โหมดทดลองเดโม่
04.02.2020 16:54:54
09.03.2020 15:30:02
ซื้อ
9
924
602.42
กำไร
-2 896.81 USD
#TSLA
ดีล
#125633664
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 16:54:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
924
แลกเปลี่ยน
-0.34 USD
ทั้งหมด
-2 894.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 15:30:02
ปริมาณที่เทรด
9
ออก
602.42
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.25 USD
กำไร
-2 896.81 USD
29.01.2020 22:42:40
09.03.2020 15:30:01
ขาย
8
585.2
606.9
กำไร
-176.34 USD
#TSLA
ดีล
#125285297
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2020 22:42:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
585.2
แลกเปลี่ยน
-0.74 USD
ทั้งหมด
-173.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 15:30:01
ปริมาณที่เทรด
8
ออก
606.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
-176.34 USD
29.01.2020 19:21:16
09.03.2020 15:30:01
ขาย
5
577.25
606.9
กำไร
-149.90 USD
#TSLA
ดีล
#125271473
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2020 19:21:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
577.25
แลกเปลี่ยน
-0.40 USD
ทั้งหมด
-148.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.03.2020 15:30:01
ปริมาณที่เทรด
5
ออก
606.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.25 USD
กำไร
-149.90 USD
24.02.2020 09:02:02
08.03.2020 23:03:25
ขาย
0.21
64.5965
71.4056
กำไร
-1 992.98 USD
USDRUB
ดีล
#126900936
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 09:02:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
64.5965
แลกเปลี่ยน
15.84 USD
ทั้งหมด
-2 002.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.21
ออก
71.4056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
-1 992.98 USD
05.03.2020 12:48:19
08.03.2020 23:03:25
ขาย
0.25
66.3975
71.4056
กำไร
-1 758.27 USD
USDRUB
ดีล
#128073722
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 12:48:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
66.3975
แลกเปลี่ยน
2.63 USD
ทั้งหมด
-1 753.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
71.4056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.50 USD
กำไร
-1 758.27 USD
26.02.2020 09:25:08
08.03.2020 23:03:25
ขาย
0.48
65.6512
71.4056
กำไร
-3 851.64 USD
USDRUB
ดีล
#127176611
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 09:25:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
65.6512
แลกเปลี่ยน
30.96 USD
ทั้งหมด
-3 868.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.48
ออก
71.4056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.40 USD
กำไร
-3 851.64 USD
03.03.2020 18:12:12
08.03.2020 23:03:25
ซื้อ
0.25
107.411
104.242
กำไร
-758.88 USD
USDJPY
ดีล
#127882344
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2020 18:12:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
107.411
แลกเปลี่ยน
3.63 USD
ทั้งหมด
-760.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
104.242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
-758.88 USD
05.03.2020 18:55:41
08.03.2020 23:03:25
ซื้อ
0.25
106.525
104.242
กำไร
-548.80 USD
USDJPY
ดีล
#128094939
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 18:55:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
106.525
แลกเปลี่ยน
1.22 USD
ทั้งหมด
-547.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
104.242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
-548.80 USD
25.02.2020 10:20:03
08.03.2020 23:03:25
ขาย
0.18
65.1351
71.4056
กำไร
-1 573.46 USD
USDRUB
ดีล
#127151952
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 10:20:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
65.1351
แลกเปลี่ยน
12.61 USD
ทั้งหมด
-1 580.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.18
ออก
71.4056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.40 USD
กำไร
-1 573.46 USD
06.03.2020 10:29:40
08.03.2020 23:03:25
ขาย
0.25
1.12495
1.13503
กำไร
-253.55 USD
EURUSD
ดีล
#128127657
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 10:29:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12495
แลกเปลี่ยน
0.95 USD
ทั้งหมด
-252.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.13503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
-253.55 USD
27.02.2020 15:21:57
08.03.2020 23:03:25
ขาย
0.36
65.8425
71.4056
กำไร
-2 798.19 USD
USDRUB
ดีล
#127168170
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 15:21:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
65.8425
แลกเปลี่ยน
17.31 USD
ทั้งหมด
-2 804.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.36
ออก
71.4056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.80 USD
กำไร
-2 798.19 USD
06.03.2020 16:56:01
08.03.2020 23:03:25
ซื้อ
0.55
1.13471
1.1345
กำไร
-22.83 USD
EURUSD
ดีล
#128248373
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 16:56:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13471
แลกเปลี่ยน
-5.78 USD
ทั้งหมด
-11.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.55
ออก
1.1345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.50 USD
กำไร
-22.83 USD
05.03.2020 18:55:41
08.03.2020 23:03:25
ซื้อ
0.36
106.525
104.242
กำไร
-790.26 USD
USDJPY
ดีล
#115496682
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 18:55:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
106.525
แลกเปลี่ยน
1.77 USD
ทั้งหมด
-788.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.36
ออก
104.242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.60 USD
กำไร
-790.26 USD
28.02.2020 00:16:48
08.03.2020 23:03:25
ซื้อ
0.36
109.425
104.242
กำไร
-1 786.59 USD
USDJPY
ดีล
#125998359
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2020 00:16:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.425
แลกเปลี่ยน
6.96 USD
ทั้งหมด
-1 789.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.36
ออก
104.242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.60 USD
กำไร
-1 786.59 USD
03.03.2020 10:22:28
08.03.2020 23:03:25
ซื้อ
0.25
108.063
104.242
กำไร
-915.25 USD
USDJPY
ดีล
#127806506
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2020 10:22:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
108.063
แลกเปลี่ยน
3.63 USD
ทั้งหมด
-916.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
104.242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
-915.25 USD
05.03.2020 16:54:59
08.03.2020 23:03:25
ขาย
0.45
66.9875
71.4056
กำไร
-2 793.07 USD
USDRUB
ดีล
#127807381
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 16:54:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
66.9875
แลกเปลี่ยน
4.73 USD
ทั้งหมด
-2 784.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.45
ออก
71.4056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-13.50 USD
กำไร
-2 793.07 USD
05.03.2020 12:08:40
08.03.2020 23:03:25
ซื้อ
0.48
106.912
104.242
กำไร
-1 231.90 USD
USDJPY
ดีล
#127945063
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 12:08:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
106.912
แลกเปลี่ยน
2.35 USD
ทั้งหมด
-1 229.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.48
ออก
104.242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.80 USD
กำไร
-1 231.90 USD
21.02.2020 11:52:15
08.03.2020 23:03:25
ขาย
0.05
64.3672
71.4056
กำไร
-490.30 USD
USDRUB
ดีล
#126900957
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 11:52:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
64.3672
แลกเปลี่ยน
4.05 USD
ทั้งหมด
-492.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
71.4056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.50 USD
กำไร
-490.30 USD
05.03.2020 18:42:26
08.03.2020 23:03:25
ขาย
0.25
1.11975
1.13503
กำไร
-382.60 USD
EURUSD
ดีล
#128095071
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 18:42:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11975
แลกเปลี่ยน
1.90 USD
ทั้งหมด
-382.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:25
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.13503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
-382.60 USD
28.02.2020 21:35:26
08.03.2020 23:03:24
ขาย
0.28
1.10275
1.13503
กำไร
-898.16 USD
EURUSD
ดีล
#127593619
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2020 21:35:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10275
แลกเปลี่ยน
8.48 USD
ทั้งหมด
-903.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:24
ปริมาณที่เทรด
0.28
ออก
1.13503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
-898.16 USD
02.03.2020 09:57:17
08.03.2020 23:03:24
ขาย
0.25
1.10664
1.13503
กำไร
-705.61 USD
EURUSD
ดีล
#127660529
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2020 09:57:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.10664
แลกเปลี่ยน
6.64 USD
ทั้งหมด
-709.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:24
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.13503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
-705.61 USD
02.03.2020 17:53:21
08.03.2020 23:03:24
ขาย
0.25
1.11179
1.13503
กำไร
-576.86 USD
EURUSD
ดีล
#127732596
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2020 17:53:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11179
แลกเปลี่ยน
6.64 USD
ทั้งหมด
-581.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:24
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
1.13503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
-576.86 USD
06.03.2020 12:04:44
08.03.2020 23:03:24
ขาย
0.14
1.12994
1.13503
กำไร
-72.13 USD
EURUSD
ดีล
#104075481
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 12:04:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12994
แลกเปลี่ยน
0.53 USD
ทั้งหมด
-71.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:24
ปริมาณที่เทรด
0.14
ออก
1.13503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
-72.13 USD
28.02.2020 20:23:54
08.03.2020 23:03:24
ขาย
0.18
1.09953
1.13503
กำไร
-635.35 USD
EURUSD
ดีล
#127593629
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2020 20:23:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.09953
แลกเปลี่ยน
5.45 USD
ทั้งหมด
-639.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:03:24
ปริมาณที่เทรด
0.18
ออก
1.13503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.80 USD
กำไร
-635.35 USD
06.03.2020 17:01:31
08.03.2020 23:00:12
ขาย
0.56
105.213
105.073
กำไร
63.16 USD
USDJPY
ดีล
#128248874
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 17:01:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
105.213
แลกเปลี่ยน
-5.85 USD
ทั้งหมด
74.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:00:12
ปริมาณที่เทรด
0.56
ออก
105.073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.60 USD
กำไร
63.16 USD
06.03.2020 17:18:28
08.03.2020 23:00:02
ซื้อ
0.35
1.13273
1.13397
กำไร
36.22 USD
EURUSD
ดีล
#128250103
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 17:18:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13273
แลกเปลี่ยน
-3.68 USD
ทั้งหมด
43.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2020 23:00:02
ปริมาณที่เทรด
0.35
ออก
1.13397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
36.22 USD
06.03.2020 17:28:10
06.03.2020 17:40:30
ซื้อ
0.75
68.1275
68.1862
กำไร
42.07 USD
USDRUB
ดีล
#128249982
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 17:28:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
68.1275
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
64.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 17:40:30
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
68.1862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-22.50 USD
กำไร
42.07 USD
06.03.2020 17:28:44
06.03.2020 17:29:36
ซื้อ
0.95
68.0725
68.1676
กำไร
104.03 USD
USDRUB
ดีล
#128248109
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 17:28:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
68.0725
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
132.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 17:29:36
ปริมาณที่เทรด
0.95
ออก
68.1676
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-28.50 USD
กำไร
104.03 USD
06.03.2020 17:27:31
06.03.2020 17:29:21
ซื้อ
0.75
1.13012
1.13074
กำไร
39.00 USD
EURUSD
ดีล
#128214942
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 17:27:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13012
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
46.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 17:29:21
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
1.13074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.50 USD
กำไร
39.00 USD
06.03.2020 17:05:05
06.03.2020 17:15:19
ซื้อ
0.96
68.2125
68.3645
กำไร
184.64 USD
USDRUB
ดีล
#128249115
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 17:05:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
68.2125
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
213.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 17:15:19
ปริมาณที่เทรด
0.96
ออก
68.3645
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-28.80 USD
กำไร
184.64 USD
27.02.2020 23:09:08
06.03.2020 16:54:23
ซื้อ
0.36
109.785
105.096
กำไร
-1 602.87 USD
USDJPY
ดีล
#127499023
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 23:09:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
109.785
แลกเปลี่ยน
6.92 USD
ทั้งหมด
-1 606.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 16:54:23
ปริมาณที่เทรด
0.36
ออก
105.096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.60 USD
กำไร
-1 602.87 USD
05.03.2020 13:39:01
06.03.2020 16:54:02
ขาย
0.48
1.11795
1.13544
กำไร
-842.50 USD
EURUSD
ดีล
#127968145
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 13:39:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11795
แลกเปลี่ยน
1.82 USD
ทั้งหมด
-839.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 16:54:02
ปริมาณที่เทรด
0.48
ออก
1.13544
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.80 USD
กำไร
-842.50 USD
27.01.2020 20:23:06
06.03.2020 16:53:34
ขาย
5
560.77
686.48
กำไร
-630.19 USD
#TSLA
ดีล
#125083132
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2020 20:23:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
560.77
แลกเปลี่ยน
-0.39 USD
ทั้งหมด
-628.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 16:53:34
ปริมาณที่เทรด
5
ออก
686.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.25 USD
กำไร
-630.19 USD
27.01.2020 18:27:19
06.03.2020 16:51:48
ขาย
5
545.22
690.15
กำไร
-726.29 USD
#TSLA
ดีล
#125074441
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2020 18:27:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
545.22
แลกเปลี่ยน
-0.39 USD
ทั้งหมด
-724.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 16:51:48
ปริมาณที่เทรด
5
ออก
690.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.25 USD
กำไร
-726.29 USD
06.03.2020 15:26:56
06.03.2020 16:50:04
ซื้อ
0.36
68.219
68.3175
กำไร
41.10 USD
USDRUB
ดีล
#128238626
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 15:26:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
68.219
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
51.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 16:50:04
ปริมาณที่เทรด
0.36
ออก
68.3175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.80 USD
กำไร
41.10 USD
06.03.2020 15:31:01
06.03.2020 16:48:24
ซื้อ
0.75
68.0725
68.2016
กำไร
119.47 USD
USDRUB
ดีล
#128233929
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 15:31:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
68.0725
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
141.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 16:48:24
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
68.2016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-22.50 USD
กำไร
119.47 USD
06.03.2020 13:55:17
06.03.2020 16:16:38
ซื้อ
0.75
1.13272
1.13392
กำไร
82.50 USD
EURUSD
ดีล
#128223870
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 13:55:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13272
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
90.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 16:16:38
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
1.13392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.50 USD
กำไร
82.50 USD
06.03.2020 12:46:45
06.03.2020 15:15:20
ขาย
0.25
105.194
105.044
กำไร
33.20 USD
USDJPY
ดีล
#128212161
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 12:46:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
105.194
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
35.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 15:15:20
ปริมาณที่เทรด
0.25
ออก
105.044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.50 USD
กำไร
33.20 USD
06.03.2020 12:01:54
06.03.2020 14:53:20
ซื้อ
0.75
68.1571
68.2575
กำไร
87.82 USD
USDRUB
ดีล
#128203910
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 12:01:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
68.1571
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
110.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 14:53:20
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
68.2575
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-22.50 USD
กำไร
87.82 USD
06.03.2020 13:20:35
06.03.2020 13:39:28
ซื้อ
0.75
1.13211
1.13312
กำไร
68.25 USD
EURUSD
ดีล
#128218216
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 13:20:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13211
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
75.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 13:39:28
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
1.13312
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.50 USD
กำไร
68.25 USD
06.03.2020 12:07:39
06.03.2020 13:01:12
ซื้อ
0.75
1.13069
1.13182
กำไร
77.25 USD
EURUSD
ดีล
#128205025
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 12:07:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.13069
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
84.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 13:01:12
ปริมาณที่เทรด
0.75
ออก
1.13182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.50 USD
กำไร
77.25 USD
06.03.2020 12:22:10
06.03.2020 12:46:58
ขาย
0.12
1.13175
1.13022
กำไร
17.16 USD
EURUSD
ดีล
#103818414
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 12:22:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.13175
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
18.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 12:46:58
ปริมาณที่เทรด
0.12
ออก
1.13022
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
17.16 USD
06.03.2020 12:21:36
06.03.2020 12:32:34
ซื้อ
0.16
105.012
105.312
กำไร
43.98 USD
USDJPY
ดีล
#110602707
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2020 12:21:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
105.012
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
45.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 12:32:34
ปริมาณที่เทรด
0.16
ออก
105.312
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.60 USD
กำไร
43.98 USD
02.03.2020 13:51:45
06.03.2020 12:03:34
ขาย
0.45
1.11102
1.12969
กำไร
-834.40 USD
EURUSD
ดีล
#124704165
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2020 13:51:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11102
แลกเปลี่ยน
10.25 USD
ทั้งหมด
-840.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 12:03:34
ปริมาณที่เทรด
0.45
ออก
1.12969
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.50 USD
กำไร
-834.40 USD
20.02.2020 03:27:22
06.03.2020 12:00:53
ซื้อ
0.24
0.66656
0.66346
กำไร
-95.70 USD
AUDUSD
ดีล
#126714768
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 03:27:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66656
แลกเปลี่ยน
-18.90 USD
ทั้งหมด
-74.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 12:00:53
ปริมาณที่เทรด
0.24
ออก
0.66346
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.40 USD
กำไร
-95.70 USD
13.08.2019 17:38:16
06.03.2020 12:00:45
ซื้อ
0.12
11003.59
9142.92
กำไร
-230.66 USD
BTCUSD
ดีล
#109151056
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 17:38:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
11003.59
แลกเปลี่ยน
-6.18 USD
ทั้งหมด
-223.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 12:00:45
ปริมาณที่เทรด
0.12
ออก
9142.92
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
-230.66 USD
27.01.2020 01:06:00
06.03.2020 01:13:54
ซื้อ
0.28
0.68112
0.66125
กำไร
-619.43 USD
AUDUSD
ดีล
#125000483
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2020 01:06:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68112
แลกเปลี่ยน
-60.27 USD
ทั้งหมด
-556.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 01:13:54
ปริมาณที่เทรด
0.28
ออก
0.66125
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
-619.43 USD
05.03.2020 23:43:11
06.03.2020 01:11:32
ขาย
0.12
1.12402
1.12287
กำไร
13.05 USD
EURUSD
ดีล
#108492927
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 23:43:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12402
แลกเปลี่ยน
0.45 USD
ทั้งหมด
13.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 01:11:32
ปริมาณที่เทรด
0.12
ออก
1.12287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
13.05 USD
05.03.2020 23:00:00
06.03.2020 00:03:59
ซื้อ
0.21
106.012
106.131
กำไร
21.96 USD
USDJPY
ดีล
#112143573
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2020 23:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
106.012
แลกเปลี่ยน
0.51 USD
ทั้งหมด
23.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.03.2020 00:03:59
ปริมาณที่เทรด
0.21
ออก
106.131
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.10 USD
กำไร
21.96 USD
04.03.2020 01:05:57
04.03.2020 03:01:58
ซื้อ
0.36
107.012
107.512
กำไร
163.82 USD
USDJPY
ดีล
#127916801
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2020 01:05:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
107.012
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
167.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2020 03:01:58
ปริมาณที่เทรด
0.36
ออก
107.512
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.60 USD
กำไร
163.82 USD