21.09.2021 14:40:00
21.09.2021 18:29:25
ขาย
1.01
1.17405
1.17173
กำไร
2.34 USD
EURUSD
ดีล
#1517869054
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 14:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17405
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 18:29:25
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
1.17173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.34 USD
20.09.2021 15:55:00
21.09.2021 18:29:25
ขาย
0.6
1.17145
1.17173
กำไร
-0.17 USD
EURUSD
ดีล
#1517777667
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 15:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17145
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 18:29:25
ปริมาณเทรด
0.6
ออก
1.17173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.17 USD
20.09.2021 17:50:00
21.09.2021 18:29:25
ขาย
0.78
1.17281
1.17173
กำไร
0.84 USD
EURUSD
ดีล
#1517793124
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17281
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 18:29:25
ปริมาณเทรด
0.78
ออก
1.17173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD
21.09.2021 03:35:01
21.09.2021 15:53:39
ขาย
0.86
109.54
109.313
กำไร
1.79 USD
USDJPY
ดีล
#1517824445
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 03:35:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.54
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 15:53:39
ปริมาณเทรด
0.86
ออก
109.313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.79 USD
20.09.2021 20:10:12
21.09.2021 15:53:39
ขาย
0.66
109.345
109.313
กำไร
0.19 USD
USDJPY
ดีล
#1517806218
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 20:10:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.345
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 15:53:39
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
109.313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
20.09.2021 16:30:00
21.09.2021 15:53:23
ขาย
0.66
128.378
128.312
กำไร
0.40 USD
EURJPY
ดีล
#1517781931
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 16:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.378
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 15:53:23
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
128.312
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
21.09.2021 07:00:01
21.09.2021 15:53:23
ขาย
0.86
128.607
128.312
กำไร
2.32 USD
EURJPY
ดีล
#1517836997
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 07:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.607
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 15:53:23
ปริมาณเทรด
0.86
ออก
128.312
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.32 USD
14.09.2021 16:40:00
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
0.77
1.18265
1.17419
กำไร
-6.51 USD
EURUSD
ดีล
#1517280820
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
0.77
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.51 USD
17.09.2021 17:15:00
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
2.9
1.1749
1.17419
กำไร
-2.06 USD
EURUSD
ดีล
#1517652215
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1749
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
2.9
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.06 USD
16.09.2021 10:00:03
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
1.32
1.17911
1.17419
กำไร
-6.49 USD
EURUSD
ดีล
#1517484132
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17911
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
1.32
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.49 USD
14.09.2021 21:50:02
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
1
1.18092
1.17419
กำไร
-6.73 USD
EURUSD
ดีล
#1517321359
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:50:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18092
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.73 USD
20.09.2021 05:20:00
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
4.89
1.17155
1.17419
กำไร
12.91 USD
EURUSD
ดีล
#1517714255
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17155
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
4.89
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.91 USD
16.09.2021 11:15:00
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
1.71
1.17775
1.17419
กำไร
-6.09 USD
EURUSD
ดีล
#1517495535
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 11:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17775
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
1.71
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.09 USD
17.09.2021 18:50:00
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
3.76
1.17318
1.17419
กำไร
3.80 USD
EURUSD
ดีล
#1517670062
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17318
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
3.76
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.80 USD
20.09.2021 12:45:00
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
6.36
1.17021
1.17419
กำไร
25.31 USD
EURUSD
ดีล
#1517756297
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 12:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17021
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
6.36
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
25.31 USD
16.09.2021 13:45:00
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
2.23
1.1764
1.17419
กำไร
-4.93 USD
EURUSD
ดีล
#1517510360
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 13:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1764
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
2.23
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.93 USD
14.09.2021 16:00:00
21.09.2021 14:43:46
ซื้อ
0.59
1.18428
1.17419
กำไร
-5.95 USD
EURUSD
ดีล
#1517272097
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18428
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 14:43:46
ปริมาณเทรด
0.59
ออก
1.17419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.95 USD
20.09.2021 13:35:00
20.09.2021 20:05:12
ขาย
0.66
109.593
109.399
กำไร
1.17 USD
USDJPY
ดีล
#1517761640
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.593
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 20:05:12
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
109.399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.17 USD
20.09.2021 15:20:00
20.09.2021 20:05:12
ขาย
0.99
109.435
109.399
กำไร
0.33 USD
USDJPY
ดีล
#1517773074
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 15:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.435
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 20:05:12
ปริมาณเทรด
0.99
ออก
109.399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
20.09.2021 16:15:01
20.09.2021 20:05:12
ขาย
1.12
109.605
109.399
กำไร
2.11 USD
USDJPY
ดีล
#1517780447
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 16:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.605
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 20:05:12
ปริมาณเทรด
1.12
ออก
109.399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.11 USD
20.09.2021 13:40:00
20.09.2021 16:13:42
ขาย
2.23
128.275
128.39
กำไร
-2.34 USD
EURJPY
ดีล
#1517762015
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.275
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 16:13:42
ปริมาณเทรด
2.23
ออก
128.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.34 USD
20.09.2021 10:15:01
20.09.2021 16:13:42
ขาย
1.49
128.543
128.39
กำไร
2.08 USD
EURJPY
ดีล
#1517738865
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.543
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 16:13:42
ปริมาณเทรด
1.49
ออก
128.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.08 USD
17.09.2021 18:00:01
20.09.2021 16:13:42
ขาย
0.66
129.07
128.39
กำไร
4.10 USD
EURJPY
ดีล
#1517663156
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 16:13:42
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
128.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.10 USD
20.09.2021 05:00:10
20.09.2021 16:13:42
ขาย
0.99
128.803
128.39
กำไร
3.73 USD
EURJPY
ดีล
#1517710610
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:00:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.803
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 16:13:42
ปริมาณเทรด
0.99
ออก
128.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.73 USD
20.09.2021 10:30:05
20.09.2021 15:54:33
ขาย
2.03
1.17054
1.17163
กำไร
-2.21 USD
EURUSD
ดีล
#1517742156
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:30:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17054
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 15:54:33
ปริมาณเทรด
2.03
ออก
1.17163
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.21 USD
17.09.2021 17:20:01
20.09.2021 15:54:33
ขาย
0.9
1.17418
1.17163
กำไร
2.30 USD
EURUSD
ดีล
#1517654374
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 15:54:33
ปริมาณเทรด
0.9
ออก
1.17163
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.30 USD
20.09.2021 01:20:00
20.09.2021 15:54:33
ขาย
1.35
1.17235
1.17163
กำไร
0.97 USD
EURUSD
ดีล
#1517697922
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 01:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 15:54:33
ปริมาณเทรด
1.35
ออก
1.17163
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.97 USD
17.09.2021 16:20:00
20.09.2021 15:54:33
ขาย
0.6
1.17609
1.17163
กำไร
2.68 USD
EURUSD
ดีล
#1517641296
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17609
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 15:54:33
ปริมาณเทรด
0.6
ออก
1.17163
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.68 USD
17.09.2021 16:15:03
20.09.2021 13:33:56
ขาย
5.38
110.062
109.62
กำไร
21.69 USD
USDJPY
ดีล
#1517640468
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:15:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.062
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
21.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:33:56
ปริมาณเทรด
5.38
ออก
109.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
21.69 USD
15.09.2021 15:20:00
20.09.2021 13:33:56
ขาย
1.46
109.156
109.62
กำไร
-6.18 USD
USDJPY
ดีล
#1517396333
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 15:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.156
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:33:56
ปริมาณเทรด
1.46
ออก
109.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.18 USD
15.09.2021 15:40:00
20.09.2021 13:33:56
ขาย
1.43
109.29
109.62
กำไร
-4.30 USD
USDJPY
ดีล
#1517400087
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 15:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.29
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:33:56
ปริมาณเทรด
1.43
ออก
109.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.30 USD
15.09.2021 09:15:00
20.09.2021 13:33:56
ขาย
0.65
109.494
109.62
กำไร
-0.75 USD
USDJPY
ดีล
#1517356750
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.494
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:33:56
ปริมาณเทรด
0.65
ออก
109.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.75 USD
16.09.2021 15:50:00
20.09.2021 13:33:56
ขาย
2.41
109.637
109.62
กำไร
0.37 USD
USDJPY
ดีล
#1517531928
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.637
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:33:56
ปริมาณเทรด
2.41
ออก
109.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.37 USD
15.09.2021 11:50:00
20.09.2021 13:33:56
ขาย
0.98
109.316
109.62
กำไร
-2.72 USD
USDJPY
ดีล
#1517377392
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 11:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.316
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:33:56
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
109.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.72 USD
16.09.2021 16:40:00
20.09.2021 13:33:56
ขาย
3.14
109.812
109.62
กำไร
5.50 USD
USDJPY
ดีล
#1517543183
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.812
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:33:56
ปริมาณเทรด
3.14
ออก
109.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.50 USD
16.09.2021 15:35:00
20.09.2021 13:33:56
ขาย
1.86
109.527
109.62
กำไร
-1.58 USD
USDJPY
ดีล
#1517526363
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.527
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:33:56
ปริมาณเทรด
1.86
ออก
109.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.58 USD
17.09.2021 11:45:00
20.09.2021 13:33:56
ขาย
4.14
109.957
109.62
กำไร
12.73 USD
USDJPY
ดีล
#1517615540
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 11:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.957
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:33:56
ปริมาณเทรด
4.14
ออก
109.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.73 USD
16.09.2021 15:55:00
17.09.2021 17:57:46
ขาย
0.85
128.91
129.043
กำไร
-1.03 USD
EURJPY
ดีล
#1517532829
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:57:46
ปริมาณเทรด
0.85
ออก
129.043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.03 USD
17.09.2021 11:40:01
17.09.2021 17:57:46
ขาย
1.89
129.519
129.043
กำไร
8.18 USD
EURJPY
ดีล
#1517614970
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 11:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.519
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:57:46
ปริมาณเทรด
1.89
ออก
129.043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.18 USD
16.09.2021 23:20:01
17.09.2021 17:57:46
ขาย
1.1
129.125
129.043
กำไร
0.82 USD
EURJPY
ดีล
#1517576244
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 23:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:57:46
ปริมาณเทรด
1.1
ออก
129.043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
16.09.2021 15:00:00
17.09.2021 17:57:46
ขาย
0.65
128.74
129.043
กำไร
-1.79 USD
EURJPY
ดีล
#1517518617
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:57:46
ปริมาณเทรด
0.65
ออก
129.043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.79 USD
17.09.2021 08:05:01
17.09.2021 17:57:46
ขาย
1.45
129.314
129.043
กำไร
3.57 USD
EURJPY
ดีล
#1517598192
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 08:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.314
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:57:46
ปริมาณเทรด
1.45
ออก
129.043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.57 USD
16.09.2021 20:00:01
17.09.2021 16:18:02
ขาย
0.6
1.17586
1.17631
กำไร
-0.27 USD
EURUSD
ดีล
#1517567431
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 20:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17586
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:18:02
ปริมาณเทรด
0.6
ออก
1.17631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.27 USD
17.09.2021 08:00:04
17.09.2021 16:18:02
ขาย
0.78
1.17723
1.17631
กำไร
0.72 USD
EURUSD
ดีล
#1517597391
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 08:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:18:02
ปริมาณเทรด
0.78
ออก
1.17631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.72 USD
17.09.2021 15:00:00
17.09.2021 16:18:02
ขาย
1.01
1.17878
1.17631
กำไร
2.49 USD
EURUSD
ดีล
#1517631326
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17878
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:18:02
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
1.17631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.49 USD
09.09.2021 10:05:00
17.09.2021 10:40:12
ซื้อ
0.83
130.045
129.454
กำไร
-4.46 USD
EURJPY
ดีล
#1516917307
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 10:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 10:40:12
ปริมาณเทรด
0.83
ออก
129.454
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.46 USD
09.09.2021 15:50:00
17.09.2021 10:40:12
ซื้อ
1.11
129.864
129.454
กำไร
-4.14 USD
EURJPY
ดีล
#1516956935
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 15:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.864
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 10:40:12
ปริมาณเทรด
1.11
ออก
129.454
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.14 USD
08.09.2021 11:05:01
17.09.2021 10:40:12
ซื้อ
0.49
130.433
129.454
กำไร
-4.36 USD
EURJPY
ดีล
#1516822656
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 11:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.433
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 10:40:12
ปริมาณเทรด
0.49
ออก
129.454
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.36 USD
09.09.2021 17:35:00
17.09.2021 10:40:12
ซื้อ
1.45
129.695
129.454
กำไร
-3.18 USD
EURJPY
ดีล
#1516973098
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 17:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.695
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 10:40:12
ปริมาณเทรด
1.45
ออก
129.454
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.18 USD
15.09.2021 14:35:00
17.09.2021 10:40:12
ซื้อ
5.3
129.166
129.454
กำไร
13.89 USD
EURJPY
ดีล
#1517391780
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 14:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.166
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 10:40:12
ปริมาณเทรด
5.3
ออก
129.454
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.89 USD