21.10.2020 18:05:04
23.10.2020 17:55:56
ขาย
0.04
0.71177
0.71026
กำไร
5.64 USD
AUDUSD
ดีล
#149733507
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:05:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71177
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:55:56
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.71026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
5.64 USD
23.10.2020 12:17:44
23.10.2020 17:55:55
ขาย
0.04
0.71487
0.71026
กำไร
18.04 USD
AUDUSD
ดีล
#149826123
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:17:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71487
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
18.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:55:55
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.71026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
18.04 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 17:17:17
ซื้อ
0.04
0.90296
0.90776
กำไร
24.23 USD
EURGBP
ดีล
#149733984
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:06:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90296
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 17:17:17
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.90776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
24.23 USD
23.10.2020 15:27:05
23.10.2020 16:34:14
ขาย
0.08
1.31199
1.30697
กำไร
39.36 USD
GBPUSD
ดีล
#149839184
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 15:27:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31199
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
40.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:34:14
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.30697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
39.36 USD
23.10.2020 15:26:22
23.10.2020 16:34:14
ขาย
0.04
1.30963
1.30697
กำไร
10.24 USD
GBPUSD
ดีล
#149838899
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 15:26:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30963
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:34:14
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
10.24 USD
23.10.2020 13:37:00
23.10.2020 16:34:13
ขาย
0.04
1.30598
1.30698
กำไร
-4.40 USD
GBPUSD
ดีล
#149830817
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 13:37:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 16:34:13
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.40 USD
23.10.2020 09:03:00
23.10.2020 13:36:41
ขาย
0.04
1.30527
1.30624
กำไร
-4.28 USD
GBPUSD
ดีล
#149815356
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 09:03:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30527
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:36:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.28 USD
23.10.2020 11:20:32
23.10.2020 13:36:41
ขาย
0.08
1.31127
1.30624
กำไร
39.44 USD
GBPUSD
ดีล
#149822615
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 11:20:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31127
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
40.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:36:41
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.30624
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
39.44 USD
23.10.2020 10:31:24
23.10.2020 13:36:41
ขาย
0.04
1.30827
1.30623
กำไร
7.76 USD
GBPUSD
ดีล
#149819043
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 10:31:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30827
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 13:36:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
7.76 USD
22.10.2020 03:31:05
23.10.2020 12:35:21
ซื้อ
0.04
1.18434
1.18536
กำไร
3.68 USD
EURUSD
ดีล
#149755980
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 03:31:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18434
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 12:35:21
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.68 USD
22.10.2020 15:33:03
23.10.2020 12:35:21
ซื้อ
0.08
1.18128
1.18536
กำไร
31.84 USD
EURUSD
ดีล
#149779462
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 15:33:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
32.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 12:35:21
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.18536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
31.84 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 12:35:21
ซื้อ
0.04
1.18735
1.18536
กำไร
-8.36 USD
EURUSD
ดีล
#149733887
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18735
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 12:35:21
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-8.36 USD
22.10.2020 12:34:30
23.10.2020 11:16:20
ซื้อ
0.08
1.30896
1.3109
กำไร
14.72 USD
GBPUSD
ดีล
#149772057
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 12:34:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30896
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 11:16:20
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.3109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
14.72 USD
22.10.2020 10:09:02
23.10.2020 11:16:20
ซื้อ
0.04
1.31193
1.31095
กำไร
-4.32 USD
GBPUSD
ดีล
#149765974
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 10:09:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 11:16:20
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.31095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.32 USD
23.10.2020 03:32:42
23.10.2020 11:16:20
ซื้อ
0.24
1.30596
1.31095
กำไร
117.36 USD
GBPUSD
ดีล
#149806303
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 03:32:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30596
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
119.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 11:16:20
ปริมาณเทรด
0.24
ออก
1.31095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.40 USD
กำไร
117.36 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 11:16:20
ซื้อ
0.04
1.31495
1.3109
กำไร
-16.60 USD
GBPUSD
ดีล
#149733948
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:06:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31495
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 11:16:20
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.3109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-16.60 USD
22.10.2020 19:57:28
23.10.2020 09:02:41
ขาย
0.04
1.31028
1.30526
กำไร
19.68 USD
GBPUSD
ดีล
#149793959
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 19:57:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31028
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:02:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
19.68 USD
22.10.2020 17:24:00
23.10.2020 09:02:41
ขาย
0.04
1.30725
1.30526
กำไร
7.56 USD
GBPUSD
ดีล
#149785423
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 17:24:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.30725
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:02:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
7.56 USD
22.10.2020 12:40:01
23.10.2020 03:32:54
ขาย
0.04
1.18312
1.17913
กำไร
15.56 USD
EURUSD
ดีล
#149772324
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 12:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18312
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 03:32:54
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.17913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
15.56 USD
22.10.2020 07:10:33
23.10.2020 01:38:03
ซื้อ
0.04
0.70876
0.71364
กำไร
19.12 USD
AUDUSD
ดีล
#149760686
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 07:10:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70876
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:03
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.71364
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
19.12 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 01:38:02
ซื้อ
0.04
0.7119
0.7134
กำไร
5.60 USD
AUDUSD
ดีล
#149733903
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:06:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7119
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:02
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.7134
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
5.60 USD
21.10.2020 18:06:01
22.10.2020 20:15:45
ซื้อ
0.04
0.66671
0.6686
กำไร
7.16 USD
NZDUSD
ดีล
#149733936
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:06:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.66671
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 20:15:45
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.6686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
7.16 USD
22.10.2020 03:13:54
22.10.2020 20:15:45
ซื้อ
0.04
0.6637
0.6686
กำไร
19.20 USD
NZDUSD
ดีล
#149755551
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 03:13:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.6637
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 20:15:45
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.6686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
19.20 USD
22.10.2020 05:49:01
22.10.2020 17:23:20
ขาย
0.04
1.31255
1.30748
กำไร
19.88 USD
GBPUSD
ดีล
#149758999
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 05:49:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31255
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 17:23:20
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.30748
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
19.88 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 12:39:32
ขาย
0.04
1.18722
1.18325
กำไร
15.48 USD
EURUSD
ดีล
#149733528
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:05:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18722
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 12:39:32
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18325
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
15.48 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 05:48:59
ขาย
0.08
1.31454
1.31253
กำไร
15.28 USD
GBPUSD
ดีล
#149733517
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:05:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31454
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 05:48:59
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.31253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
15.28 USD
21.10.2020 19:26:09
22.10.2020 05:48:59
ขาย
0.08
1.31766
1.31253
กำไร
40.24 USD
GBPUSD
ดีล
#149745452
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 19:26:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.31766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
41.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 05:48:59
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.31253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
40.24 USD
06.10.2020 21:51:11
21.10.2020 20:07:01
ซื้อ
1
114.71
117.12
กำไร
2.16 USD
#AAPL
ดีล
#148631264
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 21:51:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
114.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 20:07:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
117.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
2.16 USD
03.08.2020 16:39:29
21.10.2020 20:03:51
ซื้อ
1
6.16
7.37
กำไร
0.96 USD
#GE
ดีล
#142710063
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:39:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
6.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 20:03:51
ปริมาณเทรด
1
ออก
7.37
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
0.96 USD
06.10.2020 21:43:54
21.10.2020 20:03:48
ซื้อ
1
265
280.09
กำไร
14.84 USD
#FB
ดีล
#148630870
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 21:43:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 20:03:48
ปริมาณเทรด
1
ออก
280.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
14.84 USD
12.10.2020 17:57:31
14.10.2020 18:54:41
ซื้อ
1
11980.4
11989.2
กำไร
0.38 USD
NQ
ดีล
#148959911
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2020 17:57:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
11980.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2020 18:54:41
ปริมาณเทรด
1
ออก
11989.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.38 USD
13.10.2020 08:24:09
13.10.2020 12:30:46
ซื้อ
1
12100.8
12201.3
กำไร
9.55 USD
NQ
ดีล
#149011866
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 08:24:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
12100.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 12:30:46
ปริมาณเทรด
1
ออก
12201.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
9.55 USD
24.08.2020 12:43:38
24.09.2020 09:43:33
ซื้อ
1
3334
3134
กำไร
-23.81 USD
SX5E
ดีล
#144831054
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2020 12:43:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
3334
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2020 09:43:33
ปริมาณเทรด
1
ออก
3134
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-23.81 USD
22.07.2020 14:31:23
22.09.2020 17:59:01
ซื้อ
1
25228.5
23605.3
กำไร
-21.44 USD
HK50
ดีล
#141358842
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 14:31:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25228.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-20.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2020 17:59:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
23605.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-21.44 USD
31.08.2020 19:10:59
21.09.2020 17:04:02
ซื้อ
1
482.95
446.79
กำไร
-36.41 USD
#TSLA
ดีล
#145510407
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 19:10:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
482.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-36.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 17:04:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
446.79
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
-36.41 USD
15.09.2020 03:09:30
16.09.2020 20:40:45
ซื้อ
1
11306
11326.2
กำไร
1.52 USD
NQ
ดีล
#146841866
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 03:09:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
11306
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2020 20:40:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
11326.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.52 USD
07.09.2020 18:58:16
08.09.2020 16:43:56
ซื้อ
1
11518.9
11118
กำไร
-40.59 USD
NQ
ดีล
#146169981
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2020 18:58:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
11518.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-40.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2020 16:43:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
11118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-40.59 USD
07.09.2020 19:00:59
08.09.2020 14:42:48
ซื้อ
1
11513.3
11215
กำไร
-30.33 USD
NQ
ดีล
#146170127
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2020 19:00:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
11513.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-29.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2020 14:42:48
ปริมาณเทรด
1
ออก
11215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-30.33 USD
07.09.2020 06:59:33
07.09.2020 09:15:14
ซื้อ
0.01
27.032
26.714
กำไร
-16.10 USD
XAGUSD
ดีล
#146105249
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2020 06:59:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.032
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2020 09:15:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-16.10 USD
07.09.2020 06:47:03
07.09.2020 06:48:53
ขาย
0.02
1.32404
1.32406
กำไร
-0.24 USD
GBPUSD
ดีล
#146105038
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2020 06:47:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.32404
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2020 06:48:53
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.32406
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.24 USD
24.08.2020 04:25:41
04.09.2020 04:31:16
ซื้อ
1
25395.6
24532.1
กำไร
-11.64 USD
HK50
ดีล
#144786602
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2020 04:25:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25395.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.09.2020 04:31:16
ปริมาณเทรด
1
ออก
24532.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-11.64 USD
02.09.2020 08:41:01
03.09.2020 22:02:51
ซื้อ
1
12390.6
11689.7
กำไร
-70.59 USD
NQ
ดีล
#145737390
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2020 08:41:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
12390.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-70.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 22:02:51
ปริมาณเทรด
1
ออก
11689.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-70.59 USD
02.09.2020 20:32:15
03.09.2020 22:02:50
ซื้อ
1
12395.3
11694.1
กำไร
-70.62 USD
NQ
ดีล
#145833209
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2020 20:32:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
12395.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-70.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 22:02:50
ปริมาณเทรด
1
ออก
11694.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-70.62 USD
02.09.2020 11:42:49
03.09.2020 20:03:40
ซื้อ
1
12438.8
11737
กำไร
-70.68 USD
NQ
ดีล
#145772006
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2020 11:42:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
12438.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-70.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 20:03:40
ปริมาณเทรด
1
ออก
11737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-70.68 USD
03.08.2020 16:41:15
03.09.2020 18:45:45
ซื้อ
1
17.66
19.25
กำไร
1.34 USD
#HPQ
ดีล
#142710421
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:41:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
17.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 18:45:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
19.25
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
1.34 USD
06.08.2020 21:19:13
03.09.2020 18:45:38
ซื้อ
1
48.47
51.07
กำไร
2.35 USD
#INTC
ดีล
#143290164
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 21:19:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
48.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 18:45:38
ปริมาณเทรด
1
ออก
51.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
2.35 USD
03.08.2020 16:38:41
03.09.2020 18:05:41
ซื้อ
1
13.14
14.21
กำไร
0.82 USD
#AA
ดีล
#142709872
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:38:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
13.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 18:05:41
ปริมาณเทรด
1
ออก
14.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
0.82 USD
03.08.2020 16:36:01
03.09.2020 18:05:21
ซื้อ
1
13.17
14.22
กำไร
0.80 USD
#AA
ดีล
#142709455
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:36:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
13.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 18:05:21
ปริมาณเทรด
1
ออก
14.22
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
0.80 USD
06.08.2020 21:19:10
03.09.2020 18:05:18
ซื้อ
1
48.47
51.44
กำไร
2.72 USD
#INTC
ดีล
#143290144
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 21:19:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
48.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 18:05:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
51.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
2.72 USD
03.08.2020 16:41:04
03.09.2020 18:05:15
ซื้อ
1
17.65
19.41
กำไร
1.51 USD
#HPQ
ดีล
#142710374
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:41:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
17.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 18:05:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
19.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.25 USD
กำไร
1.51 USD