04.08.2021 21:49:23
17.09.2021 18:13:20
ซื้อ
1
711.52
752.36
กำไร
40.59 USD
#TSLA
ดีล
#162054304
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 21:49:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
711.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
40.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:13:20
ปริมาณเทรด
1
ออก
752.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
40.59 USD
15.09.2021 19:39:38
17.09.2021 17:37:54
ซื้อ
1
749.87
754.58
กำไร
4.46 USD
#TSLA
ดีล
#163368616
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 19:39:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
749.87
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:37:54
ปริมาณเทรด
1
ออก
754.58
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
4.46 USD
04.08.2021 21:45:40
15.09.2021 17:18:54
ซื้อ
1
711
739.15
กำไร
27.90 USD
#TSLA
ดีล
#162054246
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 21:45:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
711
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
28.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:18:54
ปริมาณเทรด
1
ออก
739.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
27.90 USD
09.08.2021 17:49:46
10.09.2021 18:02:37
ซื้อ
1
118.33
119.7
กำไร
1.12 USD
#SBUX
ดีล
#162183324
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 17:49:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
118.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 18:02:37
ปริมาณเทรด
1
ออก
119.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
1.12 USD
25.08.2021 16:48:57
10.09.2021 17:59:45
ซื้อ
1
368.92
380.87
กำไร
11.70 USD
#FB
ดีล
#162644173
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 16:48:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
368.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 17:59:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
380.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
11.70 USD
24.08.2021 22:04:57
10.09.2021 17:59:27
ซื้อ
1
392.06
454.42
กำไร
62.11 USD
#MRNA
ดีล
#162618533
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 22:04:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
392.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 17:59:27
ปริมาณเทรด
1
ออก
454.42
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
62.11 USD
20.08.2021 18:44:56
02.09.2021 22:00:12
ซื้อ
1
147.45
153.4
กำไร
5.70 USD
#AAPL
ดีล
#162532520
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 18:44:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
147.45
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 22:00:12
ปริมาณเทรด
1
ออก
153.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
5.70 USD
20.08.2021 17:28:45
24.08.2021 17:50:21
ซื้อ
1
3197.95
3305.43
กำไร
107.23 USD
#AMZN
ดีล
#162530643
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 17:28:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
3197.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
107.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 17:50:21
ปริมาณเทรด
1
ออก
3305.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
107.23 USD
09.08.2021 17:41:35
23.08.2021 19:15:34
ซื้อ
1
146.39
149.8
กำไร
3.16 USD
#AAPL
ดีล
#162182960
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 17:41:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
146.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2021 19:15:34
ปริมาณเทรด
1
ออก
149.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
3.16 USD
04.08.2021 21:54:08
23.08.2021 19:15:04
ซื้อ
1
359.76
364.97
กำไร
4.96 USD
#FB
ดีล
#162054370
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 21:54:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
359.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2021 19:15:04
ปริมาณเทรด
1
ออก
364.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
4.96 USD
09.08.2021 17:51:05
20.08.2021 18:41:30
ซื้อ
1
55.58
58.01
กำไร
2.18 USD
#CSCO
ดีล
#162183423
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 17:51:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
55.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2021 18:41:30
ปริมาณเทรด
1
ออก
58.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
2.18 USD
23.07.2021 18:22:30
20.08.2021 18:13:51
ซื้อ
1
289.29
304.17
กำไร
14.63 USD
#MSFT
ดีล
#161693583
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 18:22:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
289.29
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2021 18:13:51
ปริมาณเทรด
1
ออก
304.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
14.63 USD
18.08.2021 22:17:03
20.08.2021 16:55:24
ซื้อ
1
323.26
325.34
กำไร
1.83 USD
#HD
ดีล
#162465756
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 22:17:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
323.26
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2021 16:55:24
ปริมาณเทรด
1
ออก
325.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
1.83 USD
04.08.2021 20:16:17
16.08.2021 17:21:24
ซื้อ
1
174.39
176.67
กำไร
2.03 USD
#JNJ
ดีล
#162052695
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 20:16:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
174.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 17:21:24
ปริมาณเทรด
1
ออก
176.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
2.03 USD
09.08.2021 17:42:15
16.08.2021 17:05:02
ซื้อ
1
146.36
148.8
กำไร
2.19 USD
#AAPL
ดีล
#162182991
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 17:42:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
146.36
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 17:05:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
148.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
2.19 USD
09.08.2021 17:43:06
12.08.2021 21:01:20
ซื้อ
1
146.3
148.34
กำไร
1.79 USD
#AAPL
ดีล
#162183025
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 17:43:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
146.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 21:01:20
ปริมาณเทรด
1
ออก
148.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
1.79 USD
23.07.2021 18:23:28
12.08.2021 20:52:48
ซื้อ
1
208.88
219.98
กำไร
10.85 USD
#CAT
ดีล
#161693612
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 18:23:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
208.88
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 20:52:48
ปริมาณเทรด
1
ออก
219.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
10.85 USD
04.08.2021 21:59:09
11.08.2021 16:44:52
ซื้อ
1
204.93
218.01
กำไร
12.83 USD
#CAT
ดีล
#162054447
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 21:59:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
204.93
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2021 16:44:52
ปริมาณเทรด
1
ออก
218.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
12.83 USD
02.08.2021 17:35:27
04.08.2021 21:52:33
ซื้อ
1
353.72
359.68
กำไร
5.71 USD
#FB
ดีล
#161960939
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 17:35:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
353.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 21:52:33
ปริมาณเทรด
1
ออก
359.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
5.71 USD
14.07.2021 17:57:19
04.08.2021 21:45:26
ซื้อ
1
670.57
710.12
กำไร
39.30 USD
#TSLA
ดีล
#161350058
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 17:57:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
670.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 21:45:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
710.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
39.30 USD
23.06.2021 21:46:44
04.08.2021 21:45:25
ซื้อ
1
654.39
710.09
กำไร
55.45 USD
#TSLA
ดีล
#160689920
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 21:46:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
654.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
55.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 21:45:25
ปริมาณเทรด
1
ออก
710.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
55.45 USD
05.01.2021 18:12:14
27.07.2021 17:42:08
ซื้อ
1
130.14
146.89
กำไร
16.50 USD
#AAPL
ดีล
#155000315
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2021 18:12:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
130.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 17:42:08
ปริมาณเทรด
1
ออก
146.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
16.50 USD
02.07.2021 22:21:36
23.07.2021 18:23:51
ซื้อ
1
322.82
332.08
กำไร
9.01 USD
#HD
ดีล
#160977978
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2021 22:21:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
322.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 18:23:51
ปริมาณเทรด
1
ออก
332.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
9.01 USD
10.11.2020 17:25:46
23.07.2021 18:23:41
ซื้อ
1
39.51
41.7
กำไร
1.94 USD
#PFE
ดีล
#151276766
วันและเวลาเปิดทำการ
10.11.2020 17:25:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
39.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 18:23:41
ปริมาณเทรด
1
ออก
41.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
1.94 USD
31.08.2020 19:13:56
23.07.2021 18:20:58
ซื้อ
1
129.05
148.14
กำไร
18.84 USD
#AAPL
ดีล
#145510620
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 19:13:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
129.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 18:20:58
ปริมาณเทรด
1
ออก
148.14
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
18.84 USD
09.07.2021 21:23:52
23.07.2021 17:16:56
ซื้อ
1
349.9
365.02
กำไร
14.87 USD
#FB
ดีล
#161214121
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 21:23:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
349.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 17:16:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
365.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
14.87 USD
01.12.2020 16:44:08
14.07.2021 17:56:15
ซื้อ
1
121.61
149.06
กำไร
27.20 USD
#AAPL
ดีล
#152598042
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:44:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
121.61
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 17:56:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
149.06
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
27.20 USD
23.06.2021 20:55:26
12.07.2021 22:18:43
ซื้อ
2
214.37
218.53
กำไร
7.82 USD
#CAT
ดีล
#160689498
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 20:55:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
214.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 22:18:43
ปริมาณเทรด
2
ออก
218.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
7.82 USD
24.11.2020 20:38:16
12.07.2021 22:18:39
ซื้อ
1
115.35
144.59
กำไร
28.99 USD
#AAPL
ดีล
#152172946
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 20:38:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
115.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
29.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 22:18:39
ปริมาณเทรด
1
ออก
144.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
28.99 USD
06.07.2021 10:41:28
08.07.2021 15:09:00
ซื้อ
0.1
0.7087
0.69433
กำไร
-144.70 USD
NZDUSD
ดีล
#161033453
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 10:41:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7087
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-143.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 15:09:00
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.69433
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-144.70 USD
02.07.2021 22:31:03
08.07.2021 10:01:39
ซื้อ
10
28785
28010
กำไร
-75.34 USD
NI225
ดีล
#160978117
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2021 22:31:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
28785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-70.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 10:01:39
ปริมาณเทรด
10
ออก
28010
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
-75.34 USD
23.06.2021 20:59:22
02.07.2021 21:58:45
ซื้อ
1
163.2
168.51
กำไร
5.06 USD
#JNJ
ดีล
#160689523
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 20:59:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
163.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2021 21:58:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
168.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
5.06 USD
29.06.2021 22:10:26
01.07.2021 17:19:03
ซื้อ
1
679.16
672.69
กำไร
-6.72 USD
#TSLA
ดีล
#160851055
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 22:10:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
679.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2021 17:19:03
ปริมาณเทรด
1
ออก
672.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
-6.72 USD
29.06.2021 21:50:15
30.06.2021 16:58:07
ขาย
1
153.68
155
กำไร
-1.57 USD
#JPM
ดีล
#160850685
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 21:50:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 16:58:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
-1.57 USD
29.06.2021 22:11:23
30.06.2021 16:39:04
ซื้อ
1
679.52
684.7
กำไร
4.93 USD
#TSLA
ดีล
#160851075
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 22:11:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
679.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 16:39:04
ปริมาณเทรด
1
ออก
684.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
4.93 USD
29.06.2021 22:04:57
30.06.2021 11:55:47
ซื้อ
1
4289.7
4283.8
กำไร
-1.09 USD
SPX
ดีล
#160850943
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 22:04:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4289.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 11:55:47
ปริมาณเทรด
1
ออก
4283.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-1.09 USD
29.06.2021 22:11:19
29.06.2021 22:23:51
ซื้อ
1
679.52
681.55
กำไร
1.78 USD
#TSLA
ดีล
#160851071
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 22:11:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
679.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 22:23:51
ปริมาณเทรด
1
ออก
681.55
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
1.78 USD
10.06.2021 17:25:13
24.06.2021 17:46:54
ซื้อ
1
484.75
516.39
กำไร
31.39 USD
#NFLX
ดีล
#160305344
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 17:25:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
484.75
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2021 17:46:54
ปริมาณเทรด
1
ออก
516.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
31.39 USD
24.11.2020 19:25:15
24.06.2021 17:45:49
ซื้อ
1
15.78
17.11
กำไร
1.08 USD
#AGNC
ดีล
#152171877
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:25:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
15.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2021 17:45:49
ปริมาณเทรด
1
ออก
17.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
1.08 USD
14.05.2021 22:44:03
24.06.2021 17:45:34
ซื้อ
1
587.71
685.52
กำไร
97.56 USD
#TSLA
ดีล
#159700512
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 22:44:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
587.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
97.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2021 17:45:34
ปริมาณเทรด
1
ออก
685.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
97.56 USD
24.06.2021 15:10:14
24.06.2021 17:20:41
ซื้อ
0.05
1.19386
1.19455
กำไร
2.95 USD
EURUSD
ดีล
#160708587
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2021 15:10:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2021 17:20:41
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.19455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.95 USD
24.06.2021 01:35:16
24.06.2021 16:37:07
ซื้อ
0.01
0.86722
0.86912
กำไร
1.34 USD
NZDCAD
ดีล
#160692133
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2021 01:35:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86722
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2021 16:37:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.86912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.34 USD
24.06.2021 01:29:56
24.06.2021 09:00:27
ซื้อ
0.01
1.19332
1.19184
กำไร
-1.58 USD
EURUSD
ดีล
#160692117
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2021 01:29:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19332
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2021 09:00:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19184
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.58 USD
23.06.2021 21:18:32
23.06.2021 22:00:59
ซื้อ
0.1
0.91822
0.9184
กำไร
0.96 USD
USDCHF
ดีล
#160689691
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 21:18:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91822
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2021 22:00:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.9184
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
0.96 USD
22.06.2021 19:37:56
23.06.2021 16:40:53
ซื้อ
0.01
1.1929
1.19604
กำไร
3.04 USD
EURUSD
ดีล
#160647562
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 19:37:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2021 16:40:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19604
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.04 USD
17.06.2021 05:27:43
17.06.2021 11:52:04
ซื้อ
0.01
1823.49
1803.17
กำไร
-20.52 USD
XAUUSD
ดีล
#160469027
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 05:27:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1823.49
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-20.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 11:52:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1803.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-20.52 USD
17.06.2021 05:43:39
17.06.2021 09:08:57
ซื้อ
0.01
1.20003
1.19828
กำไร
-1.85 USD
EURUSD
ดีล
#160469486
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 05:43:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20003
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 09:08:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.85 USD
09.06.2021 20:56:01
09.06.2021 21:18:29
ขาย
0.1
1.21784
1.21801
กำไร
-2.70 USD
EURUSD
ดีล
#160273262
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 20:56:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21784
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 21:18:29
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21801
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-2.70 USD
24.11.2020 19:49:47
01.04.2021 19:51:45
ซื้อ
1
53.27
52.89
กำไร
-0.63 USD
#KO
ดีล
#152172261
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:49:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
53.27
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 19:51:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
52.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
-0.63 USD
18.11.2020 20:46:24
01.04.2021 19:50:30
ซื้อ
1
119.3
123.11
กำไร
3.56 USD
#AAPL
ดีล
#151791494
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2020 20:46:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
119.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.04.2021 19:50:30
ปริมาณเทรด
1
ออก
123.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
3.56 USD