16.09.2021 17:05:54
20.09.2021 13:16:38
ขาย
0.02
128.881
128.476
กำไร
7.39 USD
EURJPY
ดีล
#80503001
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 17:05:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.881
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:16:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
128.476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.39 USD
17.09.2021 17:59:39
20.09.2021 10:08:04
ซื้อ
0.01
8.65543
8.68827
กำไร
3.78 USD
USDTRY
ดีล
#80565948
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:59:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.65543
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 10:08:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.68827
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.78 USD
20.09.2021 05:33:13
20.09.2021 10:08:00
ซื้อ
0.01
8.64709
8.6882
กำไร
4.73 USD
USDTRY
ดีล
#80598190
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:33:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.64709
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 10:08:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.6882
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.73 USD
20.09.2021 07:19:57
20.09.2021 10:07:55
ซื้อ
0.01
8.66438
8.6882
กำไร
2.74 USD
USDTRY
ดีล
#80603352
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 07:19:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.66438
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 10:07:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.6882
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.74 USD
19.08.2021 18:24:00
17.09.2021 18:15:51
ซื้อ
0.01
8.5477
8.63339
กำไร
9.93 USD
USDTRY
ดีล
#79133513
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 18:24:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.5477
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:15:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.63339
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.93 USD
19.08.2021 12:04:41
17.09.2021 18:15:44
ซื้อ
0.01
8.54588
8.63065
กำไร
9.82 USD
USDTRY
ดีล
#79107405
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 12:04:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.54588
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:15:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.63065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.82 USD
20.08.2021 14:14:02
17.09.2021 18:15:33
ซื้อ
0.01
8.54418
8.63599
กำไร
10.63 USD
USDTRY
ดีล
#79103387
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 14:14:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.54418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:15:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.63599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.63 USD
19.08.2021 19:13:03
17.09.2021 18:15:25
ซื้อ
0.01
8.5426
8.63599
กำไร
10.81 USD
USDTRY
ดีล
#79135529
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 19:13:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.5426
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:15:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.63599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.81 USD
19.08.2021 18:30:32
17.09.2021 18:15:20
ซื้อ
0.01
8.55496
8.63599
กำไร
9.38 USD
USDTRY
ดีล
#79103328
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 18:30:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.55496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:15:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.63599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.38 USD
17.09.2021 11:11:32
17.09.2021 16:51:54
ซื้อ
0.02
8.58922
8.60399
กำไร
3.43 USD
USDTRY
ดีล
#80538033
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 11:11:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.58922
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 16:51:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
8.60399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.43 USD
23.08.2021 08:48:45
16.09.2021 15:39:55
ซื้อ
0.01
8.50045
8.50976
กำไร
1.09 USD
USDTRY
ดีล
#79225705
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 08:48:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.50045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:39:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.50976
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
24.08.2021 14:54:50
16.09.2021 15:30:10
ขาย
0.01
128.751
128.753
กำไร
-0.02 USD
EURJPY
ดีล
#79315829
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 14:54:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:30:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
128.753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
16.09.2021 10:51:36
16.09.2021 15:29:45
ขาย
0.01
128.816
128.701
กำไร
1.05 USD
EURJPY
ดีล
#80468403
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:51:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
128.816
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:29:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
128.701
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
15.09.2021 10:51:24
16.09.2021 15:29:38
ขาย
0.02
129.325
128.709
กำไร
11.27 USD
EURJPY
ดีล
#80398489
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 10:51:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.325
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:29:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
128.709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.27 USD
09.09.2021 06:21:06
16.09.2021 15:00:41
ซื้อ
0.01
8.48021
8.4696
กำไร
-1.25 USD
USDTRY
ดีล
#80112318
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 06:21:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.48021
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:00:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.4696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.25 USD
08.09.2021 12:18:00
16.09.2021 14:59:00
ซื้อ
0.01
8.46535
8.46294
กำไร
-0.28 USD
USDTRY
ดีล
#80066033
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 12:18:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.46535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 14:59:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.46294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.28 USD
09.09.2021 17:37:08
15.09.2021 17:39:17
ขาย
0.01
1.49364
1.49392
กำไร
-0.22 USD
EURCAD
ดีล
#80156598
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 17:37:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.49364
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:39:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.49392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
14.09.2021 17:42:10
14.09.2021 20:53:39
ขาย
0.01
1.27333
1.27168
กำไร
1.79 USD
GBPCHF
ดีล
#80361821
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:42:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27333
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 20:53:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.27168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.79 USD
13.09.2021 17:33:22
14.09.2021 18:10:58
ขาย
0.02
129.681
129.651
กำไร
0.55 USD
EURJPY
ดีล
#80278614
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:33:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.681
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 18:10:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
129.651
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.55 USD
14.09.2021 15:39:10
14.09.2021 17:13:06
ซื้อ
0.01
72.6849
72.876
กำไร
2.62 USD
USDRUB
ดีล
#80344663
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:39:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
72.6849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:13:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
72.876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.62 USD
09.09.2021 15:47:11
13.09.2021 15:24:57
ขาย
0.02
129.812
129.665
กำไร
2.67 USD
EURJPY
ดีล
#80144300
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 15:47:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
129.812
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:24:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
129.665
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.67 USD
08.09.2021 18:23:01
08.09.2021 19:34:50
ขาย
0.01
1.5004
1.49773
กำไร
2.11 USD
EURCAD
ดีล
#80092590
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 18:23:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.5004
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 19:34:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.49773
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.11 USD
08.09.2021 09:14:17
08.09.2021 13:23:07
ซื้อ
0.01
8.37043
8.44094
กำไร
8.35 USD
USDTRY
ดีล
#80017240
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 09:14:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
8.37043
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 13:23:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
8.44094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.35 USD
07.09.2021 18:19:50
07.09.2021 20:21:32
ซื้อ
0.03
47409.82
47444.99
กำไร
1.06 USD
BTCUSD
ดีล
#80017687
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 18:19:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
47409.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 20:21:32
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
47444.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.06 USD
19.08.2021 06:24:12
07.09.2021 18:12:29
ขาย
0.01
44203.1
45308.75
กำไร
-11.06 USD
BTCUSD
ดีล
#79086330
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 06:24:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
44203.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 18:12:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
45308.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11.06 USD
07.09.2021 10:13:02
07.09.2021 11:07:29
ซื้อ
0.03
52184.95
52245.82
กำไร
1.83 USD
BTCUSD
ดีล
#79971052
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 10:13:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
52184.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 11:07:29
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
52245.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.83 USD
06.09.2021 11:33:13
07.09.2021 09:29:39
ซื้อ
0.03
51799.92
52531.65
กำไร
21.95 USD
BTCUSD
ดีล
#79942023
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 11:33:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
51799.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
21.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 09:29:39
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
52531.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
21.95 USD
03.09.2021 17:35:22
06.09.2021 11:17:02
ซื้อ
0.03
50990
51651.29
กำไร
19.84 USD
BTCUSD
ดีล
#79885557
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 17:35:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
50990
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 11:17:02
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
51651.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
19.84 USD
03.09.2021 15:32:11
03.09.2021 16:35:46
ซื้อ
0.03
50669.31
50704.12
กำไร
1.04 USD
BTCUSD
ดีล
#79827629
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:32:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
50669.31
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 16:35:46
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
50704.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
03.09.2021 15:20:56
03.09.2021 15:34:30
ขาย
0.02
1.5951
1.5941
กำไร
1.50 USD
EURAUD
ดีล
#79861621
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:20:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.5951
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:34:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.5941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.50 USD
03.09.2021 15:19:44
03.09.2021 15:34:22
ซื้อ
0.02
0.74462
0.7464
กำไร
3.56 USD
AUDUSD
ดีล
#79861518
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:19:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74462
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:34:22
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.7464
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.56 USD
03.09.2021 15:17:37
03.09.2021 15:34:14
ซื้อ
0.02
0.74441
0.74659
กำไร
4.36 USD
AUDUSD
ดีล
#79853574
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 15:17:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74441
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 15:34:14
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.74659
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.36 USD
03.09.2021 12:25:43
03.09.2021 14:18:37
ซื้อ
0.02
0.74343
0.74328
กำไร
-0.30 USD
AUDUSD
ดีล
#79853602
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 12:25:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74343
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 14:18:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.74328
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.30 USD
03.09.2021 12:14:39
03.09.2021 14:16:55
ขาย
0.02
1.59725
1.59696
กำไร
0.43 USD
EURAUD
ดีล
#79853657
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 12:14:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.59725
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 14:16:55
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.59696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
02.09.2021 16:40:57
03.09.2021 12:14:00
ขาย
0.02
1.60095
1.59777
กำไร
4.72 USD
EURAUD
ดีล
#79808788
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 16:40:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.60095
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 12:14:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.59777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.72 USD
02.09.2021 16:13:46
03.09.2021 12:13:53
ขาย
0.02
1.60216
1.59771
กำไร
6.62 USD
EURAUD
ดีล
#79806239
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 16:13:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.60216
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 12:13:53
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.59771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.62 USD
02.09.2021 16:47:32
03.09.2021 12:11:09
ซื้อ
0.02
0.74087
0.74299
กำไร
4.24 USD
AUDUSD
ดีล
#79810516
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 16:47:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74087
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 12:11:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.74299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.24 USD
02.09.2021 16:47:05
03.09.2021 12:11:02
ซื้อ
0.02
0.74086
0.74303
กำไร
4.34 USD
AUDUSD
ดีล
#79810393
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 16:47:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.74086
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 12:11:02
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.74303
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.34 USD
02.09.2021 16:24:18
02.09.2021 16:38:44
ซื้อ
0.02
0.73995
0.73997
กำไร
0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#79807036
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 16:24:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73995
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 16:38:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73997
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
02.09.2021 15:54:11
02.09.2021 16:38:37
ซื้อ
0.02
0.73941
0.73997
กำไร
1.12 USD
AUDUSD
ดีล
#79804220
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 15:54:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73941
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 16:38:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73997
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.12 USD
02.09.2021 15:52:03
02.09.2021 16:38:24
ขาย
0.02
1.6018
1.60166
กำไร
0.21 USD
EURAUD
ดีล
#79804047
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 15:52:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.6018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 16:38:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.60166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.21 USD
02.09.2021 10:52:28
02.09.2021 16:08:53
ขาย
0.02
1.60367
1.6035
กำไร
0.25 USD
EURAUD
ดีล
#79787725
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 10:52:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.60367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 16:08:53
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.6035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
02.09.2021 13:13:29
02.09.2021 15:22:38
ขาย
0.02
8.26856
8.27944
กำไร
-2.63 USD
USDTRY
ดีล
#79795243
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 13:13:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
8.26856
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 15:22:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
8.27944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.63 USD
02.09.2021 10:00:36
02.09.2021 15:21:48
ขาย
0.02
72.8546
72.8324
กำไร
0.61 USD
USDRUB
ดีล
#79783902
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 10:00:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
72.8546
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 15:21:48
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
72.8324
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.61 USD
02.09.2021 10:02:08
02.09.2021 13:28:43
ซื้อ
0.02
0.73867
0.73873
กำไร
0.12 USD
AUDUSD
ดีล
#79783997
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 10:02:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73867
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 13:28:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.73873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
02.09.2021 07:02:09
02.09.2021 10:42:04
ขาย
0.02
1.60675
1.60481
กำไร
2.87 USD
EURAUD
ดีล
#79773324
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 07:02:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.60675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 10:42:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.60481
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.87 USD
02.09.2021 09:06:57
02.09.2021 10:41:58
ขาย
0.02
1.60455
1.60481
กำไร
-0.39 USD
EURAUD
ดีล
#79781435
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 09:06:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.60455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 10:41:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.60481
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.39 USD
02.09.2021 10:04:41
02.09.2021 10:38:18
ซื้อ
0.02
50211.16
50010.36
กำไร
-4.02 USD
BTCUSD
ดีล
#79784132
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 10:04:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
50211.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 10:38:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
50010.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.02 USD
02.09.2021 04:36:04
02.09.2021 05:06:24
ซื้อ
0.02
49487.4
49588.34
กำไร
2.02 USD
BTCUSD
ดีล
#79771797
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 04:36:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
49487.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 05:06:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
49588.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.02 USD
01.09.2021 17:23:09
01.09.2021 20:41:10
ขาย
0.01
1.60724
1.60645
กำไร
0.58 USD
EURAUD
ดีล
#79750681
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 17:23:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.60724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 20:41:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.60645
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD