โหมดทดลองเดโม่
03.07.2020 19:22:31
03.07.2020 19:49:50
ซื้อ
0.1
120.834
120.894
กำไร
3.58 USD
EURJPY
ดีล
#139422266
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 19:22:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.834
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 19:49:50
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
120.894
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
3.58 USD
02.07.2020 22:20:55
03.07.2020 02:52:10
ขาย
0.03
120.85
120.828
กำไร
0.01 USD
EURJPY
ดีล
#139326914
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 22:20:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.85
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 02:52:10
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
120.828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
0.01 USD
02.07.2020 17:43:33
03.07.2020 02:52:02
ขาย
0.03
120.911
120.828
กำไร
1.71 USD
EURJPY
ดีล
#139307754
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 17:43:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.911
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 02:52:02
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
120.828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
1.71 USD
02.07.2020 22:02:42
03.07.2020 00:01:02
ขาย
0.1
120.831
120.776
กำไร
3.12 USD
EURJPY
ดีล
#139325344
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 22:02:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.831
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 00:01:02
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
120.776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.00 USD
กำไร
3.12 USD
02.07.2020 17:45:46
03.07.2020 00:00:27
ขาย
0.03
120.936
120.774
กำไร
3.92 USD
EURJPY
ดีล
#139307925
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 17:45:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.936
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2020 00:00:27
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
120.774
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
3.92 USD
02.07.2020 17:39:05
02.07.2020 19:15:10
ขาย
0.03
120.874
120.766
กำไร
2.41 USD
EURJPY
ดีล
#139307314
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 17:39:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.874
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2020 19:15:10
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
120.766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
2.41 USD
01.07.2020 13:04:49
01.07.2020 17:31:27
ขาย
0.03
1.3568
1.35525
กำไร
3.13 USD
USDCAD
ดีล
#139127321
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 13:04:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3568
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:31:27
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.35525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
3.13 USD
01.07.2020 12:38:35
01.07.2020 17:31:20
ขาย
0.03
1.35598
1.35519
กำไร
1.45 USD
USDCAD
ดีล
#139123214
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 12:38:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.35598
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:31:20
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.35519
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
1.45 USD
01.07.2020 11:50:18
01.07.2020 17:31:13
ขาย
0.03
1.35569
1.35518
กำไร
0.83 USD
USDCAD
ดีล
#139116421
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 11:50:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.35569
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:31:13
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.35518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.83 USD
01.07.2020 11:45:21
01.07.2020 17:31:09
ขาย
0.03
1.35533
1.35517
กำไร
0.05 USD
USDCAD
ดีล
#139115895
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 11:45:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.35533
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:31:09
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.35517
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
0.05 USD
01.07.2020 11:32:28
01.07.2020 17:31:05
ขาย
0.03
1.35525
1.35526
กำไร
-0.32 USD
USDCAD
ดีล
#139114184
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 11:32:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.35525
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:31:05
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.35526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-0.32 USD
01.07.2020 15:02:26
01.07.2020 17:30:56
ขาย
0.02
1.35867
1.35518
กำไร
4.95 USD
USDCAD
ดีล
#139146317
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 15:02:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.35867
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 17:30:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.35518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.95 USD
01.07.2020 07:39:06
01.07.2020 10:59:35
ขาย
0.05
1.79323
1.79172
กำไร
4.22 USD
GBPAUD
ดีล
#139084340
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 07:39:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.79323
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 10:59:35
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.79172
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.22 USD
01.07.2020 06:50:32
01.07.2020 10:59:28
ขาย
0.05
1.79289
1.79173
กำไร
3.00 USD
GBPAUD
ดีล
#139080681
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 06:50:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.79289
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 10:59:28
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.79173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
3.00 USD
01.07.2020 07:57:55
01.07.2020 10:59:23
ขาย
0.02
1.79387
1.79175
กำไร
2.53 USD
GBPAUD
ดีล
#139085669
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 07:57:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.79387
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 10:59:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.53 USD
01.07.2020 07:47:58
01.07.2020 10:59:19
ขาย
0.02
1.79356
1.79178
กำไร
2.06 USD
GBPAUD
ดีล
#139084962
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 07:47:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.79356
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 10:59:19
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.79178
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.06 USD
01.07.2020 06:58:11
01.07.2020 07:37:59
ขาย
0.05
1.79318
1.79318
กำไร
-1.00 USD
GBPAUD
ดีล
#139081303
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 06:58:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.79318
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2020 07:37:59
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.79318
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-1.00 USD
29.06.2020 07:42:06
29.06.2020 08:11:50
ซื้อ
0.02
132.387
132.589
กำไร
3.38 USD
GBPJPY
ดีล
#138847680
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 07:42:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
132.387
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2020 08:11:50
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
132.589
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.38 USD
29.06.2020 07:17:23
29.06.2020 08:10:54
ซื้อ
0.05
132.434
132.6
กำไร
6.74 USD
GBPJPY
ดีล
#138845348
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 07:17:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
132.434
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2020 08:10:54
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
132.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
6.74 USD
29.06.2020 07:09:33
29.06.2020 08:10:45
ซื้อ
0.05
132.535
132.609
กำไร
2.45 USD
GBPJPY
ดีล
#138844972
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 07:09:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
132.535
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2020 08:10:45
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
132.609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.45 USD
26.06.2020 20:43:06
26.06.2020 21:43:56
ขาย
0.03
132.312
132.24
กำไร
1.41 USD
GBPJPY
ดีล
#138818787
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 20:43:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
132.312
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 21:43:56
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
132.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
1.41 USD
26.06.2020 21:04:25
26.06.2020 21:15:44
ขาย
0.03
132.284
132.248
กำไร
0.40 USD
GBPJPY
ดีล
#138819377
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 21:04:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
132.284
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 21:15:44
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
132.248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
0.40 USD
26.06.2020 20:13:03
26.06.2020 20:22:59
ขาย
0.07
132.311
132.248
กำไร
2.71 USD
GBPJPY
ดีล
#138817626
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 20:13:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
132.311
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 20:22:59
ปริมาณที่เทรด
0.07
ออก
132.248
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
2.71 USD
26.06.2020 13:06:01
26.06.2020 14:33:26
ขาย
0.02
1.12229
1.12139
กำไร
1.60 USD
EURUSD
ดีล
#138748527
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 13:06:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12229
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 14:33:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.12139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.60 USD
26.06.2020 13:27:27
26.06.2020 14:33:21
ขาย
0.02
1.12273
1.12138
กำไร
2.50 USD
EURUSD
ดีล
#138753759
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 13:27:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12273
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 14:33:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.12138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.50 USD
26.06.2020 13:04:33
26.06.2020 14:33:16
ขาย
0.05
1.12202
1.12141
กำไร
2.55 USD
EURUSD
ดีล
#138748244
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 13:04:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12202
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 14:33:16
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.12141
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.55 USD
26.06.2020 13:04:47
26.06.2020 14:33:03
ขาย
0.05
1.12196
1.12156
กำไร
1.50 USD
EURUSD
ดีล
#138748307
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 13:04:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.12196
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 14:33:03
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.12156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.50 USD
26.06.2020 10:29:40
26.06.2020 11:40:24
ขาย
0.02
132.851
132.682
กำไร
2.76 USD
GBPJPY
ดีล
#138714588
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2020 10:29:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
132.851
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2020 11:40:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
132.682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.76 USD
25.06.2020 22:32:42
25.06.2020 22:37:56
ขาย
0.04
133.125
133.048
กำไร
2.07 USD
GBPJPY
ดีล
#138677910
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 22:32:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
133.125
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 22:37:56
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
133.048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
2.07 USD
25.06.2020 21:11:54
25.06.2020 21:52:49
ซื้อ
0.04
133.038
133.055
กำไร
-0.17 USD
GBPJPY
ดีล
#138674625
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 21:11:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
133.038
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 21:52:49
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
133.055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-0.17 USD
25.06.2020 21:22:16
25.06.2020 21:49:32
ซื้อ
0.03
132.996
133.045
กำไร
0.77 USD
GBPJPY
ดีล
#138674877
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 21:22:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
132.996
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 21:49:32
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
133.045
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
0.77 USD
25.06.2020 20:01:19
25.06.2020 20:09:41
ขาย
0.08
133.095
133.056
กำไร
1.31 USD
GBPJPY
ดีล
#138672955
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 20:01:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
133.095
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 20:09:41
ปริมาณที่เทรด
0.08
ออก
133.056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.60 USD
กำไร
1.31 USD
25.06.2020 13:37:00
25.06.2020 13:58:52
ซื้อ
0.02
133.282
133.496
กำไร
3.59 USD
GBPJPY
ดีล
#138627260
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 13:37:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
133.282
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 13:58:52
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
133.496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.59 USD
25.06.2020 12:57:17
25.06.2020 13:58:39
ซื้อ
0.05
133.381
133.501
กำไร
4.59 USD
GBPJPY
ดีล
#138624546
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 12:57:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
133.381
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 13:58:39
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
133.501
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.59 USD
25.06.2020 13:33:44
25.06.2020 13:58:26
ซื้อ
0.05
133.335
133.468
กำไร
5.19 USD
GBPJPY
ดีล
#138627068
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2020 13:33:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
133.335
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2020 13:58:26
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
133.468
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
5.19 USD
24.06.2020 19:18:35
24.06.2020 19:31:47
ขาย
0.02
132.964
132.868
กำไร
1.39 USD
GBPJPY
ดีล
#138529632
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 19:18:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
132.964
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 19:31:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
132.868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.39 USD
24.06.2020 19:15:21
24.06.2020 19:31:27
ขาย
0.02
132.892
132.871
กำไร
-0.01 USD
GBPJPY
ดีล
#138529376
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 19:15:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
132.892
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 19:31:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
132.871
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-0.01 USD
24.06.2020 19:15:56
24.06.2020 19:30:59
ขาย
0.02
132.934
132.873
กำไร
0.74 USD
GBPJPY
ดีล
#138529415
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 19:15:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
132.934
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 19:30:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
132.873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.74 USD
24.06.2020 18:37:46
24.06.2020 19:08:34
ซื้อ
0.02
120.483
120.451
กำไร
-0.99 USD
EURJPY
ดีล
#138526393
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 18:37:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.483
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 19:08:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
120.451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-0.99 USD
24.06.2020 18:42:36
24.06.2020 19:08:27
ซื้อ
0.04
120.397
120.452
กำไร
1.26 USD
EURJPY
ดีล
#138526836
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 18:42:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.397
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 19:08:27
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
120.452
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
1.26 USD
24.06.2020 18:38:46
24.06.2020 19:08:23
ซื้อ
0.02
120.429
120.453
กำไร
0.05 USD
EURJPY
ดีล
#138526490
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 18:38:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.429
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 19:08:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
120.453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.05 USD
24.06.2020 18:39:07
24.06.2020 19:08:16
ซื้อ
0.04
120.415
120.451
กำไร
0.55 USD
EURJPY
ดีล
#138526530
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 18:39:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.415
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 19:08:16
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
120.451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
0.55 USD
24.06.2020 17:15:30
24.06.2020 17:48:37
ขาย
0.02
133.349
133.027
กำไร
5.62 USD
GBPJPY
ดีล
#138518834
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 17:15:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
133.349
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 17:48:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
133.027
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
5.62 USD
24.06.2020 16:39:16
24.06.2020 17:48:30
ขาย
0.05
133.273
133.025
กำไร
10.59 USD
GBPJPY
ดีล
#138515168
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 16:39:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
133.273
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 17:48:30
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
133.025
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
10.59 USD
24.06.2020 16:23:57
24.06.2020 17:40:14
ขาย
0.05
133.209
133.136
กำไร
2.41 USD
GBPJPY
ดีล
#138513973
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 16:23:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
133.209
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 17:40:14
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
133.136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.41 USD
24.06.2020 12:19:18
24.06.2020 13:07:25
ซื้อ
0.02
132.94
133.305
กำไร
6.46 USD
GBPJPY
ดีล
#138495957
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 12:19:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
132.94
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 13:07:25
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
133.305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
6.46 USD
24.06.2020 12:16:06
24.06.2020 12:55:18
ซื้อ
0.03
133.042
133.265
กำไร
5.68 USD
GBPJPY
ดีล
#138495518
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 12:16:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
133.042
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 12:55:18
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
133.265
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
5.68 USD
24.06.2020 12:00:30
24.06.2020 12:52:41
ซื้อ
0.03
133.18
133.269
กำไร
1.91 USD
GBPJPY
ดีล
#138493818
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 12:00:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
133.18
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 12:52:41
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
133.269
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
1.91 USD
23.06.2020 22:01:20
24.06.2020 04:57:53
ซื้อ
0.05
0.65516
0.65615
กำไร
4.24 USD
AUDCHF
ดีล
#138442363
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 22:01:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65516
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2020 04:57:53
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.65615
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.24 USD
23.06.2020 20:53:53
23.06.2020 21:51:21
ซื้อ
0.02
0.65582
0.655
กำไร
-2.14 USD
AUDCHF
ดีล
#138437725
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 20:53:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65582
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2020 21:51:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-2.14 USD