โหมดทดลองเดโม่
11.11.2019 12:45:56
12.11.2019 06:35:17
ขาย
0.02
0.63666
0.63332
กำไร
6.48 USD
NZDUSD
ดีล
#119576226
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 12:45:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63666
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.11.2019 06:35:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.48 USD
11.11.2019 11:02:32
12.11.2019 06:35:11
ขาย
0.02
0.63535
0.63332
กำไร
3.86 USD
NZDUSD
ดีล
#119571957
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 11:02:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63535
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.11.2019 06:35:11
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.86 USD
11.11.2019 06:52:03
12.11.2019 06:35:05
ขาย
0.02
0.63442
0.63332
กำไร
2.00 USD
NZDUSD
ดีล
#119559291
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 06:52:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63442
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.11.2019 06:35:05
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.00 USD
11.11.2019 10:08:00
11.11.2019 13:29:55
ซื้อ
0.02
139.522
139.74
กำไร
3.60 USD
GBPJPY
ดีล
#119569560
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 10:08:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
139.522
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.11.2019 13:29:55
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
139.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
3.60 USD
08.11.2019 16:45:32
11.11.2019 03:02:21
ซื้อ
0.02
0.63317
0.63367
กำไร
0.80 USD
NZDUSD
ดีล
#119519313
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2019 16:45:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.63317
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.11.2019 03:02:21
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.80 USD
31.10.2019 08:07:55
08.11.2019 15:08:12
ขาย
0.02
0.64212
0.63299
กำไร
18.06 USD
NZDUSD
ดีล
#118816334
วันและเวลาเปิดทำการ
31.10.2019 08:07:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.64212
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
18.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 15:08:12
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
18.06 USD
30.10.2019 22:22:18
08.11.2019 15:08:07
ขาย
0.02
0.6386
0.63296
กำไร
11.08 USD
NZDUSD
ดีล
#118778366
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 22:22:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6386
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 15:08:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63296
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
11.08 USD
30.10.2019 21:28:23
08.11.2019 15:08:00
ขาย
0.02
0.63743
0.63299
กำไร
8.68 USD
NZDUSD
ดีล
#118776592
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 21:28:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63743
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 15:08:00
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
8.68 USD
30.10.2019 21:00:17
08.11.2019 13:01:44
ขาย
0.02
0.63585
0.63362
กำไร
4.26 USD
NZDUSD
ดีล
#118774217
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 21:00:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63585
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 13:01:44
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.26 USD
30.10.2019 20:46:42
08.11.2019 13:01:39
ขาย
0.02
0.63461
0.63362
กำไร
1.78 USD
NZDUSD
ดีล
#118772240
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 20:46:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63461
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 13:01:39
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.78 USD
30.10.2019 20:35:57
08.11.2019 13:01:33
ขาย
0.02
0.63424
0.63365
กำไร
0.98 USD
NZDUSD
ดีล
#118770290
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 20:35:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63424
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 13:01:33
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63365
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.98 USD
30.10.2019 20:44:15
08.11.2019 12:46:46
ขาย
0.02
0.63414
0.63367
กำไร
0.74 USD
NZDUSD
ดีล
#118771657
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 20:44:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63414
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 12:46:46
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.74 USD
30.10.2019 20:36:52
08.11.2019 12:44:59
ขาย
0.02
0.6343
0.63388
กำไร
0.64 USD
NZDUSD
ดีล
#118770631
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 20:36:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.6343
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 12:44:59
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.64 USD
30.10.2019 20:45:43
08.11.2019 12:43:26
ขาย
0.02
0.63443
0.63405
กำไร
0.56 USD
NZDUSD
ดีล
#118771938
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 20:45:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63443
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 12:43:26
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63405
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.56 USD
30.10.2019 20:50:50
08.11.2019 12:43:19
ขาย
0.02
0.63517
0.63404
กำไร
2.06 USD
NZDUSD
ดีล
#118772671
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 20:50:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63517
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.11.2019 12:43:19
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.63404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.06 USD
30.10.2019 14:13:14
30.10.2019 16:15:49
ซื้อ
0.02
1.45513
1.46127
กำไร
8.94 USD
EURCAD
ดีล
#118725095
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 14:13:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.45513
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 16:15:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.46127
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
8.94 USD
30.10.2019 10:00:02
30.10.2019 16:15:43
ขาย
0.02
140.345
140.174
กำไร
2.74 USD
GBPJPY
ดีล
#118702454
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 10:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.345
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 16:15:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
140.174
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.74 USD
30.10.2019 09:41:36
30.10.2019 11:20:38
ขาย
0.02
140.187
140.102
กำไร
1.16 USD
GBPJPY
ดีล
#118699118
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2019 09:41:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.187
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.10.2019 11:20:38
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
140.102
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.16 USD
29.10.2019 21:04:43
29.10.2019 22:23:07
ซื้อ
0.02
139.979
140.034
กำไร
0.61 USD
GBPJPY
ดีล
#118652926
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2019 21:04:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
139.979
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2019 22:23:07
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
140.034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.61 USD
29.10.2019 17:26:43
29.10.2019 19:51:01
ขาย
0.02
140.258
140.091
กำไร
2.66 USD
GBPJPY
ดีล
#118628403
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2019 17:26:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.258
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2019 19:51:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
140.091
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.66 USD
29.10.2019 12:31:13
29.10.2019 15:19:08
ซื้อ
0.02
1.44676
1.4488
กำไร
2.72 USD
EURCAD
ดีล
#118578858
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2019 12:31:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.44676
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2019 15:19:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.4488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.72 USD
29.10.2019 11:55:33
29.10.2019 15:06:22
ซื้อ
0.02
1.44756
1.44846
กำไร
0.97 USD
EURCAD
ดีล
#118572653
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2019 11:55:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.44756
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2019 15:06:22
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.97 USD
29.10.2019 09:09:21
29.10.2019 15:06:15
ซื้อ
0.02
1.44799
1.44842
กำไร
0.26 USD
EURCAD
ดีล
#118554157
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2019 09:09:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.44799
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2019 15:06:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44842
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.26 USD
28.10.2019 16:25:09
29.10.2019 11:08:23
ขาย
0.02
140.163
139.716
กำไร
7.81 USD
GBPJPY
ดีล
#118496908
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2019 16:25:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
140.163
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.10.2019 11:08:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
139.716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
7.81 USD
28.10.2019 13:15:29
28.10.2019 14:29:27
ซื้อ
0.02
1.30533
1.30653
กำไร
1.64 USD
USDCAD
ดีล
#118462371
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2019 13:15:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30533
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2019 14:29:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30653
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.64 USD
25.10.2019 22:43:08
28.10.2019 09:55:38
ซื้อ
0.02
1.44799
1.45
กำไร
2.68 USD
EURCAD
ดีล
#118380229
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2019 22:43:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.44799
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2019 09:55:38
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
2.68 USD
13.09.2019 09:47:56
25.10.2019 22:56:41
ขาย
0.02
1.46643
1.44731
กำไร
28.88 USD
EURCAD
ดีล
#113038839
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 09:47:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.46643
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
29.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 22:56:41
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
28.88 USD
12.09.2019 17:43:06
25.10.2019 22:25:09
ขาย
0.02
1.45864
1.44747
กำไร
16.70 USD
EURCAD
ดีล
#112947443
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 17:43:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45864
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
17.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 22:25:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
16.70 USD
12.09.2019 16:47:46
25.10.2019 22:25:00
ขาย
0.02
1.45648
1.44743
กำไร
13.46 USD
EURCAD
ดีล
#112941617
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:47:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45648
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 22:25:00
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
13.46 USD
12.09.2019 16:45:02
25.10.2019 22:24:56
ขาย
0.02
1.45363
1.44744
กำไร
9.07 USD
EURCAD
ดีล
#112940974
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:45:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45363
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 22:24:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.07 USD
12.09.2019 16:27:40
25.10.2019 22:24:51
ขาย
0.02
1.4514
1.44749
กำไร
5.59 USD
EURCAD
ดีล
#112938483
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.4514
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 22:24:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44749
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
5.59 USD
01.10.2019 12:11:36
25.10.2019 22:24:42
ขาย
0.02
1.44632
1.44748
กำไร
-2.17 USD
EURCAD
ดีล
#115148054
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2019 12:11:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.44632
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 22:24:42
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44748
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-2.17 USD
01.10.2019 13:22:36
25.10.2019 22:24:36
ขาย
0.02
1.44674
1.44748
กำไร
-1.53 USD
EURCAD
ดีล
#115163547
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2019 13:22:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.44674
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 22:24:36
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44748
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-1.53 USD
02.10.2019 16:09:58
25.10.2019 22:24:31
ขาย
0.02
1.44835
1.44748
กำไร
0.93 USD
EURCAD
ดีล
#115295986
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2019 16:09:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.44835
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2019 22:24:31
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44748
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.93 USD
12.09.2019 16:27:52
30.09.2019 22:10:40
ขาย
0.02
1.45118
1.44272
กำไร
12.38 USD
EURCAD
ดีล
#112938702
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45118
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 22:10:40
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
12.38 USD
12.09.2019 16:28:17
30.09.2019 22:09:56
ขาย
0.02
1.45123
1.44284
กำไร
12.28 USD
EURCAD
ดีล
#112938970
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:28:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45123
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 22:09:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44284
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
12.28 USD
12.09.2019 16:28:25
30.09.2019 15:11:04
ขาย
0.02
1.45113
1.44432
กำไร
9.89 USD
EURCAD
ดีล
#112939185
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:28:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45113
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 15:11:04
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44432
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.89 USD
12.09.2019 16:33:01
30.09.2019 15:06:02
ขาย
0.02
1.45068
1.44461
กำไร
8.77 USD
EURCAD
ดีล
#112939712
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:33:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45068
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 15:06:02
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
8.77 USD
12.09.2019 16:27:33
30.09.2019 15:00:43
ขาย
0.02
1.45146
1.44492
กำไร
9.48 USD
EURCAD
ดีล
#112938272
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45146
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 15:00:43
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.48 USD
12.09.2019 16:27:22
30.09.2019 15:00:34
ขาย
0.02
1.45139
1.44492
กำไร
9.37 USD
EURCAD
ดีล
#112938049
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45139
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 15:00:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
9.37 USD
26.08.2019 16:27:24
30.09.2019 14:59:54
ซื้อ
0.02
1.48015
1.44461
กำไร
-54.07 USD
EURCAD
ดีล
#110750675
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 16:27:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.48015
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-53.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 14:59:54
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-54.07 USD
26.08.2019 16:36:49
30.09.2019 14:59:49
ซื้อ
0.02
1.47883
1.44461
กำไร
-52.08 USD
EURCAD
ดีล
#110753450
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 16:36:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.47883
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-51.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 14:59:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-52.08 USD
26.08.2019 18:03:56
30.09.2019 14:59:44
ซื้อ
0.02
1.47704
1.44459
กำไร
-49.40 USD
EURCAD
ดีล
#110786004
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 18:03:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.47704
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-49.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 14:59:44
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44459
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-49.40 USD
27.08.2019 00:11:12
30.09.2019 14:59:29
ซื้อ
0.02
1.47152
1.44452
กำไร
-41.18 USD
EURCAD
ดีล
#110822881
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2019 00:11:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.47152
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-40.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2019 14:59:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.44452
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-41.18 USD
26.08.2019 18:22:22
13.09.2019 09:47:09
ซื้อ
0.02
1.47529
1.4668
กำไร
-13.24 USD
EURCAD
ดีล
#110792999
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 18:22:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.47529
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2019 09:47:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.4668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-13.24 USD
30.08.2019 07:48:42
12.09.2019 16:27:48
ซื้อ
0.02
1.46912
1.45115
กำไร
-27.60 USD
EURCAD
ดีล
#111566335
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2019 07:48:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.46912
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-27.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2019 16:27:48
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-27.60 USD
11.09.2019 15:15:14
12.09.2019 16:27:16
ซื้อ
0.02
1.44677
1.45107
กำไร
6.11 USD
EURCAD
ดีล
#112786356
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 15:15:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.44677
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2019 16:27:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45107
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
6.11 USD
10.09.2019 18:47:03
12.09.2019 16:25:47
ซื้อ
0.02
1.45161
1.45214
กำไร
0.40 USD
EURCAD
ดีล
#112693911
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 18:47:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.45161
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2019 16:25:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.40 USD
10.09.2019 10:56:33
10.09.2019 12:25:06
ขาย
0.02
1.45622
1.45498
กำไร
1.48 USD
EURCAD
ดีล
#112639647
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:56:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45622
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 12:25:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.48 USD
10.09.2019 10:55:12
10.09.2019 12:04:09
ขาย
0.02
1.45602
1.45512
กำไร
0.96 USD
EURCAD
ดีล
#112639141
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:55:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45602
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2019 12:04:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.45512
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.96 USD