22.09.2021 07:22:29
22.09.2021 12:41:39
ซื้อ
0.01
1.17186
1.17321
กำไร
1.35 USD
EURUSD
ดีล
#80732519
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 07:22:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 12:41:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17321
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.35 USD
21.09.2021 18:37:44
22.09.2021 12:41:36
ซื้อ
0.01
1.17218
1.17321
กำไร
1.03 USD
EURUSD
ดีล
#80711213
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 18:37:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17218
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 12:41:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17321
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
21.09.2021 11:34:14
21.09.2021 13:20:26
ขาย
0.01
109.664
109.537
กำไร
1.16 USD
USDJPY
ดีล
#80681430
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 11:34:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.664
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 13:20:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.16 USD
20.09.2021 12:48:03
20.09.2021 15:03:01
ขาย
0.01
0.93237
0.92984
กำไร
2.72 USD
USDCHF
ดีล
#80622547
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 12:48:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93237
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 15:03:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.72 USD
20.09.2021 12:49:10
20.09.2021 15:02:58
ขาย
0.01
0.93234
0.92969
กำไร
2.85 USD
USDCHF
ดีล
#80622638
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 12:49:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93234
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 15:02:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92969
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.85 USD
13.09.2021 11:45:39
14.09.2021 16:17:01
ขาย
0.01
110.111
109.86
กำไร
2.28 USD
USDJPY
ดีล
#80264760
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 11:45:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.111
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:17:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.28 USD
14.09.2021 06:17:15
14.09.2021 16:16:58
ขาย
0.01
110.06
109.865
กำไร
1.77 USD
USDJPY
ดีล
#80310462
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 06:17:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:16:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.865
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.77 USD
10.09.2021 10:28:42
10.09.2021 15:14:26
ขาย
0.01
109.967
109.823
กำไร
1.31 USD
USDJPY
ดีล
#80189564
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 10:28:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.967
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 15:14:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.31 USD
07.09.2021 15:00:32
09.09.2021 19:10:22
ขาย
0.01
110.019
109.789
กำไร
2.09 USD
USDJPY
ดีล
#80009717
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 15:00:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.019
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 19:10:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.09 USD
07.09.2021 14:34:14
09.09.2021 19:10:19
ขาย
0.01
109.951
109.79
กำไร
1.47 USD
USDJPY
ดีล
#80007539
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 14:34:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.951
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 19:10:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.79
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.47 USD
07.09.2021 12:05:07
09.09.2021 19:10:17
ขาย
0.01
109.915
109.79
กำไร
1.14 USD
USDJPY
ดีล
#79999671
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 12:05:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.915
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 19:10:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.79
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.14 USD
06.09.2021 14:50:21
09.09.2021 19:10:14
ขาย
0.01
109.856
109.79
กำไร
0.60 USD
USDJPY
ดีล
#79950936
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 14:50:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.856
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 19:10:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.79
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
07.09.2021 05:17:32
09.09.2021 19:10:09
ขาย
0.01
109.819
109.79
กำไร
0.26 USD
USDJPY
ดีล
#79972472
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 05:17:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.819
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 19:10:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.79
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
07.09.2021 16:28:03
09.09.2021 11:27:06
ขาย
0.01
110.149
109.942
กำไร
1.88 USD
USDJPY
ดีล
#80015178
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 16:28:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.149
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 11:27:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.942
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.88 USD
07.09.2021 18:09:31
09.09.2021 11:27:03
ขาย
0.01
110.193
109.933
กำไร
2.37 USD
USDJPY
ดีล
#80029127
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 18:09:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 11:27:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.933
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.37 USD
07.09.2021 22:05:19
09.09.2021 11:27:00
ขาย
0.01
110.278
109.933
กำไร
3.14 USD
USDJPY
ดีล
#80037843
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 22:05:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 11:27:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.933
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.14 USD
01.09.2021 10:42:10
01.09.2021 19:34:43
ขาย
0.01
110.333
110.033
กำไร
2.73 USD
USDJPY
ดีล
#79718871
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 10:42:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.333
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 19:34:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.73 USD
01.09.2021 10:07:00
01.09.2021 19:34:39
ขาย
0.01
110.242
110.031
กำไร
1.92 USD
USDJPY
ดีล
#79716074
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 10:07:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.242
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 19:34:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.92 USD
01.09.2021 08:28:16
01.09.2021 09:10:38
ขาย
0.01
110.233
110.206
กำไร
0.24 USD
USDJPY
ดีล
#79709802
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 08:28:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.233
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 09:10:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
25.08.2021 11:11:38
27.08.2021 19:32:44
ขาย
0.01
109.737
109.848
กำไร
-1.01 USD
USDJPY
ดีล
#79367974
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 11:11:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.737
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 19:32:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.848
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.01 USD
25.08.2021 12:16:22
27.08.2021 19:32:42
ขาย
0.01
109.766
109.847
กำไร
-0.74 USD
USDJPY
ดีล
#79372752
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 12:16:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 19:32:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.74 USD
25.08.2021 14:02:47
27.08.2021 19:32:38
ขาย
0.01
109.825
109.845
กำไร
-0.18 USD
USDJPY
ดีล
#79376835
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 14:02:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.825
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 19:32:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.18 USD
25.08.2021 14:12:36
27.08.2021 19:32:36
ขาย
0.01
109.88
109.845
กำไร
0.32 USD
USDJPY
ดีล
#79377409
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 14:12:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.88
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 19:32:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
25.08.2021 16:42:26
27.08.2021 19:32:33
ขาย
0.01
109.98
109.845
กำไร
1.23 USD
USDJPY
ดีล
#79389847
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 16:42:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.98
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 19:32:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.23 USD
25.08.2021 17:31:52
27.08.2021 19:32:29
ขาย
0.01
110.028
109.845
กำไร
1.67 USD
USDJPY
ดีล
#79396302
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 17:31:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.028
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 19:32:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.67 USD
26.08.2021 10:05:21
27.08.2021 19:32:26
ขาย
0.01
110.129
109.845
กำไร
2.59 USD
USDJPY
ดีล
#79428351
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 10:05:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.129
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 19:32:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.59 USD
26.08.2021 11:15:14
27.08.2021 19:32:24
ขาย
0.01
110.199
109.847
กำไร
3.20 USD
USDJPY
ดีล
#79433067
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 11:15:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.199
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 19:32:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.20 USD
17.08.2021 17:12:31
24.08.2021 14:15:17
ขาย
0.01
1.89319
1.89357
กำไร
-0.27 USD
GBPAUD
ดีล
#78991713
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2021 17:12:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89319
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 14:15:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.27 USD
17.08.2021 09:43:49
24.08.2021 14:15:13
ขาย
0.01
1.89367
1.89356
กำไร
0.08 USD
GBPAUD
ดีล
#78957735
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2021 09:43:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 14:15:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89356
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
17.08.2021 09:55:12
24.08.2021 14:15:11
ขาย
0.01
1.89392
1.89346
กำไร
0.33 USD
GBPAUD
ดีล
#78958627
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2021 09:55:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 14:15:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89346
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
17.08.2021 09:58:09
24.08.2021 14:15:08
ขาย
0.01
1.89461
1.89343
กำไร
0.86 USD
GBPAUD
ดีล
#78958916
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2021 09:58:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89461
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 14:15:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
18.08.2021 11:39:59
24.08.2021 14:15:05
ขาย
0.01
1.89509
1.89343
กำไร
1.21 USD
GBPAUD
ดีล
#79033707
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 11:39:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89509
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 14:15:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.21 USD
18.08.2021 11:41:30
24.08.2021 14:15:03
ขาย
0.01
1.89558
1.89343
กำไร
1.56 USD
GBPAUD
ดีล
#79033797
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 11:41:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89558
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 14:15:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.56 USD
18.08.2021 12:42:57
24.08.2021 11:08:54
ขาย
0.01
1.89665
1.89606
กำไร
0.43 USD
GBPAUD
ดีล
#79036706
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 12:42:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89665
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 11:08:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89606
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
18.08.2021 14:01:14
24.08.2021 11:08:47
ขาย
0.01
1.89805
1.89604
กำไร
1.46 USD
GBPAUD
ดีล
#79040599
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 14:01:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 11:08:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89604
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.46 USD
18.08.2021 13:19:16
24.08.2021 11:08:45
ขาย
0.01
1.89836
1.89605
กำไร
1.67 USD
GBPAUD
ดีล
#79038652
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 13:19:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89836
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 11:08:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.67 USD
18.08.2021 16:22:29
24.08.2021 10:49:08
ขาย
0.01
1.90055
1.89716
กำไร
2.46 USD
GBPAUD
ดีล
#79050476
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 16:22:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.90055
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 10:49:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.46 USD
19.08.2021 05:32:43
24.08.2021 10:49:06
ขาย
0.01
1.90302
1.89722
กำไร
4.20 USD
GBPAUD
ดีล
#79083272
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 05:32:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.90302
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 10:49:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.89722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.20 USD
19.08.2021 10:42:23
23.08.2021 12:14:35
ขาย
0.01
1.91099
1.90391
กำไร
5.08 USD
GBPAUD
ดีล
#79099297
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 10:42:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.91099
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2021 12:14:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.90391
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.08 USD
16.08.2021 12:16:53
16.08.2021 17:08:54
ขาย
0.01
1.88839
1.88767
กำไร
0.53 USD
GBPAUD
ดีล
#78899609
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 12:16:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.88839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 17:08:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.88767
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
16.08.2021 12:09:22
16.08.2021 17:08:52
ขาย
0.01
1.88805
1.88767
กำไร
0.28 USD
GBPAUD
ดีล
#78899196
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 12:09:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.88805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 17:08:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.88767
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.28 USD
16.08.2021 12:40:08
16.08.2021 17:03:22
ขาย
0.01
1.88941
1.88829
กำไร
0.83 USD
GBPAUD
ดีล
#78900585
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 12:40:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.88941
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 17:03:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.88829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
16.08.2021 14:51:57
16.08.2021 17:00:43
ขาย
0.01
1.89212
1.88889
กำไร
2.37 USD
GBPAUD
ดีล
#78908020
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 14:51:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89212
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 17:00:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.88889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.37 USD
16.08.2021 14:31:00
16.08.2021 17:00:39
ขาย
0.01
1.89193
1.88883
กำไร
2.27 USD
GBPAUD
ดีล
#78906197
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 14:31:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 17:00:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.88883
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.27 USD
16.08.2021 06:05:20
16.08.2021 08:41:25
ขาย
0.01
1.38595
1.38486
กำไร
1.09 USD
GBPUSD
ดีล
#78880389
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 06:05:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38595
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 08:41:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38486
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
06.08.2021 10:42:32
12.08.2021 19:42:58
ซื้อ
0.01
0.84959
0.84912
กำไร
-0.64 USD
EURGBP
ดีล
#78430322
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 10:42:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 19:42:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.64 USD
06.08.2021 07:28:48
12.08.2021 19:42:54
ซื้อ
0.01
0.84948
0.84912
กำไร
-0.50 USD
EURGBP
ดีล
#78421286
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 07:28:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84948
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 19:42:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.50 USD
06.08.2021 12:32:10
12.08.2021 19:42:52
ซื้อ
0.01
0.84881
0.84912
กำไร
0.43 USD
EURGBP
ดีล
#78437052
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 12:32:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84881
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 19:42:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
06.08.2021 14:36:39
12.08.2021 19:42:48
ซื้อ
0.01
0.84847
0.84912
กำไร
0.90 USD
EURGBP
ดีล
#78445035
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 14:36:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84847
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 19:42:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
06.08.2021 15:38:23
12.08.2021 19:42:45
ซื้อ
0.01
0.84807
0.84912
กำไร
1.45 USD
EURGBP
ดีล
#78454715
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 15:38:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2021 19:42:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.45 USD