โหมดทดลองเดโม่
02.06.2020 20:27:21
05.06.2020 08:56:06
ขาย
0.01
108.714
109.313
กำไร
-4.91 EUR
USDJPY
ดีล
#136499071
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 20:27:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
108.714
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-4.82 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2020 08:56:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
109.313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
-4.91 EUR
02.06.2020 15:49:30
05.06.2020 08:56:06
ขาย
0.01
1.11644
1.13712
กำไร
-18.28 EUR
EURUSD
ดีล
#136466022
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2020 15:49:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11644
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-18.19 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2020 08:56:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.13712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
-18.28 EUR
28.05.2020 20:59:54
05.06.2020 08:56:06
ขาย
0.01
1.10813
1.13712
กำไร
-25.58 EUR
EURUSD
ดีล
#136067681
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 20:59:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10813
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-25.49 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2020 08:56:06
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.13712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
-25.58 EUR
03.06.2020 18:20:49
04.06.2020 10:59:30
ขาย
0.01
1.12302
1.12023
กำไร
2.40 EUR
EURUSD
ดีล
#136597604
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 18:20:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12302
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.49 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 10:59:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.12023
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
2.40 EUR
03.06.2020 18:37:27
04.06.2020 10:59:22
ขาย
0.01
1.12402
1.12026
กำไร
3.27 EUR
EURUSD
ดีล
#136599443
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2020 18:37:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12402
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
3.36 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2020 10:59:22
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.12026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
3.27 EUR
01.06.2020 19:40:10
02.06.2020 15:37:19
ซื้อ
0.01
107.581
108.431
กำไร
6.93 EUR
USDJPY
ดีล
#136354618
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 19:40:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
107.581
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
7.02 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2020 15:37:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
108.431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
6.93 EUR
01.06.2020 11:52:03
01.06.2020 14:40:17
ซื้อ
0.01
107.45
107.733
กำไร
2.27 EUR
USDJPY
ดีล
#136289048
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 11:52:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
107.45
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.36 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2020 14:40:17
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
107.733
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
2.27 EUR
29.05.2020 08:17:25
29.05.2020 16:48:14
ซื้อ
0.01
107.204
107.5
กำไร
2.39 EUR
USDJPY
ดีล
#136143486
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 08:17:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
107.204
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.48 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2020 16:48:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
107.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
2.39 EUR
13.05.2020 23:52:08
28.05.2020 17:46:39
ซื้อ
0.01
107.035
107.686
กำไร
5.38 EUR
USDJPY
ดีล
#134495444
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2020 23:52:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
107.035
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
5.47 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2020 17:46:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
107.686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
5.38 EUR
27.05.2020 17:57:06
27.05.2020 19:16:59
ซื้อ
0.01
1.22202
1.22431
กำไร
1.99 EUR
GBPUSD
ดีล
#135868369
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:57:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.22202
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.08 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2020 19:16:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.22431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
1.99 EUR
07.04.2020 01:56:13
21.04.2020 12:33:50
ซื้อ
0.01
109.169
107.365
กำไร
-15.59 EUR
USDJPY
ดีล
#130966826
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2020 01:56:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.169
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-15.50 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2020 12:33:50
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
107.365
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
-15.59 EUR
09.04.2020 21:33:32
21.04.2020 12:33:50
ซื้อ
0.1
22.98
5.67
กำไร
-160.05 EUR
USCrude
ดีล
#131463452
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2020 21:33:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
22.98
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-159.63 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2020 12:33:50
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
5.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 EUR
กำไร
-160.05 EUR
10.04.2020 20:47:12
21.04.2020 12:33:50
ซื้อ
0.01
108.428
107.365
กำไร
-9.22 EUR
USDJPY
ดีล
#131527664
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2020 20:47:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.428
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-9.13 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2020 12:33:50
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
107.365
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
-9.22 EUR
16.04.2020 21:05:07
17.04.2020 06:02:56
ซื้อ
0.01
1.08434
1.08727
กำไร
2.60 EUR
EURUSD
ดีล
#132112787
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 21:05:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08434
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.69 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2020 06:02:56
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
2.60 EUR
15.04.2020 17:22:05
15.04.2020 18:07:59
ซื้อ
0.01
0.62994
0.63224
กำไร
2.02 EUR
AUDUSD
ดีล
#131921345
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2020 17:22:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.62994
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.11 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2020 18:07:59
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.63224
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
2.02 EUR
13.04.2020 19:07:22
15.04.2020 16:34:33
ซื้อ
0.01
107.617
107.757
กำไร
1.10 EUR
USDJPY
ดีล
#131666505
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2020 19:07:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
107.617
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
1.19 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2020 16:34:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
107.757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
1.10 EUR
14.04.2020 19:06:24
15.04.2020 16:34:27
ซื้อ
0.05
107.09
107.756
กำไร
27.98 EUR
USDJPY
ดีล
#131819322
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2020 19:06:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
107.09
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
28.41 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2020 16:34:27
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
107.756
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.43 EUR
กำไร
27.98 EUR
13.04.2020 05:06:52
14.04.2020 16:23:29
ซื้อ
0.01
1.09299
1.09581
กำไร
2.48 EUR
EURUSD
ดีล
#131550672
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2020 05:06:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09299
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.57 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2020 16:23:29
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09581
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
2.48 EUR
10.04.2020 04:06:54
10.04.2020 20:20:00
ซื้อ
0.01
1.09227
1.09478
กำไร
2.20 EUR
EURUSD
ดีล
#131474968
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2020 04:06:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09227
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.29 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2020 20:20:00
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09478
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
2.20 EUR
08.04.2020 02:22:45
09.04.2020 21:34:14
ซื้อ
0.01
1.08979
1.09378
กำไร
3.56 EUR
EURUSD
ดีล
#131132204
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2020 02:22:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08979
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
3.65 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2020 21:34:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.09378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
3.56 EUR
07.04.2020 20:51:57
09.04.2020 05:24:17
ซื้อ
0.1
25.02
25.84
กำไร
7.13 EUR
USCrude
ดีล
#131124283
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2020 20:51:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
25.02
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
7.55 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2020 05:24:17
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
25.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 EUR
กำไร
7.13 EUR
18.03.2020 15:28:00
09.04.2020 05:24:05
ซื้อ
0.01
0.58812
0.62229
กำไร
31.38 EUR
AUDUSD
ดีล
#129335599
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2020 15:28:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.58812
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
31.47 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2020 05:24:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.62229
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
31.38 EUR
06.04.2020 22:20:13
07.04.2020 17:08:12
ขาย
0.01
1663.44
1650.25
กำไร
11.92 EUR
XAUUSD
ดีล
#130961260
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2020 22:20:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1663.44
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
12.09 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2020 17:08:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1650.25
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
11.92 EUR
03.04.2020 14:46:49
07.04.2020 04:48:45
ซื้อ
1
9549.4
10164.4
กำไร
61.00 EUR
FDAX
ดีล
#130741322
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 14:46:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
9549.4
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
61.50 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2020 04:48:45
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
10164.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 EUR
กำไร
61.00 EUR
09.03.2020 00:08:21
09.03.2020 03:49:55
ซื้อ
0.02
104.365
102.255
กำไร
-36.20 EUR
USDJPY
ดีล
#128295156
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 00:08:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
104.365
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-36.03 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 03:49:55
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
102.255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
-36.20 EUR
06.03.2020 16:36:47
09.03.2020 03:49:55
ขาย
0.01
1.70775
1.77045
กำไร
-35.58 EUR
EURAUD
ดีล
#128247358
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 16:36:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.70775
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-35.41 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 03:49:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.77045
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
-35.58 EUR
14.02.2020 13:37:14
09.03.2020 03:49:55
ซื้อ
0.02
0.67148
0.64679
กำไร
-43.29 EUR
AUDUSD
ดีล
#126391280
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 13:37:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67148
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-43.12 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 03:49:55
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.64679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
-43.29 EUR
20.02.2020 11:52:00
09.03.2020 03:49:55
ซื้อ
0.01
0.66365
0.64679
กำไร
-14.82 EUR
AUDUSD
ดีล
#126804409
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 11:52:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66365
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-14.73 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 03:49:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
-14.82 EUR
06.03.2020 16:44:50
09.03.2020 03:49:55
ซื้อ
0.01
105.261
102.255
กำไร
-25.76 EUR
USDJPY
ดีล
#128247719
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 16:44:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
105.261
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-25.67 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 03:49:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
102.255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
-25.76 EUR
06.03.2020 13:50:34
09.03.2020 03:49:55
ขาย
0.01
1.74437
1.79606
กำไร
-33.12 EUR
GBPCAD
ดีล
#128223182
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 13:50:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.74437
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-32.95 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 03:49:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.79606
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
-33.12 EUR
09.03.2020 00:04:46
09.03.2020 03:49:55
ขาย
0.01
1.77875
1.79606
กำไร
-11.21 EUR
GBPCAD
ดีล
#128294910
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2020 00:04:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.77875
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-11.04 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 03:49:55
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.79606
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
-11.21 EUR
06.03.2020 17:21:18
06.03.2020 20:46:18
ขาย
0.01
1.75151
1.7451
กำไร
4.06 EUR
GBPCAD
ดีล
#128250274
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 17:21:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.75151
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
4.23 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 20:46:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.7451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
4.06 EUR
26.02.2020 13:43:03
06.03.2020 11:44:03
ซื้อ
0.02
0.65713
0.66412
กำไร
12.22 EUR
AUDUSD
ดีล
#127327059
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 13:43:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65713
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
12.39 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 11:44:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.66412
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
12.22 EUR
02.03.2020 13:46:33
06.03.2020 11:43:45
ขาย
0.01
119.471
119.102
กำไร
2.93 EUR
EURJPY
ดีล
#127694474
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2020 13:46:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
119.471
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
3.10 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 11:43:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
119.102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
2.93 EUR
03.03.2020 21:55:11
04.03.2020 19:20:37
ซื้อ
0.01
1.33725
1.3425
กำไร
3.43 EUR
USDCAD
ดีล
#127917263
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2020 21:55:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.33725
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
3.52 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2020 19:20:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.3425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
3.43 EUR
02.03.2020 18:55:01
03.03.2020 15:52:24
ขาย
0.02
120.536
119.795
กำไร
12.03 EUR
EURJPY
ดีล
#127743638
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2020 18:55:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.536
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
12.37 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
03.03.2020 15:52:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.795
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.34 EUR
กำไร
12.03 EUR
18.02.2020 21:12:33
28.02.2020 18:04:21
ซื้อ
0.01
1.06128
1.06311
กำไร
1.55 EUR
EURCHF
ดีล
#126595026
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 21:12:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06128
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
1.72 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2020 18:04:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.06311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
1.55 EUR
28.02.2020 17:31:54
28.02.2020 18:04:14
ซื้อ
0.05
1.05927
1.06311
กำไร
17.21 EUR
EURCHF
ดีล
#127578931
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2020 17:31:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05927
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
18.06 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2020 18:04:14
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.06311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.85 EUR
กำไร
17.21 EUR
25.02.2020 16:29:08
26.02.2020 10:07:58
ซื้อ
0.01
119.895
120.2
กำไร
2.37 EUR
EURJPY
ดีล
#127193964
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 16:29:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
119.895
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.54 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:07:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
120.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
2.37 EUR
19.02.2020 01:18:33
25.02.2020 22:02:35
ซื้อ
0.01
1.07951
1.08771
กำไร
7.45 EUR
EURUSD
ดีล
#126597484
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 01:18:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.07951
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
7.54 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 22:02:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.08771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
7.45 EUR
25.02.2020 17:23:18
25.02.2020 21:58:02
ซื้อ
0.05
1.05959
1.06199
กำไร
10.45 EUR
EURCHF
ดีล
#127203796
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 17:23:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.05959
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
11.30 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 21:58:02
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.06199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.85 EUR
กำไร
10.45 EUR
17.02.2020 16:30:22
18.02.2020 03:14:26
ขาย
0.01
119.08
118.8
กำไร
2.19 EUR
EURJPY
ดีล
#126462315
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 16:30:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
119.08
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
2.36 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
18.02.2020 03:14:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
118.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
2.19 EUR
25.11.2019 04:17:46
14.02.2020 13:32:11
ซื้อ
0.01
0.85767
0.83171
กำไร
-31.38 EUR
EURGBP
ดีล
#120590273
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 04:17:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.85767
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-31.21 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 13:32:11
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.83171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
-31.38 EUR
17.01.2020 15:29:11
14.02.2020 13:32:06
ซื้อ
0.05
1.11066
1.08415
กำไร
-122.69 EUR
EURUSD
ดีล
#124519364
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 15:29:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.11066
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-122.26 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 13:32:06
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.08415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.43 EUR
กำไร
-122.69 EUR
17.01.2020 18:27:31
14.02.2020 13:31:58
ซื้อ
0.03
1.10922
1.08415
กำไร
-69.63 EUR
EURUSD
ดีล
#124541435
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 18:27:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10922
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-69.37 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 13:31:58
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.08415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.26 EUR
กำไร
-69.63 EUR
21.01.2020 02:50:49
14.02.2020 13:31:53
ซื้อ
0.01
0.68757
0.67169
กำไร
-14.74 EUR
AUDUSD
ดีล
#124630918
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2020 02:50:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68757
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-14.65 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 13:31:53
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.67169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.09 EUR
กำไร
-14.74 EUR
23.01.2020 16:49:04
14.02.2020 13:31:48
ซื้อ
0.03
121.093
119.05
กำไร
-51.99 EUR
EURJPY
ดีล
#124885886
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 16:49:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
121.093
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-51.48 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 13:31:48
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
119.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.51 EUR
กำไร
-51.99 EUR
24.01.2020 17:34:13
14.02.2020 13:31:43
ซื้อ
0.02
0.68208
0.67168
กำไร
-19.36 EUR
AUDUSD
ดีล
#125002035
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2020 17:34:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68208
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-19.19 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 13:31:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.67168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
-19.36 EUR
05.02.2020 16:07:26
14.02.2020 13:31:38
ซื้อ
0.02
1.10128
1.08409
กำไร
-31.88 EUR
EURUSD
ดีล
#125720771
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 16:07:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10128
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-31.71 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 13:31:38
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.08409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.17 EUR
กำไร
-31.88 EUR
06.02.2020 11:19:36
14.02.2020 13:31:31
ซื้อ
0.05
0.67462
0.67167
กำไร
-14.03 EUR
AUDUSD
ดีล
#125814636
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 11:19:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67462
แลกเปลี่ยน
0.00 EUR
ทั้งหมด
-13.60 EUR
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 13:31:31
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.67167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.43 EUR
กำไร
-14.03 EUR