โหมดทดลองเดโม่
07.08.2020 09:14:11
07.08.2020 12:43:23
ขาย
0.05
1.31249
1.30869
กำไร
18.50 USD
GBPUSD
ดีล
#143313909
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 09:14:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31249
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
19.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2020 12:43:23
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
18.50 USD
07.08.2020 09:45:12
07.08.2020 12:43:17
ขาย
0.02
1.31228
1.30868
กำไร
7.00 USD
GBPUSD
ดีล
#143315686
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 09:45:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31228
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2020 12:43:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.00 USD
07.08.2020 05:35:51
07.08.2020 06:29:08
ซื้อ
0.05
1.31196
1.3106
กำไร
-7.30 USD
GBPUSD
ดีล
#143302506
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 05:35:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31196
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2020 06:29:08
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-7.30 USD
07.08.2020 05:57:12
07.08.2020 06:29:08
ซื้อ
0.05
1.3112
1.3106
กำไร
-3.50 USD
GBPUSD
ดีล
#143302570
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 05:57:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3112
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2020 06:29:08
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3106
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-3.50 USD
07.08.2020 02:24:48
07.08.2020 05:27:10
ซื้อ
0.1
1.31401
1.31164
กำไร
-24.70 USD
GBPUSD
ดีล
#143296279
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 02:24:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31401
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.08.2020 05:27:10
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
1.31164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.00 USD
กำไร
-24.70 USD
06.08.2020 10:08:43
06.08.2020 12:06:29
ซื้อ
0.02
1.31481
1.3175
กำไร
5.18 USD
GBPUSD
ดีล
#143194301
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 10:08:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31481
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2020 12:06:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.18 USD
06.08.2020 10:04:17
06.08.2020 10:08:17
ซื้อ
0.02
1.31599
1.31476
กำไร
-2.66 USD
GBPUSD
ดีล
#143193492
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 10:04:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31599
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2020 10:08:17
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.66 USD
06.08.2020 08:19:40
06.08.2020 09:12:42
ซื้อ
0.05
1.31284
1.31702
กำไร
20.40 USD
GBPUSD
ดีล
#143180232
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 08:19:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31284
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
20.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2020 09:12:42
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31702
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
20.40 USD
06.08.2020 07:59:13
06.08.2020 09:12:33
ซื้อ
0.05
1.31374
1.3171
กำไร
16.30 USD
GBPUSD
ดีล
#143178940
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 07:59:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31374
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
16.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2020 09:12:33
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
16.30 USD
06.08.2020 02:57:38
06.08.2020 03:07:42
ขาย
0.05
1.31254
1.31324
กำไร
-4.00 USD
GBPUSD
ดีล
#143136898
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 02:57:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31254
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2020 03:07:42
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31324
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-4.00 USD
05.08.2020 22:05:23
05.08.2020 22:58:11
ขาย
0.05
1.31169
1.3113
กำไร
1.45 USD
GBPUSD
ดีล
#143129291
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 22:05:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31169
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 22:58:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.45 USD
05.08.2020 20:29:00
05.08.2020 20:34:07
ขาย
0.05
1.31299
1.31232
กำไร
2.85 USD
GBPUSD
ดีล
#143126805
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 20:29:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31299
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 20:34:07
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31232
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.85 USD
05.08.2020 11:21:54
05.08.2020 13:25:37
ซื้อ
0.02
1.30723
1.31204
กำไร
9.42 USD
GBPUSD
ดีล
#143031906
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 11:21:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30723
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 13:25:37
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
9.42 USD
05.08.2020 09:56:49
05.08.2020 10:53:07
ซื้อ
0.05
1.30905
1.31149
กำไร
11.70 USD
GBPUSD
ดีล
#143015847
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 09:56:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30905
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 10:53:07
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31149
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
11.70 USD
05.08.2020 06:34:27
05.08.2020 08:57:06
ซื้อ
0.05
1.3085
1.3086
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#142989895
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 06:34:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3085
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2020 08:57:06
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3086
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.00 USD
04.08.2020 12:22:51
04.08.2020 13:19:04
ขาย
0.02
1.30699
1.30555
กำไร
2.68 USD
GBPUSD
ดีล
#142834896
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 12:22:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30699
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 13:19:04
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.68 USD
04.08.2020 12:16:52
04.08.2020 13:03:54
ขาย
0.02
1.30659
1.30636
กำไร
0.26 USD
GBPUSD
ดีล
#142833907
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 12:16:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30659
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 13:03:54
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30636
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.26 USD
04.08.2020 12:15:42
04.08.2020 13:03:29
ขาย
0.02
1.30646
1.30611
กำไร
0.50 USD
GBPUSD
ดีล
#142833849
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 12:15:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30646
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 13:03:29
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30611
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.50 USD
04.08.2020 12:02:45
04.08.2020 12:12:50
ขาย
0.02
1.30743
1.30637
กำไร
1.92 USD
GBPUSD
ดีล
#142831955
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 12:02:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30743
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 12:12:50
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.92 USD
04.08.2020 12:02:01
04.08.2020 12:12:47
ขาย
0.02
1.30731
1.30637
กำไร
1.68 USD
GBPUSD
ดีล
#142831826
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 12:02:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30731
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 12:12:47
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.68 USD
04.08.2020 12:01:05
04.08.2020 12:12:45
ขาย
0.02
1.30723
1.30634
กำไร
1.58 USD
GBPUSD
ดีล
#142831603
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 12:01:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30723
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 12:12:45
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30634
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.58 USD
04.08.2020 11:26:29
04.08.2020 11:32:53
ขาย
0.02
1.30639
1.30482
กำไร
2.94 USD
GBPUSD
ดีล
#142823559
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 11:26:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30639
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 11:32:53
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30482
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.94 USD
04.08.2020 11:25:34
04.08.2020 11:32:42
ขาย
0.02
1.30573
1.30511
กำไร
1.04 USD
GBPUSD
ดีล
#142823358
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 11:25:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30573
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 11:32:42
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.04 USD
04.08.2020 11:26:00
04.08.2020 11:32:38
ขาย
0.01
1.30615
1.30525
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#142823449
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 11:26:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30615
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 11:32:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.80 USD
04.08.2020 11:17:44
04.08.2020 11:19:45
ขาย
0.05
1.30657
1.30615
กำไร
1.60 USD
GBPUSD
ดีล
#142821328
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 11:17:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30657
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 11:19:45
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30615
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.60 USD
04.08.2020 10:59:58
04.08.2020 11:05:09
ซื้อ
0.02
1.30832
1.30892
กำไร
1.00 USD
GBPUSD
ดีล
#142816874
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 10:59:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30832
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 11:05:09
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30892
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.00 USD
04.08.2020 09:30:33
04.08.2020 10:40:24
ซื้อ
0.05
1.30818
1.31045
กำไร
10.85 USD
GBPUSD
ดีล
#142799901
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2020 09:30:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30818
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2020 10:40:24
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31045
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
10.85 USD
03.08.2020 19:41:09
03.08.2020 20:04:08
ซื้อ
0.02
1.30524
1.30597
กำไร
1.26 USD
GBPUSD
ดีล
#142729792
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 19:41:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30524
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 20:04:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.26 USD
03.08.2020 18:57:34
03.08.2020 19:10:13
ซื้อ
0.02
1.30521
1.30616
กำไร
1.70 USD
GBPUSD
ดีล
#142727391
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 18:57:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30521
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 19:10:13
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30616
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.70 USD
03.08.2020 12:50:22
03.08.2020 18:54:11
ขาย
0.05
1.30534
1.30525
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#142676742
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 12:50:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30534
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 18:54:11
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.05 USD
03.08.2020 15:38:09
03.08.2020 17:41:01
ขาย
0.05
1.3039
1.30104
กำไร
13.80 USD
GBPUSD
ดีล
#142698696
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 15:38:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.3039
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:41:01
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
13.80 USD
03.08.2020 17:25:50
03.08.2020 17:40:58
ขาย
0.05
1.30333
1.30107
กำไร
10.80 USD
GBPUSD
ดีล
#142718499
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 17:25:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30333
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 17:40:58
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30107
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
10.80 USD
03.08.2020 14:53:38
03.08.2020 15:28:14
ขาย
0.05
1.30308
1.30263
กำไร
1.75 USD
GBPUSD
ดีล
#142691763
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 14:53:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30308
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 15:28:14
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30263
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.75 USD
03.08.2020 14:16:43
03.08.2020 14:26:00
ขาย
0.05
1.30256
1.30221
กำไร
1.25 USD
GBPUSD
ดีล
#142688596
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 14:16:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30256
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 14:26:00
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30221
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.25 USD
03.08.2020 12:03:53
03.08.2020 12:49:57
ซื้อ
0.05
1.30936
1.3054
กำไร
-20.30 USD
GBPUSD
ดีล
#142671331
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 12:03:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30936
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-19.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 12:49:57
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-20.30 USD
03.08.2020 11:36:21
03.08.2020 12:49:57
ซื้อ
0.05
1.30968
1.3054
กำไร
-21.90 USD
GBPUSD
ดีล
#142667581
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 11:36:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30968
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-21.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 12:49:57
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.3054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-21.90 USD
03.08.2020 11:06:30
03.08.2020 11:32:15
ขาย
0.05
1.30874
1.30972
กำไร
-5.40 USD
GBPUSD
ดีล
#142663448
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 11:06:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30874
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 11:32:15
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30972
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-5.40 USD
03.08.2020 08:39:04
03.08.2020 11:03:51
ขาย
0.05
1.30901
1.30883
กำไร
0.40 USD
GBPUSD
ดีล
#142642462
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 08:39:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30901
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2020 11:03:51
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.30883
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
0.40 USD
31.07.2020 19:41:57
31.07.2020 20:20:27
ซื้อ
0.02
1.30914
1.31103
กำไร
3.58 USD
GBPUSD
ดีล
#142567271
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 19:41:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30914
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 20:20:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.58 USD
31.07.2020 19:24:49
31.07.2020 19:39:27
ซื้อ
0.02
1.3097
1.30829
กำไร
-3.02 USD
GBPUSD
ดีล
#142566149
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 19:24:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3097
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 19:39:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.02 USD
31.07.2020 19:20:28
31.07.2020 19:39:27
ซื้อ
0.02
1.31038
1.30829
กำไร
-4.38 USD
GBPUSD
ดีล
#142565974
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 19:20:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31038
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 19:39:27
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.30829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.38 USD
31.07.2020 19:06:52
31.07.2020 19:16:10
ซื้อ
0.02
1.31178
1.3103
กำไร
-3.16 USD
GBPUSD
ดีล
#142565040
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 19:06:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31178
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 19:16:10
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3103
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.16 USD
31.07.2020 18:04:03
31.07.2020 18:12:51
ซื้อ
0.02
1.31085
1.31181
กำไร
1.72 USD
GBPUSD
ดีล
#142561363
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 18:04:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31085
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 18:12:51
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31181
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.72 USD
31.07.2020 18:02:54
31.07.2020 18:12:49
ซื้อ
0.02
1.31222
1.31182
กำไร
-1.00 USD
GBPUSD
ดีล
#142561229
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 18:02:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31222
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 18:12:49
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.00 USD
31.07.2020 16:50:00
31.07.2020 17:01:34
ซื้อ
0.02
1.31519
1.3164
กำไร
2.22 USD
GBPUSD
ดีล
#142555818
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:50:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31519
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 17:01:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.22 USD
31.07.2020 16:49:32
31.07.2020 17:01:34
ซื้อ
0.02
1.31526
1.3164
กำไร
2.08 USD
GBPUSD
ดีล
#142555778
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:49:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31526
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 17:01:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.08 USD
31.07.2020 16:51:04
31.07.2020 17:01:34
ซื้อ
0.02
1.31506
1.3164
กำไร
2.48 USD
GBPUSD
ดีล
#142555917
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:51:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31506
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 17:01:34
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.3164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.48 USD
31.07.2020 16:40:01
31.07.2020 16:46:16
ขาย
0.02
1.31346
1.31503
กำไร
-3.34 USD
GBPUSD
ดีล
#142554907
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:40:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31346
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 16:46:16
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
1.31503
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.34 USD
31.07.2020 16:35:06
31.07.2020 16:35:55
ขาย
0.05
1.31296
1.31265
กำไร
1.05 USD
GBPUSD
ดีล
#142554411
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:35:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.31296
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 16:35:55
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31265
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
1.05 USD
31.07.2020 16:32:44
31.07.2020 16:34:17
ซื้อ
0.05
1.3143
1.31329
กำไร
-5.55 USD
GBPUSD
ดีล
#142554070
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2020 16:32:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.3143
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.07.2020 16:34:17
ปริมาณที่เทรด
0.05
ออก
1.31329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-5.55 USD