โหมดทดลองเดโม่
15.07.2020 13:52:23
15.07.2020 14:16:17
ซื้อ
0.03
1.1444
1.14377
กำไร
-2.19 USD
EURUSD
ดีล
#140580113
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 13:52:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1444
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:16:17
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.14377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-2.19 USD
15.07.2020 13:52:29
15.07.2020 14:16:13
ซื้อ
0.03
0.93997
0.94147
กำไร
4.48 USD
USDCHF
ดีล
#140580127
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 13:52:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.93997
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:16:13
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.94147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.48 USD
15.07.2020 08:05:17
15.07.2020 14:04:22
ขาย
0.25
1806.12
1805.18
กำไร
18.50 USD
XAUUSD
ดีล
#140529270
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:05:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1806.12
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
23.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:04:22
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1805.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
18.50 USD
15.07.2020 08:02:16
15.07.2020 14:04:22
ขาย
0.5
1806.52
1805.18
กำไร
57.00 USD
XAUUSD
ดีล
#140529041
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:02:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1806.52
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
67.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:04:22
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1805.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
57.00 USD
15.07.2020 08:05:24
15.07.2020 14:04:22
ขาย
0.25
1806.12
1805.18
กำไร
18.50 USD
XAUUSD
ดีล
#140529281
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:05:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1806.12
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
23.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:04:22
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1805.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
18.50 USD
15.07.2020 08:02:05
15.07.2020 14:04:20
ขาย
0.5
1806.48
1805.51
กำไร
38.50 USD
XAUUSD
ดีล
#140529027
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:02:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1806.48
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
48.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:04:20
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1805.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
38.50 USD
15.07.2020 08:02:10
15.07.2020 14:04:20
ขาย
0.5
1806.43
1805.18
กำไร
52.50 USD
XAUUSD
ดีล
#140529035
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:02:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1806.43
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
62.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:04:20
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1805.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
52.50 USD
15.07.2020 08:21:17
15.07.2020 14:04:18
ขาย
0.5
1806.64
1805.93
กำไร
25.50 USD
XAUUSD
ดีล
#140529984
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:21:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1806.64
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
35.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:04:18
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1805.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
25.50 USD
15.07.2020 08:21:20
15.07.2020 14:03:40
ขาย
0.5
1806.64
1806.35
กำไร
4.50 USD
XAUUSD
ดีล
#140530002
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:21:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1806.64
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:03:40
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1806.35
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
4.50 USD
15.07.2020 08:25:16
15.07.2020 14:03:02
ขาย
0.25
1807.15
1806.8
กำไร
3.75 USD
XAUUSD
ดีล
#140530177
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:25:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1807.15
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:03:02
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1806.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
3.75 USD
15.07.2020 08:25:22
15.07.2020 14:02:58
ขาย
0.25
1807.16
1806.84
กำไร
3.00 USD
XAUUSD
ดีล
#140530184
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:25:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1807.16
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:02:58
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1806.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
3.00 USD
15.07.2020 07:21:01
15.07.2020 14:02:26
ขาย
0.5
1807.46
1806.93
กำไร
16.50 USD
XAUUSD
ดีล
#140524914
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 07:21:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1807.46
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
26.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:02:26
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1806.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
16.50 USD
15.07.2020 07:34:23
15.07.2020 14:02:21
ขาย
0.25
1807.95
1807.05
กำไร
17.50 USD
XAUUSD
ดีล
#140527064
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 07:34:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1807.95
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
22.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:02:21
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1807.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
17.50 USD
15.07.2020 08:35:40
15.07.2020 14:02:02
ขาย
2.01
1807.26
1806.96
กำไร
20.10 USD
XAUUSD
ดีล
#140530716
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:35:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1807.26
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
60.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:02:02
ปริมาณที่เทรด
2.01
ออก
1806.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-40.20 USD
กำไร
20.10 USD
15.07.2020 08:39:17
15.07.2020 14:01:52
ขาย
0.75
1807.54
1807.07
กำไร
20.25 USD
XAUUSD
ดีล
#140530866
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:39:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1807.54
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
35.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:01:52
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
1807.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-15.00 USD
กำไร
20.25 USD
15.07.2020 08:51:43
15.07.2020 14:01:47
ขาย
1.01
1808.36
1807.12
กำไร
105.04 USD
XAUUSD
ดีล
#140531492
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:51:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1808.36
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
125.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:01:47
ปริมาณที่เทรด
1.01
ออก
1807.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-20.20 USD
กำไร
105.04 USD
15.07.2020 10:58:24
15.07.2020 14:01:42
ขาย
2.22
1811.43
1806.93
กำไร
954.60 USD
XAUUSD
ดีล
#140554304
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 10:58:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1811.43
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
999.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:01:42
ปริมาณที่เทรด
2.22
ออก
1806.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-44.40 USD
กำไร
954.60 USD
15.07.2020 11:32:00
15.07.2020 14:01:37
ขาย
2.22
1814.68
1806.98
กำไร
1 665.00 USD
XAUUSD
ดีล
#140559365
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 11:32:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1814.68
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1 709.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 14:01:37
ปริมาณที่เทรด
2.22
ออก
1806.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-44.40 USD
กำไร
1 665.00 USD
15.07.2020 13:00:30
15.07.2020 13:52:17
ซื้อ
0.03
0.93984
0.94002
กำไร
0.27 USD
USDCHF
ดีล
#140573553
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 13:00:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.93984
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 13:52:17
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.94002
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.27 USD
15.07.2020 13:00:24
15.07.2020 13:52:11
ซื้อ
0.03
1.14274
1.14417
กำไร
3.99 USD
EURUSD
ดีล
#140573547
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 13:00:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.14274
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 13:52:11
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.14417
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.99 USD
15.07.2020 08:25:27
15.07.2020 13:19:30
ขาย
0.25
1807.19
1806.67
กำไร
8.00 USD
XAUUSD
ดีล
#140530189
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 08:25:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1807.19
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 13:19:30
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1806.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
8.00 USD
15.07.2020 04:20:36
15.07.2020 13:00:17
ซื้อ
0.03
0.94028
0.9399
กำไร
-1.51 USD
USDCHF
ดีล
#140506223
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 04:20:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.94028
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 13:00:17
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.9399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-1.51 USD
15.07.2020 04:20:28
15.07.2020 13:00:12
ซื้อ
0.03
1.14124
1.14273
กำไร
4.17 USD
EURUSD
ดีล
#140506180
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 04:20:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.14124
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 13:00:12
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.14273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
4.17 USD
15.07.2020 06:23:26
15.07.2020 08:32:31
ขาย
0.25
1808.79
1807.52
กำไร
26.75 USD
XAUUSD
ดีล
#140515762
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 06:23:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1808.79
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
31.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 08:32:31
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1807.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
26.75 USD
15.07.2020 05:48:13
15.07.2020 08:31:31
ขาย
2.22
1808.72
1807.94
กำไร
128.76 USD
XAUUSD
ดีล
#140514057
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 05:48:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1808.72
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
173.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 08:31:31
ปริมาณที่เทรด
2.22
ออก
1807.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-44.40 USD
กำไร
128.76 USD
15.07.2020 06:06:25
15.07.2020 08:31:28
ขาย
0.25
1809.73
1808
กำไร
38.25 USD
XAUUSD
ดีล
#140514933
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 06:06:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1809.73
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
43.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 08:31:28
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
38.25 USD
15.07.2020 06:23:03
15.07.2020 08:31:27
ขาย
0.5
1808.86
1808
กำไร
33.00 USD
XAUUSD
ดีล
#140515747
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 06:23:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1808.86
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
43.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 08:31:27
ปริมาณที่เทรด
0.5
ออก
1808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
33.00 USD
15.07.2020 06:06:15
15.07.2020 08:31:24
ขาย
0.25
1809.81
1808.02
กำไร
39.75 USD
XAUUSD
ดีล
#140514921
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 06:06:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1809.81
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
44.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 08:31:24
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1808.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
39.75 USD
15.07.2020 05:55:01
15.07.2020 08:31:20
ขาย
0.25
1809.32
1807.94
กำไร
29.50 USD
XAUUSD
ดีล
#140514320
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 05:55:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1809.32
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
34.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 08:31:20
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1807.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
29.50 USD
15.07.2020 01:56:48
15.07.2020 04:20:21
ซื้อ
0.03
1.1409
1.14123
กำไร
0.69 USD
EURUSD
ดีล
#140479950
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 01:56:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.1409
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 04:20:21
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.14123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.69 USD
15.07.2020 01:56:54
15.07.2020 04:20:15
ซื้อ
0.03
0.93946
0.94025
กำไร
2.22 USD
USDCHF
ดีล
#140479967
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 01:56:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.93946
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 04:20:15
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.94025
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.22 USD
14.07.2020 22:09:08
15.07.2020 03:43:25
ขาย
3
1808.67
1808.17
กำไร
81.79 USD
XAUUSD
ดีล
#140475182
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2020 22:09:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1808.67
แลกเปลี่ยน
-8.21 USD
ทั้งหมด
150.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 03:43:25
ปริมาณที่เทรด
3
ออก
1808.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-60.00 USD
กำไร
81.79 USD
14.07.2020 18:58:04
15.07.2020 01:56:36
ซื้อ
0.03
1.14053
1.14091
กำไร
0.62 USD
EURUSD
ดีล
#140449806
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2020 18:58:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.14053
แลกเปลี่ยน
-0.22 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 01:56:36
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.14091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.62 USD
14.07.2020 18:58:12
15.07.2020 01:56:31
ซื้อ
0.03
0.93867
0.93941
กำไร
2.12 USD
USDCHF
ดีล
#140449815
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2020 18:58:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.93867
แลกเปลี่ยน
0.06 USD
ทั้งหมด
2.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2020 01:56:31
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.93941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
2.12 USD
14.07.2020 23:02:45
14.07.2020 23:21:54
ขาย
1
1810.21
1809.03
กำไร
98.00 USD
XAUUSD
ดีล
#140476307
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2020 23:02:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1810.21
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
118.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2020 23:21:54
ปริมาณที่เทรด
1
ออก
1809.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-20.00 USD
กำไร
98.00 USD
14.07.2020 20:25:22
14.07.2020 21:38:22
ขาย
3
1809.72
1808.74
กำไร
234.00 USD
XAUUSD
ดีล
#140466247
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2020 20:25:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1809.72
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
294.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2020 21:38:22
ปริมาณที่เทรด
3
ออก
1808.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-60.00 USD
กำไร
234.00 USD
23.06.2020 15:29:44
14.07.2020 18:58:00
ซื้อ
0.03
1.13204
1.14051
กำไร
21.83 USD
EURUSD
ดีล
#138400225
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 15:29:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13204
แลกเปลี่ยน
-3.28 USD
ทั้งหมด
25.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2020 18:58:00
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.14051
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
21.83 USD
23.06.2020 15:29:51
14.07.2020 18:57:56
ซื้อ
0.03
0.94521
0.93875
กำไร
-20.59 USD
USDCHF
ดีล
#138400258
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 15:29:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.94521
แลกเปลี่ยน
0.35 USD
ทั้งหมด
-20.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2020 18:57:56
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
0.93875
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-20.59 USD
10.07.2020 14:30:58
13.07.2020 01:57:45
ซื้อ
0.06
0.9414
0.94027
กำไร
-7.78 USD
USDCHF
ดีล
#140142705
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 14:30:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.9414
แลกเปลี่ยน
0.03 USD
ทั้งหมด
-7.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.07.2020 01:57:45
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
0.94027
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-7.78 USD
10.07.2020 14:30:52
13.07.2020 01:57:39
ซื้อ
0.06
1.12959
1.13154
กำไร
10.79 USD
EURUSD
ดีล
#140142690
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 14:30:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12959
แลกเปลี่ยน
-0.31 USD
ทั้งหมด
11.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.07.2020 01:57:39
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.13154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
10.79 USD
10.07.2020 11:14:12
10.07.2020 14:30:36
ซื้อ
0.06
0.94212
0.94137
กำไร
-5.38 USD
USDCHF
ดีล
#140115304
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 11:14:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.94212
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 14:30:36
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
0.94137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-5.38 USD
10.07.2020 11:14:05
10.07.2020 14:30:31
ซื้อ
0.06
1.12859
1.12962
กำไร
5.58 USD
EURUSD
ดีล
#140115289
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 11:14:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12859
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 14:30:31
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.12962
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
5.58 USD
09.07.2020 18:28:34
10.07.2020 11:13:52
ซื้อ
0.06
1.13015
1.12853
กำไร
-10.63 USD
EURUSD
ดีล
#140028205
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 18:28:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13015
แลกเปลี่ยน
-0.31 USD
ทั้งหมด
-9.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 11:13:52
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.12853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-10.63 USD
09.07.2020 18:28:43
10.07.2020 11:13:47
ซื้อ
0.06
0.93964
0.94216
กำไร
15.48 USD
USDCHF
ดีล
#140028218
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 18:28:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.93964
แลกเปลี่ยน
0.03 USD
ทั้งหมด
16.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.07.2020 11:13:47
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
0.94216
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
15.48 USD
09.07.2020 18:19:40
09.07.2020 18:28:20
ซื้อ
0.06
0.94019
0.93961
กำไร
-4.30 USD
USDCHF
ดีล
#140027377
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 18:19:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.94019
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:28:20
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
0.93961
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-4.30 USD
09.07.2020 18:19:31
09.07.2020 18:28:15
ซื้อ
0.06
1.12895
1.13016
กำไร
6.66 USD
EURUSD
ดีล
#140027352
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 18:19:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.12895
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 18:28:15
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.13016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.66 USD
09.07.2020 05:37:07
09.07.2020 07:01:08
ซื้อ
0.06
0.9376
0.93681
กำไร
-5.66 USD
USDCHF
ดีล
#139961262
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 05:37:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.9376
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 07:01:08
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
0.93681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-5.66 USD
09.07.2020 05:36:58
09.07.2020 07:01:04
ซื้อ
0.06
1.13437
1.13635
กำไร
11.28 USD
EURUSD
ดีล
#139961255
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 05:36:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13437
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 07:01:04
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.13635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
11.28 USD
08.07.2020 17:37:32
09.07.2020 05:36:46
ซื้อ
0.06
0.93765
0.93755
กำไร
-1.16 USD
USDCHF
ดีล
#139906558
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 17:37:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.93765
แลกเปลี่ยน
0.08 USD
ทั้งหมด
-0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 05:36:46
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
0.93755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-1.16 USD
08.07.2020 17:37:22
09.07.2020 05:36:40
ซื้อ
0.06
1.13379
1.13439
กำไร
2.08 USD
EURUSD
ดีล
#139906537
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2020 17:37:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13379
แลกเปลี่ยน
-0.92 USD
ทั้งหมด
3.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2020 05:36:40
ปริมาณที่เทรด
0.06
ออก
1.13439
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
2.08 USD