โหมดทดลองเดโม่
26.02.2020 11:00:03
27.02.2020 09:54:34
ซื้อ
0.0400
1.0892
1.09185
กำไร
10.20 USD
EURUSD
ดีล
#127307765
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 11:00:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.0892
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 09:54:34
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.09185
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
10.20 USD
26.02.2020 16:34:16
27.02.2020 09:54:34
ซื้อ
0.0400
1.08555
1.09185
กำไร
24.80 USD
EURUSD
ดีล
#127341446
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 16:34:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08555
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
25.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 09:54:34
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.09185
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
24.80 USD
12.02.2020 03:00:23
26.02.2020 17:55:56
ขาย
0.0400
1.04362
1.04066
กำไร
6.66 USD
AUDNZD
ดีล
#126142835
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:00:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.04362
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 17:55:56
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.04066
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
6.66 USD
17.02.2020 05:43:37
26.02.2020 17:55:55
ขาย
0.0400
1.04584
1.04066
กำไร
12.26 USD
AUDNZD
ดีล
#126420807
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 05:43:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.04584
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 17:55:55
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.04066
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
12.26 USD
26.02.2020 15:55:13
26.02.2020 15:57:06
ขาย
0.2800
1.29398
1.2935
กำไร
10.64 USD
GBPUSD
ดีล
#127339023
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 15:55:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29398
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 15:57:06
ปริมาณที่เทรด
0.2800
ออก
1.2935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
10.64 USD
26.02.2020 15:46:08
26.02.2020 15:57:05
ขาย
0.1100
1.29367
1.2935
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#127338128
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 15:46:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29367
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 15:57:05
ปริมาณที่เทรด
0.1100
ออก
1.2935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.10 USD
กำไร
0.77 USD
26.02.2020 15:26:45
26.02.2020 15:57:03
ขาย
0.0300
1.29307
1.29348
กำไร
-1.53 USD
GBPUSD
ดีล
#127336582
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 15:26:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29307
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 15:57:03
ปริมาณที่เทรด
0.0300
ออก
1.29348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-1.53 USD
24.02.2020 01:44:34
26.02.2020 15:41:45
ขาย
0.0400
0.6607
0.65629
กำไร
17.24 USD
AUDUSD
ดีล
#126958886
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 01:44:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6607
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 15:41:45
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
0.65629
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
17.24 USD
24.02.2020 00:00:47
26.02.2020 15:41:45
ขาย
0.0400
0.65807
0.65629
กำไร
6.72 USD
AUDUSD
ดีล
#126955867
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 00:00:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.65807
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 15:41:45
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
0.65629
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
6.72 USD
26.02.2020 15:14:43
26.02.2020 15:16:25
ขาย
0.0300
1.08745
1.08687
กำไร
1.44 USD
EURUSD
ดีล
#127335527
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 15:14:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.08745
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 15:16:25
ปริมาณที่เทรด
0.0300
ออก
1.08687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.44 USD
25.02.2020 10:00:15
26.02.2020 12:59:56
ขาย
0.0400
1.29591
1.29309
กำไร
10.88 USD
GBPUSD
ดีล
#127148732
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 10:00:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29591
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:59:56
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.29309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
10.88 USD
25.02.2020 17:21:03
26.02.2020 12:59:56
ขาย
0.0800
1.29955
1.29307
กำไร
51.04 USD
GBPUSD
ดีล
#127203154
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 17:21:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29955
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
51.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:59:56
ปริมาณที่เทรด
0.0800
ออก
1.29307
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
51.04 USD
24.02.2020 16:25:05
26.02.2020 12:59:55
ขาย
0.0400
1.29237
1.29313
กำไร
-3.44 USD
GBPUSD
ดีล
#127043584
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 16:25:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29237
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:59:55
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.29313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-3.44 USD
24.02.2020 11:49:23
26.02.2020 12:59:54
ขาย
0.0400
1.2887
1.29313
กำไร
-18.12 USD
GBPUSD
ดีล
#127007182
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 11:49:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2887
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:59:54
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.29313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-18.12 USD
26.02.2020 10:51:48
26.02.2020 12:58:17
ซื้อ
0.0100
1.26322
1.26086
กำไร
-2.62 USD
GBPCHF
ดีล
#127306788
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 10:51:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26322
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:58:17
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.26086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.62 USD
26.02.2020 12:01:38
26.02.2020 12:58:17
ซื้อ
0.0100
1.2615
1.26086
กำไร
-0.85 USD
GBPCHF
ดีล
#127316096
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 12:01:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2615
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:58:17
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.26086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.85 USD
26.02.2020 10:35:12
26.02.2020 12:58:16
ซื้อ
0.0100
1.26584
1.26091
กำไร
-5.25 USD
GBPCHF
ดีล
#127304694
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 10:35:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26584
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:58:16
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.26091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-5.25 USD
26.02.2020 10:04:33
26.02.2020 12:58:15
ซื้อ
0.0100
1.26708
1.26091
กำไร
-6.53 USD
GBPCHF
ดีล
#127301861
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 10:04:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26708
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:58:15
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.26091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-6.53 USD
26.02.2020 08:27:42
26.02.2020 12:58:14
ซื้อ
0.0100
1.26815
1.26093
กำไร
-7.61 USD
GBPCHF
ดีล
#127292700
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:27:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26815
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:58:14
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.26093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-7.61 USD
26.02.2020 09:48:41
26.02.2020 12:58:14
ซื้อ
0.0100
1.26761
1.26091
กำไร
-7.08 USD
GBPCHF
ดีล
#127300476
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 09:48:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26761
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:58:14
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.26091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-7.08 USD
26.02.2020 09:47:41
26.02.2020 12:58:14
ซื้อ
0.0100
1.2674
1.26093
กำไร
-6.84 USD
GBPCHF
ดีล
#127300318
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 09:47:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2674
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 12:58:14
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.26093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-6.84 USD
26.02.2020 10:45:16
26.02.2020 11:38:25
ซื้อ
0.0100
1.06057
1.06113
กำไร
0.37 USD
EURCHF
ดีล
#127305812
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 10:45:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.06057
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 11:38:25
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.06113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.37 USD
24.02.2020 19:26:02
26.02.2020 10:52:52
ซื้อ
0.0400
1.08675
1.08945
กำไร
10.40 USD
EURUSD
ดีล
#127075353
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 19:26:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08675
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:52:52
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.08945
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
10.40 USD
25.02.2020 13:33:28
26.02.2020 10:52:51
ซื้อ
0.0400
1.08312
1.08946
กำไร
24.96 USD
EURUSD
ดีล
#127173997
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 13:33:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08312
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
25.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 10:52:51
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.08946
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
24.96 USD
26.02.2020 08:57:39
26.02.2020 09:41:57
ซื้อ
0.0100
1.26755
1.26801
กำไร
0.27 USD
GBPCHF
ดีล
#127295248
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:57:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26755
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 09:41:57
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.26801
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.27 USD
26.02.2020 08:26:10
26.02.2020 09:41:53
ซื้อ
0.0100
143.359
143.398
กำไร
0.15 USD
GBPJPY
ดีล
#127292417
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:26:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.359
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 09:41:53
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
143.398
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.15 USD
26.02.2020 08:27:32
26.02.2020 09:41:49
ซื้อ
0.0100
143.337
143.399
กำไร
0.36 USD
GBPJPY
ดีล
#127292597
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:27:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.337
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 09:41:49
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
143.399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.36 USD
26.02.2020 08:57:53
26.02.2020 09:37:00
ซื้อ
0.0100
143.268
143.33
กำไร
0.36 USD
GBPJPY
ดีล
#127295402
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:57:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.268
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 09:37:00
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
143.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.36 USD
26.02.2020 08:58:13
26.02.2020 09:36:57
ซื้อ
0.0100
143.284
143.327
กำไร
0.19 USD
GBPJPY
ดีล
#127295512
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:58:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.284
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 09:36:57
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
143.327
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.19 USD
26.02.2020 09:18:19
26.02.2020 09:36:52
ซื้อ
0.0100
1.26689
1.2675
กำไร
0.43 USD
GBPCHF
ดีล
#127297532
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 09:18:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26689
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 09:36:52
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.2675
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.43 USD
26.02.2020 08:08:25
26.02.2020 08:23:52
ขาย
0.0300
1.26857
1.26824
กำไร
0.41 USD
GBPCHF
ดีล
#127290357
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:08:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26857
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2020 08:23:52
ปริมาณที่เทรด
0.0300
ออก
1.26824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
0.41 USD
18.02.2020 15:34:52
25.02.2020 17:25:44
ขาย
0.1200
0.98289
0.97642
กำไร
78.31 USD
USDCHF
ดีล
#126575838
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 15:34:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.98289
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
79.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 17:25:44
ปริมาณที่เทรด
0.1200
ออก
0.97642
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
78.31 USD
06.02.2020 17:31:14
25.02.2020 17:25:44
ขาย
0.0400
0.97549
0.97641
กำไร
-4.17 USD
USDCHF
ดีล
#125841134
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 17:31:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97549
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 17:25:44
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
0.97641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.17 USD
13.02.2020 15:30:52
25.02.2020 17:25:42
ขาย
0.0800
0.97915
0.97641
กำไร
21.65 USD
USDCHF
ดีล
#126305743
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 15:30:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97915
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
22.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 17:25:42
ปริมาณที่เทรด
0.0800
ออก
0.97641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
21.65 USD
05.02.2020 11:35:50
25.02.2020 17:25:41
ขาย
0.0400
0.97187
0.97643
กำไร
-19.08 USD
USDCHF
ดีล
#125684772
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 11:35:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.97187
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 17:25:41
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
0.97643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-19.08 USD
30.01.2020 18:00:05
25.02.2020 17:25:41
ขาย
0.0400
0.96826
0.97643
กำไร
-33.87 USD
USDCHF
ดีล
#125368152
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2020 18:00:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.96826
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-33.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 17:25:41
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
0.97643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-33.87 USD
21.02.2020 11:04:42
25.02.2020 11:40:41
ซื้อ
0.0400
1.29226
1.29864
กำไร
25.12 USD
GBPUSD
ดีล
#126899054
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 11:04:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29226
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
25.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 11:40:41
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.29864
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
25.12 USD
24.02.2020 09:08:24
24.02.2020 19:26:02
ซื้อ
0.0400
1.08066
1.08675
กำไร
23.96 USD
EURUSD
ดีล
#126984851
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 09:08:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08066
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
24.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 19:26:02
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.08675
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
23.96 USD
21.02.2020 16:49:40
24.02.2020 19:26:02
ซื้อ
0.0400
1.08417
1.08675
กำไร
9.92 USD
EURUSD
ดีล
#126934055
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 16:49:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08417
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 19:26:02
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.08675
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.92 USD
24.02.2020 14:30:45
24.02.2020 16:23:56
ซื้อ
0.0100
1.08256
1.08301
กำไร
0.35 USD
EURUSD
ดีล
#127025783
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 14:30:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.08256
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 16:23:56
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1.08301
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.35 USD
11.02.2020 11:16:03
24.02.2020 15:42:11
ขาย
0.0400
1.06587
1.05959
กำไร
24.84 USD
EURCHF
ดีล
#126091433
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 11:16:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.06587
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
25.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 15:42:11
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.05959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
24.84 USD
24.02.2020 13:28:37
24.02.2020 14:28:46
ขาย
0.0100
1684.76
1680.83
กำไร
3.73 USD
XAUUSD
ดีล
#127019685
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 13:28:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1684.76
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 14:28:46
ปริมาณที่เทรด
0.0100
ออก
1680.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.73 USD
12.02.2020 14:53:11
24.02.2020 11:59:29
ซื้อ
0.0400
1.32626
1.32964
กำไร
9.77 USD
USDCAD
ดีล
#126191331
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 14:53:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32626
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 11:59:29
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.32964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.77 USD
19.02.2020 15:39:02
24.02.2020 11:59:29
ซื้อ
0.0400
1.32156
1.32965
กำไร
23.94 USD
USDCAD
ดีล
#126690332
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 15:39:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.32156
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
24.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 11:59:29
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.32965
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
23.94 USD
10.02.2020 00:00:17
24.02.2020 11:59:29
ซื้อ
0.0400
1.331
1.32964
กำไร
-4.49 USD
USDCAD
ดีล
#125947365
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 00:00:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.331
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 11:59:29
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.32964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.49 USD
21.02.2020 10:55:22
24.02.2020 11:49:21
ขาย
0.0400
1.29157
1.28873
กำไร
10.96 USD
GBPUSD
ดีล
#126898325
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 10:55:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29157
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 11:49:21
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.28873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
10.96 USD
21.02.2020 16:49:49
24.02.2020 11:49:20
ขาย
0.0400
1.29526
1.28873
กำไร
25.72 USD
GBPUSD
ดีล
#126934116
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 16:49:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29526
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
26.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 11:49:20
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.28873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
25.72 USD
20.02.2020 13:00:03
24.02.2020 11:49:19
ขาย
0.0400
1.28796
1.28873
กำไร
-3.48 USD
GBPUSD
ดีล
#126807787
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 13:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.28796
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 11:49:19
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
1.28873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-3.48 USD
21.02.2020 04:03:38
24.02.2020 00:00:38
ขาย
0.0400
0.66087
0.65911
กำไร
6.64 USD
AUDUSD
ดีล
#126867991
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 04:03:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.66087
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
0.65911
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
6.64 USD
21.02.2020 17:49:03
24.02.2020 00:00:38
ขาย
0.0400
0.6636
0.65911
กำไร
17.56 USD
AUDUSD
ดีล
#126944120
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 17:49:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6636
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.02.2020 00:00:38
ปริมาณที่เทรด
0.0400
ออก
0.65911
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
17.56 USD