โหมดทดลองเดโม่
20.08.2019 03:46:17
20.08.2019 04:28:38
ซื้อ
0.32
1.21267
1.21341
กำไร
20.48 USD
GBPUSD
ดีล
#109835963
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2019 03:46:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
23.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2019 04:28:38
ปริมาณที่เทรด
0.32
ออก
1.21341
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.20 USD
กำไร
20.48 USD
20.08.2019 03:07:45
20.08.2019 03:12:50
ซื้อ
0.25
118.093
118.221
กำไร
25.01 USD
EURJPY
ดีล
#109829012
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2019 03:07:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
118.093
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
30.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2019 03:12:50
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
118.221
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
25.01 USD
19.08.2019 13:09:46
19.08.2019 15:16:57
ซื้อ
0.51
1.21179
1.21206
กำไร
8.67 USD
GBPUSD
ดีล
#109692586
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 13:09:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21179
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2019 15:16:57
ปริมาณที่เทรด
0.51
ออก
1.21206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.10 USD
กำไร
8.67 USD
19.08.2019 11:47:28
19.08.2019 15:16:51
ซื้อ
0.51
1.21188
1.21205
กำไร
3.57 USD
GBPUSD
ดีล
#109680160
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 11:47:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21188
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2019 15:16:51
ปริมาณที่เทรด
0.51
ออก
1.21205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.10 USD
กำไร
3.57 USD
19.08.2019 11:40:05
19.08.2019 15:16:46
ซื้อ
0.32
1.21269
1.2121
กำไร
-22.08 USD
GBPUSD
ดีล
#109679616
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 11:40:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21269
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2019 15:16:46
ปริมาณที่เทรด
0.32
ออก
1.2121
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.20 USD
กำไร
-22.08 USD
19.08.2019 14:13:20
19.08.2019 15:16:42
ซื้อ
0.44
1.21159
1.21209
กำไร
17.60 USD
GBPUSD
ดีล
#109702139
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 14:13:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21159
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
22.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2019 15:16:42
ปริมาณที่เทรด
0.44
ออก
1.21209
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.40 USD
กำไร
17.60 USD
19.08.2019 14:12:18
19.08.2019 15:16:41
ซื้อ
0.51
1.21169
1.2121
กำไร
15.81 USD
GBPUSD
ดีล
#109701831
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 14:12:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21169
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
20.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2019 15:16:41
ปริมาณที่เทรด
0.51
ออก
1.2121
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.10 USD
กำไร
15.81 USD
19.08.2019 09:15:35
19.08.2019 10:29:48
ขาย
0.3
1.89428
1.88944
กำไร
87.27 USD
GBPNZD
ดีล
#109658430
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 09:15:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.89428
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
93.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2019 10:29:48
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
1.88944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.00 USD
กำไร
87.27 USD
19.08.2019 08:02:49
19.08.2019 10:29:42
ขาย
0.3
1.89373
1.88949
กำไร
75.72 USD
GBPNZD
ดีล
#109657044
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 08:02:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.89373
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
81.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2019 10:29:42
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
1.88949
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.00 USD
กำไร
75.72 USD
16.08.2019 12:15:54
16.08.2019 13:56:08
ขาย
0.31
1.88986
1.88952
กำไร
0.59 USD
GBPNZD
ดีล
#109563596
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 12:15:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.88986
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 13:56:08
ปริมาณที่เทรด
0.31
ออก
1.88952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.20 USD
กำไร
0.59 USD
16.08.2019 12:16:04
16.08.2019 13:56:06
ขาย
0.18
1.89017
1.88952
กำไร
3.93 USD
GBPNZD
ดีล
#109563733
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 12:16:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.89017
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 13:56:06
ปริมาณที่เทรด
0.18
ออก
1.88952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.60 USD
กำไร
3.93 USD
16.08.2019 12:59:42
16.08.2019 13:56:01
ขาย
0.37
1.89201
1.88957
กำไร
50.69 USD
GBPNZD
ดีล
#109567994
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 12:59:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.89201
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
58.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 13:56:01
ปริมาณที่เทรด
0.37
ออก
1.88957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.40 USD
กำไร
50.69 USD
16.08.2019 12:49:12
16.08.2019 13:55:59
ขาย
0.37
1.89083
1.88957
กำไร
22.60 USD
GBPNZD
ดีล
#109567264
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 12:49:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.89083
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 13:55:59
ปริมาณที่เทรด
0.37
ออก
1.88957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.40 USD
กำไร
22.60 USD
16.08.2019 11:36:56
16.08.2019 12:14:07
ซื้อ
0.18
117.754
117.978
กำไร
34.28 USD
EURJPY
ดีล
#109558759
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 11:36:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.754
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
37.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 12:14:07
ปริมาณที่เทรด
0.18
ออก
117.978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.60 USD
กำไร
34.28 USD
16.08.2019 10:25:23
16.08.2019 11:21:09
ขาย
0.31
1.63566
1.6343
กำไร
22.40 USD
EURAUD
ดีล
#109554584
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 10:25:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.63566
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
28.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 11:21:09
ปริมาณที่เทรด
0.31
ออก
1.6343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.20 USD
กำไร
22.40 USD
16.08.2019 09:57:24
16.08.2019 11:21:09
ขาย
0.25
1.63468
1.6343
กำไร
1.45 USD
EURAUD
ดีล
#109553279
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 09:57:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.63468
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 11:21:09
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.6343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
1.45 USD
16.08.2019 10:00:11
16.08.2019 11:21:09
ขาย
0.31
1.63471
1.63429
กำไร
2.63 USD
EURAUD
ดีล
#109553673
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 10:00:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.63471
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 11:21:09
ปริมาณที่เทรด
0.31
ออก
1.63429
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.20 USD
กำไร
2.63 USD
16.08.2019 09:57:38
16.08.2019 11:21:09
ขาย
0.25
1.63465
1.6343
กำไร
0.94 USD
EURAUD
ดีล
#109553437
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 09:57:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.63465
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 11:21:09
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.6343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
0.94 USD
16.08.2019 09:51:28
16.08.2019 10:14:32
ขาย
0.25
1.1102
1.10981
กำไร
7.25 USD
EURUSD
ดีล
#109552732
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 09:51:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.1102
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 10:14:32
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.10981
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
7.25 USD
16.08.2019 09:52:04
16.08.2019 10:14:32
ขาย
0.25
1.11018
1.10981
กำไร
6.75 USD
EURUSD
ดีล
#109552965
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 09:52:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11018
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 10:14:32
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.10981
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
6.75 USD
16.08.2019 09:52:02
16.08.2019 10:14:32
ขาย
0.25
1.11019
1.10979
กำไร
7.50 USD
EURUSD
ดีล
#109552899
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 09:52:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11019
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 10:14:32
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.10979
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
7.50 USD
15.08.2019 18:32:32
16.08.2019 02:03:44
ซื้อ
0.3
117.856
117.903
กำไร
7.29 USD
EURJPY
ดีล
#109454089
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 18:32:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.856
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 02:03:44
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
117.903
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.00 USD
กำไร
7.29 USD
15.08.2019 18:24:52
16.08.2019 02:03:43
ซื้อ
0.24
117.876
117.9
กำไร
0.63 USD
EURJPY
ดีล
#109452508
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 18:24:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.876
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 02:03:43
ปริมาณที่เทรด
0.24
ออก
117.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.80 USD
กำไร
0.63 USD
15.08.2019 13:40:32
15.08.2019 14:10:17
ซื้อ
0.37
117.917
118.048
กำไร
38.40 USD
EURJPY
ดีล
#109403279
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 13:40:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.917
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
45.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 14:10:17
ปริมาณที่เทรด
0.37
ออก
118.048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.40 USD
กำไร
38.40 USD
15.08.2019 13:45:21
15.08.2019 14:10:15
ซื้อ
0.37
117.972
118.05
กำไร
19.87 USD
EURJPY
ดีล
#109403674
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 13:45:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.972
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
27.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 14:10:15
ปริมาณที่เทรด
0.37
ออก
118.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.40 USD
กำไร
19.87 USD
14.08.2019 18:20:11
15.08.2019 13:18:04
ขาย
0.65
0.97288
0.97271
กำไร
4.86 USD
USDCHF
ดีล
#109356325
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 18:20:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97288
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 13:18:04
ปริมาณที่เทรด
0.65
ออก
0.97271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.50 USD
กำไร
4.86 USD
14.08.2019 18:19:57
15.08.2019 13:18:01
ขาย
0.65
0.97274
0.97271
กำไร
-4.50 USD
USDCHF
ดีล
#109356207
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 18:19:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97274
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 13:18:01
ปริมาณที่เทรด
0.65
ออก
0.97271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.50 USD
กำไร
-4.50 USD
14.08.2019 18:22:24
15.08.2019 13:18:00
ขาย
0.3
0.97318
0.97271
กำไร
11.50 USD
USDCHF
ดีล
#109356678
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 18:22:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97318
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 13:18:00
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
0.97271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.00 USD
กำไร
11.50 USD
14.08.2019 18:22:06
15.08.2019 13:17:55
ขาย
0.65
0.97312
0.97271
กำไร
20.90 USD
USDCHF
ดีล
#109356511
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 18:22:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97312
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
27.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 13:17:55
ปริมาณที่เทรด
0.65
ออก
0.97271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.50 USD
กำไร
20.90 USD
14.08.2019 19:35:00
15.08.2019 13:17:50
ขาย
0.3
0.97402
0.9727
กำไร
37.71 USD
USDCHF
ดีล
#109359085
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 19:35:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97402
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
40.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 13:17:50
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
0.9727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.00 USD
กำไร
37.71 USD
14.08.2019 18:41:23
15.08.2019 13:17:46
ขาย
0.3
0.97355
0.97272
กำไร
22.60 USD
USDCHF
ดีล
#109357381
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 18:41:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97355
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
25.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 13:17:46
ปริมาณที่เทรด
0.3
ออก
0.97272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.00 USD
กำไร
22.60 USD
15.08.2019 11:34:18
15.08.2019 13:17:35
ขาย
0.36
0.97477
0.97275
กำไร
71.16 USD
USDCHF
ดีล
#109396136
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 11:34:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97477
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
74.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 13:17:35
ปริมาณที่เทรด
0.36
ออก
0.97275
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.60 USD
กำไร
71.16 USD
14.08.2019 17:42:47
14.08.2019 21:20:14
ซื้อ
0.18
117.978
118.011
กำไร
2.01 USD
EURJPY
ดีล
#109354113
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 17:42:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.978
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 21:20:14
ปริมาณที่เทรด
0.18
ออก
118.011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.60 USD
กำไร
2.01 USD
14.08.2019 17:43:05
14.08.2019 21:20:12
ซื้อ
0.18
117.973
118.013
กำไร
3.20 USD
EURJPY
ดีล
#109354273
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 17:43:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.973
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 21:20:12
ปริมาณที่เทรด
0.18
ออก
118.013
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.60 USD
กำไร
3.20 USD
14.08.2019 17:41:22
14.08.2019 21:20:03
ซื้อ
0.24
117.945
118.021
กำไร
12.42 USD
EURJPY
ดีล
#109353903
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 17:41:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.945
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 21:20:03
ปริมาณที่เทรด
0.24
ออก
118.021
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.80 USD
กำไร
12.42 USD
14.08.2019 18:19:51
14.08.2019 21:20:01
ซื้อ
0.41
117.838
118.022
กำไร
63.00 USD
EURJPY
ดีล
#109356041
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 18:19:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.838
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
71.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 21:20:01
ปริมาณที่เทรด
0.41
ออก
118.022
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-8.20 USD
กำไร
63.00 USD
14.08.2019 14:43:19
14.08.2019 17:00:39
ซื้อ
0.65
71.463
71.667
กำไร
111.99 USD
AUDJPY
ดีล
#109343966
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 14:43:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
71.463
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
124.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 17:00:39
ปริมาณที่เทรด
0.65
ออก
71.667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-13.00 USD
กำไร
111.99 USD
14.08.2019 14:12:20
14.08.2019 17:00:36
ซื้อ
0.41
71.719
71.655
กำไร
-32.94 USD
AUDJPY
ดีล
#109339130
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 14:12:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
71.719
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-24.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 17:00:36
ปริมาณที่เทรด
0.41
ออก
71.655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-8.20 USD
กำไร
-32.94 USD
14.08.2019 16:34:57
14.08.2019 17:00:34
ซื้อ
0.41
71.402
71.651
กำไร
88.04 USD
AUDJPY
ดีล
#109350052
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 16:34:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
71.402
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
96.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 17:00:34
ปริมาณที่เทรด
0.41
ออก
71.651
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-8.20 USD
กำไร
88.04 USD
07.08.2019 17:37:58
14.08.2019 16:21:19
ขาย
0.43
0.67482
0.67372
กำไร
43.00 USD
AUDUSD
ดีล
#108456165
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 17:37:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67482
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
47.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 16:21:19
ปริมาณที่เทรด
0.43
ออก
0.67372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.30 USD
กำไร
43.00 USD
07.08.2019 16:58:50
14.08.2019 14:12:29
ขาย
0.47
0.6741
0.67568
กำไร
-78.96 USD
AUDUSD
ดีล
#108443522
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 16:58:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6741
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-74.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 14:12:29
ปริมาณที่เทรด
0.47
ออก
0.67568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.70 USD
กำไร
-78.96 USD
13.08.2019 18:27:59
14.08.2019 12:56:12
ขาย
0.25
0.67897
0.67617
กำไร
67.50 USD
AUDUSD
ดีล
#109162240
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 18:27:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67897
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
70.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2019 12:56:12
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
0.67617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
67.50 USD
13.08.2019 16:12:21
13.08.2019 16:46:46
ซื้อ
0.4
1.16779
1.17151
กำไร
145.40 USD
GBPCHF
ดีล
#109126616
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 16:12:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.16779
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
153.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2019 16:46:46
ปริมาณที่เทรด
0.4
ออก
1.17151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-8.00 USD
กำไร
145.40 USD
13.08.2019 14:46:39
13.08.2019 16:46:40
ซื้อ
0.4
1.16875
1.1714
กำไร
101.27 USD
GBPCHF
ดีล
#109110797
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 14:46:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.16875
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
109.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2019 16:46:40
ปริมาณที่เทรด
0.4
ออก
1.1714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-8.00 USD
กำไร
101.27 USD
12.08.2019 19:41:31
13.08.2019 15:40:45
ขาย
0.25
1.59803
1.60515
กำไร
-139.03 USD
GBPCAD
ดีล
#109018986
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2019 19:41:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.59803
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-134.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2019 15:40:45
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.60515
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
-139.03 USD
13.08.2019 10:08:01
13.08.2019 13:28:23
ซื้อ
0.51
117.815
117.933
กำไร
47.05 USD
EURJPY
ดีล
#109072714
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 10:08:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.815
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
57.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2019 13:28:23
ปริมาณที่เทรด
0.51
ออก
117.933
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.20 USD
กำไร
47.05 USD
13.08.2019 09:30:24
13.08.2019 13:28:13
ซื้อ
0.35
117.878
117.927
กำไร
9.31 USD
EURJPY
ดีล
#109065604
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 09:30:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
117.878
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2019 13:28:13
ปริมาณที่เทรด
0.35
ออก
117.927
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
9.31 USD
08.08.2019 15:57:32
12.08.2019 16:51:47
ขาย
0.53
0.67866
0.67521
กำไร
177.55 USD
AUDUSD
ดีล
#108607984
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 15:57:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67866
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
182.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 16:51:47
ปริมาณที่เทรด
0.53
ออก
0.67521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.30 USD
กำไร
177.55 USD
08.08.2019 04:52:43
12.08.2019 16:51:40
ขาย
0.47
0.67759
0.67521
กำไร
107.16 USD
AUDUSD
ดีล
#108536714
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 04:52:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67759
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
111.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 16:51:40
ปริมาณที่เทรด
0.47
ออก
0.67521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.70 USD
กำไร
107.16 USD
08.08.2019 15:32:11
12.08.2019 16:51:35
ซื้อ
0.96
0.67909
0.67519
กำไร
-384.00 USD
AUDUSD
ดีล
#108602054
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2019 15:32:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67909
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-374.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2019 16:51:35
ปริมาณที่เทรด
0.96
ออก
0.67519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.60 USD
กำไร
-384.00 USD