22.10.2020 19:18:59
23.10.2020 09:18:29
ขาย
0.01
1.182
1.17925
กำไร
2.65 USD
EURUSD
ดีล
#149792354
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 19:18:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.65 USD
22.10.2020 20:34:28
23.10.2020 09:18:26
ขาย
0.01
1.18248
1.17925
กำไร
3.13 USD
EURUSD
ดีล
#149795468
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 20:34:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18248
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.13 USD
23.10.2020 03:09:06
23.10.2020 09:18:23
ขาย
0.01
1.17986
1.17923
กำไร
0.53 USD
EURUSD
ดีล
#149718177
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 03:09:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17986
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17923
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.53 USD
20.10.2020 13:37:52
23.10.2020 09:18:20
ขาย
0.01
1.181
1.17924
กำไร
1.66 USD
EURUSD
ดีล
#149610085
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 13:37:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.181
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17924
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.66 USD
20.10.2020 13:37:20
23.10.2020 09:18:18
ขาย
0.01
1.181
1.17928
กำไร
1.62 USD
EURUSD
ดีล
#149610052
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 13:37:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.181
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17928
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.62 USD
20.10.2020 13:41:33
23.10.2020 09:18:16
ขาย
0.01
1.1815
1.17926
กำไร
2.14 USD
EURUSD
ดีล
#149610080
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 13:41:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1815
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.14 USD
20.10.2020 14:40:46
23.10.2020 09:18:13
ขาย
0.01
1.1805
1.17925
กำไร
1.15 USD
EURUSD
ดีล
#149610041
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 14:40:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.15 USD
20.10.2020 12:26:35
23.10.2020 09:18:11
ขาย
0.01
1.1795
1.17925
กำไร
0.15 USD
EURUSD
ดีล
#149597577
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 12:26:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1795
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17925
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.15 USD
20.10.2020 11:49:53
23.10.2020 09:18:08
ขาย
0.01
1.179
1.17923
กำไร
-0.33 USD
EURUSD
ดีล
#149597518
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 11:49:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17923
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.33 USD
20.10.2020 11:21:52
23.10.2020 09:18:04
ขาย
0.01
1.1785
1.17924
กำไร
-0.84 USD
EURUSD
ดีล
#149597490
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 11:21:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17924
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.84 USD
20.10.2020 11:14:16
23.10.2020 09:18:02
ขาย
0.01
1.178
1.17922
กำไร
-1.32 USD
EURUSD
ดีล
#149592107
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 11:14:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.178
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:18:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.32 USD
20.10.2020 10:58:22
23.10.2020 09:17:56
ขาย
0.01
1.1775
1.17922
กำไร
-1.82 USD
EURUSD
ดีล
#149592076
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 10:58:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1775
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:17:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.82 USD
20.10.2020 10:41:39
23.10.2020 09:17:54
ขาย
0.01
1.177
1.17923
กำไร
-2.33 USD
EURUSD
ดีล
#149592049
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 10:41:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.177
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:17:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17923
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.33 USD
20.10.2020 10:30:12
23.10.2020 09:17:51
ขาย
0.01
1.17653
1.17922
กำไร
-2.79 USD
EURUSD
ดีล
#149591990
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 10:30:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17653
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 09:17:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.79 USD
22.10.2020 20:33:58
22.10.2020 20:34:22
ขาย
0.01
104.797
104.796
กำไร
-0.09 USD
USDJPY
ดีล
#149795443
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 20:33:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
104.797
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 20:34:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
104.796
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.09 USD
22.10.2020 16:11:38
22.10.2020 20:14:21
ขาย
0.01
1.183
1.18235
กำไร
0.55 USD
EURUSD
ดีล
#149780863
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 16:11:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.183
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 20:14:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18235
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.55 USD
22.10.2020 16:26:02
22.10.2020 20:14:19
ขาย
0.01
1.1835
1.18232
กำไร
1.08 USD
EURUSD
ดีล
#149780909
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 16:26:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1835
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 20:14:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18232
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.08 USD
22.10.2020 15:59:05
22.10.2020 20:14:17
ขาย
0.01
1.18246
1.18233
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#149780800
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 15:59:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18246
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 20:14:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18233
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.03 USD
20.10.2020 19:00:15
22.10.2020 14:35:12
ขาย
0.01
1.18198
1.18166
กำไร
0.22 USD
EURUSD
ดีล
#149633647
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 19:00:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18198
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 14:35:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.22 USD
20.10.2020 18:03:37
22.10.2020 14:35:09
ขาย
0.01
1.18244
1.18164
กำไร
0.70 USD
EURUSD
ดีล
#149633664
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 18:03:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18244
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 14:35:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18164
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.70 USD
20.10.2020 18:00:31
22.10.2020 14:35:07
ขาย
0.01
1.18296
1.18165
กำไร
1.21 USD
EURUSD
ดีล
#149633676
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 18:00:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18296
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 14:35:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.21 USD
20.10.2020 17:51:27
22.10.2020 14:35:05
ขาย
0.01
1.18347
1.18167
กำไร
1.70 USD
EURUSD
ดีล
#149633685
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:51:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18347
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 14:35:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.70 USD
21.10.2020 06:28:35
22.10.2020 13:35:06
ขาย
0.01
1.1845
1.18373
กำไร
0.67 USD
EURUSD
ดีล
#149633732
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 06:28:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1845
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:35:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.67 USD
21.10.2020 09:12:05
22.10.2020 13:35:03
ขาย
0.01
1.185
1.18373
กำไร
1.17 USD
EURUSD
ดีล
#149633753
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:12:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.185
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:35:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.17 USD
21.10.2020 09:17:24
22.10.2020 13:35:02
ขาย
0.01
1.1855
1.18373
กำไร
1.67 USD
EURUSD
ดีล
#149633772
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:17:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1855
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:35:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.67 USD
21.10.2020 14:11:36
22.10.2020 13:35:00
ขาย
0.01
1.186
1.18374
กำไร
2.16 USD
EURUSD
ดีล
#149709317
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 14:11:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:35:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.16 USD
21.10.2020 15:32:58
22.10.2020 13:34:58
ขาย
0.01
1.1865
1.18378
กำไร
2.62 USD
EURUSD
ดีล
#149709329
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 15:32:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1865
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:34:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.62 USD
20.10.2020 17:40:38
22.10.2020 13:34:56
ขาย
0.01
1.184
1.18378
กำไร
0.12 USD
EURUSD
ดีล
#149633701
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 17:40:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.184
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:34:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18378
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.12 USD
21.10.2020 17:18:48
22.10.2020 13:34:53
ขาย
0.01
1.187
1.18379
กำไร
3.11 USD
EURUSD
ดีล
#149709337
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 17:18:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.187
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:34:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18379
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.11 USD
21.10.2020 17:33:41
22.10.2020 13:34:51
ขาย
0.01
1.1875
1.18382
กำไร
3.58 USD
EURUSD
ดีล
#149718188
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 17:33:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1875
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:34:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
3.58 USD
21.10.2020 17:41:04
22.10.2020 13:34:49
ขาย
0.01
1.188
1.18382
กำไร
4.08 USD
EURUSD
ดีล
#149718201
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 17:41:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.188
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 13:34:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
4.08 USD
16.10.2020 04:01:33
16.10.2020 10:45:44
ซื้อ
0.01
1.17147
1.17142
กำไร
-0.15 USD
EURUSD
ดีล
#149321010
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 04:01:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17147
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2020 10:45:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.15 USD
16.10.2020 05:19:53
16.10.2020 10:31:52
ซื้อ
0.01
1.1705
1.1715
กำไร
0.90 USD
EURUSD
ดีล
#149321098
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 05:19:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1705
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2020 10:31:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1715
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.90 USD
16.10.2020 04:16:13
16.10.2020 10:31:52
ซื้อ
0.01
1.171
1.1715
กำไร
0.40 USD
EURUSD
ดีล
#149321066
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 04:16:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.171
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2020 10:31:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1715
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.40 USD
16.10.2020 09:22:37
16.10.2020 10:31:52
ซื้อ
0.01
1.17
1.1715
กำไร
1.40 USD
EURUSD
ดีล
#149321125
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 09:22:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.10.2020 10:31:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1715
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.40 USD
14.10.2020 15:05:06
14.10.2020 15:18:15
ซื้อ
0.01
1.17466
1.1756
กำไร
0.84 USD
EURUSD
ดีล
#149129078
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 15:05:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17466
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2020 15:18:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1756
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.84 USD
13.10.2020 19:42:06
13.10.2020 19:45:54
ซื้อ
0.02
1.1734
1.17363
กำไร
0.26 USD
EURUSD
ดีล
#149068251
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 19:42:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1734
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 19:45:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17363
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.26 USD
13.10.2020 12:02:57
13.10.2020 17:00:39
ซื้อ
0.02
75.894
75.683
กำไร
-4.40 USD
AUDJPY
ดีล
#149027226
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:02:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
75.894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 17:00:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
75.683
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.40 USD
13.10.2020 12:03:02
13.10.2020 17:00:35
ซื้อ
0.02
70.268
70.117
กำไร
-3.26 USD
NZDJPY
ดีล
#149027235
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:03:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
70.268
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 17:00:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
70.117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-3.26 USD
13.10.2020 12:03:04
13.10.2020 17:00:31
ซื้อ
0.02
137.745
137.01
กำไร
-14.33 USD
GBPJPY
ดีล
#149027240
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:03:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
137.745
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 17:00:31
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
137.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-14.33 USD
13.10.2020 12:02:54
13.10.2020 17:00:25
ซื้อ
0.02
80.434
80.43
กำไร
-0.48 USD
CADJPY
ดีล
#149027222
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:02:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
80.434
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 17:00:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-0.48 USD
13.10.2020 12:03:07
13.10.2020 17:00:21
ซื้อ
0.02
115.791
115.688
กำไร
-2.35 USD
CHFJPY
ดีล
#149027248
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:03:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
115.791
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 17:00:21
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
115.688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-2.35 USD
13.10.2020 12:02:59
13.10.2020 17:00:16
ซื้อ
0.02
124.302
124.144
กำไร
-3.40 USD
EURJPY
ดีล
#149027230
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:02:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
124.302
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 17:00:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
124.144
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-3.40 USD
13.10.2020 12:02:51
13.10.2020 17:00:12
ซื้อ
0.02
105.429
105.61
กำไร
3.23 USD
USDJPY
ดีล
#149027216
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 12:02:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
105.429
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 17:00:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
105.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.23 USD
13.10.2020 04:01:04
13.10.2020 12:02:45
ขาย
0.02
75.649
75.888
กำไร
-4.94 USD
AUDJPY
ดีล
#148995312
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 04:01:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
75.649
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 12:02:45
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
75.888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.94 USD
13.10.2020 04:01:14
13.10.2020 12:02:44
ขาย
0.02
115.772
115.787
กำไร
-0.68 USD
CHFJPY
ดีล
#148995339
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 04:01:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
115.772
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 12:02:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
115.787
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-0.68 USD
13.10.2020 04:01:24
13.10.2020 12:02:42
ขาย
0.02
137.445
137.738
กำไร
-5.96 USD
GBPJPY
ดีล
#148995363
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 04:01:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
137.445
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 12:02:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
137.738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-5.96 USD
13.10.2020 04:01:29
13.10.2020 12:02:40
ขาย
0.02
69.894
70.262
กำไร
-7.38 USD
NZDJPY
ดีล
#148995374
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 04:01:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
69.894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 12:02:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
70.262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-7.38 USD
13.10.2020 04:01:19
13.10.2020 12:02:39
ขาย
0.02
124.311
124.285
กำไร
0.10 USD
EURJPY
ดีล
#148995350
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 04:01:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
124.311
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 12:02:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
124.285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
0.10 USD
13.10.2020 04:01:09
13.10.2020 12:02:36
ขาย
0.02
80.21
80.423
กำไร
-4.44 USD
CADJPY
ดีล
#148995327
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 04:01:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.21
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2020 12:02:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
80.423
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.40 USD
กำไร
-4.44 USD