โหมดทดลองเดโม่
14.08.2020 10:00:16
14.08.2020 11:46:56
ซื้อ
0.02
1.30563
1.30753
กำไร
3.60 USD
GBPUSD
ดีล
#144073283
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2020 10:00:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30563
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2020 11:46:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.60 USD
14.08.2020 09:35:22
14.08.2020 11:46:54
ซื้อ
0.02
1.3059
1.30755
กำไร
3.10 USD
GBPUSD
ดีล
#144069813
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2020 09:35:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3059
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2020 11:46:54
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.10 USD
14.08.2020 09:34:12
14.08.2020 11:46:50
ซื้อ
0.02
1.30608
1.30767
กำไร
2.98 USD
GBPUSD
ดีล
#144069669
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2020 09:34:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30608
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2020 11:46:50
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30767
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.98 USD
14.08.2020 09:33:29
14.08.2020 11:46:47
ซื้อ
0.02
1.30622
1.30768
กำไร
2.72 USD
GBPUSD
ดีล
#144069592
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2020 09:33:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30622
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2020 11:46:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30768
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.72 USD
14.08.2020 07:19:47
14.08.2020 09:32:27
ซื้อ
0.05
1.30606
1.30615
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#144060327
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2020 07:19:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30606
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2020 09:32:27
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30615
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.05 USD
13.08.2020 17:56:24
13.08.2020 18:01:07
ซื้อ
0.05
0.90361
0.90407
กำไร
2.01 USD
EURGBP
ดีล
#144013232
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 17:56:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.90361
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 18:01:07
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.90407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
2.01 USD
13.08.2020 17:48:25
13.08.2020 17:49:42
ซื้อ
0.05
1.30907
1.3095
กำไร
1.65 USD
GBPUSD
ดีล
#144011256
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 17:48:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30907
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 17:49:42
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.65 USD
13.08.2020 17:45:32
13.08.2020 17:49:42
ซื้อ
0.05
1.30931
1.3095
กำไร
0.45 USD
GBPUSD
ดีล
#144010634
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 17:45:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30931
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 17:49:42
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.45 USD
13.08.2020 17:32:41
13.08.2020 17:36:07
ขาย
0.05
1.31123
1.31075
กำไร
1.90 USD
GBPUSD
ดีล
#144007555
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 17:32:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31123
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 17:36:07
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.90 USD
13.08.2020 17:06:38
13.08.2020 17:10:30
ซื้อ
0.05
1.311
1.31192
กำไร
4.10 USD
GBPUSD
ดีล
#144005818
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 17:06:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.311
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 17:10:30
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31192
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.10 USD
13.08.2020 17:05:51
13.08.2020 17:10:23
ซื้อ
0.05
1.31127
1.31192
กำไร
2.75 USD
GBPUSD
ดีล
#144005766
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 17:05:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31127
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 17:10:23
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31192
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.75 USD
13.08.2020 15:10:58
13.08.2020 16:46:16
ซื้อ
0.05
1.30915
1.3115
กำไร
11.25 USD
GBPUSD
ดีล
#143995245
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 15:10:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30915
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 16:46:16
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3115
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
11.25 USD
13.08.2020 14:59:21
13.08.2020 16:46:13
ซื้อ
0.05
1.30974
1.31153
กำไร
8.45 USD
GBPUSD
ดีล
#143993271
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 14:59:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30974
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 16:46:13
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31153
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
8.45 USD
13.08.2020 14:53:35
13.08.2020 16:46:09
ซื้อ
0.05
1.31048
1.31157
กำไร
4.95 USD
GBPUSD
ดีล
#143991963
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 14:53:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31048
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 16:46:09
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31157
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.95 USD
13.08.2020 12:09:44
13.08.2020 14:51:49
ซื้อ
0.05
0.90428
0.9033
กำไร
-7.42 USD
EURGBP
ดีล
#143979347
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 12:09:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.90428
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 14:51:49
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.9033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-7.42 USD
13.08.2020 11:51:21
13.08.2020 14:51:49
ซื้อ
0.05
0.9044
0.9033
กำไร
-8.21 USD
EURGBP
ดีล
#143978380
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 11:51:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.9044
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 14:51:49
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.9033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-8.21 USD
13.08.2020 11:45:46
13.08.2020 14:51:49
ซื้อ
0.05
0.90452
0.9033
กำไร
-9.00 USD
EURGBP
ดีล
#143978052
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 11:45:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.90452
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2020 14:51:49
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.9033
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-9.00 USD
12.08.2020 17:19:00
12.08.2020 17:20:16
ซื้อ
0.02
1.30228
1.3028
กำไร
0.84 USD
GBPUSD
ดีล
#143895291
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 17:19:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30228
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 17:20:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.84 USD
12.08.2020 17:03:44
12.08.2020 17:15:06
ซื้อ
0.02
1.30243
1.30237
กำไร
-0.32 USD
GBPUSD
ดีล
#143892719
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 17:03:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30243
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 17:15:06
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.32 USD
12.08.2020 17:04:25
12.08.2020 17:15:04
ซื้อ
0.02
1.30185
1.30234
กำไร
0.78 USD
GBPUSD
ดีล
#143892828
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 17:04:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30185
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 17:15:04
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30234
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.78 USD
12.08.2020 17:04:08
12.08.2020 17:15:00
ซื้อ
0.02
1.3022
1.3023
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#143892780
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 17:04:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3022
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 17:15:00
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3023
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.00 USD
12.08.2020 17:12:08
12.08.2020 17:14:56
ซื้อ
0.02
1.3015
1.30229
กำไร
1.38 USD
GBPUSD
ดีล
#143894049
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 17:12:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3015
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 17:14:56
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30229
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.38 USD
12.08.2020 16:55:14
12.08.2020 16:59:50
ขาย
0.02
1.30338
1.30273
กำไร
1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#143891135
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 16:55:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30338
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 16:59:50
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.10 USD
11.08.2020 20:47:24
12.08.2020 12:37:29
ซื้อ
0.05
0.89881
0.90101
กำไร
13.37 USD
EURGBP
ดีล
#143732838
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 20:47:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.89881
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 12:37:29
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
0.90101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
13.37 USD
12.08.2020 11:30:43
12.08.2020 12:31:08
ขาย
0.05
1.30666
1.3062
กำไร
1.80 USD
GBPUSD
ดีล
#143832137
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 11:30:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30666
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 12:31:08
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.80 USD
12.08.2020 10:26:18
12.08.2020 11:21:54
ซื้อ
0.05
1.30416
1.3063
กำไร
10.20 USD
GBPUSD
ดีล
#143826199
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 10:26:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30416
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 11:21:54
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
10.20 USD
12.08.2020 10:31:01
12.08.2020 11:21:54
ซื้อ
0.05
1.30368
1.3063
กำไร
12.60 USD
GBPUSD
ดีล
#143826509
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 10:31:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30368
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
13.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 11:21:54
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
12.60 USD
11.08.2020 15:30:13
12.08.2020 08:08:41
ขาย
0.05
1.31194
1.30187
กำไร
49.85 USD
GBPUSD
ดีล
#143662506
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 15:30:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31194
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
50.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 08:08:41
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30187
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
49.85 USD
11.08.2020 16:46:30
12.08.2020 08:08:38
ขาย
0.05
1.31146
1.30187
กำไร
47.45 USD
GBPUSD
ดีล
#143681396
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 16:46:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31146
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
47.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2020 08:08:38
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30187
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
47.45 USD
11.08.2020 15:13:35
11.08.2020 16:45:45
ขาย
0.05
1.3113
1.31113
กำไร
0.35 USD
GBPUSD
ดีล
#143658227
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 15:13:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3113
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2020 16:45:45
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.35 USD
11.08.2020 13:42:36
11.08.2020 14:41:31
ขาย
0.05
1.31045
1.31219
กำไร
-9.20 USD
GBPUSD
ดีล
#143636895
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 13:42:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31045
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2020 14:41:31
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31219
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-9.20 USD
11.08.2020 12:46:31
11.08.2020 13:38:07
ขาย
0.05
1.3097
1.31144
กำไร
-9.20 USD
GBPUSD
ดีล
#143624164
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 12:46:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3097
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2020 13:38:07
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31144
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-9.20 USD
11.08.2020 12:06:43
11.08.2020 12:11:45
ขาย
0.05
1.30954
1.30994
กำไร
-2.50 USD
GBPUSD
ดีล
#143616772
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 12:06:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30954
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2020 12:11:45
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30994
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-2.50 USD
11.08.2020 10:57:15
11.08.2020 12:11:42
ขาย
0.05
1.3085
1.30994
กำไร
-7.70 USD
GBPUSD
ดีล
#143604088
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 10:57:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3085
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2020 12:11:42
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30994
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-7.70 USD
11.08.2020 10:36:23
11.08.2020 12:11:40
ขาย
0.05
1.30774
1.30994
กำไร
-11.50 USD
GBPUSD
ดีล
#143602301
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 10:36:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30774
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2020 12:11:40
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30994
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-11.50 USD
11.08.2020 07:02:40
11.08.2020 10:55:28
ขาย
0.05
1.30861
1.3083
กำไร
1.05 USD
GBPUSD
ดีล
#143586953
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 07:02:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30861
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2020 10:55:28
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.05 USD
10.08.2020 17:23:32
10.08.2020 21:23:03
ซื้อ
0.05
1.30943
1.30668
กำไร
-14.25 USD
GBPUSD
ดีล
#143540945
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 17:23:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30943
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 21:23:03
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-14.25 USD
10.08.2020 18:23:09
10.08.2020 21:22:31
ซื้อ
0.01
2033.64
2026.75
กำไร
-7.09 USD
XAUUSD
ดีล
#143547760
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 18:23:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
2033.64
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 21:22:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2026.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-7.09 USD
10.08.2020 17:59:57
10.08.2020 21:22:31
ซื้อ
0.01
2036.41
2026.75
กำไร
-9.86 USD
XAUUSD
ดีล
#143545025
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 17:59:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
2036.41
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 21:22:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2026.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-9.86 USD
10.08.2020 17:47:34
10.08.2020 21:22:31
ซื้อ
0.01
2039.38
2026.75
กำไร
-12.83 USD
XAUUSD
ดีล
#143543413
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 17:47:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
2039.38
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 21:22:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2026.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-12.83 USD
10.08.2020 17:45:40
10.08.2020 21:22:31
ซื้อ
0.01
2042.37
2026.75
กำไร
-15.82 USD
XAUUSD
ดีล
#143543133
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 17:45:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
2042.37
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 21:22:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2026.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-15.82 USD
10.08.2020 21:01:08
10.08.2020 21:11:05
ซื้อ
0.05
1.30668
1.30682
กำไร
0.20 USD
GBPUSD
ดีล
#143566902
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 21:01:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30668
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 21:11:05
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.20 USD
10.08.2020 17:32:30
10.08.2020 17:37:51
ซื้อ
0.01
2043.24
2044.41
กำไร
0.97 USD
XAUUSD
ดีล
#143542069
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 17:32:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
2043.24
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 17:37:51
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
2044.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.97 USD
10.08.2020 17:26:29
10.08.2020 17:29:24
ซื้อ
0.02
2045.15
2043.41
กำไร
-3.88 USD
XAUUSD
ดีล
#143541330
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 17:26:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
2045.15
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 17:29:24
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
2043.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-3.88 USD
10.08.2020 16:06:23
10.08.2020 16:33:23
ขาย
0.02
1.30686
1.30876
กำไร
-4.00 USD
GBPUSD
ดีล
#143528683
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 16:06:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30686
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 16:33:23
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.00 USD
10.08.2020 16:00:57
10.08.2020 16:05:32
ขาย
0.05
1.30734
1.30722
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#143527837
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 16:00:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30734
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 16:05:32
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.10 USD
10.08.2020 12:17:30
10.08.2020 16:00:39
ขาย
0.05
1.30784
1.30762
กำไร
0.60 USD
GBPUSD
ดีล
#143493059
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 12:17:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30784
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 16:00:39
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.60 USD
10.08.2020 10:38:43
10.08.2020 15:40:14
ขาย
0.05
1.30687
1.30493
กำไร
9.20 USD
GBPUSD
ดีล
#143477457
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 10:38:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30687
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 15:40:14
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30493
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
9.20 USD
10.08.2020 09:35:57
10.08.2020 13:25:14
ขาย
0.05
1.306
1.30461
กำไร
6.45 USD
GBPUSD
ดีล
#143465482
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 09:35:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.306
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
6.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 13:25:14
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
6.45 USD
10.08.2020 09:33:22
10.08.2020 13:25:05
ขาย
0.05
1.30551
1.30461
กำไร
4.00 USD
GBPUSD
ดีล
#143464929
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 09:33:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30551
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2020 13:25:05
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.00 USD