โหมดทดลองเดโม่
12.09.2019 16:27:52
30.09.2019 22:10:40
ขาย
0.02
1.45118
1.44272
กำไร
12.38 USD
EURCAD
ดีล
#112938702
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45118
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 22:10:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
12.38 USD
12.09.2019 16:28:17
30.09.2019 22:09:56
ขาย
0.02
1.45123
1.44284
กำไร
12.28 USD
EURCAD
ดีล
#112938970
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:28:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45123
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 22:09:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44284
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
12.28 USD
12.09.2019 16:28:25
30.09.2019 15:11:04
ขาย
0.02
1.45113
1.44432
กำไร
9.89 USD
EURCAD
ดีล
#112939185
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:28:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45113
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 15:11:04
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44432
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.89 USD
12.09.2019 16:33:01
30.09.2019 15:06:02
ขาย
0.02
1.45068
1.44461
กำไร
8.77 USD
EURCAD
ดีล
#112939712
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:33:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45068
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 15:06:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
8.77 USD
12.09.2019 16:27:33
30.09.2019 15:00:43
ขาย
0.02
1.45146
1.44492
กำไร
9.48 USD
EURCAD
ดีล
#112938272
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45146
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 15:00:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.48 USD
12.09.2019 16:27:22
30.09.2019 15:00:34
ขาย
0.02
1.45139
1.44492
กำไร
9.37 USD
EURCAD
ดีล
#112938049
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45139
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 15:00:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.37 USD
26.08.2019 16:27:24
30.09.2019 14:59:54
ซื้อ
0.02
1.48015
1.44461
กำไร
-54.07 USD
EURCAD
ดีล
#110750675
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 16:27:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.48015
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-53.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 14:59:54
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-54.07 USD
26.08.2019 16:36:49
30.09.2019 14:59:49
ซื้อ
0.02
1.47883
1.44461
กำไร
-52.08 USD
EURCAD
ดีล
#110753450
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 16:36:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.47883
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-51.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 14:59:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-52.08 USD
26.08.2019 18:03:56
30.09.2019 14:59:44
ซื้อ
0.02
1.47704
1.44459
กำไร
-49.40 USD
EURCAD
ดีล
#110786004
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 18:03:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.47704
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-49.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 14:59:44
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44459
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-49.40 USD
27.08.2019 00:11:12
30.09.2019 14:59:29
ซื้อ
0.02
1.47152
1.44452
กำไร
-41.18 USD
EURCAD
ดีล
#110822881
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2019 00:11:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.47152
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-40.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 14:59:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44452
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-41.18 USD
26.08.2019 18:22:22
13.09.2019 09:47:09
ซื้อ
0.02
1.47529
1.4668
กำไร
-13.24 USD
EURCAD
ดีล
#110792999
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 18:22:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.47529
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2019 09:47:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.4668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-13.24 USD
30.08.2019 07:48:42
12.09.2019 16:27:48
ซื้อ
0.02
1.46912
1.45115
กำไร
-27.60 USD
EURCAD
ดีล
#111566335
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2019 07:48:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.46912
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-27.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2019 16:27:48
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-27.60 USD
11.09.2019 15:15:14
12.09.2019 16:27:16
ซื้อ
0.02
1.44677
1.45107
กำไร
6.11 USD
EURCAD
ดีล
#112786356
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 15:15:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.44677
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2019 16:27:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45107
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
6.11 USD
10.09.2019 18:47:03
12.09.2019 16:25:47
ซื้อ
0.02
1.45161
1.45214
กำไร
0.40 USD
EURCAD
ดีล
#112693911
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 18:47:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.45161
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2019 16:25:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.40 USD
10.09.2019 10:56:33
10.09.2019 12:25:06
ขาย
0.02
1.45622
1.45498
กำไร
1.48 USD
EURCAD
ดีล
#112639647
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:56:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45622
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 12:25:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.48 USD
10.09.2019 10:55:12
10.09.2019 12:04:09
ขาย
0.02
1.45602
1.45512
กำไร
0.96 USD
EURCAD
ดีล
#112639141
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:55:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45602
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 12:04:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45512
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.96 USD
10.09.2019 10:54:42
10.09.2019 12:03:59
ขาย
0.02
1.45594
1.45511
กำไร
0.86 USD
EURCAD
ดีล
#112638799
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:54:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45594
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 12:03:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.86 USD
10.09.2019 10:54:08
10.09.2019 12:03:47
ขาย
0.02
1.45578
1.45511
กำไร
0.61 USD
EURCAD
ดีล
#112638413
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:54:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45578
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 12:03:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.61 USD
10.09.2019 10:53:58
10.09.2019 12:03:22
ขาย
0.02
1.45575
1.4552
กำไร
0.43 USD
EURCAD
ดีล
#112638186
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:53:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45575
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 12:03:22
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.4552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.43 USD
26.08.2019 19:51:54
10.09.2019 10:54:32
ซื้อ
0.02
1.47394
1.45595
กำไร
-27.68 USD
EURCAD
ดีล
#110809678
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 19:51:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.47394
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-27.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 10:54:32
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45595
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-27.68 USD
09.09.2019 21:22:47
09.09.2019 22:28:07
ขาย
0.02
1.45554
1.45418
กำไร
1.67 USD
EURCAD
ดีล
#112545722
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 21:22:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45554
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 22:28:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.67 USD
09.09.2019 20:44:02
09.09.2019 22:28:02
ขาย
0.02
1.45508
1.45418
กำไร
0.97 USD
EURCAD
ดีล
#112541618
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 20:44:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45508
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 22:28:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.97 USD
09.09.2019 19:42:52
09.09.2019 22:27:29
ขาย
0.02
1.45527
1.45419
กำไร
1.24 USD
EURCAD
ดีล
#112531210
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 19:42:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45527
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 22:27:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.24 USD
09.09.2019 19:41:58
09.09.2019 22:27:24
ขาย
0.02
1.4552
1.45418
กำไร
1.16 USD
EURCAD
ดีล
#112530861
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 19:41:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.4552
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 22:27:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.16 USD
09.09.2019 18:15:19
09.09.2019 18:47:49
ขาย
0.02
1.45524
1.45378
กำไร
1.82 USD
EURCAD
ดีล
#112522914
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 18:15:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45524
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 18:47:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.82 USD
09.09.2019 18:16:03
09.09.2019 18:47:28
ขาย
0.02
1.45508
1.45376
กำไร
1.60 USD
EURCAD
ดีล
#112523165
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 18:16:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45508
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 18:47:28
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45376
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.60 USD
09.09.2019 18:14:29
09.09.2019 18:47:23
ขาย
0.02
1.4552
1.45378
กำไร
1.76 USD
EURCAD
ดีล
#112522658
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 18:14:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.4552
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 18:47:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.76 USD
09.09.2019 17:42:59
09.09.2019 18:47:17
ขาย
0.02
1.45414
1.45375
กำไร
0.20 USD
EURCAD
ดีล
#112520440
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 17:42:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45414
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 18:47:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.20 USD
09.09.2019 17:41:50
09.09.2019 18:46:55
ขาย
0.02
1.45427
1.4537
กำไร
0.47 USD
EURCAD
ดีล
#112519982
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 17:41:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45427
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 18:46:55
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.4537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.47 USD
09.09.2019 17:40:56
09.09.2019 18:46:51
ขาย
0.02
1.45412
1.4537
กำไร
0.24 USD
EURCAD
ดีล
#112519728
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 17:40:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45412
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 18:46:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.4537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.24 USD
09.09.2019 17:40:32
09.09.2019 18:46:36
ขาย
0.02
1.45408
1.45362
กำไร
0.30 USD
EURCAD
ดีล
#112519477
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 17:40:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45408
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 18:46:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.30 USD
30.08.2019 15:31:27
09.09.2019 18:15:40
ซื้อ
0.02
1.46307
1.45522
กำไร
-12.34 USD
EURCAD
ดีล
#111613962
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2019 15:31:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.46307
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 18:15:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45522
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-12.34 USD
30.08.2019 19:23:58
09.09.2019 17:42:20
ซื้อ
0.02
1.46099
1.45406
กำไร
-10.94 USD
EURCAD
ดีล
#111636942
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2019 19:23:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.46099
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 17:42:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45406
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-10.94 USD
09.09.2019 11:40:18
09.09.2019 14:25:24
ขาย
0.02
1.45214
1.45112
กำไร
1.15 USD
EURCAD
ดีล
#112499916
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 11:40:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45214
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 14:25:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.15 USD
09.09.2019 11:40:39
09.09.2019 14:25:20
ขาย
0.02
1.45214
1.45108
กำไร
1.21 USD
EURCAD
ดีล
#112500221
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 11:40:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45214
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 14:25:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.21 USD
09.09.2019 11:49:07
09.09.2019 14:25:15
ขาย
0.02
1.45182
1.45107
กำไร
0.74 USD
EURCAD
ดีล
#112501572
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 11:49:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45182
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 14:25:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45107
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.74 USD
09.09.2019 12:26:15
09.09.2019 14:25:11
ขาย
0.02
1.45243
1.45112
กำไร
1.59 USD
EURCAD
ดีล
#112505909
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 12:26:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45243
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2019 14:25:11
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.59 USD
04.09.2019 16:31:02
04.09.2019 16:31:12
ซื้อ
0.01
1.33235
1.3323
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#112129219
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 16:31:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.33235
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.09.2019 16:31:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.3323
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.14 USD
21.08.2019 20:59:40
23.08.2019 18:13:21
ขาย
0.02
1.4744
1.48163
กำไร
-11.27 USD
EURCAD
ดีล
#110177043
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 20:59:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.4744
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 18:13:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.48163
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-11.27 USD
23.08.2019 17:02:26
23.08.2019 18:13:16
ขาย
0.02
1.47299
1.48159
กำไร
-13.32 USD
EURCAD
ดีล
#110501444
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2019 17:02:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.47299
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 18:13:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.48159
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-13.32 USD
19.08.2019 19:13:24
23.08.2019 18:13:10
ขาย
0.02
1.47659
1.48161
กำไร
-7.94 USD
EURCAD
ดีล
#109754607
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 19:13:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.47659
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 18:13:10
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.48161
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-7.94 USD
19.08.2019 10:53:55
23.08.2019 18:13:06
ขาย
0.02
1.47313
1.48132
กำไร
-12.71 USD
EURCAD
ดีล
#109670436
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2019 10:53:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.47313
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 18:13:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.48132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-12.71 USD
05.08.2019 14:54:38
23.08.2019 18:13:01
ขาย
0.02
1.47726
1.48154
กำไร
-6.83 USD
EURCAD
ดีล
#107986429
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 14:54:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.47726
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 18:13:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.48154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-6.83 USD
05.08.2019 12:36:32
23.08.2019 18:12:56
ขาย
0.02
1.47567
1.48159
กำไร
-9.29 USD
EURCAD
ดีล
#107979770
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 12:36:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.47567
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 18:12:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.48159
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-9.29 USD
05.08.2019 09:12:29
23.08.2019 18:12:51
ขาย
0.02
1.47189
1.4816
กำไร
-14.99 USD
EURCAD
ดีล
#107968662
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 09:12:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.47189
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 18:12:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.4816
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-14.99 USD
15.08.2019 16:52:31
23.08.2019 18:10:51
ขาย
0.02
1.48108
1.48105
กำไร
-0.35 USD
EURCAD
ดีล
#109434044
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 16:52:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.48108
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2019 18:10:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.48105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-0.35 USD
15.08.2019 23:57:13
16.08.2019 09:38:31
ซื้อ
0.02
1.20932
1.21078
กำไร
2.72 USD
GBPUSD
ดีล
#109538065
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 23:57:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.20932
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 09:38:31
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.21078
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.72 USD
15.08.2019 23:30:05
16.08.2019 09:06:58
ซื้อ
0.02
1.21091
1.21154
กำไร
1.06 USD
GBPUSD
ดีล
#109534027
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 23:30:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.21091
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 09:06:58
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.06 USD
05.08.2019 09:11:53
15.08.2019 16:52:13
ขาย
0.02
1.11267
1.11155
กำไร
2.04 USD
EURUSD
ดีล
#107968258
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 09:11:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 16:52:13
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.11155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.04 USD
05.08.2019 17:16:41
15.08.2019 16:52:03
ขาย
0.02
1.11992
1.1115
กำไร
16.64 USD
EURUSD
ดีล
#107993353
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 17:16:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.11992
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2019 16:52:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
16.64 USD