โหมดทดลองเดโม่
21.05.2019 08:50:25
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.02
0.69485
0.66388
กำไร
-58.31 USD
AUDCHF
ดีล
#99514235
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2019 08:50:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69485
แลกเปลี่ยน
5.32 USD
ทั้งหมด
-63.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-58.31 USD
06.05.2019 03:08:39
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
77.2
71.867
กำไร
-47.85 USD
AUDJPY
ดีล
#98693107
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2019 03:08:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
77.2
แลกเปลี่ยน
2.63 USD
ทั้งหมด
-50.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
71.867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-47.85 USD
29.04.2019 15:33:28
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.02
0.71958
0.66388
กำไร
-107.25 USD
AUDCHF
ดีล
#98218801
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2019 15:33:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71958
แลกเปลี่ยน
6.86 USD
ทั้งหมด
-113.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-107.25 USD
23.07.2019 18:52:48
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
75.668
71.867
กำไร
-35.67 USD
AUDJPY
ดีล
#106354351
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 18:52:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
75.668
แลกเปลี่ยน
0.37 USD
ทั้งหมด
-35.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
71.867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-35.67 USD
08.07.2019 18:43:11
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
135.926
129.089
กำไร
-64.39 USD
GBPJPY
ดีล
#104609324
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2019 18:43:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
135.926
แลกเปลี่ยน
0.28 USD
ทั้งหมด
-64.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
129.089
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-64.39 USD
29.05.2019 04:59:19
05.08.2019 04:21:15
ขาย
0.01
0.88231
0.91394
กำไร
-36.76 USD
EURGBP
ดีล
#100213711
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 04:59:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.88231
แลกเปลี่ยน
1.94 USD
ทั้งหมด
-38.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.91394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-36.76 USD
23.04.2019 23:45:56
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
79.454
71.867
กำไร
-68.74 USD
AUDJPY
ดีล
#97976796
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 23:45:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
79.454
แลกเปลี่ยน
3.00 USD
ทั้งหมด
-71.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
71.867
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-68.74 USD
06.05.2019 12:16:31
05.08.2019 04:21:15
ขาย
0.01
0.85318
0.91394
กำไร
-71.55 USD
EURGBP
ดีล
#98669944
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2019 12:16:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.85318
แลกเปลี่ยน
2.61 USD
ทั้งหมด
-73.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.91394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-71.55 USD
30.05.2019 19:24:12
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.69643
0.66388
กำไร
-30.94 USD
AUDCHF
ดีล
#100467782
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 19:24:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69643
แลกเปลี่ยน
2.48 USD
ทั้งหมด
-33.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-30.94 USD
09.05.2019 08:59:40
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
143.15
129.089
กำไร
-131.70 USD
GBPJPY
ดีล
#98979668
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 08:59:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
143.15
แลกเปลี่ยน
1.08 USD
ทั้งหมด
-132.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
129.089
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-131.70 USD
07.05.2019 08:13:33
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.71564
0.66388
กำไร
-49.76 USD
AUDCHF
ดีล
#98774263
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2019 08:13:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.71564
แลกเปลี่ยน
3.27 USD
ทั้งหมด
-52.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-49.76 USD
14.05.2019 12:29:40
05.08.2019 04:21:15
ขาย
0.01
0.86808
0.91394
กำไร
-53.65 USD
EURGBP
ดีล
#99276825
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 12:29:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.86808
แลกเปลี่ยน
2.37 USD
ทั้งหมด
-55.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.91394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-53.65 USD
06.05.2019 16:46:57
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.02
73.305
69.064
กำไร
-75.05 USD
NZDJPY
ดีล
#98696189
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2019 16:46:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
73.305
แลกเปลี่ยน
5.33 USD
ทั้งหมด
-79.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
69.064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-75.05 USD
25.07.2019 04:37:23
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.68743
0.66388
กำไร
-23.88 USD
AUDCHF
ดีล
#106459475
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2019 04:37:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.68743
แลกเปลี่ยน
0.35 USD
ทั้งหมด
-24.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-23.88 USD
08.05.2019 15:52:48
05.08.2019 04:21:15
ขาย
0.01
0.86089
0.91394
กำไร
-62.22 USD
EURGBP
ดีล
#98927430
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2019 15:52:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.86089
แลกเปลี่ยน
2.55 USD
ทั้งหมด
-64.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.91394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-62.22 USD
31.05.2019 15:18:39
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.69511
0.66388
กำไร
-29.62 USD
AUDCHF
ดีล
#100564122
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2019 15:18:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69511
แลกเปลี่ยน
2.45 USD
ทั้งหมด
-31.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-29.62 USD
29.05.2019 13:49:17
05.08.2019 04:21:15
ซื้อ
0.01
0.69609
0.66388
กำไร
-30.49 USD
AUDCHF
ดีล
#100391409
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 13:49:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69609
แลกเปลี่ยน
2.58 USD
ทั้งหมด
-32.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2019 04:21:15
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.66388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-30.49 USD
29.04.2019 12:52:13
19.07.2019 02:05:46
ซื้อ
0.01
0.70524
0.7062
กำไร
0.86 USD
AUDUSD
ดีล
#98208684
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2019 12:52:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.70524
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2019 02:05:46
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.7062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.86 USD
21.05.2019 17:25:19
17.07.2019 01:09:57
ซื้อ
0.01
71.889
72.524
กำไร
7.34 USD
NZDJPY
ดีล
#103322634
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2019 17:25:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
71.889
แลกเปลี่ยน
1.67 USD
ทั้งหมด
5.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.07.2019 01:09:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
72.524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.34 USD
16.07.2019 03:08:28
16.07.2019 18:24:24
ซื้อ
0.01
75.968
76.079
กำไร
0.82 USD
AUDJPY
ดีล
#105544986
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2019 03:08:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
75.968
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2019 18:24:24
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
76.079
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.82 USD
16.07.2019 04:56:26
16.07.2019 16:14:34
ซื้อ
0.01
0.98525
0.98825
กำไร
2.94 USD
USDCHF
ดีล
#105557694
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2019 04:56:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.98525
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2019 16:14:34
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.98825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.94 USD
10.07.2019 16:50:50
15.07.2019 03:58:38
ขาย
0.01
1.61679
1.60611
กำไร
7.45 USD
EURAUD
ดีล
#104954153
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2019 16:50:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.61679
แลกเปลี่ยน
0.16 USD
ทั้งหมด
7.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2019 03:58:38
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.60611
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
7.45 USD
05.07.2019 17:55:24
08.07.2019 18:42:08
ซื้อ
0.01
0.6907
0.69219
กำไร
1.34 USD
AUDCHF
ดีล
#104356827
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2019 17:55:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6907
แลกเปลี่ยน
0.04 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2019 18:42:08
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.69219
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.34 USD
05.07.2019 16:53:53
08.07.2019 04:57:58
ซื้อ
0.01
71.89
71.959
กำไร
0.47 USD
NZDJPY
ดีล
#104338772
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2019 16:53:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
71.89
แลกเปลี่ยน
0.03 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2019 04:57:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
71.959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.47 USD
13.06.2019 19:30:09
05.07.2019 17:26:57
ขาย
0.01
1.63224
1.61004
กำไร
15.95 USD
EURAUD
ดีล
#101862037
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2019 19:30:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.63224
แลกเปลี่ยน
0.69 USD
ทั้งหมด
15.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2019 17:26:57
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.61004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
15.95 USD
02.07.2019 04:24:38
04.07.2019 11:20:13
ซื้อ
0.01
75.608
75.736
กำไร
1.11 USD
AUDJPY
ดีล
#103722112
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2019 04:24:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
75.608
แลกเปลี่ยน
0.12 USD
ทั้งหมด
1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.07.2019 11:20:13
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
75.736
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.11 USD
10.06.2019 16:55:47
02.07.2019 16:36:21
ซื้อ
0.01
0.6901
0.69147
กำไร
2.03 USD
AUDCHF
ดีล
#101346788
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2019 16:55:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.6901
แลกเปลี่ยน
0.84 USD
ทั้งหมด
1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2019 16:36:21
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.69147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.03 USD
08.05.2019 05:21:39
01.07.2019 00:36:23
ซื้อ
0.01
72.326
72.723
กำไร
5.05 USD
NZDJPY
ดีล
#103500872
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2019 05:21:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
72.326
แลกเปลี่ยน
1.58 USD
ทั้งหมด
3.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 00:36:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
72.723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
5.05 USD
30.05.2019 02:19:01
01.07.2019 00:36:14
ซื้อ
0.01
75.828
76.083
กำไร
3.02 USD
AUDJPY
ดีล
#100391443
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 02:19:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
75.828
แลกเปลี่ยน
0.87 USD
ทั้งหมด
2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 00:36:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
76.083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.02 USD
07.05.2019 14:00:25
01.07.2019 00:36:01
ซื้อ
0.02
0.7016
0.70315
กำไร
2.82 USD
AUDUSD
ดีล
#98816831
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2019 14:00:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.7016
แลกเปลี่ยน
-0.08 USD
ทั้งหมด
3.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2019 00:36:01
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.70315
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.82 USD
08.05.2019 05:21:39
28.06.2019 17:17:44
ซื้อ
0.01
72.326
72.36
กำไร
1.67 USD
NZDJPY
ดีล
#98872061
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2019 05:21:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
72.326
แลกเปลี่ยน
1.55 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2019 17:17:44
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
72.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.67 USD
21.05.2019 17:25:19
27.06.2019 07:30:23
ซื้อ
0.01
71.889
72.229
กำไร
4.08 USD
NZDJPY
ดีล
#99576351
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2019 17:25:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
71.889
แลกเปลี่ยน
1.14 USD
ทั้งหมด
3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.06.2019 07:30:23
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
72.229
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.08 USD
13.06.2019 13:22:07
13.06.2019 19:29:30
ขาย
0.1
52.48
52.18
กำไร
2.50 USD
USCrude
ดีล
#101812863
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2019 13:22:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
52.48
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.06.2019 19:29:30
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
52.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.50 USD
11.06.2019 17:44:42
12.06.2019 12:52:10
ขาย
0.1
53.19
51.77
กำไร
13.47 USD
USCrude
ดีล
#101439218
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2019 17:44:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
53.19
แลกเปลี่ยน
-0.23 USD
ทั้งหมด
14.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2019 12:52:10
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
51.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
13.47 USD
11.06.2019 14:21:53
11.06.2019 15:01:56
ขาย
0.1
53.6
53.77
กำไร
-2.20 USD
USCrude
ดีล
#101413571
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2019 14:21:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
53.6
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2019 15:01:56
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
53.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-2.20 USD
05.06.2019 13:42:25
10.06.2019 16:55:34
ซื้อ
0.1
53.13
53.81
กำไร
5.04 USD
USCrude
ดีล
#100922394
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2019 13:42:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
53.13
แลกเปลี่ยน
-1.26 USD
ทั้งหมด
6.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2019 16:55:34
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
53.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
5.04 USD
30.05.2019 13:21:11
30.05.2019 19:41:20
ขาย
0.1
58.87
57.65
กำไร
11.70 USD
USCrude
ดีล
#100408380
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 13:21:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
58.87
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2019 19:41:20
ปริมาณที่เทรด
0.1
ออก
57.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
11.70 USD
30.05.2019 02:19:01
30.05.2019 11:51:30
ซื้อ
0.01
75.828
76.02
กำไร
1.55 USD
AUDJPY
ดีล
#100319874
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 02:19:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
75.828
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2019 11:51:30
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
76.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.55 USD
29.05.2019 13:49:17
30.05.2019 11:51:22
ซื้อ
0.01
0.69609
0.69919
กำไร
2.99 USD
AUDCHF
ดีล
#100278304
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 13:49:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69609
แลกเปลี่ยน
0.11 USD
ทั้งหมด
3.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2019 11:51:22
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.69919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.99 USD
29.05.2019 10:07:44
29.05.2019 17:45:45
ซื้อ
0.01
0.69639
0.69693
กำไร
0.33 USD
AUDCHF
ดีล
#100254960
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 10:07:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69639
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2019 17:45:45
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.69693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.33 USD
28.05.2019 14:57:18
29.05.2019 03:35:08
ซื้อ
0.02
0.69635
0.6975
กำไร
1.96 USD
AUDCHF
ดีล
#100165282
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2019 14:57:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69635
แลกเปลี่ยน
0.07 USD
ทั้งหมด
2.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2019 03:35:08
ปริมาณที่เทรด
0.02
ออก
0.6975
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
1.96 USD
20.05.2019 17:43:28
28.05.2019 19:36:12
ซื้อ
0.01
0.69819
0.69901
กำไร
0.86 USD
AUDCHF
ดีล
#99490829
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2019 17:43:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69819
แลกเปลี่ยน
0.25 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2019 19:36:12
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.69901
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.86 USD
16.05.2019 05:18:12
20.05.2019 10:21:04
ซื้อ
0.01
0.69751
0.70031
กำไร
2.63 USD
AUDCHF
ดีล
#99374111
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2019 05:18:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69751
แลกเปลี่ยน
0.06 USD
ทั้งหมด
2.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 10:21:04
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.70031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.63 USD
13.05.2019 18:24:20
20.05.2019 08:11:54
ซื้อ
0.01
0.69945
0.7003
กำไร
0.86 USD
AUDCHF
ดีล
#99228251
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 18:24:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
0.69945
แลกเปลี่ยน
0.22 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 08:11:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.7003
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.86 USD
30.04.2019 21:16:56
20.05.2019 04:58:18
ขาย
0.01
1.84881
1.84273
กำไร
4.40 USD
GBPAUD
ดีล
#98313784
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 21:16:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.84881
แลกเปลี่ยน
0.40 USD
ทั้งหมด
4.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2019 04:58:18
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.84273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.40 USD
02.05.2019 01:31:11
08.05.2019 16:08:31
ขาย
0.01
1.85975
1.85779
กำไร
1.25 USD
GBPAUD
ดีล
#98424068
วันและเวลาเปิดทำการ
02.05.2019 01:31:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.85975
แลกเปลี่ยน
0.08 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2019 16:08:31
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.85779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.25 USD
06.05.2019 03:08:39
06.05.2019 16:30:37
ซื้อ
0.01
77.2
77.431
กำไร
1.88 USD
AUDJPY
ดีล
#98611543
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2019 03:08:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
77.2
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2019 16:30:37
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
77.431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.88 USD
03.05.2019 10:17:33
03.05.2019 19:23:39
ขาย
0.01
1.59628
1.59448
กำไร
1.06 USD
EURAUD
ดีล
#98541832
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2019 10:17:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.59628
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2019 19:23:39
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.59448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.06 USD
03.05.2019 16:51:11
03.05.2019 17:54:54
ขาย
0.01
0.85649
0.8531
กำไร
4.24 USD
EURGBP
ดีล
#98573020
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2019 16:51:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
0.85649
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2019 17:54:54
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
0.8531
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.24 USD
30.04.2019 17:08:17
03.05.2019 15:58:33
ขาย
0.01
1.30357
1.3028
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#98305069
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 17:08:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30357
แลกเปลี่ยน
0.10 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2019 15:58:33
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.3028
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.77 USD