โหมดทดลองเดโม่
03.08.2020 14:53:38
03.08.2020 15:28:14
ขาย
0.05
1.30308
1.30263
กำไร
1.75 USD
GBPUSD
ดีล
#142691763
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 14:53:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30308
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 15:28:14
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30263
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.75 USD
03.08.2020 14:16:43
03.08.2020 14:26:00
ขาย
0.05
1.30256
1.30221
กำไร
1.25 USD
GBPUSD
ดีล
#142688596
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 14:16:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30256
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 14:26:00
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30221
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.25 USD
03.08.2020 12:03:53
03.08.2020 12:49:57
ซื้อ
0.05
1.30936
1.3054
กำไร
-20.30 USD
GBPUSD
ดีล
#142671331
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 12:03:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30936
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-19.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 12:49:57
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-20.30 USD
03.08.2020 11:36:21
03.08.2020 12:49:57
ซื้อ
0.05
1.30968
1.3054
กำไร
-21.90 USD
GBPUSD
ดีล
#142667581
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 11:36:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30968
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-21.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 12:49:57
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-21.90 USD
03.08.2020 11:06:30
03.08.2020 11:32:15
ขาย
0.05
1.30874
1.30972
กำไร
-5.40 USD
GBPUSD
ดีล
#142663448
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 11:06:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30874
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 11:32:15
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30972
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-5.40 USD
03.08.2020 08:39:04
03.08.2020 11:03:51
ขาย
0.05
1.30901
1.30883
กำไร
0.40 USD
GBPUSD
ดีล
#142642462
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 08:39:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30901
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 11:03:51
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30883
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.40 USD
31.07.2020 19:41:57
31.07.2020 20:20:27
ซื้อ
0.02
1.30914
1.31103
กำไร
3.58 USD
GBPUSD
ดีล
#142567271
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 19:41:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30914
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 20:20:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.58 USD
31.07.2020 19:24:49
31.07.2020 19:39:27
ซื้อ
0.02
1.3097
1.30829
กำไร
-3.02 USD
GBPUSD
ดีล
#142566149
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 19:24:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3097
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 19:39:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.02 USD
31.07.2020 19:20:28
31.07.2020 19:39:27
ซื้อ
0.02
1.31038
1.30829
กำไร
-4.38 USD
GBPUSD
ดีล
#142565974
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 19:20:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31038
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 19:39:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.38 USD
31.07.2020 19:06:52
31.07.2020 19:16:10
ซื้อ
0.02
1.31178
1.3103
กำไร
-3.16 USD
GBPUSD
ดีล
#142565040
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 19:06:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31178
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 19:16:10
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.16 USD
31.07.2020 18:04:03
31.07.2020 18:12:51
ซื้อ
0.02
1.31085
1.31181
กำไร
1.72 USD
GBPUSD
ดีล
#142561363
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 18:04:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31085
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 18:12:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31181
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.72 USD
31.07.2020 18:02:54
31.07.2020 18:12:49
ซื้อ
0.02
1.31222
1.31182
กำไร
-1.00 USD
GBPUSD
ดีล
#142561229
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 18:02:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31222
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 18:12:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.00 USD
31.07.2020 16:50:00
31.07.2020 17:01:34
ซื้อ
0.02
1.31519
1.3164
กำไร
2.22 USD
GBPUSD
ดีล
#142555818
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:50:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31519
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 17:01:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.22 USD
31.07.2020 16:49:32
31.07.2020 17:01:34
ซื้อ
0.02
1.31526
1.3164
กำไร
2.08 USD
GBPUSD
ดีล
#142555778
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:49:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31526
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 17:01:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.08 USD
31.07.2020 16:51:04
31.07.2020 17:01:34
ซื้อ
0.02
1.31506
1.3164
กำไร
2.48 USD
GBPUSD
ดีล
#142555917
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:51:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31506
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 17:01:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.48 USD
31.07.2020 16:40:01
31.07.2020 16:46:16
ขาย
0.02
1.31346
1.31503
กำไร
-3.34 USD
GBPUSD
ดีล
#142554907
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:40:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31346
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 16:46:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.34 USD
31.07.2020 16:35:06
31.07.2020 16:35:55
ขาย
0.05
1.31296
1.31265
กำไร
1.05 USD
GBPUSD
ดีล
#142554411
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:35:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31296
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 16:35:55
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31265
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.05 USD
31.07.2020 16:32:44
31.07.2020 16:34:17
ซื้อ
0.05
1.3143
1.31329
กำไร
-5.55 USD
GBPUSD
ดีล
#142554070
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:32:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3143
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 16:34:17
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-5.55 USD
31.07.2020 15:51:48
31.07.2020 16:00:53
ซื้อ
0.05
1.3145
1.31537
กำไร
3.85 USD
GBPUSD
ดีล
#142551043
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 15:51:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3145
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 16:00:53
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.85 USD
31.07.2020 11:34:03
31.07.2020 15:50:15
ซื้อ
0.05
1.31129
1.3143
กำไร
14.55 USD
GBPUSD
ดีล
#142506261
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 11:34:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31129
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
15.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 15:50:15
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
14.55 USD
31.07.2020 11:17:14
31.07.2020 15:02:07
ซื้อ
0.05
1.31258
1.31492
กำไร
11.20 USD
GBPUSD
ดีล
#142504111
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 11:17:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31258
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 15:02:07
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
11.20 USD
31.07.2020 10:46:28
31.07.2020 15:02:03
ซื้อ
0.05
1.31371
1.31495
กำไร
5.70 USD
GBPUSD
ดีล
#142497805
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 10:46:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31371
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 15:02:03
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31495
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
5.70 USD
31.07.2020 10:40:41
31.07.2020 11:16:41
ซื้อ
0.05
1.31415
1.3129
กำไร
-6.75 USD
GBPUSD
ดีล
#142496897
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 10:40:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31415
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 11:16:41
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-6.75 USD
31.07.2020 09:39:17
31.07.2020 10:22:43
ขาย
0.05
1.31374
1.31367
กำไร
-0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#142480476
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 09:39:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 10:22:43
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.15 USD
31.07.2020 09:01:14
31.07.2020 09:38:05
ขาย
0.05
1.31243
1.3139
กำไร
-7.85 USD
GBPUSD
ดีล
#142476364
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 09:01:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31243
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 09:38:05
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-7.85 USD
31.07.2020 09:09:39
31.07.2020 09:38:05
ขาย
0.05
1.31317
1.3139
กำไร
-4.15 USD
GBPUSD
ดีล
#142476975
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 09:09:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31317
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 09:38:05
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-4.15 USD
31.07.2020 09:06:33
31.07.2020 09:38:05
ขาย
0.05
1.31267
1.3139
กำไร
-6.65 USD
GBPUSD
ดีล
#142476745
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 09:06:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 09:38:05
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-6.65 USD
31.07.2020 08:37:35
31.07.2020 09:00:47
ซื้อ
0.05
1.31321
1.31241
กำไร
-4.50 USD
GBPUSD
ดีล
#142474888
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 08:37:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31321
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 09:00:47
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31241
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-4.50 USD
31.07.2020 06:17:20
31.07.2020 08:18:43
ซื้อ
0.05
1.31247
1.31302
กำไร
2.25 USD
GBPUSD
ดีล
#142441825
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 06:17:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31247
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 08:18:43
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31302
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.25 USD
30.07.2020 19:41:32
30.07.2020 20:04:59
ซื้อ
0.05
1.30614
1.30653
กำไร
1.45 USD
GBPUSD
ดีล
#142385971
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 19:41:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30614
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 20:04:59
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30653
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.45 USD
30.07.2020 19:17:14
30.07.2020 19:41:17
ขาย
0.05
1.30526
1.30615
กำไร
-4.95 USD
GBPUSD
ดีล
#142383589
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 19:17:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30526
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 19:41:17
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30615
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-4.95 USD
30.07.2020 19:07:18
30.07.2020 19:11:39
ขาย
0.05
1.30425
1.30451
กำไร
-1.80 USD
GBPUSD
ดีล
#142382284
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 19:07:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30425
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 19:11:39
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-1.80 USD
30.07.2020 19:01:25
30.07.2020 19:06:31
ขาย
0.05
1.30332
1.3042
กำไร
-4.90 USD
GBPUSD
ดีล
#142381667
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 19:01:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30332
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 19:06:31
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-4.90 USD
30.07.2020 12:08:58
30.07.2020 12:30:26
ซื้อ
0.05
1.29773
1.29897
กำไร
5.70 USD
GBPUSD
ดีล
#142318419
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 12:08:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29773
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 12:30:26
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.29897
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
5.70 USD
30.07.2020 11:07:06
30.07.2020 11:23:21
ซื้อ
0.02
1.29859
1.2996
กำไร
1.82 USD
GBPUSD
ดีล
#142313818
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 11:07:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29859
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 11:23:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.2996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.82 USD
30.07.2020 11:05:28
30.07.2020 11:23:21
ซื้อ
0.02
1.29879
1.2996
กำไร
1.42 USD
GBPUSD
ดีล
#142313707
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 11:05:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29879
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 11:23:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.2996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.42 USD
30.07.2020 11:07:37
30.07.2020 11:23:21
ซื้อ
0.02
1.29832
1.2996
กำไร
2.36 USD
GBPUSD
ดีล
#142313862
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 11:07:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29832
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 11:23:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.2996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.36 USD
30.07.2020 10:51:00
30.07.2020 10:51:54
ซื้อ
0.05
1.29773
1.298
กำไร
0.85 USD
GBPUSD
ดีล
#142312188
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 10:51:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29773
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 10:51:54
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.85 USD
30.07.2020 10:00:04
30.07.2020 10:37:24
ซื้อ
0.05
1.29558
1.297
กำไร
6.60 USD
GBPUSD
ดีล
#142306284
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 10:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29558
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 10:37:24
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
6.60 USD
30.07.2020 10:00:12
30.07.2020 10:37:21
ซื้อ
0.05
1.2956
1.29706
กำไร
6.80 USD
GBPUSD
ดีล
#142306312
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 10:00:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2956
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 10:37:21
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.29706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
6.80 USD
30.07.2020 09:12:10
30.07.2020 09:34:59
ขาย
0.05
1.29648
1.29513
กำไร
6.25 USD
GBPUSD
ดีล
#142301505
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 09:12:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29648
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 09:34:59
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.29513
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
6.25 USD
30.07.2020 09:12:30
30.07.2020 09:34:55
ขาย
0.05
1.29635
1.29512
กำไร
5.65 USD
GBPUSD
ดีล
#142301517
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 09:12:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29635
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 09:34:55
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.29512
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
5.65 USD
30.07.2020 08:41:32
30.07.2020 09:09:24
ขาย
0.05
1.29679
1.2966
กำไร
0.45 USD
GBPUSD
ดีล
#142299325
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 08:41:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29679
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 09:09:24
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.2966
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.45 USD
30.07.2020 08:40:08
30.07.2020 09:09:24
ขาย
0.05
1.29666
1.2966
กำไร
-0.20 USD
GBPUSD
ดีล
#142299218
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 08:40:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.29666
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 09:09:24
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.2966
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.20 USD
30.07.2020 07:07:42
30.07.2020 08:30:12
ซื้อ
0.05
1.29821
1.296
กำไร
-11.55 USD
GBPUSD
ดีล
#142293510
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 07:07:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29821
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 08:30:12
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.296
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-11.55 USD
30.07.2020 08:15:36
30.07.2020 08:30:12
ซื้อ
0.05
1.29705
1.296
กำไร
-5.75 USD
GBPUSD
ดีล
#142297504
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 08:15:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29705
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 08:30:12
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.296
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-5.75 USD
30.07.2020 07:17:14
30.07.2020 08:30:12
ซื้อ
0.05
1.29791
1.296
กำไร
-10.05 USD
GBPUSD
ดีล
#142294143
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 07:17:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29791
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 08:30:12
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.296
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-10.05 USD
30.07.2020 05:06:14
30.07.2020 06:11:05
ซื้อ
0.05
1.29757
1.29878
กำไร
5.55 USD
GBPUSD
ดีล
#142288977
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 05:06:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29757
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 06:11:05
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.29878
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
5.55 USD
30.07.2020 05:00:54
30.07.2020 06:11:02
ซื้อ
0.05
1.29805
1.29878
กำไร
3.15 USD
GBPUSD
ดีล
#142288762
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 05:00:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29805
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 06:11:02
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.29878
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.15 USD
30.07.2020 03:43:22
30.07.2020 04:50:52
ซื้อ
0.05
1.29768
1.29849
กำไร
3.55 USD
GBPUSD
ดีล
#142286420
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2020 03:43:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29768
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2020 04:50:52
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.29849
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.55 USD