31.01.2019 06:17:19
01.07.2019 10:31:38
ซื้อ
0.2
0.72695
0.69982
กำไร
-468.82 EUR
AUDUSD
ดีล
#47262501
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 06:17:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.72695
สวอป (Swap)
10.46 EUR
ทั้งหมด
-479.28 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 10:31:38
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-468.82 EUR
03.05.2019 17:29:22
01.07.2019 10:31:36
ซื้อ
0.1
145.494
137.278
กำไร
-662.08 EUR
GBPJPY
ดีล
#47808135
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2019 17:29:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
145.494
สวอป (Swap)
7.40 EUR
ทั้งหมด
-669.48 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 10:31:36
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
137.278
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-662.08 EUR
19.06.2019 06:11:44
01.07.2019 10:31:34
ขาย
0.13
136.202
137.34
กำไร
-131.46 EUR
GBPJPY
ดีล
#48213112
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2019 06:11:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
136.202
สวอป (Swap)
-10.93 EUR
ทั้งหมด
-120.53 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 10:31:34
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
137.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-131.46 EUR
19.06.2019 06:12:10
01.07.2019 10:31:29
ขาย
0.03
136.202
137.34
กำไร
-30.34 EUR
GBPJPY
ดีล
#48213125
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2019 06:12:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
136.202
สวอป (Swap)
-2.52 EUR
ทั้งหมด
-27.82 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 10:31:29
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
137.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-30.34 EUR
01.07.2019 03:47:06
01.07.2019 09:28:37
ขาย
0.2
0.70105
0.69978
กำไร
22.41 EUR
AUDUSD
ดีล
#48326195
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2019 03:47:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70105
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
22.41 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 09:28:37
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
22.41 EUR
20.06.2019 15:55:48
24.06.2019 08:35:16
ขาย
0.2
0.69259
0.69588
กำไร
-58.95 EUR
AUDUSD
ดีล
#48232851
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 15:55:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69259
สวอป (Swap)
-1.13 EUR
ทั้งหมด
-57.82 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2019 08:35:16
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69588
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-58.95 EUR
20.06.2019 16:40:49
24.06.2019 08:35:11
ขาย
0.05
0.69278
0.69589
กำไร
-13.94 EUR
AUDUSD
ดีล
#48233282
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 16:40:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69278
สวอป (Swap)
-0.28 EUR
ทั้งหมด
-13.66 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2019 08:35:11
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.69589
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-13.94 EUR
19.06.2019 21:40:17
20.06.2019 03:59:40
ขาย
0.27
0.68803
0.69022
กำไร
-54.83 EUR
AUDUSD
ดีล
#48221750
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2019 21:40:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68803
สวอป (Swap)
-2.31 EUR
ทั้งหมด
-52.52 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
20.06.2019 03:59:40
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
0.69022
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-54.83 EUR
19.06.2019 03:58:52
19.06.2019 21:04:51
ขาย
0.27
0.68786
0.6903
กำไร
-58.56 EUR
AUDUSD
ดีล
#48212400
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2019 03:58:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68786
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-58.56 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2019 21:04:51
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
0.6903
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-58.56 EUR
18.06.2019 18:58:08
19.06.2019 03:06:48
ขาย
0.27
0.68693
0.68845
กำไร
-37.40 EUR
AUDUSD
ดีล
#48210132
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2019 18:58:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68693
สวอป (Swap)
-0.77 EUR
ทั้งหมด
-36.63 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2019 03:06:48
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
0.68845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-37.40 EUR
13.06.2019 19:31:59
18.06.2019 16:55:34
ขาย
0.1
137.384
136.008
กำไร
111.06 EUR
GBPJPY
ดีล
#48161584
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2019 19:31:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
137.384
สวอป (Swap)
-2.10 EUR
ทั้งหมด
113.16 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 16:55:34
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
136.008
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
111.06 EUR
14.06.2019 23:10:19
18.06.2019 16:54:14
ขาย
0.2
0.68684
0.6862
กำไร
10.29 EUR
AUDUSD
ดีล
#48172281
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 23:10:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68684
สวอป (Swap)
-1.14 EUR
ทั้งหมด
11.43 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 16:54:14
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.6862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
10.29 EUR
14.06.2019 14:55:21
18.06.2019 16:53:59
ขาย
0.03
136.729
135.984
กำไร
17.96 EUR
GBPJPY
ดีล
#48167875
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 14:55:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
136.729
สวอป (Swap)
-0.42 EUR
ทั้งหมด
18.38 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 16:53:59
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
135.984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
17.96 EUR
17.06.2019 03:06:44
18.06.2019 16:42:51
ขาย
0.07
0.68764
0.68601
กำไร
9.99 EUR
AUDUSD
ดีล
#48189787
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2019 03:06:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68764
สวอป (Swap)
-0.20 EUR
ทั้งหมด
10.19 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2019 16:42:51
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.68601
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
9.99 EUR
14.06.2019 04:53:14
14.06.2019 06:54:41
ขาย
0.2
0.68931
0.68993
กำไร
-11.00 EUR
AUDUSD
ดีล
#48159638
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 04:53:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68931
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-11.00 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2019 06:54:41
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.68993
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-11.00 EUR
14.02.2019 16:31:17
13.06.2019 15:57:52
ขาย
0.1
141.418
137.716
กำไร
245.66 EUR
GBPJPY
ดีล
#47337491
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2019 16:31:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
141.418
สวอป (Swap)
-56.93 EUR
ทั้งหมด
302.59 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
13.06.2019 15:57:52
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
137.716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
245.66 EUR
04.06.2019 03:59:18
13.06.2019 15:15:49
ขาย
0.2
0.6968
0.6913
กำไร
91.18 EUR
AUDUSD
ดีล
#48080935
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2019 03:59:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6968
สวอป (Swap)
-6.25 EUR
ทั้งหมด
97.43 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
13.06.2019 15:15:49
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.6913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
91.18 EUR
12.06.2019 16:07:07
12.06.2019 22:11:23
ขาย
0.1
0.69431
0.69282
กำไร
13.19 EUR
AUDUSD
ดีล
#48149781
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2019 16:07:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69431
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
13.19 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2019 22:11:23
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.69282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
13.19 EUR
12.06.2019 04:48:21
12.06.2019 15:12:09
ขาย
0.1
0.6953
0.69519
กำไร
0.97 EUR
AUDUSD
ดีล
#48144540
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2019 04:48:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6953
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
0.97 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2019 15:12:09
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.69519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
0.97 EUR
06.06.2019 15:27:15
11.06.2019 08:33:44
ขาย
0.1
0.69813
0.69494
กำไร
27.35 EUR
AUDUSD
ดีล
#48106224
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2019 15:27:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69813
สวอป (Swap)
-0.84 EUR
ทั้งหมด
28.19 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2019 08:33:44
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.69494
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
27.35 EUR
05.06.2019 16:01:21
06.06.2019 07:36:14
ขาย
0.1
0.69938
0.69711
กำไร
19.35 EUR
AUDUSD
ดีล
#48097964
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2019 16:01:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69938
สวอป (Swap)
-0.86 EUR
ทั้งหมด
20.21 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 07:36:14
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.69711
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
19.35 EUR
29.05.2019 10:48:27
30.05.2019 04:23:43
ขาย
0.2
0.69149
0.6929
กำไร
-27.04 EUR
AUDUSD
ดีล
#47961334
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 10:48:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69149
สวอป (Swap)
-1.73 EUR
ทั้งหมด
-25.31 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2019 04:23:43
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.6929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-27.04 EUR
27.05.2019 03:04:21
29.05.2019 06:58:23
ขาย
0.2
0.69265
0.69311
กำไร
-9.37 EUR
AUDUSD
ดีล
#48005068
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2019 03:04:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69265
สวอป (Swap)
-1.14 EUR
ทั้งหมด
-8.23 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2019 06:58:23
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-9.37 EUR
20.05.2019 08:29:17
21.05.2019 17:52:42
ขาย
0.2
0.69177
0.68779
กำไร
70.78 EUR
AUDUSD
ดีล
#47944269
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2019 08:29:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69177
สวอป (Swap)
-0.57 EUR
ทั้งหมด
71.35 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2019 17:52:42
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.68779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
70.78 EUR
20.05.2019 00:15:05
20.05.2019 08:03:03
ขาย
0.2
0.68974
0.69214
กำไร
-43.03 EUR
AUDUSD
ดีล
#47941599
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2019 00:15:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68974
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-43.03 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 08:03:03
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-43.03 EUR
16.05.2019 04:30:03
20.05.2019 00:00:41
ขาย
0.2
0.69057
0.69147
กำไร
-17.27 EUR
AUDUSD
ดีล
#47907309
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2019 04:30:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69057
สวอป (Swap)
-1.14 EUR
ทั้งหมด
-16.13 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 00:00:41
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-17.27 EUR
15.05.2019 17:28:24
16.05.2019 04:30:03
ซื้อ
0.07
0.6935
0.69039
กำไร
-19.35 EUR
AUDUSD
ดีล
#47907293
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 17:28:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6935
สวอป (Swap)
0.08 EUR
ทั้งหมด
-19.43 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2019 04:30:03
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.69039
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-19.35 EUR
13.05.2019 01:08:42
15.05.2019 17:28:12
ขาย
0.2
0.69925
0.69347
กำไร
101.89 EUR
AUDUSD
ดีล
#47872519
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 01:08:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.69925
สวอป (Swap)
-1.14 EUR
ทั้งหมด
103.03 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2019 17:28:12
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
101.89 EUR
09.05.2019 06:52:41
13.05.2019 01:08:30
ซื้อ
0.07
0.69759
0.69926
กำไร
10.44 EUR
AUDUSD
ดีล
#47849709
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 06:52:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69759
สวอป (Swap)
0.04 EUR
ทั้งหมด
10.40 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2019 01:08:30
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.69926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
10.44 EUR
07.05.2019 06:11:33
09.05.2019 03:30:43
ซื้อ
0.07
0.70007
0.69735
กำไร
-16.91 EUR
AUDUSD
ดีล
#47826016
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2019 06:11:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.70007
สวอป (Swap)
0.10 EUR
ทั้งหมด
-17.01 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2019 03:30:43
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.69735
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-16.91 EUR
06.05.2019 00:00:00
06.05.2019 00:13:53
ขาย
0.2
0.6966
0.69783
กำไร
-22.01 EUR
AUDUSD
ดีล
#47806311
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2019 00:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6966
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-22.01 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2019 00:13:53
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.69783
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-22.01 EUR
23.04.2019 07:54:23
03.05.2019 15:45:28
ขาย
0.2
0.71232
0.70045
กำไร
205.78 EUR
AUDUSD
ดีล
#47732566
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 07:54:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71232
สวอป (Swap)
-6.87 EUR
ทั้งหมด
212.65 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2019 15:45:28
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.70045
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
205.78 EUR
01.05.2019 08:45:51
03.05.2019 03:07:25
ซื้อ
0.1
145.473
145.231
กำไร
-18.79 EUR
GBPJPY
ดีล
#47783715
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2019 08:45:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
145.473
สวอป (Swap)
0.64 EUR
ทั้งหมด
-19.43 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2019 03:07:25
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
145.231
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-18.79 EUR
30.04.2019 04:47:12
02.05.2019 09:10:31
ขาย
0.07
0.70372
0.70221
กำไร
8.64 EUR
AUDUSD
ดีล
#47773412
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 04:47:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70372
สวอป (Swap)
-0.80 EUR
ทั้งหมด
9.44 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
02.05.2019 09:10:31
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.70221
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
8.64 EUR
29.04.2019 14:51:54
30.04.2019 03:59:30
ขาย
0.07
0.7047
0.70691
กำไร
-14.02 EUR
AUDUSD
ดีล
#47770128
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2019 14:51:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.7047
สวอป (Swap)
-0.20 EUR
ทั้งหมด
-13.82 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
30.04.2019 03:59:30
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.70691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-14.02 EUR
23.04.2019 06:46:10
23.04.2019 17:39:12
ซื้อ
0.1
145.286
144.75
กำไร
-42.77 EUR
GBPJPY
ดีล
#47732345
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 06:46:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
145.286
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-42.77 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2019 17:39:12
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
144.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-42.77 EUR
15.04.2019 07:53:50
22.04.2019 16:38:03
ขาย
0.2
0.71696
0.7136
กำไร
55.73 EUR
AUDUSD
ดีล
#47685624
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2019 07:53:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71696
สวอป (Swap)
-3.98 EUR
ทั้งหมด
59.71 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2019 16:38:03
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.7136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
55.73 EUR
16.04.2019 16:00:23
17.04.2019 22:07:24
ขาย
0.05
146.271
146.122
กำไร
5.66 EUR
GBPJPY
ดีล
#47697573
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2019 16:00:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
146.271
สวอป (Swap)
-0.22 EUR
ทั้งหมด
5.88 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2019 22:07:24
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
146.122
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
5.66 EUR
11.04.2019 07:56:03
16.04.2019 15:57:59
ซื้อ
0.1
145.589
146.188
กำไร
47.84 EUR
GBPJPY
ดีล
#47664012
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2019 07:56:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
145.589
สวอป (Swap)
0.48 EUR
ทั้งหมด
47.36 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2019 15:57:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
146.188
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
47.84 EUR
12.04.2019 03:12:37
12.04.2019 07:17:36
ขาย
0.2
0.71152
0.71329
กำไร
-31.35 EUR
AUDUSD
ดีล
#47672879
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2019 03:12:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71152
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-31.35 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2019 07:17:36
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.71329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-31.35 EUR
09.04.2019 06:40:16
09.04.2019 15:27:34
ซื้อ
0.1
145.668
145.34
กำไร
-26.15 EUR
GBPJPY
ดีล
#47643903
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2019 06:40:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
145.668
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-26.15 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2019 15:27:34
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
145.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-26.15 EUR
08.04.2019 06:52:48
08.04.2019 14:39:12
ซื้อ
0.1
145.576
145.343
กำไร
-18.59 EUR
GBPJPY
ดีล
#47635590
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 06:52:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
145.576
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-18.59 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 14:39:12
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
145.343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-18.59 EUR
08.04.2019 06:52:21
08.04.2019 14:00:00
ขาย
0.2
0.70916
0.7104
กำไร
-22.06 EUR
AUDUSD
ดีล
#47635588
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2019 06:52:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70916
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-22.06 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 14:00:00
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.7104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-22.06 EUR
04.04.2019 07:53:04
08.04.2019 01:11:58
ขาย
0.2
0.71092
0.71089
กำไร
-0.60 EUR
AUDUSD
ดีล
#47620190
วันและเวลาเปิดทำการ
04.04.2019 07:53:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71092
สวอป (Swap)
-1.14 EUR
ทั้งหมด
0.54 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2019 01:11:58
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.71089
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-0.60 EUR
01.04.2019 07:03:46
03.04.2019 10:08:00
ซื้อ
0.1
144.813
147.15
กำไร
187.03 EUR
GBPJPY
ดีล
#47592740
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2019 07:03:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
144.813
สวอป (Swap)
0.32 EUR
ทั้งหมด
186.71 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 10:08:00
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
147.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
187.03 EUR
01.04.2019 07:43:15
03.04.2019 07:29:20
ขาย
0.2
0.71178
0.71023
กำไร
26.47 EUR
AUDUSD
ดีล
#47592868
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2019 07:43:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.71178
สวอป (Swap)
-1.14 EUR
ทั้งหมด
27.61 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
03.04.2019 07:29:20
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.71023
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
26.47 EUR
14.03.2019 02:59:36
15.03.2019 04:40:11
ขาย
0.2
0.70742
0.70868
กำไร
-22.84 EUR
AUDUSD
ดีล
#47493929
วันและเวลาเปิดทำการ
14.03.2019 02:59:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70742
สวอป (Swap)
-0.57 EUR
ทั้งหมด
-22.27 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2019 04:40:11
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.70868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-22.84 EUR
12.03.2019 02:51:46
12.03.2019 16:02:14
ขาย
0.2
0.70615
0.70849
กำไร
-41.50 EUR
AUDUSD
ดีล
#47475149
วันและเวลาเปิดทำการ
12.03.2019 02:51:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70615
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-41.50 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
12.03.2019 16:02:14
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.70849
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-41.50 EUR
12.02.2019 05:57:57
08.03.2019 14:27:11
ขาย
0.2
0.70764
0.70299
กำไร
68.23 EUR
AUDUSD
ดีล
#47319848
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2019 05:57:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.70764
สวอป (Swap)
-14.69 EUR
ทั้งหมด
82.92 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2019 14:27:11
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.70299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
68.23 EUR
07.03.2019 06:23:34
07.03.2019 14:21:35
ซื้อ
0.1
147.213
146.743
กำไร
-37.21 EUR
GBPJPY
ดีล
#47449189
วันและเวลาเปิดทำการ
07.03.2019 06:23:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
147.213
สวอป (Swap)
0.00 EUR
ทั้งหมด
-37.21 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
07.03.2019 14:21:35
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
146.743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 EUR
กำไร
-37.21 EUR