โหมดทดลองเดโม่
13.01.2020 04:00:02
13.01.2020 10:21:22
ขาย
0.01
1.30378
1.29928
กำไร
4.50 USD
GBPUSD
ดีล
#52303837
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 04:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.30378
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 10:21:22
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.29928
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.50 USD
08.01.2020 12:00:00
13.01.2020 04:00:02
ซื้อ
0.01
1.31214
1.30378
กำไร
-8.36 USD
GBPUSD
ดีล
#52230579
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 12:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31214
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.01.2020 04:00:02
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.36 USD
26.12.2019 16:00:00
31.12.2019 17:07:19
ขาย
0.01
1.2984
1.3227
กำไร
-24.30 USD
GBPUSD
ดีล
#51998322
วันและเวลาเปิดทำการ
26.12.2019 16:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2984
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-24.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.12.2019 17:07:19
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.3227
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-24.30 USD
19.12.2019 16:38:03
27.12.2019 13:12:10
ซื้อ
0.01
1.30469
1.30677
กำไร
2.08 USD
GBPUSD
ดีล
#51867271
วันและเวลาเปิดทำการ
19.12.2019 16:38:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30469
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.12.2019 13:12:10
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30677
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.08 USD
19.12.2019 15:31:02
19.12.2019 16:28:58
ซื้อ
0.01
1.30407
1.30447
กำไร
0.40 USD
GBPUSD
ดีล
#51863613
วันและเวลาเปิดทำการ
19.12.2019 15:31:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.30407
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.12.2019 16:28:58
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.30447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
17.12.2019 16:00:17
17.12.2019 18:47:05
ซื้อ
0.01
1.31477
1.31
กำไร
-4.77 USD
GBPUSD
ดีล
#51789355
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2019 16:00:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31477
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2019 18:47:05
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.31
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.77 USD
17.12.2019 00:50:44
17.12.2019 10:21:04
ซื้อ
0.01
1.33167
1.32117
กำไร
-10.50 USD
GBPUSD
ดีล
#51760757
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2019 00:50:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.33167
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.12.2019 10:21:04
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.50 USD
12.12.2019 17:09:20
13.12.2019 00:00:14
ซื้อ
0.01
1.31436
1.3195
กำไร
5.14 USD
GBPUSD
ดีล
#51664920
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 17:09:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31436
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.12.2019 00:00:14
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.3195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.14 USD
09.12.2019 12:00:00
10.12.2019 21:53:03
ซื้อ
0.01
1.31561
1.32011
กำไร
4.50 USD
GBPUSD
ดีล
#51547932
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 12:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.31561
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.12.2019 21:53:03
ปริมาณที่เทรด
0.01
ออก
1.32011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.50 USD
21.10.2019 17:40:03
04.12.2019 06:40:52
ซื้อ
0.03
1.29871
1.29946
กำไร
2.25 USD
GBPUSD
ดีล
#50207780
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 17:40:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29871
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2019 06:40:52
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.29946
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.25 USD
24.10.2019 17:02:04
24.10.2019 17:19:28
ซื้อ
0.03
1.28689
1.28445
กำไร
-7.32 USD
GBPUSD
ดีล
#50321696
วันและเวลาเปิดทำการ
24.10.2019 17:02:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28689
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.10.2019 17:19:28
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.28445
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.32 USD
22.10.2019 15:02:38
22.10.2019 15:44:44
ซื้อ
0.03
1.29298
1.29
กำไร
-8.94 USD
GBPUSD
ดีล
#50247382
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2019 15:02:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29298
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2019 15:44:44
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.94 USD
22.10.2019 11:38:45
22.10.2019 12:15:37
ซื้อ
0.03
1.29286
1.2936
กำไร
2.22 USD
GBPUSD
ดีล
#50237155
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2019 11:38:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29286
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2019 12:15:37
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.2936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.22 USD
22.10.2019 10:36:37
22.10.2019 10:58:32
ซื้อ
0.03
1.29372
1.29445
กำไร
2.19 USD
GBPUSD
ดีล
#50231879
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2019 10:36:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29372
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2019 10:58:32
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.29445
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.19 USD
21.10.2019 01:05:38
21.10.2019 11:00:05
ซื้อ
0.03
1.29132
1.295
กำไร
11.04 USD
GBPUSD
ดีล
#50181849
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 01:05:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29132
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
11.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2019 11:00:05
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.04 USD
21.10.2019 01:19:04
21.10.2019 01:35:01
ซื้อ
0.03
1.28796
1.28914
กำไร
3.54 USD
GBPUSD
ดีล
#50182693
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 01:19:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28796
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2019 01:35:01
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.28914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.54 USD
18.10.2019 11:59:44
18.10.2019 20:00:20
ซื้อ
0.03
1.29024
1.2935
กำไร
9.78 USD
GBPUSD
ดีล
#50165604
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 11:59:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.29024
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2019 20:00:20
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.2935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.78 USD
18.10.2019 09:02:05
18.10.2019 11:41:15
ซื้อ
0.03
1.2864
1.29129
กำไร
14.67 USD
GBPUSD
ดีล
#50160789
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2019 09:02:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.2864
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
14.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2019 11:41:15
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.29129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.67 USD
17.10.2019 15:09:08
17.10.2019 21:58:47
ซื้อ
0.03
1.28221
1.2875
กำไร
15.87 USD
GBPUSD
ดีล
#50141137
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 15:09:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28221
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
15.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 21:58:47
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.2875
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.87 USD
17.10.2019 11:43:43
17.10.2019 12:28:24
ซื้อ
0.03
1.28266
1.286
กำไร
10.02 USD
GBPUSD
ดีล
#50131611
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 11:43:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28266
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
10.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 12:28:24
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.286
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.02 USD
17.10.2019 11:38:42
17.10.2019 11:42:48
ซื้อ
0.03
1.28032
1.28297
กำไร
7.95 USD
GBPUSD
ดีล
#50131222
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 11:38:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.28032
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 11:42:48
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.28297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.95 USD
17.10.2019 08:50:57
17.10.2019 11:37:27
ซื้อ
0.03
1.27664
1.27902
กำไร
7.14 USD
GBPUSD
ดีล
#50126227
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 08:50:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27664
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.10.2019 11:37:27
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.27902
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.14 USD
24.06.2019 09:16:24
16.10.2019 16:59:49
ซื้อ
0.03
1.27631
1.28409
กำไร
23.34 USD
GBPUSD
ดีล
#48261827
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2019 09:16:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27631
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
23.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2019 16:59:49
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.28409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
23.34 USD
11.10.2019 14:29:46
11.10.2019 15:13:47
ขาย
0.03
1.26499
1.26203
กำไร
8.88 USD
GBPUSD
ดีล
#49988297
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 14:29:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.26499
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
8.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2019 15:13:47
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.26203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.88 USD
16.07.2019 04:00:02
16.07.2019 12:21:52
ขาย
0.03
1.25133
1.24606
กำไร
15.81 USD
GBPUSD
ดีล
#48497614
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2019 04:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25133
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
15.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2019 12:21:52
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.24606
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.81 USD
28.06.2019 20:00:00
16.07.2019 04:00:01
ซื้อ
0.03
1.26964
1.25134
กำไร
-54.90 USD
GBPUSD
ดีล
#48320799
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2019 20:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26964
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-54.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2019 04:00:01
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.25134
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-54.90 USD
21.06.2019 17:56:53
21.06.2019 18:00:14
ซื้อ
0.03
1.26864
1.26945
กำไร
2.43 USD
GBPUSD
ดีล
#48245584
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2019 17:56:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26864
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2019 18:00:14
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.26945
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.43 USD
21.06.2019 17:19:04
21.06.2019 17:56:23
ซื้อ
0.03
1.26688
1.26862
กำไร
5.22 USD
GBPUSD
ดีล
#48245151
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2019 17:19:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.26688
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
5.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2019 17:56:23
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.26862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.22 USD
21.06.2019 13:35:07
21.06.2019 16:52:03
ซื้อ
0.03
1.267
1.26795
กำไร
2.85 USD
GBPUSD
ดีล
#48242376
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2019 13:35:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.267
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2019 16:52:03
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.26795
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.85 USD
19.06.2019 03:30:23
19.06.2019 04:16:56
ขาย
0.03
1.25645
1.25666
กำไร
-0.63 USD
GBPUSD
ดีล
#48212223
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2019 03:30:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.25645
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2019 04:16:56
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.25666
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.63 USD
12.06.2019 20:00:01
14.06.2019 12:14:18
ขาย
0.03
1.2687
1.2637
กำไร
15.00 USD
GBPUSD
ดีล
#48152538
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2019 20:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
จุดที่เริ่มต้น
1.2687
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
15.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2019 12:14:18
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.2637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.00 USD
11.06.2019 12:00:00
12.06.2019 20:00:00
ซื้อ
0.03
1.27098
1.26873
กำไร
-6.75 USD
GBPUSD
ดีล
#48137469
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2019 12:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1.27098
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2019 20:00:00
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1.26873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.75 USD
06.06.2019 16:25:10
06.06.2019 17:03:37
ซื้อ
0.03
1334.76
1335.57
กำไร
2.43 USD
XAUUSD
ดีล
#48107736
วันและเวลาเปิดทำการ
06.06.2019 16:25:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1334.76
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.06.2019 17:03:37
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1335.57
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.43 USD
05.06.2019 14:50:31
05.06.2019 15:19:45
ซื้อ
0.03
1335.23
1338.51
กำไร
9.84 USD
XAUUSD
ดีล
#48096502
วันและเวลาเปิดทำการ
05.06.2019 14:50:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1335.23
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
9.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2019 15:19:45
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1338.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.84 USD
21.02.2019 16:52:41
05.06.2019 13:03:12
ซื้อ
0.03
1333.58
1337.81
กำไร
12.69 USD
XAUUSD
ดีล
#47373754
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2019 16:52:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1333.58
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
12.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.06.2019 13:03:12
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1337.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.69 USD
21.02.2019 11:22:44
21.02.2019 12:35:09
ซื้อ
0.03
1333.82
1334.92
กำไร
3.30 USD
XAUUSD
ดีล
#47371497
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2019 11:22:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1333.82
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2019 12:35:09
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1334.92
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.30 USD
19.02.2019 14:57:53
19.02.2019 16:05:20
ซื้อ
0.03
1331.76
1331.99
กำไร
0.69 USD
XAUUSD
ดีล
#47357389
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2019 14:57:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1331.76
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.02.2019 16:05:20
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1331.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.69 USD
31.01.2019 15:47:05
19.02.2019 10:34:10
ซื้อ
0.03
1325.65
1328.05
กำไร
7.20 USD
XAUUSD
ดีล
#47267236
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 15:47:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1325.65
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.02.2019 10:34:10
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1328.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.20 USD
31.01.2019 14:44:10
31.01.2019 15:36:52
ซื้อ
0.03
1324.19
1325.08
กำไร
2.67 USD
XAUUSD
ดีล
#47266502
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 14:44:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1324.19
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2019 15:36:52
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1325.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.67 USD
31.01.2019 13:15:17
31.01.2019 14:33:03
ซื้อ
0.03
1323.04
1323.94
กำไร
2.70 USD
XAUUSD
ดีล
#47265976
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 13:15:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1323.04
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2019 14:33:03
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1323.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.70 USD
31.01.2019 10:11:30
31.01.2019 13:13:19
ซื้อ
0.03
1321.73
1322.89
กำไร
3.48 USD
XAUUSD
ดีล
#47264399
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 10:11:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1321.73
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2019 13:13:19
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1322.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.48 USD
31.01.2019 07:53:11
31.01.2019 10:10:09
ซื้อ
0.03
1320.35
1321.07
กำไร
2.16 USD
XAUUSD
ดีล
#47263230
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 07:53:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1320.35
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2019 10:10:09
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1321.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.16 USD
31.01.2019 02:34:35
31.01.2019 07:46:29
ซื้อ
0.03
1319.96
1320.36
กำไร
1.20 USD
XAUUSD
ดีล
#47261594
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 02:34:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1319.96
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.01.2019 07:46:29
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1320.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.20 USD
30.01.2019 11:46:36
30.01.2019 21:04:55
ซื้อ
0.03
1313.88
1316.5
กำไร
7.86 USD
XAUUSD
ดีล
#47253534
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2019 11:46:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1313.88
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
7.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.01.2019 21:04:55
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1316.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.86 USD
30.01.2019 05:50:16
30.01.2019 06:25:39
ซื้อ
0.03
1313.75
1313.74
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#47251366
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2019 05:50:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1313.75
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.01.2019 06:25:39
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1313.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
29.01.2019 15:28:11
29.01.2019 17:09:27
ซื้อ
0.03
1309.43
1310.15
กำไร
2.16 USD
XAUUSD
ดีล
#47245506
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2019 15:28:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1309.43
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2019 17:09:27
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1310.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.16 USD
29.01.2019 14:59:59
29.01.2019 15:10:39
ซื้อ
0.03
1309.06
1310
กำไร
2.82 USD
XAUUSD
ดีล
#47245267
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2019 14:59:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1309.06
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
2.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2019 15:10:39
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1310
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.82 USD
29.01.2019 13:07:29
29.01.2019 14:47:01
ซื้อ
0.03
1308.28
1309.4
กำไร
3.36 USD
XAUUSD
ดีล
#47244510
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2019 13:07:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1308.28
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2019 14:47:01
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1309.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.36 USD
29.01.2019 11:12:24
29.01.2019 12:05:07
ซื้อ
0.03
1307.75
1308.8
กำไร
3.15 USD
XAUUSD
ดีล
#47243836
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2019 11:12:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1307.75
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
3.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2019 12:05:07
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1308.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.15 USD
29.01.2019 09:27:46
29.01.2019 10:43:42
ซื้อ
0.03
1307.3
1308.8
กำไร
4.50 USD
XAUUSD
ดีล
#47242411
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2019 09:27:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
จุดที่เริ่มต้น
1307.3
แลกเปลี่ยน
0.00 USD
ทั้งหมด
4.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.01.2019 10:43:42
ปริมาณที่เทรด
0.03
ออก
1308.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.50 USD