22.07.2021 18:40:01
23.07.2021 20:03:46
ขาย
2.13
1.17665
1.17734
กำไร
-1.47 USD
EURUSD
ดีล
#1513468060
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17665
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 20:03:46
ปริมาณเทรด
2.13
ออก
1.17734
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.47 USD
22.07.2021 18:00:01
23.07.2021 20:03:46
ขาย
1.42
1.17903
1.17734
กำไร
2.40 USD
EURUSD
ดีล
#1513457470
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17903
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 20:03:46
ปริมาณเทรด
1.42
ออก
1.17734
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.40 USD
22.07.2021 14:25:02
23.07.2021 10:24:07
ซื้อ
2.03
110.234
110.371
กำไร
2.52 USD
USDJPY
ดีล
#1513409708
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.234
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 10:24:07
ปริมาณเทรด
2.03
ออก
110.371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.52 USD
22.07.2021 15:35:00
23.07.2021 10:24:07
ซื้อ
2.64
110.12
110.371
กำไร
6.00 USD
USDJPY
ดีล
#1513421880
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 10:24:07
ปริมาณเทรด
2.64
ออก
110.371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.00 USD
22.07.2021 11:15:00
23.07.2021 10:24:07
ซื้อ
1.56
110.35
110.371
กำไร
0.30 USD
USDJPY
ดีล
#1513391885
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 11:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 10:24:07
ปริมาณเทรด
1.56
ออก
110.371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
21.07.2021 16:05:00
22.07.2021 19:00:55
ขาย
3.43
129.791
129.572
กำไร
6.82 USD
EURJPY
ดีล
#1513308477
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:05:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.791
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 19:00:55
ปริมาณเทรด
3.43
ออก
129.572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.82 USD
21.07.2021 17:15:00
22.07.2021 19:00:55
ขาย
4.46
130.016
129.572
กำไร
17.98 USD
EURJPY
ดีล
#1513320531
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.016
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 19:00:55
ปริมาณเทรด
4.46
ออก
129.572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.98 USD
20.07.2021 17:45:00
22.07.2021 19:00:55
ขาย
2
129.271
129.572
กำไร
-5.47 USD
EURJPY
ดีล
#1513213104
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 17:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.271
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 19:00:55
ปริมาณเทรด
2
ออก
129.572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.47 USD
22.07.2021 14:50:01
22.07.2021 19:00:55
ขาย
5.79
130.177
129.572
กำไร
31.81 USD
EURJPY
ดีล
#1513413298
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:50:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
130.177
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 19:00:55
ปริมาณเทรด
5.79
ออก
129.572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.81 USD
20.07.2021 13:30:00
22.07.2021 19:00:55
ขาย
1.53
128.968
129.572
กำไร
-8.39 USD
EURJPY
ดีล
#1513167061
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 13:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.968
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 19:00:55
ปริมาณเทรด
1.53
ออก
129.572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.39 USD
21.07.2021 11:25:00
22.07.2021 19:00:55
ขาย
2.62
129.571
129.572
กำไร
-0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1513280366
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 11:25:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 19:00:55
ปริมาณเทรด
2.62
ออก
129.572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
21.07.2021 10:10:01
22.07.2021 17:11:51
ขาย
1.41
1.17563
1.17922
กำไร
-5.06 USD
EURUSD
ดีล
#1513270650
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17563
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:11:51
ปริมาณเทรด
1.41
ออก
1.17922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.06 USD
21.07.2021 11:45:01
22.07.2021 17:11:51
ขาย
1.83
1.17724
1.17922
กำไร
-3.62 USD
EURUSD
ดีล
#1513283384
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 11:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:11:51
ปริมาณเทรด
1.83
ออก
1.17922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.62 USD
21.07.2021 16:55:00
22.07.2021 17:11:51
ขาย
2.38
1.17861
1.17922
กำไร
-1.45 USD
EURUSD
ดีล
#1513318032
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17861
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:11:51
ปริมาณเทรด
2.38
ออก
1.17922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.45 USD
21.07.2021 18:30:00
22.07.2021 17:11:51
ขาย
3.12
1.18007
1.17922
กำไร
2.65 USD
EURUSD
ดีล
#1513332940
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 18:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:11:51
ปริมาณเทรด
3.12
ออก
1.17922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.65 USD
22.07.2021 16:15:00
22.07.2021 17:11:51
ขาย
4.06
1.182
1.17922
กำไร
11.29 USD
EURUSD
ดีล
#1513431269
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 16:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:11:51
ปริมาณเทรด
4.06
ออก
1.17922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.29 USD
22.07.2021 15:05:04
22.07.2021 16:01:12
ซื้อ
3.12
1.17778
1.18058
กำไร
8.74 USD
EURUSD
ดีล
#1513418244
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 15:05:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17778
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:01:12
ปริมาณเทรด
3.12
ออก
1.18058
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.74 USD
22.07.2021 14:55:01
22.07.2021 16:01:12
ซื้อ
2.4
1.1795
1.18058
กำไร
2.59 USD
EURUSD
ดีล
#1513414454
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:55:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1795
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:01:12
ปริมาณเทรด
2.4
ออก
1.18058
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.59 USD
21.07.2021 17:00:01
22.07.2021 16:01:12
ซื้อ
1.42
1.17884
1.18058
กำไร
2.47 USD
EURUSD
ดีล
#1513318703
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17884
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:01:12
ปริมาณเทรด
1.42
ออก
1.18058
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.47 USD
22.07.2021 14:50:00
22.07.2021 16:01:12
ซื้อ
2.13
1.18101
1.18058
กำไร
-0.92 USD
EURUSD
ดีล
#1513413134
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18101
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 16:01:12
ปริมาณเทรด
2.13
ออก
1.18058
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.92 USD
21.07.2021 16:35:00
22.07.2021 11:07:07
ซื้อ
5.27
110.396
110.322
กำไร
-3.53 USD
USDJPY
ดีล
#1513312252
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 11:07:07
ปริมาณเทรด
5.27
ออก
110.322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.53 USD
22.07.2021 03:15:00
22.07.2021 11:07:07
ซื้อ
4.46
110.204
110.322
กำไร
4.77 USD
USDJPY
ดีล
#1513357612
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 03:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.204
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 11:07:07
ปริมาณเทรด
4.46
ออก
110.322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.77 USD
20.07.2021 17:40:02
22.07.2021 11:07:07
ซื้อ
1.54
109.801
110.322
กำไร
7.27 USD
USDJPY
ดีล
#1513211957
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 17:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.801
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 11:07:07
ปริมาณเทรด
1.54
ออก
110.322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.27 USD
21.07.2021 15:20:00
22.07.2021 11:07:07
ซื้อ
3.51
110.199
110.322
กำไร
3.91 USD
USDJPY
ดีล
#1513302493
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.199
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 11:07:07
ปริมาณเทรด
3.51
ออก
110.322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.91 USD
21.07.2021 10:30:00
22.07.2021 11:07:07
ซื้อ
2.33
110.008
110.322
กำไร
6.63 USD
USDJPY
ดีล
#1513272635
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.008
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 11:07:07
ปริมาณเทรด
2.33
ออก
110.322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.63 USD
20.07.2021 13:50:12
21.07.2021 16:56:08
ซื้อ
1.82
1.17853
1.1786
กำไร
0.13 USD
EURUSD
ดีล
#1513170550
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 13:50:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17853
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:56:08
ปริมาณเทรด
1.82
ออก
1.1786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
20.07.2021 12:30:00
21.07.2021 16:56:08
ซื้อ
1.4
1.1801
1.1786
กำไร
-2.10 USD
EURUSD
ดีล
#1513159242
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 12:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1801
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:56:08
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.1786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.10 USD
20.07.2021 15:20:01
21.07.2021 16:56:08
ซื้อ
2.37
1.17677
1.1786
กำไร
4.34 USD
EURUSD
ดีล
#1513185988
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 15:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17677
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:56:08
ปริมาณเทรด
2.37
ออก
1.1786
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.34 USD
15.07.2021 10:25:00
21.07.2021 11:30:22
ซื้อ
9.54
129.917
129.605
กำไร
-27.02 USD
EURJPY
ดีล
#1512760121
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 10:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.917
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-27.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:30:22
ปริมาณเทรด
9.54
ออก
129.605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-27.02 USD
13.07.2021 12:15:00
21.07.2021 11:30:22
ซื้อ
3.34
130.668
129.605
กำไร
-32.23 USD
EURJPY
ดีล
#1512541063
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 12:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-32.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:30:22
ปริมาณเทรด
3.34
ออก
129.605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-32.23 USD
13.07.2021 14:55:00
21.07.2021 11:30:22
ซื้อ
4.34
130.5
129.605
กำไร
-35.26 USD
EURJPY
ดีล
#1512552446
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 14:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-35.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:30:22
ปริมาณเทรด
4.34
ออก
129.605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-35.26 USD
19.07.2021 10:35:00
21.07.2021 11:30:22
ซื้อ
16.22
129.515
129.605
กำไร
13.25 USD
EURJPY
ดีล
#1512997557
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 10:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.515
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:30:22
ปริมาณเทรด
16.22
ออก
129.605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.25 USD
19.07.2021 11:40:00
21.07.2021 11:30:22
ซื้อ
21.09
129.182
129.605
กำไร
80.99 USD
EURJPY
ดีล
#1513006330
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 11:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
80.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:30:22
ปริมาณเทรด
21.09
ออก
129.605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
80.99 USD
13.07.2021 22:55:00
21.07.2021 11:30:22
ซื้อ
5.64
130.241
129.605
กำไร
-32.56 USD
EURJPY
ดีล
#1512616164
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 22:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.241
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-32.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:30:22
ปริมาณเทรด
5.64
ออก
129.605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-32.56 USD
15.07.2021 20:55:00
21.07.2021 11:30:22
ซื้อ
12.4
129.718
129.605
กำไร
-12.72 USD
EURJPY
ดีล
#1512835241
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 20:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.718
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:30:22
ปริมาณเทรด
12.4
ออก
129.605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.72 USD
14.07.2021 17:05:00
21.07.2021 11:30:22
ซื้อ
7.34
130.078
129.605
กำไร
-31.52 USD
EURJPY
ดีล
#1512695639
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 17:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.078
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-31.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:30:22
ปริมาณเทรด
7.34
ออก
129.605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-31.52 USD
19.07.2021 15:20:00
21.07.2021 11:30:22
ซื้อ
27.42
128.942
129.605
กำไร
165.04 USD
EURJPY
ดีล
#1513042397
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 15:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
128.942
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
165.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 11:30:22
ปริมาณเทรด
27.42
ออก
129.605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
165.04 USD
20.07.2021 14:10:00
21.07.2021 10:08:19
ขาย
1.4
1.17823
1.17597
กำไร
3.16 USD
EURUSD
ดีล
#1513174611
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 14:10:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17823
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 10:08:19
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.17597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.16 USD
20.07.2021 15:55:00
21.07.2021 10:08:19
ขาย
2.1
1.1765
1.17597
กำไร
1.11 USD
EURUSD
ดีล
#1513192278
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 15:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1765
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 10:08:19
ปริมาณเทรด
2.1
ออก
1.17597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.11 USD
20.07.2021 21:30:00
21.07.2021 10:08:19
ขาย
2.37
1.17851
1.17597
กำไร
6.02 USD
EURUSD
ดีล
#1513231548
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 21:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17851
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 10:08:19
ปริมาณเทรด
2.37
ออก
1.17597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.02 USD
19.07.2021 16:35:07
20.07.2021 17:38:15
ซื้อ
7.39
109.215
109.747
กำไร
35.82 USD
USDJPY
ดีล
#1513061008
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 16:35:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.215
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 17:38:15
ปริมาณเทรด
7.39
ออก
109.747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
35.82 USD
19.07.2021 11:40:05
20.07.2021 17:38:15
ซื้อ
3.36
109.726
109.747
กำไร
0.64 USD
USDJPY
ดีล
#1513006672
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 11:40:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.726
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 17:38:15
ปริมาณเทรด
3.36
ออก
109.747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.64 USD
16.07.2021 15:35:00
20.07.2021 17:38:15
ซื้อ
1.53
110.268
109.747
กำไร
-7.26 USD
USDJPY
ดีล
#1512904132
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.268
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 17:38:15
ปริมาณเทรด
1.53
ออก
109.747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.26 USD
19.07.2021 15:30:01
20.07.2021 17:38:15
ซื้อ
4.37
109.562
109.747
กำไร
7.37 USD
USDJPY
ดีล
#1513044702
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 15:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.562
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 17:38:15
ปริมาณเทรด
4.37
ออก
109.747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.37 USD
19.07.2021 02:25:00
20.07.2021 17:38:15
ซื้อ
2.59
109.943
109.747
กำไร
-4.63 USD
USDJPY
ดีล
#1512959250
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 02:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.943
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 17:38:15
ปริมาณเทรด
2.59
ออก
109.747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.63 USD
16.07.2021 20:15:00
20.07.2021 17:38:15
ซื้อ
1.99
110.099
109.747
กำไร
-6.38 USD
USDJPY
ดีล
#1512932717
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 20:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.099
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 17:38:15
ปริมาณเทรด
1.99
ออก
109.747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.38 USD
19.07.2021 16:10:00
20.07.2021 17:38:15
ซื้อ
5.68
109.396
109.747
กำไร
18.17 USD
USDJPY
ดีล
#1513053659
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 16:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
18.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 17:38:15
ปริมาณเทรด
5.68
ออก
109.747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
18.17 USD
20.07.2021 12:15:00
20.07.2021 14:07:02
ขาย
1.82
1.1794
1.17793
กำไร
2.68 USD
EURUSD
ดีล
#1513156305
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 12:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1794
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 14:07:02
ปริมาณเทรด
1.82
ออก
1.17793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.68 USD
20.07.2021 10:05:00
20.07.2021 14:07:02
ขาย
1.4
1.1777
1.17793
กำไร
-0.32 USD
EURUSD
ดีล
#1513138799
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 10:05:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1777
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 14:07:02
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.17793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.32 USD
19.07.2021 14:45:00
20.07.2021 13:25:39
ขาย
2.3
129.048
128.971
กำไร
1.62 USD
EURJPY
ดีล
#1513034908
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 14:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.048
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 13:25:39
ปริมาณเทรด
2.3
ออก
128.971
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.62 USD