14.06.2021 08:55:00
14.06.2021 16:17:37
ซื้อ
1.63
109.734
109.788
กำไร
0.80 USD
USDJPY
ดีล
#1509906246
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 08:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.734
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:17:37
ปริมาณเทรด
1.63
ออก
109.788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
14.06.2021 03:55:00
14.06.2021 16:17:37
ซื้อ
1.25
109.818
109.788
กำไร
-0.34 USD
USDJPY
ดีล
#1509893886
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 03:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:17:37
ปริมาณเทรด
1.25
ออก
109.788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.34 USD
14.06.2021 11:55:04
14.06.2021 16:17:37
ซื้อ
2.11
109.645
109.788
กำไร
2.75 USD
USDJPY
ดีล
#1509931864
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 11:55:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.645
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:17:37
ปริมาณเทรด
2.11
ออก
109.788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.75 USD
10.06.2021 16:00:03
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
2.72
133.636
133.124
กำไร
-12.69 USD
EURJPY
ดีล
#1509671396
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
2.72
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.69 USD
11.06.2021 13:00:05
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
2.5
1.21553
1.21262
กำไร
-7.28 USD
EURUSD
ดีล
#1509789712
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 13:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21553
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
1.21262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.28 USD
11.06.2021 13:45:01
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
7.84
133.017
133.124
กำไร
7.64 USD
EURJPY
ดีล
#1509796294
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 13:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.017
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
7.84
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.64 USD
10.06.2021 15:40:10
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
1.24
133.486
133.124
กำไร
-4.09 USD
EURJPY
ดีล
#1509658769
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:40:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.486
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
1.24
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.09 USD
11.06.2021 14:55:01
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
4.23
1.21333
1.21262
กำไร
-3.00 USD
EURUSD
ดีล
#1509808535
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:55:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21333
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
4.23
ออก
1.21262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.00 USD
11.06.2021 10:35:01
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
1.48
1.21793
1.21262
กำไร
-7.86 USD
EURUSD
ดีล
#1509769573
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21793
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
1.48
ออก
1.21262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.86 USD
11.06.2021 19:15:00
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
13.26
132.777
133.124
กำไร
41.92 USD
EURJPY
ดีล
#1509859465
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 19:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.777
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
41.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
13.26
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
41.92 USD
11.06.2021 15:10:02
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
10.2
132.893
133.124
กำไร
21.46 USD
EURJPY
ดีล
#1509813080
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 15:10:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.893
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
21.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
10.2
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
21.46 USD
10.06.2021 15:55:10
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
2.79
133.759
133.124
กำไร
-16.14 USD
EURJPY
ดีล
#1509669923
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:55:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.759
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
2.79
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-16.14 USD
11.06.2021 12:00:00
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
1.93
1.21668
1.21262
กำไร
-7.84 USD
EURUSD
ดีล
#1509780789
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
1.93
ออก
1.21262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.84 USD
10.06.2021 19:15:00
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
5.99
133.188
133.124
กำไร
-3.49 USD
EURJPY
ดีล
#1509718291
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 19:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.188
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
5.99
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.49 USD
11.06.2021 17:35:03
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
7.15
1.2108
1.21262
กำไร
13.01 USD
EURUSD
ดีล
#1509842164
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:35:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2108
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
7.15
ออก
1.21262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.01 USD
10.06.2021 16:25:06
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
3.54
133.465
133.124
กำไร
-11.00 USD
EURJPY
ดีล
#1509679584
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:25:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
3.54
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11.00 USD
11.06.2021 14:20:00
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
3.26
1.21431
1.21262
กำไร
-5.51 USD
EURUSD
ดีล
#1509801800
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
3.26
ออก
1.21262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.51 USD
10.06.2021 15:45:04
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
1.86
133.613
133.124
กำไร
-8.29 USD
EURJPY
ดีล
#1509663051
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:45:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
1.86
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.29 USD
11.06.2021 06:05:00
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
1.14
1.2192
1.21262
กำไร
-7.50 USD
EURUSD
ดีล
#1509751926
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 06:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2192
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
1.14
ออก
1.21262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.50 USD
11.06.2021 18:20:01
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
9.3
1.2096
1.21262
กำไร
28.09 USD
EURUSD
ดีล
#1509852875
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2096
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
28.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
9.3
ออก
1.21262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
28.09 USD
10.06.2021 16:30:18
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
4.6
133.345
133.124
กำไร
-9.26 USD
EURJPY
ดีล
#1509683421
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:30:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.345
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
4.6
ออก
133.124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.26 USD
11.06.2021 16:40:04
14.06.2021 16:09:19
ซื้อ
5.5
1.21217
1.21262
กำไร
2.48 USD
EURUSD
ดีล
#1509827826
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:40:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21217
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:09:19
ปริมาณเทรด
5.5
ออก
1.21262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.48 USD
11.06.2021 18:20:05
14.06.2021 10:12:13
ขาย
1.88
132.806
132.671
กำไร
2.31 USD
EURJPY
ดีล
#1509853004
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:20:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.806
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:12:13
ปริมาณเทรด
1.88
ออก
132.671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.31 USD
11.06.2021 21:25:00
14.06.2021 10:12:13
ขาย
2.75
132.774
132.671
กำไร
2.58 USD
EURJPY
ดีล
#1509868828
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 21:25:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.774
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:12:13
ปริมาณเทรด
2.75
ออก
132.671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.58 USD
11.06.2021 15:45:00
14.06.2021 10:12:13
ขาย
1.25
132.968
132.671
กำไร
3.38 USD
EURJPY
ดีล
#1509818519
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 15:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.968
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:12:13
ปริมาณเทรด
1.25
ออก
132.671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.38 USD
11.06.2021 20:10:00
14.06.2021 10:12:13
ขาย
2.81
132.656
132.671
กำไร
-0.38 USD
EURJPY
ดีล
#1509864850
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 20:10:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.656
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:12:13
ปริมาณเทรด
2.81
ออก
132.671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.38 USD
11.06.2021 17:55:04
14.06.2021 03:53:28
ซื้อ
1.25
109.766
109.803
กำไร
0.42 USD
USDJPY
ดีล
#1509847792
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:55:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 03:53:28
ปริมาณเทรด
1.25
ออก
109.803
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.42 USD
11.06.2021 23:00:00
14.06.2021 03:53:28
ซื้อ
1.63
109.672
109.803
กำไร
1.94 USD
USDJPY
ดีล
#1509873297
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 23:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.672
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 03:53:28
ปริมาณเทรด
1.63
ออก
109.803
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.94 USD
11.06.2021 16:50:02
11.06.2021 18:01:47
ขาย
1.71
1.21138
1.21137
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1509831443
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:50:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21138
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:01:47
ปริมาณเทรด
1.71
ออก
1.21137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
11.06.2021 16:00:03
11.06.2021 18:01:47
ขาย
1.14
1.21278
1.21137
กำไร
1.61 USD
EURUSD
ดีล
#1509820619
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:01:47
ปริมาณเทรด
1.14
ออก
1.21137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.61 USD
11.06.2021 17:35:00
11.06.2021 17:54:21
ซื้อ
2.81
109.808
109.737
กำไร
-1.82 USD
USDJPY
ดีล
#1509842085
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:54:21
ปริมาณเทรด
2.81
ออก
109.737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.82 USD
11.06.2021 16:45:02
11.06.2021 17:54:21
ซื้อ
1.88
109.694
109.737
กำไร
0.74 USD
USDJPY
ดีล
#1509829353
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.694
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:54:21
ปริมาณเทรด
1.88
ออก
109.737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
11.06.2021 15:00:07
11.06.2021 17:54:21
ซื้อ
1.25
109.584
109.737
กำไร
1.74 USD
USDJPY
ดีล
#1509810008
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 15:00:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.584
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:54:21
ปริมาณเทรด
1.25
ออก
109.737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.74 USD
11.06.2021 13:05:05
11.06.2021 15:44:51
ขาย
1.25
133.091
132.991
กำไร
1.14 USD
EURJPY
ดีล
#1509791707
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 13:05:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.091
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:44:51
ปริมาณเทรด
1.25
ออก
132.991
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.14 USD
11.06.2021 14:05:04
11.06.2021 15:44:51
ขาย
1.88
132.942
132.991
กำไร
-0.84 USD
EURJPY
ดีล
#1509798947
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:05:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.942
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:44:51
ปริมาณเทรด
1.88
ออก
132.991
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.84 USD
11.06.2021 12:00:07
11.06.2021 15:38:00
ขาย
1.14
1.21651
1.21342
กำไร
3.52 USD
EURUSD
ดีล
#1509781097
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:00:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21651
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:38:00
ปริมาณเทรด
1.14
ออก
1.21342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.52 USD
11.06.2021 14:20:03
11.06.2021 15:38:00
ขาย
2.57
1.21409
1.21342
กำไร
1.72 USD
EURUSD
ดีล
#1509801908
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:20:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21409
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:38:00
ปริมาณเทรด
2.57
ออก
1.21342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.72 USD
11.06.2021 13:00:16
11.06.2021 15:38:00
ขาย
1.71
1.21532
1.21342
กำไร
3.25 USD
EURUSD
ดีล
#1509790124
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 13:00:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21532
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:38:00
ปริมาณเทรด
1.71
ออก
1.21342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.25 USD
11.06.2021 15:10:04
11.06.2021 15:38:00
ขาย
3.85
1.21231
1.21342
กำไร
-4.27 USD
EURUSD
ดีล
#1509813192
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 15:10:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21231
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:38:00
ปริมาณเทรด
3.85
ออก
1.21342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.27 USD
11.06.2021 13:35:00
11.06.2021 14:56:48
ซื้อ
1.63
109.471
109.56
กำไร
1.32 USD
USDJPY
ดีล
#1509794776
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 13:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.471
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 14:56:48
ปริมาณเทรด
1.63
ออก
109.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.32 USD
11.06.2021 11:30:04
11.06.2021 14:56:48
ซื้อ
1.25
109.575
109.56
กำไร
-0.17 USD
USDJPY
ดีล
#1509776038
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:30:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.575
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 14:56:48
ปริมาณเทรด
1.25
ออก
109.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.17 USD
11.06.2021 03:45:01
11.06.2021 13:02:49
ขาย
1.61
133.201
133.105
กำไร
1.41 USD
EURJPY
ดีล
#1509744335
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 03:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.201
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 13:02:49
ปริมาณเทรด
1.61
ออก
133.105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.41 USD
11.06.2021 08:30:00
11.06.2021 13:02:49
ขาย
2.1
133.348
133.105
กำไร
4.66 USD
EURJPY
ดีล
#1509756176
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 08:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 13:02:49
ปริมาณเทรด
2.1
ออก
133.105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.66 USD
11.06.2021 00:00:10
11.06.2021 13:02:49
ขาย
1.24
133.056
133.105
กำไร
-0.55 USD
EURJPY
ดีล
#1509732134
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 00:00:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 13:02:49
ปริมาณเทรด
1.24
ออก
133.105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.55 USD
10.06.2021 19:50:01
11.06.2021 11:57:43
ขาย
1.47
1.21758
1.21658
กำไร
1.47 USD
EURUSD
ดีล
#1509721169
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 19:50:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 11:57:43
ปริมาณเทรด
1.47
ออก
1.21658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.47 USD
10.06.2021 18:30:03
11.06.2021 11:57:43
ขาย
1.13
1.21628
1.21658
กำไร
-0.34 USD
EURUSD
ดีล
#1509712577
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 18:30:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21628
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 11:57:43
ปริมาณเทรด
1.13
ออก
1.21658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.34 USD
11.06.2021 07:25:05
11.06.2021 11:57:43
ขาย
1.93
1.2189
1.21658
กำไร
4.48 USD
EURUSD
ดีล
#1509754474
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 07:25:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 11:57:43
ปริมาณเทรด
1.93
ออก
1.21658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.48 USD
10.06.2021 22:25:00
11.06.2021 11:27:36
ซื้อ
3.54
109.366
109.54
กำไร
5.62 USD
USDJPY
ดีล
#1509727990
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 22:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 11:27:36
ปริมาณเทรด
3.54
ออก
109.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.62 USD
10.06.2021 15:50:10
11.06.2021 11:27:36
ซื้อ
1.86
109.724
109.54
กำไร
-3.12 USD
USDJPY
ดีล
#1509667411
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:50:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 11:27:36
ปริมาณเทรด
1.86
ออก
109.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.12 USD
10.06.2021 16:50:05
11.06.2021 11:27:36
ซื้อ
2.1
109.591
109.54
กำไร
-0.98 USD
USDJPY
ดีล
#1509692513
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:50:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.591
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 11:27:36
ปริมาณเทรด
2.1
ออก
109.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.98 USD