โหมดทดลองเดโม่
06.12.2019 15:31:44
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.68382
0.69919
กำไร
-30.94 USD
AUDUSD
ดีล
#121666417
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 15:31:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68382
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-30.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-30.94 USD
02.12.2019 17:32:57
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.68172
0.69919
กำไร
-35.14 USD
AUDUSD
ดีล
#121312431
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:32:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68172
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-34.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-35.14 USD
02.12.2019 17:07:51
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.6804
0.69919
กำไร
-37.78 USD
AUDUSD
ดีล
#121306594
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:07:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6804
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-37.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-37.78 USD
02.12.2019 16:58:17
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.67961
0.69919
กำไร
-39.36 USD
AUDUSD
ดีล
#121304273
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:58:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67961
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-39.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-39.36 USD
05.12.2019 20:18:58
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.68343
0.69919
กำไร
-31.72 USD
AUDUSD
ดีล
#121621182
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 20:18:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68343
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-31.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-31.72 USD
02.12.2019 16:58:00
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.67972
0.69919
กำไร
-39.14 USD
AUDUSD
ดีล
#121304149
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:58:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67972
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-38.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-39.14 USD
11.12.2019 21:41:37
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.68738
0.69919
กำไร
-23.82 USD
AUDUSD
ดีล
#121976656
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:41:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68738
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-23.82 USD
02.12.2019 18:27:58
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.68208
0.69919
กำไร
-34.42 USD
AUDUSD
ดีล
#121320735
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:27:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68208
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-34.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-34.42 USD
02.12.2019 17:11:10
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.68083
0.69919
กำไร
-36.92 USD
AUDUSD
ดีล
#121307505
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:11:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68083
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-36.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-36.92 USD
02.12.2019 17:04:29
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.67982
0.69919
กำไร
-38.94 USD
AUDUSD
ดีล
#121305657
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:04:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67982
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-38.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-38.94 USD
02.12.2019 15:29:13
30.12.2019 00:08:14
ขาย
0.02
0.67876
0.69919
กำไร
-41.06 USD
AUDUSD
ดีล
#121291987
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 15:29:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.67876
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-40.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.12.2019 00:08:14
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-41.06 USD
05.12.2019 10:31:01
05.12.2019 11:32:07
ขาย
0.02
0.68406
0.68343
กำไร
1.06 USD
AUDUSD
ดีล
#121590169
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 10:31:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68406
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2019 11:32:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68343
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.06 USD
04.12.2019 00:40:46
05.12.2019 08:52:03
ขาย
0.02
0.68474
0.68398
กำไร
1.32 USD
AUDUSD
ดีล
#121488503
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 00:40:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68474
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2019 08:52:03
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68398
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.32 USD
03.12.2019 19:48:50
04.12.2019 00:40:13
ซื้อ
0.02
0.68418
0.68462
กำไร
0.68 USD
AUDUSD
ดีล
#121467413
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 19:48:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68418
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2019 00:40:13
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.68 USD
03.12.2019 19:48:55
04.12.2019 00:40:05
ซื้อ
0.02
0.6842
0.68481
กำไร
1.02 USD
AUDUSD
ดีล
#121467518
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 19:48:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6842
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2019 00:40:05
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68481
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.02 USD
03.12.2019 08:16:55
03.12.2019 19:48:36
ขาย
0.02
0.68462
0.68419
กำไร
0.66 USD
AUDUSD
ดีล
#121380751
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 08:16:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.68462
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.12.2019 19:48:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.68419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.66 USD
02.12.2019 17:16:41
02.12.2019 17:29:47
ขาย
0.02
141.412
141.185
กำไร
3.75 USD
GBPJPY
ดีล
#121308781
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:16:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
141.412
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:29:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
141.185
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.75 USD
02.12.2019 17:05:09
02.12.2019 17:29:38
ขาย
0.02
141.317
141.202
กำไร
1.71 USD
GBPJPY
ดีล
#121305899
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:05:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
141.317
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 17:29:38
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
141.202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.71 USD
02.12.2019 09:12:39
02.12.2019 14:14:24
ขาย
0.02
120.792
120.554
กำไร
3.94 USD
EURJPY
ดีล
#121244352
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 09:12:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.792
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.12.2019 14:14:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
120.554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.94 USD
29.11.2019 17:38:09
29.11.2019 18:24:17
ซื้อ
0.02
141.513
141.601
กำไร
1.20 USD
GBPJPY
ดีล
#121202010
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2019 17:38:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
141.513
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.11.2019 18:24:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
141.601
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.20 USD
28.11.2019 18:34:46
29.11.2019 02:58:55
ซื้อ
0.02
141.344
141.394
กำไร
0.51 USD
GBPJPY
ดีล
#121100857
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2019 18:34:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
141.344
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.11.2019 02:58:55
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
141.394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.51 USD
28.11.2019 20:00:59
29.11.2019 02:42:33
ซื้อ
0.02
141.353
141.431
กำไร
1.03 USD
GBPJPY
ดีล
#121105119
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2019 20:00:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
141.353
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.11.2019 02:42:33
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
141.431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.03 USD
27.11.2019 18:28:09
28.11.2019 06:10:17
ซื้อ
0.02
1.09943
1.10046
กำไร
1.86 USD
EURUSD
ดีล
#121012780
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 18:28:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09943
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2019 06:10:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10046
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.86 USD
27.11.2019 18:00:48
28.11.2019 06:10:08
ซื้อ
0.02
1.09987
1.10046
กำไร
0.98 USD
EURUSD
ดีล
#121008114
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 18:00:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.09987
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2019 06:10:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.10046
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.98 USD
27.11.2019 17:17:04
28.11.2019 06:02:34
ซื้อ
0.02
1.10002
1.1005
กำไร
0.76 USD
EURUSD
ดีล
#121001468
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 17:17:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10002
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2019 06:02:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1005
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.76 USD
27.11.2019 17:16:36
28.11.2019 06:02:19
ซื้อ
0.02
1.10014
1.1005
กำไร
0.52 USD
EURUSD
ดีล
#121001188
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 17:16:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.10014
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2019 06:02:19
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.1005
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.52 USD
25.11.2019 12:11:39
26.11.2019 10:44:26
ขาย
0.02
140.18
140.18
กำไร
-0.40 USD
GBPJPY
ดีล
#120654841
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 12:11:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.18
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 10:44:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
140.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-0.40 USD
25.11.2019 15:57:32
26.11.2019 10:44:26
ขาย
0.02
140.26
140.18
กำไร
1.07 USD
GBPJPY
ดีล
#120698249
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 15:57:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.26
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 10:44:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
140.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.07 USD
25.11.2019 16:50:50
26.11.2019 10:06:44
ขาย
0.02
140.338
140.249
กำไร
1.23 USD
GBPJPY
ดีล
#120713321
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 16:50:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.338
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 10:06:44
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
140.249
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.23 USD
25.11.2019 17:08:46
26.11.2019 10:06:28
ขาย
0.02
140.448
140.253
กำไร
3.18 USD
GBPJPY
ดีล
#120719544
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 17:08:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.448
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 10:06:28
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
140.253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.18 USD
25.11.2019 18:14:30
26.11.2019 10:06:20
ขาย
0.02
140.562
140.261
กำไร
5.12 USD
GBPJPY
ดีล
#120738276
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 18:14:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.562
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.11.2019 10:06:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
140.261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
5.12 USD
25.11.2019 12:21:56
25.11.2019 14:00:13
ขาย
0.02
1.89802
1.8955
กำไร
3.02 USD
GBPAUD
ดีล
#120656559
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 12:21:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.89802
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.11.2019 14:00:13
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.8955
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.02 USD
22.11.2019 20:53:06
25.11.2019 07:41:24
ซื้อ
0.02
119.751
119.949
กำไร
3.24 USD
EURJPY
ดีล
#120575920
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2019 20:53:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
119.751
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.11.2019 07:41:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.949
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.24 USD
22.11.2019 18:32:56
25.11.2019 07:38:17
ซื้อ
0.02
119.813
119.941
กำไร
1.95 USD
EURJPY
ดีล
#120569107
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2019 18:32:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
119.813
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.11.2019 07:38:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.95 USD
22.11.2019 18:10:31
22.11.2019 19:24:43
ซื้อ
0.02
119.836
119.866
กำไร
0.15 USD
EURJPY
ดีล
#120567156
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2019 18:10:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
119.836
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 19:24:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.15 USD
18.11.2019 13:57:12
22.11.2019 18:05:24
ขาย
0.02
120.572
119.8
กำไร
13.82 USD
EURJPY
ดีล
#120123798
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2019 13:57:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.572
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 18:05:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
13.82 USD
15.11.2019 16:40:31
22.11.2019 18:04:21
ขาย
0.02
120.084
119.82
กำไร
4.46 USD
EURJPY
ดีล
#120074111
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 16:40:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.084
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 18:04:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
4.46 USD
15.11.2019 21:48:12
22.11.2019 18:04:21
ขาย
0.02
120.288
119.82
กำไร
8.21 USD
EURJPY
ดีล
#120085902
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 21:48:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.288
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 18:04:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
8.21 USD
15.11.2019 14:51:50
22.11.2019 18:04:20
ขาย
0.02
119.956
119.82
กำไร
2.10 USD
EURJPY
ดีล
#120063575
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 14:51:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
119.956
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 18:04:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.10 USD
15.11.2019 14:13:57
22.11.2019 18:04:20
ขาย
0.04
119.887
119.82
กำไร
1.67 USD
EURJPY
ดีล
#120059332
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 14:13:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
119.887
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 18:04:20
ปริมาณที่เทรด
0.04
ออก
119.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
1.67 USD
15.11.2019 14:35:14
22.11.2019 18:04:20
ขาย
0.02
119.919
119.82
กำไร
1.42 USD
EURJPY
ดีล
#120061679
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 14:35:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
119.919
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 18:04:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.42 USD
15.11.2019 16:13:52
22.11.2019 18:04:20
ขาย
0.02
120.015
119.82
กำไร
3.19 USD
EURJPY
ดีล
#120071351
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 16:13:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
120.015
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 18:04:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.19 USD
15.11.2019 14:15:58
22.11.2019 18:04:20
ขาย
0.02
119.902
119.82
กำไร
1.11 USD
EURJPY
ดีล
#120059617
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 14:15:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
119.902
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2019 18:04:20
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.11 USD
12.11.2019 13:14:01
15.11.2019 21:48:07
ซื้อ
0.02
120.312
120.291
กำไร
-0.79 USD
EURJPY
ดีล
#119669422
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2019 13:14:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.312
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 21:48:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
120.291
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-0.79 USD
12.11.2019 11:06:38
15.11.2019 21:48:01
ซื้อ
0.02
120.416
120.291
กำไร
-2.70 USD
EURJPY
ดีล
#119660328
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2019 11:06:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.416
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 21:48:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
120.291
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-2.70 USD
12.11.2019 15:04:54
15.11.2019 21:47:34
ซื้อ
0.02
120.267
120.288
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#119682330
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2019 15:04:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 21:47:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
120.288
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-0.01 USD
12.11.2019 17:43:35
15.11.2019 21:47:29
ซื้อ
0.02
120.197
120.285
กำไร
1.22 USD
EURJPY
ดีล
#119698351
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2019 17:43:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.197
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 21:47:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
120.285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.22 USD
12.11.2019 21:08:38
15.11.2019 16:30:45
ซื้อ
0.02
120.026
120.067
กำไร
0.36 USD
EURJPY
ดีล
#119705627
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2019 21:08:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
120.026
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 16:30:45
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
120.067
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.36 USD
13.11.2019 13:45:23
15.11.2019 14:35:02
ซื้อ
0.02
119.896
119.919
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#119792640
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 13:45:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
119.896
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 14:35:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.02 USD
14.11.2019 11:39:19
15.11.2019 13:21:18
ซื้อ
0.02
119.48
119.844
กำไร
6.30 USD
EURJPY
ดีล
#119951991
วันและเวลาเปิดทำการ
14.11.2019 11:39:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
119.48
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.11.2019 13:21:18
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
119.844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
6.30 USD