.71767
กำไร
11.64 EUR
GBPCAD
ดีล
#47300441
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2019 04:36:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.71176
แลกเปลี่ยน
-0.14 EUR
ทั้งหมด
11.78 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2019 16:30:40
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.71767
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
11.64 EUR
24.01.2019 06:24:43
08.02.2019 15:28:59
ขาย
0.2
0.71103
0.70959
กำไร
16.97 EUR
AUDUSD
ดีล
#47210963
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2019 06:24:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71103
แลกเปลี่ยน
-8.41 EUR
ทั้งหมด
25.38 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2019 15:28:59
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.70959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
16.97 EUR
05.02.2019 14:55:12
07.02.2019 15:41:05
ขาย
0.06
143.033
142.046
กำไร
46.52 EUR
GBPJPY
ดีล
#47291612
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2019 14:55:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
143.033
แลกเปลี่ยน
-1.08 EUR
ทั้งหมด
47.60 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
07.02.2019 15:41:05
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
142.046
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
46.52 EUR
30.01.2019 21:04:58
30.01.2019 21:06:40
ซื้อ
0.2
0.72485
0.72442
กำไร
-7.50 EUR
AUDUSD
ดีล
#47258398
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2019 21:04:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.72485
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-7.50 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
30.01.2019 21:06:40
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.72442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-7.50 EUR
30.01.2019 15:22:13
30.01.2019 21:00:07
ขาย
0.1
0.7191
0.72086
กำไร
-15.40 EUR
AUDUSD
ดีล
#47255016
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2019 15:22:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.7191
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-15.40 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
30.01.2019 21:00:07
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
0.72086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-15.40 EUR
15.01.2019 16:56:14
30.01.2019 15:17:33
ซื้อ
0.2
0.72087
0.71931
กำไร
-26.25 EUR
AUDUSD
ดีล
#47149327
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2019 16:56:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.72087
แลกเปลี่ยน
1.05 EUR
ทั้งหมด
-27.30 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
30.01.2019 15:17:33
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.71931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-26.25 EUR
24.01.2019 05:52:07
29.01.2019 23:39:20
ซื้อ
0.03
1.74516
1.73376
กำไร
-22.96 EUR
GBPCAD
ดีล
#47210920
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2019 05:52:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.74516
แลกเปลี่ยน
-0.42 EUR
ทั้งหมด
-22.54 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2019 23:39:20
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.73376
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-22.96 EUR
18.01.2019 07:09:25
29.01.2019 23:39:14
ซื้อ
0.04
1.92038
1.91261
กำไร
-21.73 EUR
GBPNZD
ดีล
#47177006
วันและเวลาเปิดทำการ
18.01.2019 07:09:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.92038
แลกเปลี่ยน
-3.16 EUR
ทั้งหมด
-18.57 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2019 23:39:14
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.91261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-21.73 EUR
24.01.2019 06:08:36
28.01.2019 07:16:07
ซื้อ
0.03
1.59975
1.58503
กำไร
-28.60 EUR
EURAUD
ดีล
#47210994
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2019 06:08:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.59975
แลกเปลี่ยน
-0.74 EUR
ทั้งหมด
-27.86 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
28.01.2019 07:16:07
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.58503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-28.60 EUR
23.01.2019 06:28:32
23.01.2019 15:05:07
ขาย
0.08
1.91079
1.92004
กำไร
-44.19 EUR
GBPNZD
ดีล
#47201956
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2019 06:28:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.91079
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-44.19 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2019 15:05:07
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
1.92004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-44.19 EUR
18.01.2019 07:13:29
23.01.2019 06:38:47
ซื้อ
0.03
1.72388
1.72581
กำไร
3.40 EUR
GBPCAD
ดีล
#47177013
วันและเวลาเปิดทำการ
18.01.2019 07:13:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.72388
แลกเปลี่ยน
-0.42 EUR
ทั้งหมด
3.82 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2019 06:38:47
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.72581
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
3.40 EUR
17.01.2019 06:16:42
23.01.2019 06:33:04
ซื้อ
0.04
1.32777
1.33261
กำไร
12.90 EUR
USDCAD
ดีล
#47166501
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2019 06:16:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32777
แลกเปลี่ยน
0.12 EUR
ทั้งหมด
12.78 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
23.01.2019 06:33:04
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.33261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
12.90 EUR
22.01.2019 06:00:50
22.01.2019 12:46:47
ขาย
0.2
0.71351
0.71262
กำไร
15.66 EUR
AUDUSD
ดีล
#47192237
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2019 06:00:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71351
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
15.66 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
22.01.2019 12:46:47
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.71262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
15.66 EUR
09.01.2019 17:58:34
16.01.2019 14:48:55
ขาย
0.2
0.71601
0.71774
กำไร
-34.27 EUR
AUDUSD
ดีล
#47111750
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2019 17:58:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71601
แลกเปลี่ยน
-3.90 EUR
ทั้งหมด
-30.37 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2019 14:48:55
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.71774
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-34.27 EUR
09.01.2019 16:04:49
15.01.2019 14:59:04
ซื้อ
0.04
1.32434
1.32704
กำไร
7.30 EUR
USDCAD
ดีล
#47109340
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2019 16:04:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32434
แลกเปลี่ยน
0.18 EUR
ทั้งหมด
7.12 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2019 14:59:04
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.32704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
7.30 EUR
14.01.2019 06:22:44
15.01.2019 14:03:06
ซื้อ
0.2
0.71875
0.71968
กำไร
16.34 EUR
AUDUSD
ดีล
#47134415
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2019 06:22:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71875
แลกเปลี่ยน
0.07 EUR
ทั้งหมด
16.27 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2019 14:03:06
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.71968
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
16.34 EUR
14.01.2019 05:05:03
15.01.2019 06:10:26
ซื้อ
0.03
1.7871
1.78872
กำไร
2.73 EUR
GBPAUD
ดีล
#47133928
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2019 05:05:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.7871
แลกเปลี่ยน
-0.32 EUR
ทั้งหมด
3.05 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
15.01.2019 06:10:26
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.78872
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
2.73 EUR
14.01.2019 05:10:24
14.01.2019 14:42:11
ขาย
0.03
124
123.887
กำไร
2.74 EUR
EURJPY
ดีล
#47134014
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2019 05:10:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
124
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.74 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2019 14:42:11
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
123.887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
2.74 EUR
14.01.2019 05:05:26
14.01.2019 05:06:43
ซื้อ
0.03
1.59574
1.59507
กำไร
-1.26 EUR
EURAUD
ดีล
#47133934
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2019 05:05:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.59574
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-1.26 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2019 05:06:43
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.59507
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-1.26 EUR
18.12.2018 15:13:12
14.01.2019 05:05:18
ขาย
0.03
1.58078
1.59578
กำไร
-25.00 EUR
EURAUD
ดีล
#46973849
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2018 15:13:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.58078
แลกเปลี่ยน
3.20 EUR
ทั้งหมด
-28.20 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.01.2019 05:05:18
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.59578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-25.00 EUR
10.01.2019 07:26:23
11.01.2019 16:07:50
ซื้อ
0.2
0.71853
0.72093
กำไร
41.76 EUR
AUDUSD
ดีล
#47114955
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2019 07:26:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71853
แลกเปลี่ยน
0.07 EUR
ทั้งหมด
41.69 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2019 16:07:50
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.72093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
41.76 EUR
11.01.2019 05:49:10
11.01.2019 15:35:13
ขาย
0.04
1.32099
1.32232
กำไร
-3.50 EUR
USDCAD
ดีล
#47122630
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2019 05:49:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32099
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-3.50 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2019 15:35:13
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.32232
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-3.50 EUR
11.01.2019 05:50:19
11.01.2019 15:35:08
ขาย
0.04
1.77084
1.77634
กำไร
-13.78 EUR
GBPAUD
ดีล
#47122633
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2019 05:50:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.77084
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-13.78 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2019 15:35:08
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
1.77634
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-13.78 EUR
09.01.2019 15:51:12
10.01.2019 05:46:21
ซื้อ
0.03
1.59994
1.61071
กำไร
18.97 EUR
EURAUD
ดีล
#47109172
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2019 15:51:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.59994
แลกเปลี่ยน
-1.09 EUR
ทั้งหมด
20.06 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
10.01.2019 05:46:21
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.61071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
18.97 EUR
09.01.2019 15:26:12
09.01.2019 17:58:22
ซื้อ
0.2
0.71702
0.71602
กำไร
-17.38 EUR
AUDUSD
ดีล
#47108919
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2019 15:26:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71702
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-17.38 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.01.2019 17:58:22
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.71602
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-17.38 EUR
07.01.2019 06:00:54
09.01.2019 15:51:04
ขาย
0.05
1.60057
1.60003
กำไร
2.09 EUR
EURAUD
ดีล
#47089720
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 06:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.60057
แลกเปลี่ยน
0.40 EUR
ทั้งหมด
1.69 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.01.2019 15:51:04
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.60003
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
2.09 EUR
21.12.2018 20:21:19
09.01.2019 14:21:09
ซื้อ
0.2
0.70501
0.71624
กำไร
197.36 EUR
AUDUSD
ดีล
#47009561
วันและเวลาเปิดทำการ
21.12.2018 20:21:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.70501
แลกเปลี่ยน
1.19 EUR
ทั้งหมด
196.17 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.01.2019 14:21:09
ปริมาณที่เทรด
0.2
ออก
0.71624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
197.36 EUR
09.01.2019 01:44:06
09.01.2019 06:38:44
ขาย
0.03
1.32612
1.32306
กำไร
6.05 EUR
USDCAD
ดีล
#47103703
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2019 01:44:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.32612
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
6.05 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.01.2019 06:38:44
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.32306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
6.05 EUR