16.10.2020 14:09:40
16.10.2020 14:25:40
ขาย
0.01
1.28981
1.2922
กำไร
-2.49 USD
GBPUSD
ดีล
#149378382
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 14:09:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28981
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2020 14:25:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.49 USD
23.09.2020 14:59:55
28.09.2020 13:08:35
ขาย
0.01
133.774
135.681
กำไร
-18.30 USD
GBPJPY
ดีล
#147529577
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 14:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.774
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-18.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 13:08:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
135.681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-18.30 USD
23.09.2020 12:30:36
28.09.2020 13:08:35
ขาย
0.05
133.647
135.681
กำไร
-97.53 USD
GBPJPY
ดีล
#147513335
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 12:30:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.647
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-96.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 13:08:35
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
135.681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-97.53 USD
25.09.2020 09:57:57
28.09.2020 13:08:35
ขาย
0.01
134.479
135.681
กำไร
-11.61 USD
GBPJPY
ดีล
#147688704
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2020 09:57:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
134.479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 13:08:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
135.681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-11.61 USD
23.09.2020 10:57:01
28.09.2020 13:08:35
ขาย
0.03
133.308
135.681
กำไร
-68.17 USD
GBPJPY
ดีล
#147504722
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 10:57:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.308
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-67.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 13:08:35
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
135.681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-68.17 USD
23.09.2020 15:56:56
28.09.2020 13:08:35
ขาย
0.01
133.988
135.681
กำไร
-16.27 USD
GBPJPY
ดีล
#147534770
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 15:56:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.988
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2020 13:08:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
135.681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-16.27 USD
21.09.2020 19:46:07
21.09.2020 20:07:49
ขาย
0.03
133.985
133.868
กำไร
2.76 USD
GBPJPY
ดีล
#147335627
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 19:46:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.985
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 20:07:49
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
133.868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
2.76 USD
21.09.2020 17:48:16
21.09.2020 18:24:41
ซื้อ
0.05
104.483
104.697
กำไร
9.72 USD
USDJPY
ดีล
#147328132
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:48:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
104.483
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 18:24:41
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
104.697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
9.72 USD
21.09.2020 17:40:25
21.09.2020 18:09:11
ซื้อ
0.05
104.532
104.657
กำไร
5.47 USD
USDJPY
ดีล
#147327193
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:40:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
104.532
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 18:09:11
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
104.657
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
5.47 USD
21.09.2020 14:42:02
21.09.2020 16:02:32
ขาย
0.05
104.11
104.139
กำไร
-1.89 USD
USDJPY
ดีล
#147311556
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 14:42:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
104.11
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 16:02:32
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
104.139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-1.89 USD
21.09.2020 14:40:59
21.09.2020 16:02:27
ขาย
0.08
1.17895
1.1776
กำไร
10.00 USD
EURUSD
ดีล
#147311521
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 14:40:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 16:02:27
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.1776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
10.00 USD
21.09.2020 14:42:34
21.09.2020 16:02:23
ขาย
0.02
133.889
133.789
กำไร
1.52 USD
GBPJPY
ดีล
#147311572
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 14:42:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.889
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 16:02:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
133.789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.52 USD
18.09.2020 16:01:43
18.09.2020 17:43:12
ขาย
0.08
1.18434
1.18578
กำไร
-12.32 USD
EURUSD
ดีล
#147217041
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2020 16:01:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18434
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.09.2020 17:43:12
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.18578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-12.32 USD
17.09.2020 14:23:26
17.09.2020 15:11:54
ขาย
0.05
134.934
134.661
กำไร
12.05 USD
GBPJPY
ดีล
#147131869
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 14:23:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
134.934
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 15:11:54
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
134.661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
12.05 USD
17.09.2020 14:26:42
17.09.2020 15:11:51
ขาย
0.02
135.029
134.664
กำไร
6.58 USD
GBPJPY
ดีล
#147132127
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 14:26:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
135.029
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 15:11:51
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
134.664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
6.58 USD
17.09.2020 14:22:25
17.09.2020 15:03:56
ซื้อ
0.05
0.67233
0.67255
กำไร
0.60 USD
NZDUSD
ดีล
#147131804
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 14:22:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.67233
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 15:03:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.67255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.60 USD
17.09.2020 03:58:08
17.09.2020 04:55:29
ซื้อ
0.05
0.67138
0.6689
กำไร
-12.90 USD
NZDUSD
ดีล
#147088789
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 03:58:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.67138
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 04:55:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.6689
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-12.90 USD
16.09.2020 15:47:12
17.09.2020 03:56:17
ซื้อ
0.01
104.882
105.04
กำไร
1.40 USD
USDJPY
ดีล
#147034108
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 15:47:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
104.882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 03:56:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
105.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.40 USD
16.09.2020 13:50:54
17.09.2020 03:56:13
ซื้อ
0.01
105.025
105.04
กำไร
0.04 USD
USDJPY
ดีล
#147027948
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 13:50:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
105.025
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 03:56:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
105.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.04 USD
16.09.2020 13:39:30
17.09.2020 03:56:10
ซื้อ
0.01
105.052
105.043
กำไร
-0.19 USD
USDJPY
ดีล
#147026986
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 13:39:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
105.052
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2020 03:56:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
105.043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.19 USD
16.09.2020 09:43:41
16.09.2020 10:39:11
ขาย
0.03
1.7625
1.76025
กำไร
4.34 USD
GBPAUD
ดีล
#147009782
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2020 09:43:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.7625
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2020 10:39:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.76025
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
4.34 USD
15.09.2020 14:02:34
15.09.2020 14:42:22
ซื้อ
0.03
1.76007
1.76202
กำไร
3.68 USD
GBPAUD
ดีล
#146906619
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 14:02:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.76007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2020 14:42:22
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.76202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
3.68 USD
14.09.2020 10:39:34
15.09.2020 01:49:43
ขาย
0.05
136.014
135.888
กำไร
4.96 USD
GBPJPY
ดีล
#146794139
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2020 10:39:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
136.014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2020 01:49:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
135.888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.96 USD
14.09.2020 11:36:17
15.09.2020 01:49:37
ขาย
0.03
136.159
135.888
กำไร
7.09 USD
GBPJPY
ดีล
#146804210
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2020 11:36:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
136.159
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2020 01:49:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
135.888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
7.09 USD
14.09.2020 03:38:27
14.09.2020 05:29:27
ซื้อ
0.03
135.812
136.065
กำไร
6.55 USD
GBPJPY
ดีล
#146753754
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2020 03:38:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
135.812
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2020 05:29:27
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
136.065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
6.55 USD
14.09.2020 02:59:26
14.09.2020 05:29:23
ซื้อ
0.05
135.95
136.066
กำไร
4.47 USD
GBPJPY
ดีล
#146744783
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2020 02:59:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
135.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2020 05:29:23
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
136.066
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.47 USD
11.09.2020 17:34:07
11.09.2020 17:54:26
ขาย
0.05
135.917
135.805
กำไร
4.28 USD
GBPJPY
ดีล
#146730799
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2020 17:34:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
135.917
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2020 17:54:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
135.805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
4.28 USD
11.09.2020 16:53:38
11.09.2020 16:58:29
ขาย
0.05
135.929
135.759
กำไร
7.01 USD
GBPJPY
ดีล
#146728555
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2020 16:53:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
135.929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2020 16:58:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
135.759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
7.01 USD
11.09.2020 13:28:10
11.09.2020 16:52:56
ขาย
0.08
135.954
135.954
กำไร
-1.60 USD
GBPJPY
ดีล
#146704483
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2020 13:28:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
135.954
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2020 16:52:56
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
135.954
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.60 USD
กำไร
-1.60 USD
11.09.2020 11:50:53
11.09.2020 13:24:33
ขาย
0.06
136.007
135.969
กำไร
0.95 USD
GBPJPY
ดีล
#146699122
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2020 11:50:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
136.007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2020 13:24:33
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
135.969
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
0.95 USD
11.09.2020 07:18:11
11.09.2020 09:12:25
ขาย
0.06
136.168
136.108
กำไร
2.19 USD
GBPJPY
ดีล
#146673984
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2020 07:18:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
136.168
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2020 09:12:25
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
136.108
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
2.19 USD
10.09.2020 19:59:29
10.09.2020 20:00:55
ขาย
0.06
0.90857
0.9082
กำไร
1.84 USD
USDCHF
ดีล
#146647804
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2020 19:59:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90857
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2020 20:00:55
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.9082
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
1.84 USD
10.09.2020 08:22:53
10.09.2020 09:19:49
ซื้อ
0.06
137.969
138.256
กำไร
15.02 USD
GBPJPY
ดีล
#146535912
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2020 08:22:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
137.969
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2020 09:19:49
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
138.256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.20 USD
กำไร
15.02 USD
09.09.2020 11:09:44
09.09.2020 11:47:19
ขาย
0.04
137.28
137.226
กำไร
1.24 USD
GBPJPY
ดีล
#146395668
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2020 11:09:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
137.28
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2020 11:47:19
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
137.226
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
1.24 USD
09.09.2020 08:48:40
09.09.2020 11:03:19
ขาย
0.02
137.347
137.349
กำไร
-0.43 USD
GBPJPY
ดีล
#146386730
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2020 08:48:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
137.347
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2020 11:03:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
137.349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-0.43 USD
08.09.2020 11:51:37
08.09.2020 14:22:12
ขาย
0.03
0.72751
0.72478
กำไร
7.89 USD
AUDUSD
ดีล
#146228259
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2020 11:51:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.72751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2020 14:22:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.72478
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
7.89 USD
08.09.2020 09:26:36
08.09.2020 10:48:35
ขาย
0.03
139.653
139.596
กำไร
1.01 USD
GBPJPY
ดีล
#146203261
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2020 09:26:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
139.653
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2020 10:48:35
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
139.596
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
1.01 USD
07.09.2020 11:18:18
07.09.2020 11:46:08
ขาย
0.05
140.464
140.17
กำไร
12.85 USD
GBPJPY
ดีล
#146130552
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2020 11:18:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
140.464
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2020 11:46:08
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
140.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
12.85 USD
04.09.2020 19:53:00
04.09.2020 20:23:31
ซื้อ
0.05
140.72
140.852
กำไร
5.21 USD
GBPJPY
ดีล
#146065400
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2020 19:53:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.09.2020 20:23:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
140.852
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
5.21 USD
04.09.2020 10:41:47
04.09.2020 18:58:56
ขาย
0.05
125.704
125.706
กำไร
-1.10 USD
EURJPY
ดีล
#146000274
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2020 10:41:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
125.704
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.09.2020 18:58:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
125.706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-1.10 USD
04.09.2020 09:26:23
04.09.2020 10:32:26
ขาย
0.04
125.714
125.866
กำไร
-6.53 USD
EURJPY
ดีล
#145996144
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2020 09:26:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
125.714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.09.2020 10:32:26
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
125.866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.80 USD
กำไร
-6.53 USD
04.09.2020 08:52:57
04.09.2020 09:26:19
ซื้อ
0.02
125.792
125.716
กำไร
-1.83 USD
EURJPY
ดีล
#145994977
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2020 08:52:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
125.792
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.09.2020 09:26:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
125.716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-1.83 USD
03.09.2020 15:43:25
03.09.2020 21:44:43
ขาย
0.01
141.3
140.863
กำไร
3.92 USD
GBPJPY
ดีล
#145912987
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2020 15:43:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
141.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 21:44:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
140.863
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.92 USD
03.09.2020 15:21:06
03.09.2020 21:44:39
ขาย
0.01
141.171
140.86
กำไร
2.73 USD
GBPJPY
ดีล
#145911293
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2020 15:21:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
141.171
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 21:44:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
140.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.73 USD
03.09.2020 14:38:34
03.09.2020 18:21:05
ขาย
0.01
141.103
140.511
กำไร
5.38 USD
GBPJPY
ดีล
#145909141
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2020 14:38:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
141.103
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 18:21:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
140.511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.38 USD
02.09.2020 10:33:38
03.09.2020 13:58:15
ขาย
0.03
1.3331
1.32546
กำไร
22.62 USD
GBPUSD
ดีล
#145766450
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2020 10:33:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3331
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
22.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2020 13:58:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.32546
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
22.62 USD
02.09.2020 10:04:45
02.09.2020 10:33:34
ซื้อ
0.03
1.33631
1.33311
กำไร
-9.90 USD
GBPUSD
ดีล
#145762158
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2020 10:04:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.33631
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2020 10:33:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.33311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-9.90 USD
02.09.2020 10:00:25
02.09.2020 10:33:30
ซื้อ
0.03
1.33682
1.33314
กำไร
-11.34 USD
GBPUSD
ดีล
#145760343
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2020 10:00:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.33682
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2020 10:33:30
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.33314
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-11.34 USD
02.09.2020 09:40:09
02.09.2020 10:33:26
ซื้อ
0.03
1.33606
1.33317
กำไร
-8.97 USD
GBPUSD
ดีล
#145752715
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2020 09:40:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.33606
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2020 10:33:26
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.33317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.30 USD
กำไร
-8.97 USD
02.09.2020 04:26:53
02.09.2020 08:55:00
ซื้อ
0.03
1.98022
1.97189
กำไร
-17.55 USD
GBPNZD
ดีล
#145701143
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2020 04:26:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.98022
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2020 08:55:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.97189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.60 USD
กำไร
-17.55 USD