โหมดทดลองเดโม่
25.02.2020 10:48:41
28.02.2020 11:10:39
ซื้อ
0.01
0.64658
0.6281
กำไร
-19.31 USD
AUDCHF
ดีล
#127155486
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 10:48:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64658
แลกเปลี่ยน
0.10 USD
ทั้งหมด
-19.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2020 11:10:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.6281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-19.31 USD
21.01.2020 13:21:15
28.02.2020 11:10:39
ซื้อ
0.01
0.66355
0.6281
กำไร
-36.26 USD
AUDCHF
ดีล
#124679725
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2020 13:21:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66355
แลกเปลี่ยน
0.79 USD
ทั้งหมด
-36.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2020 11:10:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.6281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-36.26 USD
20.01.2020 08:10:54
28.02.2020 07:21:40
ซื้อ
0.01
0.66677
0.63088
กำไร
-36.48 USD
AUDCHF
ดีล
#124571648
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 08:10:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66677
แลกเปลี่ยน
0.81 USD
ทั้งหมด
-37.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2020 07:21:40
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.63088
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-36.48 USD
08.01.2020 02:30:37
28.02.2020 07:21:37
ซื้อ
0.01
0.66255
0.63088
กำไร
-31.83 USD
AUDCHF
ดีล
#123661954
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 02:30:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66255
แลกเปลี่ยน
1.10 USD
ทั้งหมด
-32.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2020 07:21:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.63088
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-31.83 USD
27.02.2020 14:57:13
27.02.2020 15:32:32
ขาย
0.01
0.63736
0.63769
กำไร
-0.54 USD
AUDCHF
ดีล
#127470671
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 14:57:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.63736
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 15:32:32
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.63769
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.54 USD
20.01.2020 08:10:48
27.02.2020 15:06:26
ซื้อ
0.01
0.66677
0.63729
กำไร
-29.83 USD
AUDCHF
ดีล
#124571644
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 08:10:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66677
แลกเปลี่ยน
0.79 USD
ทั้งหมด
-30.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 15:06:26
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.63729
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-29.83 USD
13.01.2020 03:38:56
27.02.2020 15:06:16
ซื้อ
0.01
0.67271
0.63729
กำไร
-35.81 USD
AUDCHF
ดีล
#123949724
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 03:38:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67271
แลกเปลี่ยน
0.94 USD
ทั้งหมด
-36.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2020 15:06:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.63729
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-35.81 USD
24.02.2020 15:17:18
25.02.2020 02:32:36
ซื้อ
0.01
0.64674
0.64752
กำไร
0.62 USD
AUDCHF
ดีล
#127031005
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 15:17:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.64674
แลกเปลี่ยน
0.02 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.02.2020 02:32:36
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.64752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.62 USD
27.01.2020 14:43:20
06.02.2020 03:42:16
ซื้อ
0.01
0.65646
0.65767
กำไร
1.28 USD
AUDCHF
ดีล
#125052871
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2020 14:43:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.65646
แลกเปลี่ยน
0.24 USD
ทั้งหมด
1.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2020 03:42:16
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.65767
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.28 USD
28.01.2020 07:12:10
29.01.2020 03:27:35
ซื้อ
0.1
59.18
60.03
กำไร
8.08 USD
UKBrent
ดีล
#125113791
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2020 07:12:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
59.18
แลกเปลี่ยน
0.08 USD
ทั้งหมด
8.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2020 03:27:35
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
60.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
8.08 USD
15.01.2020 22:06:25
20.01.2020 03:54:37
ขาย
0.01
1.45445
1.44991
กำไร
3.46 USD
EURCAD
ดีล
#124327762
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 22:06:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.45445
แลกเปลี่ยน
0.19 USD
ทั้งหมด
3.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.01.2020 03:54:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.44991
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.46 USD
15.01.2020 11:51:54
16.01.2020 16:55:27
ซื้อ
0.01
0.66551
0.66645
กำไร
0.83 USD
AUDCHF
ดีล
#124247139
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 11:51:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66551
แลกเปลี่ยน
0.06 USD
ทั้งหมด
0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.01.2020 16:55:27
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66645
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.83 USD
10.01.2020 02:30:25
13.01.2020 13:45:35
ซื้อ
0.01
0.66846
0.67073
กำไร
2.17 USD
AUDCHF
ดีล
#123878685
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2020 02:30:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66846
แลกเปลี่ยน
0.03 USD
ทั้งหมด
2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 13:45:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.67073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.17 USD
10.01.2020 06:49:56
13.01.2020 06:55:03
ซื้อ
0.01
0.6688
0.67269
กำไร
3.83 USD
AUDCHF
ดีล
#123884606
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2020 06:49:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6688
แลกเปลี่ยน
0.03 USD
ทั้งหมด
4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 06:55:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.67269
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.83 USD
07.01.2020 16:15:59
08.01.2020 12:27:35
ซื้อ
0.01
0.66654
0.66702
กำไร
0.34 USD
AUDCHF
ดีล
#123636942
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 16:15:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.66654
แลกเปลี่ยน
0.04 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.01.2020 12:27:35
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66702
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.34 USD
03.01.2020 14:43:54
07.01.2020 12:40:42
ซื้อ
0.01
0.67581
0.66802
กำไร
-8.14 USD
AUDCHF
ดีล
#123404536
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2020 14:43:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.67581
แลกเปลี่ยน
0.08 USD
ทั้งหมด
-8.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.01.2020 12:40:42
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66802
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-8.14 USD
23.04.2019 23:45:56
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
79.454
71.867
กำไร
-68.74 USD
AUDJPY
ดีล
#97976796
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 23:45:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
79.454
แลกเปลี่ยน
3.00 USD
ทั้งหมด
-71.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
71.867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-68.74 USD
06.05.2019 03:08:39
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
77.2
71.867
กำไร
-47.85 USD
AUDJPY
ดีล
#98693107
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2019 03:08:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
77.2
แลกเปลี่ยน
2.63 USD
ทั้งหมด
-50.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
71.867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-47.85 USD
08.07.2019 18:43:11
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
135.926
129.089
กำไร
-64.39 USD
GBPJPY
ดีล
#104609324
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2019 18:43:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
135.926
แลกเปลี่ยน
0.28 USD
ทั้งหมด
-64.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
129.089
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-64.39 USD
23.07.2019 18:52:48
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
75.668
71.867
กำไร
-35.67 USD
AUDJPY
ดีล
#106354351
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 18:52:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
75.668
แลกเปลี่ยน
0.37 USD
ทั้งหมด
-35.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
71.867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-35.67 USD
06.05.2019 12:16:31
05.08.2019 04:21:15
ขาย
0.01
0.85318
0.91394
กำไร
-71.55 USD
EURGBP
ดีล
#98669944
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2019 12:16:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.85318
แลกเปลี่ยน
2.61 USD
ทั้งหมด
-73.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.91394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-71.55 USD
29.05.2019 13:49:17
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.69609
0.66388
กำไร
-30.49 USD
AUDCHF
ดีล
#100391409
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 13:49:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69609
แลกเปลี่ยน
2.58 USD
ทั้งหมด
-32.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-30.49 USD
29.05.2019 04:59:19
05.08.2019 04:21:15
ขาย
0.01
0.88231
0.91394
กำไร
-36.76 USD
EURGBP
ดีล
#100213711
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 04:59:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.88231
แลกเปลี่ยน
1.94 USD
ทั้งหมด
-38.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.91394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-36.76 USD
31.05.2019 15:18:39
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.69511
0.66388
กำไร
-29.62 USD
AUDCHF
ดีล
#100564122
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2019 15:18:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69511
แลกเปลี่ยน
2.45 USD
ทั้งหมด
-31.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-29.62 USD
29.04.2019 15:33:28
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.02
0.71958
0.66388
กำไร
-107.25 USD
AUDCHF
ดีล
#98218801
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2019 15:33:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71958
แลกเปลี่ยน
6.86 USD
ทั้งหมด
-113.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-107.25 USD
07.05.2019 08:13:33
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.71564
0.66388
กำไร
-49.76 USD
AUDCHF
ดีล
#98774263
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2019 08:13:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71564
แลกเปลี่ยน
3.27 USD
ทั้งหมด
-52.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-49.76 USD
21.05.2019 08:50:25
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.02
0.69485
0.66388
กำไร
-58.31 USD
AUDCHF
ดีล
#99514235
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2019 08:50:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69485
แลกเปลี่ยน
5.32 USD
ทั้งหมด
-63.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-58.31 USD
14.05.2019 12:29:40
05.08.2019 04:21:15
ขาย
0.01
0.86808
0.91394
กำไร
-53.65 USD
EURGBP
ดีล
#99276825
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 12:29:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.86808
แลกเปลี่ยน
2.37 USD
ทั้งหมด
-55.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.91394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-53.65 USD
30.05.2019 19:24:12
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.69643
0.66388
กำไร
-30.94 USD
AUDCHF
ดีล
#100467782
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 19:24:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69643
แลกเปลี่ยน
2.48 USD
ทั้งหมด
-33.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-30.94 USD
06.05.2019 16:46:57
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.02
73.305
69.064
กำไร
-75.05 USD
NZDJPY
ดีล
#98696189
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2019 16:46:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
73.305
แลกเปลี่ยน
5.33 USD
ทั้งหมด
-79.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
69.064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-75.05 USD
09.05.2019 08:59:40
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
143.15
129.089
กำไร
-131.70 USD
GBPJPY
ดีล
#98979668
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 08:59:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.15
แลกเปลี่ยน
1.08 USD
ทั้งหมด
-132.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
129.089
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-131.70 USD
25.07.2019 04:37:23
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.68743
0.66388
กำไร
-23.88 USD
AUDCHF
ดีล
#106459475
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2019 04:37:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68743
แลกเปลี่ยน
0.35 USD
ทั้งหมด
-24.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-23.88 USD
08.05.2019 15:52:48
05.08.2019 04:21:15
ขาย
0.01
0.86089
0.91394
กำไร
-62.22 USD
EURGBP
ดีล
#98927430
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2019 15:52:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.86089
แลกเปลี่ยน
2.55 USD
ทั้งหมด
-64.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.91394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-62.22 USD
29.04.2019 12:52:13
19.07.2019 02:05:46
ซื้อ
0.01
0.70524
0.7062
กำไร
0.86 USD
AUDUSD
ดีล
#98208684
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2019 12:52:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.70524
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 02:05:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.7062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.86 USD
21.05.2019 17:25:19
17.07.2019 01:09:57
ซื้อ
0.01
71.889
72.524
กำไร
7.34 USD
NZDJPY
ดีล
#103322634
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2019 17:25:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
71.889
แลกเปลี่ยน
1.67 USD
ทั้งหมด
5.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.07.2019 01:09:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
72.524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.34 USD
16.07.2019 03:08:28
16.07.2019 18:24:24
ซื้อ
0.01
75.968
76.079
กำไร
0.82 USD
AUDJPY
ดีล
#105544986
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2019 03:08:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
75.968
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2019 18:24:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
76.079
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.82 USD
16.07.2019 04:56:26
16.07.2019 16:14:34
ซื้อ
0.01
0.98525
0.98825
กำไร
2.94 USD
USDCHF
ดีล
#105557694
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2019 04:56:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.98525
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2019 16:14:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.94 USD
10.07.2019 16:50:50
15.07.2019 03:58:38
ขาย
0.01
1.61679
1.60611
กำไร
7.45 USD
EURAUD
ดีล
#104954153
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2019 16:50:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.61679
แลกเปลี่ยน
0.16 USD
ทั้งหมด
7.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2019 03:58:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.60611
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.45 USD
05.07.2019 17:55:24
08.07.2019 18:42:08
ซื้อ
0.01
0.6907
0.69219
กำไร
1.34 USD
AUDCHF
ดีล
#104356827
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2019 17:55:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6907
แลกเปลี่ยน
0.04 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2019 18:42:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.69219
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.34 USD
05.07.2019 16:53:53
08.07.2019 04:57:58
ซื้อ
0.01
71.89
71.959
กำไร
0.47 USD
NZDJPY
ดีล
#104338772
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2019 16:53:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
71.89
แลกเปลี่ยน
0.03 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2019 04:57:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
71.959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.47 USD
13.06.2019 19:30:09
05.07.2019 17:26:57
ขาย
0.01
1.63224
1.61004
กำไร
15.95 USD
EURAUD
ดีล
#101862037
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2019 19:30:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.63224
แลกเปลี่ยน
0.69 USD
ทั้งหมด
15.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2019 17:26:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.61004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
15.95 USD
02.07.2019 04:24:38
04.07.2019 11:20:13
ซื้อ
0.01
75.608
75.736
กำไร
1.11 USD
AUDJPY
ดีล
#103722112
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 04:24:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
75.608
แลกเปลี่ยน
0.12 USD
ทั้งหมด
1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.07.2019 11:20:13
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
75.736
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.11 USD
10.06.2019 16:55:47
02.07.2019 16:36:21
ซื้อ
0.01
0.6901
0.69147
กำไร
2.03 USD
AUDCHF
ดีล
#101346788
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2019 16:55:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6901
แลกเปลี่ยน
0.84 USD
ทั้งหมด
1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2019 16:36:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.69147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.03 USD
08.05.2019 05:21:39
01.07.2019 00:36:23
ซื้อ
0.01
72.326
72.723
กำไร
5.05 USD
NZDJPY
ดีล
#103500872
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2019 05:21:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
72.326
แลกเปลี่ยน
1.58 USD
ทั้งหมด
3.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 00:36:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
72.723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.05 USD
30.05.2019 02:19:01
01.07.2019 00:36:14
ซื้อ
0.01
75.828
76.083
กำไร
3.02 USD
AUDJPY
ดีล
#100391443
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 02:19:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
75.828
แลกเปลี่ยน
0.87 USD
ทั้งหมด
2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 00:36:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
76.083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.02 USD
07.05.2019 14:00:25
01.07.2019 00:36:01
ซื้อ
0.02
0.7016
0.70315
กำไร
2.82 USD
AUDUSD
ดีล
#98816831
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2019 14:00:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.7016
แลกเปลี่ยน
-0.08 USD
ทั้งหมด
3.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 00:36:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.70315
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.82 USD
01.06.2018 09:45:52
22.07.2018 18:34:09
คัดลอก
0%
0%
กำไร
16.71 USD
firefly
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2018 09:45:52
จุดที่เริ่มต้น
0%
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2018 18:34:09
ออก
0%
กำไร
16.71 USD