โหมดทดลองเดโม่
17.02.2020 13:15:04
17.02.2020 16:54:05
ซื้อ
0.0100
109.882
109.912
กำไร
0.17 USD
USDJPY
ดีล
#126455068
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 13:15:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.882
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 16:54:05
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.17 USD
17.02.2020 01:40:56
17.02.2020 15:27:53
ขาย
0.3300
143.364
143.016
กำไร
97.92 USD
GBPJPY
ดีล
#126414261
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 01:40:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
143.364
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
104.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 15:27:53
ปริมาณที่เทรด
0.3300
ออก
143.016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.60 USD
กำไร
97.92 USD
17.02.2020 04:12:10
17.02.2020 15:27:38
ขาย
0.3300
143.292
143.019
กำไร
75.39 USD
GBPJPY
ดีล
#126418845
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 04:12:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
143.292
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
81.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 15:27:38
ปริมาณที่เทรด
0.3300
ออก
143.019
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.60 USD
กำไร
75.39 USD
17.02.2020 03:11:08
17.02.2020 15:27:32
ขาย
0.3300
143.196
143.017
กำไร
47.16 USD
GBPJPY
ดีล
#126416532
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 03:11:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
143.196
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
53.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 15:27:32
ปริมาณที่เทรด
0.3300
ออก
143.017
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.60 USD
กำไร
47.16 USD
17.02.2020 01:28:34
17.02.2020 15:27:26
ขาย
0.3300
143.316
143.015
กำไร
83.80 USD
GBPJPY
ดีล
#126413915
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 01:28:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
143.316
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
90.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 15:27:26
ปริมาณที่เทรด
0.3300
ออก
143.015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.60 USD
กำไร
83.80 USD
17.02.2020 01:26:38
17.02.2020 15:27:19
ขาย
0.3300
143.33
143.016
กำไร
87.71 USD
GBPJPY
ดีล
#126413772
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 01:26:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
143.33
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
94.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 15:27:19
ปริมาณที่เทรด
0.3300
ออก
143.016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.60 USD
กำไร
87.71 USD
17.02.2020 11:35:02
17.02.2020 13:12:23
ซื้อ
0.0100
109.863
109.884
กำไร
0.09 USD
USDJPY
ดีล
#126446004
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 11:35:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.863
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 13:12:23
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.884
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.09 USD
17.02.2020 11:10:02
17.02.2020 11:31:40
ซื้อ
0.0100
109.82
109.858
กำไร
0.25 USD
USDJPY
ดีล
#126442977
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 11:10:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.82
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 11:31:40
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.858
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.25 USD
17.02.2020 09:15:03
17.02.2020 11:31:39
ซื้อ
0.0100
109.855
109.858
กำไร
-0.07 USD
USDJPY
ดีล
#126429685
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 09:15:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.855
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 11:31:39
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.858
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.07 USD
17.02.2020 11:00:02
17.02.2020 11:06:29
ซื้อ
0.0100
1.08459
1.0848
กำไร
0.11 USD
EURUSD
ดีล
#126441719
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 11:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08459
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 11:06:29
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.0848
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
17.02.2020 10:00:05
17.02.2020 10:49:07
ซื้อ
0.0100
1.0841
1.08431
กำไร
0.11 USD
EURUSD
ดีล
#126433829
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 10:00:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0841
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 10:49:07
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
17.02.2020 08:45:30
17.02.2020 09:51:52
ซื้อ
0.0100
1.08364
1.084
กำไร
0.26 USD
EURUSD
ดีล
#126428776
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 08:45:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08364
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 09:51:52
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.084
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.26 USD
17.02.2020 08:00:01
17.02.2020 09:51:52
ซื้อ
0.0100
1.08396
1.084
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
ดีล
#126427252
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 08:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08396
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 09:51:52
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.084
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.06 USD
17.02.2020 04:10:01
17.02.2020 09:13:46
ซื้อ
0.0100
109.838
109.857
กำไร
0.07 USD
USDJPY
ดีล
#126418680
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 04:10:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.838
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 09:13:46
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.857
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.07 USD
17.02.2020 01:45:03
17.02.2020 07:57:41
ซื้อ
0.0100
1.08409
1.08412
กำไร
-0.07 USD
EURUSD
ดีล
#126414375
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 01:45:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08409
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 07:57:41
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08412
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.07 USD
17.02.2020 02:15:01
17.02.2020 07:57:41
ซื้อ
0.0100
1.08375
1.08412
กำไร
0.27 USD
EURUSD
ดีล
#126415202
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 02:15:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08375
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 07:57:41
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08412
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.27 USD
12.02.2020 03:34:09
17.02.2020 07:49:48
ซื้อ
0.0400
1.04101
1.04624
กำไร
12.66 USD
AUDNZD
ดีล
#126145939
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:34:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.04101
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 07:49:48
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.04624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
12.66 USD
12.02.2020 03:01:45
17.02.2020 07:49:47
ซื้อ
0.0400
1.0436
1.04626
กำไร
6.05 USD
AUDNZD
ดีล
#126143203
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:01:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0436
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 07:49:47
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.04626
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
6.05 USD
10.02.2020 17:19:22
17.02.2020 07:49:47
ซื้อ
0.0400
1.04637
1.04626
กำไร
-1.08 USD
AUDNZD
ดีล
#126024730
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 17:19:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.04637
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 07:49:47
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.04626
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-1.08 USD
17.02.2020 03:45:02
17.02.2020 04:07:34
ซื้อ
0.0100
109.823
109.843
กำไร
0.08 USD
USDJPY
ดีล
#126417898
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 03:45:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.823
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 04:07:34
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.843
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.08 USD
17.02.2020 03:40:02
17.02.2020 03:43:45
ซื้อ
0.0100
109.81
109.829
กำไร
0.07 USD
USDJPY
ดีล
#126417746
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 03:40:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.81
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 03:43:45
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.07 USD
17.02.2020 03:20:04
17.02.2020 03:38:43
ซื้อ
0.0100
109.802
109.823
กำไร
0.09 USD
USDJPY
ดีล
#126416948
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 03:20:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.802
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 03:38:43
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.09 USD
17.02.2020 03:00:01
17.02.2020 03:19:28
ซื้อ
0.0100
109.773
109.809
กำไร
0.23 USD
USDJPY
ดีล
#126416182
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 03:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.773
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 03:19:28
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.809
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.23 USD
17.02.2020 02:30:01
17.02.2020 03:19:28
ซื้อ
0.0100
109.803
109.814
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#126415609
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 02:30:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.803
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 03:19:28
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.814
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.00 USD
17.02.2020 02:10:02
17.02.2020 02:26:28
ซื้อ
0.0100
109.745
109.785
กำไร
0.26 USD
USDJPY
ดีล
#126414996
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 02:10:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.745
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 02:26:28
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.26 USD
17.02.2020 02:00:01
17.02.2020 02:26:28
ซื้อ
0.0100
109.784
109.785
กำไร
-0.09 USD
USDJPY
ดีล
#126414712
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 02:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.784
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 02:26:28
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.09 USD
17.02.2020 01:25:03
17.02.2020 01:55:23
ขาย
0.0100
109.803
109.778
กำไร
0.13 USD
USDJPY
ดีล
#126413659
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 01:25:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.803
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 01:55:23
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.13 USD
17.02.2020 01:17:23
17.02.2020 01:40:30
ซื้อ
0.0100
1.0839
1.08414
กำไร
0.14 USD
EURUSD
ดีล
#126413499
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 01:17:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0839
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 01:40:30
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08414
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
17.02.2020 01:17:08
17.02.2020 01:21:03
ขาย
0.0100
109.819
109.797
กำไร
0.10 USD
USDJPY
ดีล
#126413437
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 01:17:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
109.819
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 01:21:03
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.797
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.10 USD
14.02.2020 14:25:30
17.02.2020 01:17:11
ซื้อ
0.1100
143.149
143.322
กำไร
15.13 USD
GBPJPY
ดีล
#126393552
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 14:25:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.149
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 01:17:11
ปริมาณที่เทรด
0.1100
ออก
143.322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
15.13 USD
14.02.2020 14:25:31
17.02.2020 01:17:09
ซื้อ
0.1100
143.147
143.322
กำไร
15.33 USD
GBPJPY
ดีล
#126393587
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 14:25:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.147
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 01:17:09
ปริมาณที่เทรด
0.1100
ออก
143.322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
15.33 USD
14.02.2020 22:35:05
17.02.2020 00:01:01
ซื้อ
0.0100
109.779
109.802
กำไร
0.11 USD
USDJPY
ดีล
#126408231
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 22:35:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.779
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 00:01:01
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.802
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.11 USD
14.02.2020 21:45:02
17.02.2020 00:00:52
ซื้อ
0.0100
1.08401
1.08379
กำไร
-0.32 USD
EURUSD
ดีล
#126407732
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 21:45:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08401
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 00:00:52
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.32 USD
14.02.2020 23:45:03
17.02.2020 00:00:52
ซื้อ
0.0300
1.08323
1.08378
กำไร
1.35 USD
EURUSD
ดีล
#126408804
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 23:45:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08323
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 00:00:52
ปริมาณที่เทรด
0.0300
ออก
1.08378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.35 USD
14.02.2020 23:15:02
17.02.2020 00:00:52
ซื้อ
0.0200
1.08362
1.08379
กำไร
0.14 USD
EURUSD
ดีล
#126408503
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 23:15:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08362
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 00:00:52
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
1.08379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.14 USD
14.02.2020 20:15:16
17.02.2020 00:00:51
ซื้อ
0.0100
1.08453
1.08379
กำไร
-0.84 USD
EURUSD
ดีล
#126406679
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 20:15:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08453
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.02.2020 00:00:51
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.84 USD
14.02.2020 19:25:04
14.02.2020 22:33:27
ซื้อ
0.0200
109.733
109.777
กำไร
0.60 USD
USDJPY
ดีล
#126405641
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 19:25:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.733
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 22:33:27
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
109.777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.60 USD
14.02.2020 18:40:01
14.02.2020 22:33:26
ซื้อ
0.0100
109.765
109.777
กำไร
0.01 USD
USDJPY
ดีล
#126404661
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 18:40:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.765
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 22:33:26
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
14.02.2020 18:20:05
14.02.2020 22:33:26
ซื้อ
0.0100
109.799
109.777
กำไร
-0.30 USD
USDJPY
ดีล
#126404198
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 18:20:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.799
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 22:33:26
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.30 USD
14.02.2020 17:45:01
14.02.2020 20:08:02
ซื้อ
0.0100
1.08592
1.08447
กำไร
-1.55 USD
EURUSD
ดีล
#126402993
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 17:45:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08592
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 20:08:02
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.55 USD
14.02.2020 18:15:03
14.02.2020 20:08:01
ซื้อ
0.0200
1.08422
1.08446
กำไร
0.28 USD
EURUSD
ดีล
#126403989
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 18:15:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08422
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 20:08:01
ปริมาณที่เทรด
0.0200
ออก
1.08446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.28 USD
14.02.2020 18:00:03
14.02.2020 20:08:01
ซื้อ
0.0100
1.08461
1.08447
กำไร
-0.24 USD
EURUSD
ดีล
#126403434
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 18:00:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08461
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 20:08:01
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.24 USD
14.02.2020 19:15:03
14.02.2020 20:08:00
ซื้อ
0.0300
1.08358
1.08446
กำไร
2.34 USD
EURUSD
ดีล
#126405351
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 19:15:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08358
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 20:08:00
ปริมาณที่เทรด
0.0300
ออก
1.08446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.34 USD
14.02.2020 17:36:29
14.02.2020 18:28:27
ซื้อ
0.1100
142.799
142.982
กำไร
16.14 USD
GBPJPY
ดีล
#126402715
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 17:36:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.799
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
18.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 18:28:27
ปริมาณที่เทรด
0.1100
ออก
142.982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
16.14 USD
14.02.2020 17:36:27
14.02.2020 18:28:25
ซื้อ
0.1100
142.799
142.982
กำไร
16.14 USD
GBPJPY
ดีล
#126402697
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 17:36:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.799
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
18.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 18:28:25
ปริมาณที่เทรด
0.1100
ออก
142.982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
16.14 USD
14.02.2020 17:35:26
14.02.2020 18:28:23
ซื้อ
0.1100
142.805
142.982
กำไร
15.54 USD
GBPJPY
ดีล
#126402563
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 17:35:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.805
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 18:28:23
ปริมาณที่เทรด
0.1100
ออก
142.982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
15.54 USD
14.02.2020 15:53:09
14.02.2020 18:28:20
ซื้อ
0.1100
142.919
142.983
กำไร
4.22 USD
GBPJPY
ดีล
#126398312
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 15:53:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.919
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 18:28:20
ปริมาณที่เทรด
0.1100
ออก
142.983
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
4.22 USD
14.02.2020 15:26:13
14.02.2020 18:28:18
ซื้อ
0.1100
142.95
142.985
กำไร
1.31 USD
GBPJPY
ดีล
#126395989
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 15:26:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
142.95
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 18:28:18
ปริมาณที่เทรด
0.1100
ออก
142.985
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.20 USD
กำไร
1.31 USD
14.02.2020 18:05:02
14.02.2020 18:18:58
ซื้อ
0.0100
109.778
109.794
กำไร
0.05 USD
USDJPY
ดีล
#126403672
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 18:05:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.778
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 18:18:58
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.794
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.05 USD
14.02.2020 15:35:03
14.02.2020 18:04:17
ซื้อ
0.0100
109.806
109.784
กำไร
-0.30 USD
USDJPY
ดีล
#126396885
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 15:35:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.806
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.02.2020 18:04:17
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
109.784
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.30 USD