15.10.2021 11:55:01
15.10.2021 17:29:24
ซื้อ
2.46
114.304
114.258
กำไร
-0.99 USD
USDJPY
ดีล
#1519599927
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 11:55:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
114.304
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 17:29:24
ปริมาณเทรด
2.46
ออก
114.258
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.99 USD
14.10.2021 16:50:01
15.10.2021 17:29:24
ซื้อ
0.73
113.633
114.258
กำไร
3.99 USD
USDJPY
ดีล
#1519545549
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 16:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.633
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 17:29:24
ปริมาณเทรด
0.73
ออก
114.258
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.99 USD
15.10.2021 02:45:00
15.10.2021 17:29:24
ซื้อ
1.1
113.863
114.258
กำไร
3.80 USD
USDJPY
ดีล
#1519565706
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 02:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.863
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 17:29:24
ปริมาณเทรด
1.1
ออก
114.258
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.80 USD
15.10.2021 08:20:00
15.10.2021 17:29:24
ซื้อ
1.64
114.074
114.258
กำไร
2.64 USD
USDJPY
ดีล
#1519580894
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 08:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
114.074
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 17:29:24
ปริมาณเทรด
1.64
ออก
114.258
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.64 USD
15.10.2021 10:00:00
15.10.2021 15:22:37
ซื้อ
0.73
132.459
132.564
กำไร
0.67 USD
EURJPY
ดีล
#1519586538
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 10:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.459
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 15:22:37
ปริมาณเทรด
0.73
ออก
132.564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.67 USD
14.10.2021 14:00:00
15.10.2021 09:42:16
ซื้อ
0.73
131.7
132.289
กำไร
3.77 USD
EURJPY
ดีล
#1519534230
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 14:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 09:42:16
ปริมาณเทรด
0.73
ออก
132.289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.77 USD
15.10.2021 01:30:00
15.10.2021 09:42:16
ซื้อ
1.1
131.943
132.289
กำไร
3.34 USD
EURJPY
ดีล
#1519563821
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 01:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.943
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 09:42:16
ปริมาณเทรด
1.1
ออก
132.289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.34 USD
15.10.2021 05:40:01
15.10.2021 09:42:16
ซื้อ
1.64
132.226
132.289
กำไร
0.91 USD
EURJPY
ดีล
#1519574336
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 05:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.226
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 09:42:16
ปริมาณเทรด
1.64
ออก
132.289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
15.10.2021 08:45:03
15.10.2021 09:42:16
ซื้อ
2.46
132.439
132.289
กำไร
-3.24 USD
EURJPY
ดีล
#1519582576
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 08:45:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.439
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 09:42:16
ปริมาณเทรด
2.46
ออก
132.289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.24 USD
13.10.2021 15:55:00
14.10.2021 16:47:01
ซื้อ
0.95
113.618
113.647
กำไร
0.24 USD
USDJPY
ดีล
#1519449270
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 15:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.618
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:47:01
ปริมาณเทรด
0.95
ออก
113.647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
13.10.2021 15:40:01
14.10.2021 16:47:01
ซื้อ
0.73
113.787
113.647
กำไร
-0.90 USD
USDJPY
ดีล
#1519446868
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 15:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.787
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:47:01
ปริมาณเทรด
0.73
ออก
113.647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.90 USD
13.10.2021 16:35:00
14.10.2021 16:47:01
ซื้อ
1.23
113.465
113.647
กำไร
1.97 USD
USDJPY
ดีล
#1519456768
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 16:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:47:01
ปริมาณเทรด
1.23
ออก
113.647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.97 USD
13.10.2021 17:50:00
14.10.2021 16:47:01
ซื้อ
1.6
113.272
113.647
กำไร
5.28 USD
USDJPY
ดีล
#1519466591
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 17:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.272
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 16:47:01
ปริมาณเทรด
1.6
ออก
113.647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.28 USD
13.10.2021 18:05:00
14.10.2021 13:07:01
ซื้อ
0.64
1.15775
1.16061
กำไร
1.83 USD
EURUSD
ดีล
#1519468438
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 18:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.15775
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 13:07:01
ปริมาณเทรด
0.64
ออก
1.16061
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.83 USD
13.10.2021 22:45:00
14.10.2021 13:07:01
ซื้อ
0.96
1.15973
1.16061
กำไร
0.84 USD
EURUSD
ดีล
#1519483617
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 22:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.15973
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 13:07:01
ปริมาณเทรด
0.96
ออก
1.16061
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD
14.10.2021 11:30:00
14.10.2021 13:07:01
ซื้อ
1.44
1.16163
1.16061
กำไร
-1.47 USD
EURUSD
ดีล
#1519520066
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 11:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16163
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 13:07:01
ปริมาณเทรด
1.44
ออก
1.16061
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.47 USD
14.10.2021 06:15:00
14.10.2021 12:54:43
ซื้อ
1.1
131.655
131.577
กำไร
-0.76 USD
EURJPY
ดีล
#1519500454
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 06:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.655
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 12:54:43
ปริมาณเทรด
1.1
ออก
131.577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.76 USD
13.10.2021 20:40:00
14.10.2021 12:54:43
ซื้อ
0.73
131.432
131.577
กำไร
0.93 USD
EURJPY
ดีล
#1519477831
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 20:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.432
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 12:54:43
ปริมาณเทรด
0.73
ออก
131.577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
13.10.2021 17:15:00
13.10.2021 20:38:37
ซื้อ
0.95
131.118
131.388
กำไร
2.26 USD
EURJPY
ดีล
#1519462299
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 17:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.118
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 20:38:37
ปริมาณเทรด
0.95
ออก
131.388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.26 USD
13.10.2021 13:05:03
13.10.2021 20:38:37
ซื้อ
0.73
131.319
131.388
กำไร
0.44 USD
EURJPY
ดีล
#1519435226
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 13:05:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.319
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 20:38:37
ปริมาณเทรด
0.73
ออก
131.388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
06.10.2021 11:00:10
13.10.2021 18:03:07
ซื้อ
2.34
1.15582
1.15759
กำไร
4.14 USD
EURUSD
ดีล
#1519005172
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 11:00:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.15582
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 18:03:07
ปริมาณเทรด
2.34
ออก
1.15759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.14 USD
06.10.2021 13:00:00
13.10.2021 18:03:07
ซื้อ
3.04
1.15431
1.15759
กำไร
9.97 USD
EURUSD
ดีล
#1519017388
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 13:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.15431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 18:03:07
ปริมาณเทรด
3.04
ออก
1.15759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.97 USD
05.10.2021 04:25:00
13.10.2021 18:03:07
ซื้อ
1.06
1.16079
1.15759
กำไร
-3.39 USD
EURUSD
ดีล
#1518896144
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 04:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16079
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 18:03:07
ปริมาณเทรด
1.06
ออก
1.15759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.39 USD
12.10.2021 19:55:00
13.10.2021 18:03:07
ซื้อ
4.02
1.15262
1.15759
กำไร
19.98 USD
EURUSD
ดีล
#1519392043
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 19:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.15262
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 18:03:07
ปริมาณเทรด
4.02
ออก
1.15759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
19.98 USD
06.10.2021 09:30:00
13.10.2021 18:03:07
ซื้อ
1.8
1.15768
1.15759
กำไร
-0.16 USD
EURUSD
ดีล
#1518991123
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 09:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.15768
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 18:03:07
ปริมาณเทรด
1.8
ออก
1.15759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.16 USD
04.10.2021 15:05:00
13.10.2021 18:03:07
ซื้อ
0.63
1.16365
1.15759
กำไร
-3.82 USD
EURUSD
ดีล
#1518845826
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 15:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16365
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 18:03:07
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.15759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.82 USD
04.10.2021 18:15:00
13.10.2021 18:03:07
ซื้อ
0.82
1.16218
1.15759
กำไร
-3.76 USD
EURUSD
ดีล
#1518869889
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 18:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16218
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 18:03:07
ปริมาณเทรด
0.82
ออก
1.15759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.76 USD
05.10.2021 08:35:02
13.10.2021 18:03:07
ซื้อ
1.38
1.15932
1.15759
กำไร
-2.39 USD
EURUSD
ดีล
#1518906951
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 08:35:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.15932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 18:03:07
ปริมาณเทรด
1.38
ออก
1.15759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.39 USD
12.10.2021 16:10:00
13.10.2021 15:39:22
ซื้อ
1.23
113.548
113.744
กำไร
2.12 USD
USDJPY
ดีล
#1519372694
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 16:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.548
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 15:39:22
ปริมาณเทรด
1.23
ออก
113.744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.12 USD
12.10.2021 15:25:00
13.10.2021 15:39:22
ซื้อ
0.73
113.466
113.744
กำไร
1.78 USD
USDJPY
ดีล
#1519364478
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 15:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.466
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 15:39:22
ปริมาณเทรด
0.73
ออก
113.744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.78 USD
12.10.2021 15:40:01
13.10.2021 15:39:22
ซื้อ
1.1
113.785
113.744
กำไร
-0.40 USD
USDJPY
ดีล
#1519367976
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 15:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 15:39:22
ปริมาณเทรด
1.1
ออก
113.744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.40 USD
12.10.2021 15:40:00
13.10.2021 13:00:59
ซื้อ
1.1
131.259
131.295
กำไร
0.35 USD
EURJPY
ดีล
#1519367794
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 15:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 13:00:59
ปริมาณเทรด
1.1
ออก
131.295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.35 USD
12.10.2021 02:15:03
13.10.2021 13:00:59
ซื้อ
0.73
130.983
131.295
กำไร
2.01 USD
EURJPY
ดีล
#1519317310
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 02:15:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.983
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 13:00:59
ปริมาณเทรด
0.73
ออก
131.295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.01 USD
12.10.2021 17:05:00
13.10.2021 13:00:59
ซื้อ
1.23
130.983
131.295
กำไร
3.38 USD
EURJPY
ดีล
#1519379049
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 17:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.983
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 13:00:59
ปริมาณเทรด
1.23
ออก
131.295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.38 USD
12.10.2021 08:15:01
12.10.2021 15:34:31
ขาย
0.83
1.15619
1.15444
กำไร
1.45 USD
EURUSD
ดีล
#1519329332
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 08:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.15619
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:34:31
ปริมาณเทรด
0.83
ออก
1.15444
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.45 USD
12.10.2021 02:05:00
12.10.2021 15:34:31
ขาย
0.64
1.1548
1.15444
กำไร
0.23 USD
EURUSD
ดีล
#1519317115
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 02:05:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1548
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:34:31
ปริมาณเทรด
0.64
ออก
1.15444
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
12.10.2021 09:30:00
12.10.2021 15:23:24
ซื้อ
0.94
113.141
113.442
กำไร
2.49 USD
USDJPY
ดีล
#1519332935
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 09:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.141
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:23:24
ปริมาณเทรด
0.94
ออก
113.442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.49 USD
12.10.2021 00:30:03
12.10.2021 15:23:24
ซื้อ
0.73
113.357
113.442
กำไร
0.55 USD
USDJPY
ดีล
#1519314938
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 00:30:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 15:23:24
ปริมาณเทรด
0.73
ออก
113.442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.55 USD
08.10.2021 09:00:04
12.10.2021 02:00:27
ขาย
0.63
1.15413
1.15499
กำไร
-0.54 USD
EURUSD
ดีล
#1519152881
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 09:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.15413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 02:00:27
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.15499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.54 USD
08.10.2021 12:55:00
12.10.2021 02:00:27
ขาย
1.08
1.15658
1.15499
กำไร
1.72 USD
EURUSD
ดีล
#1519164196
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 12:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.15658
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 02:00:27
ปริมาณเทรด
1.08
ออก
1.15499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.72 USD
08.10.2021 11:50:00
12.10.2021 02:00:27
ขาย
0.83
1.15539
1.15499
กำไร
0.33 USD
EURUSD
ดีล
#1519160058
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 11:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.15539
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 02:00:27
ปริมาณเทรด
0.83
ออก
1.15499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
08.10.2021 15:40:01
12.10.2021 02:00:27
ขาย
1.41
1.15797
1.15499
กำไร
4.20 USD
EURUSD
ดีล
#1519179871
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 15:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.15797
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 02:00:27
ปริมาณเทรด
1.41
ออก
1.15499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.20 USD
11.10.2021 15:30:01
12.10.2021 00:10:29
ซื้อ
5.47
113.092
113.171
กำไร
3.82 USD
USDJPY
ดีล
#1519279124
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 15:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.092
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 00:10:29
ปริมาณเทรด
5.47
ออก
113.171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.82 USD
11.10.2021 11:05:00
12.10.2021 00:10:28
ซื้อ
3.65
112.886
113.171
กำไร
9.19 USD
USDJPY
ดีล
#1519260777
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 11:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
112.886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 00:10:28
ปริมาณเทรด
3.65
ออก
113.171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.19 USD
11.10.2021 17:50:01
12.10.2021 00:10:28
ซื้อ
8.2
113.339
113.171
กำไร
-12.17 USD
USDJPY
ดีล
#1519296356
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 17:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.339
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 00:10:28
ปริมาณเทรด
8.2
ออก
113.171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.17 USD
08.10.2021 17:15:00
12.10.2021 00:10:28
ซื้อ
0.71
111.937
113.171
กำไร
7.74 USD
USDJPY
ดีล
#1519193882
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
111.937
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 00:10:28
ปริมาณเทรด
0.71
ออก
113.171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.74 USD
08.10.2021 18:30:00
12.10.2021 00:10:28
ซื้อ
1.07
112.14
113.171
กำไร
9.75 USD
USDJPY
ดีล
#1519203221
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 18:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
112.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 00:10:28
ปริมาณเทรด
1.07
ออก
113.171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.75 USD
11.10.2021 04:30:04
12.10.2021 00:10:28
ซื้อ
1.6
112.385
113.171
กำไร
11.11 USD
USDJPY
ดีล
#1519232030
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 04:30:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
112.385
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 00:10:28
ปริมาณเทรด
1.6
ออก
113.171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.11 USD
11.10.2021 06:15:01
12.10.2021 00:10:28
ซื้อ
2.43
112.635
113.171
กำไร
11.51 USD
USDJPY
ดีล
#1519239350
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
112.635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 00:10:28
ปริมาณเทรด
2.43
ออก
113.171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.51 USD
08.10.2021 16:50:00
11.10.2021 21:27:40
ซื้อ
0.71
129.391
130.915
กำไร
9.55 USD
EURJPY
ดีล
#1519190292
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 16:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.391
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 21:27:40
ปริมาณเทรด
0.71
ออก
130.915
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.55 USD