23.09.2021 14:59:58
24.09.2021 11:16:46
ซื้อ
0.01
1773.39
1756.24
กำไร
-17.35 USD
XAUUSD
ดีล
#30154741
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:59:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1773.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 11:16:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1756.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-17.35 USD
23.09.2021 15:58:02
24.09.2021 11:16:44
ซื้อ
0.01
1764.15
1756.24
กำไร
-8.11 USD
XAUUSD
ดีล
#30161447
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:58:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1764.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 11:16:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1756.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-8.11 USD
23.09.2021 15:59:20
23.09.2021 16:05:05
ขาย
0.01
1763.55
1760
กำไร
3.35 USD
XAUUSD
ดีล
#30161646
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:59:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1763.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 16:05:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1760
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.35 USD
22.09.2021 14:59:59
22.09.2021 20:41:32
ขาย
0.01
1772.52
1776.24
กำไร
-3.92 USD
XAUUSD
ดีล
#30022243
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 14:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1772.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 20:41:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1776.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.92 USD
22.09.2021 16:00:02
22.09.2021 16:37:11
ซื้อ
0.01
1773.4
1775.9
กำไร
2.30 USD
XAUUSD
ดีล
#30029730
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 16:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1773.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 16:37:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1775.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.30 USD
21.09.2021 15:59:58
21.09.2021 19:07:51
ขาย
0.01
1771.72
1776.7
กำไร
-5.18 USD
XAUUSD
ดีล
#29901992
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 15:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1771.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 19:07:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1776.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-5.18 USD
21.09.2021 14:59:58
21.09.2021 15:14:30
ซื้อ
0.01
1768.14
1771.1
กำไร
2.76 USD
XAUUSD
ดีล
#29893319
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 14:59:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1768.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 15:14:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1771.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.76 USD
17.09.2021 15:59:55
17.09.2021 17:03:19
ซื้อ
0.01
1753.41
1756.4
กำไร
2.79 USD
XAUUSD
ดีล
#29603279
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:59:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1753.41
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:03:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1756.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.79 USD
17.09.2021 15:00:13
17.09.2021 15:41:09
ขาย
0.01
1760.01
1757
กำไร
2.81 USD
XAUUSD
ดีล
#29596808
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:00:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1760.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 15:41:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.81 USD
16.09.2021 15:00:03
17.09.2021 04:39:19
ซื้อ
0.01
1770.99
1758
กำไร
-13.19 USD
XAUUSD
ดีล
#29490077
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1770.99
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 04:39:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-13.19 USD
16.09.2021 15:59:59
16.09.2021 16:06:18
ขาย
0.01
1762.3
1759.31
กำไร
2.79 USD
XAUUSD
ดีล
#29503458
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1762.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:06:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1759.31
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.79 USD
08.09.2021 15:59:53
08.09.2021 16:56:56
ซื้อ
0.01
1796.91
1786.93
กำไร
-10.18 USD
XAUUSD
ดีล
#28667441
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 15:59:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1796.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 16:56:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1786.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-10.18 USD
08.09.2021 16:44:29
08.09.2021 16:56:54
ซื้อ
0.01
1791.6
1786.81
กำไร
-4.99 USD
XAUUSD
ดีล
#28673626
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 16:44:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1791.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 16:56:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1786.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.99 USD
08.09.2021 16:40:25
08.09.2021 16:56:48
ซื้อ
0.01
1793.69
1786.87
กำไร
-7.02 USD
XAUUSD
ดีล
#28672982
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 16:40:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1793.69
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 16:56:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1786.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-7.02 USD
08.09.2021 16:47:09
08.09.2021 16:56:46
ซื้อ
0.01
1788.63
1787.03
กำไร
-1.80 USD
XAUUSD
ดีล
#28674315
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 16:47:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1788.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 16:56:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1787.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.80 USD
07.09.2021 16:31:26
07.09.2021 16:44:18
ขาย
0.01
1814.44
1811.5
กำไร
2.74 USD
XAUUSD
ดีล
#28555299
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 16:31:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1814.44
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 16:44:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1811.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.74 USD
07.09.2021 16:21:01
07.09.2021 16:44:12
ขาย
0.01
1812.2
1812
กำไร
0.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28554089
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 16:21:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1812.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 16:44:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.00 USD
07.09.2021 15:59:47
07.09.2021 16:44:11
ขาย
0.01
1808.9
1812
กำไร
-3.30 USD
XAUUSD
ดีล
#28550781
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 15:59:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1808.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 16:44:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1812
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.30 USD
02.09.2021 15:24:51
02.09.2021 15:59:55
ซื้อ
0.01
1812.7
1813.3
กำไร
0.40 USD
XAUUSD
ดีล
#28146141
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 15:24:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1812.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 15:59:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.40 USD
02.09.2021 11:59:56
02.09.2021 15:59:55
ซื้อ
0.01
1815.77
1813.3
กำไร
-2.67 USD
XAUUSD
ดีล
#28145735
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 11:59:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1815.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 15:59:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.67 USD
02.09.2021 15:39:01
02.09.2021 15:59:55
ซื้อ
0.01
1810.7
1813.3
กำไร
2.40 USD
XAUUSD
ดีล
#28169661
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 15:39:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1810.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 15:59:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
2.40 USD
01.09.2021 12:34:45
01.09.2021 16:13:14
ขาย
0.01
1813.8
1813.6
กำไร
0.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28006854
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 12:34:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 16:13:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.00 USD
01.09.2021 15:44:17
01.09.2021 16:13:14
ขาย
0.01
1817.56
1813.5
กำไร
3.86 USD
XAUUSD
ดีล
#28038591
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 15:44:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1817.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 16:13:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
3.86 USD
01.09.2021 11:59:58
01.09.2021 16:13:14
ขาย
0.01
1810.81
1813.23
กำไร
-2.62 USD
XAUUSD
ดีล
#28006325
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 11:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1810.81
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 16:13:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-2.62 USD
01.09.2021 15:15:08
01.09.2021 16:13:14
ขาย
0.01
1815.8
1813.8
กำไร
1.80 USD
XAUUSD
ดีล
#28006874
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 15:15:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1815.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2021 16:13:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.80 USD
31.08.2021 11:59:58
31.08.2021 14:45:40
ขาย
0.01
1815.06
1813.07
กำไร
1.79 USD
XAUUSD
ดีล
#27852738
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 11:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1815.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 14:45:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.79 USD
30.08.2021 11:26:47
30.08.2021 13:04:27
ซื้อ
0.01
1815.3
1816.8
กำไร
1.30 USD
XAUUSD
ดีล
#27724986
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 11:26:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1815.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.08.2021 13:04:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1816.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
1.30 USD
07.07.2021 13:30:15
07.07.2021 15:11:52
ขาย
0.05
1.38232
1.38401
กำไร
-8.95 USD
GBPUSD
ดีล
#21763469
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2021 13:30:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38232
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2021 15:11:52
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38401
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-8.95 USD
06.07.2021 14:27:58
06.07.2021 15:33:44
ขาย
0.05
1.38564
1.38751
กำไร
-9.85 USD
GBPUSD
ดีล
#21578521
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 14:27:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38564
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 15:33:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38751
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-9.85 USD
05.07.2021 13:00:03
05.07.2021 13:57:56
ซื้อ
0.05
1.38545
1.38606
กำไร
2.55 USD
GBPUSD
ดีล
#21418409
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 13:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38545
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2021 13:57:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38606
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.55 USD
02.07.2021 14:00:05
02.07.2021 14:04:08
ซื้อ
0.05
1.3741
1.37475
กำไร
2.75 USD
GBPUSD
ดีล
#21259526
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2021 14:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3741
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2021 14:04:08
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.37475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.75 USD
30.06.2021 17:00:23
30.06.2021 17:07:28
ขาย
0.05
1.38386
1.38294
กำไร
4.10 USD
GBPUSD
ดีล
#20975764
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 17:00:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 17:07:28
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.10 USD
29.06.2021 13:00:00
29.06.2021 13:23:43
ขาย
0.05
1.38537
1.38475
กำไร
2.60 USD
GBPUSD
ดีล
#20445509
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 13:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38537
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 13:23:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.60 USD
28.06.2021 17:00:39
28.06.2021 17:18:49
ซื้อ
0.05
1.39133
1.3922
กำไร
3.85 USD
GBPUSD
ดีล
#20249738
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 17:00:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39133
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2021 17:18:49
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.85 USD
25.06.2021 12:59:57
25.06.2021 13:08:35
ขาย
0.05
1.39071
1.39014
กำไร
2.35 USD
GBPUSD
ดีล
#19910404
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 12:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39071
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2021 13:08:35
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.39014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.35 USD
24.06.2021 13:00:01
24.06.2021 14:00:39
ขาย
0.05
1.39624
1.3952
กำไร
4.70 USD
GBPUSD
ดีล
#19755950
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2021 13:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39624
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2021 14:00:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.70 USD
23.06.2021 15:59:58
23.06.2021 16:07:54
ซื้อ
0.05
1.39811
1.3991
กำไร
4.45 USD
GBPUSD
ดีล
#19634427
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 15:59:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.06.2021 16:07:54
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3991
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.45 USD
22.06.2021 14:32:13
22.06.2021 14:48:51
ขาย
0.05
1.38957
1.3902
กำไร
-3.65 USD
GBPUSD
ดีล
#19479849
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 14:32:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38957
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 14:48:51
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3902
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-3.65 USD
22.06.2021 14:04:18
22.06.2021 14:46:18
ขาย
0.05
1.38802
1.38999
กำไร
-10.35 USD
GBPUSD
ดีล
#19476858
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 14:04:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38802
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 14:46:18
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-10.35 USD
22.06.2021 12:59:56
22.06.2021 14:46:18
ขาย
0.05
1.38712
1.38999
กำไร
-14.85 USD
GBPUSD
ดีล
#19469724
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 12:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38712
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 14:46:18
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-14.85 USD
21.06.2021 14:59:45
21.06.2021 16:19:09
ซื้อ
0.05
1.38772
1.3878
กำไร
-0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#19372062
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 14:59:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38772
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 16:19:09
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3878
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.10 USD
21.06.2021 15:54:04
21.06.2021 16:04:31
ซื้อ
0.05
1.38692
1.3876
กำไร
2.90 USD
GBPUSD
ดีล
#19378369
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 15:54:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38692
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.06.2021 16:04:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.90 USD
18.06.2021 17:12:33
18.06.2021 17:28:45
ซื้อ
0.05
1.3834
1.38165
กำไร
-9.25 USD
GBPUSD
ดีล
#19260929
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:12:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 17:28:45
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-9.25 USD
18.06.2021 17:21:15
18.06.2021 17:28:42
ซื้อ
0.05
1.38215
1.38166
กำไร
-2.95 USD
GBPUSD
ดีล
#19261942
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2021 17:21:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38215
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 17:28:42
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-2.95 USD
16.06.2021 18:02:42
16.06.2021 18:54:15
ซื้อ
0.05
1.41047
1.411
กำไร
2.15 USD
GBPUSD
ดีล
#18812311
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 18:02:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41047
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 18:54:15
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.15 USD
15.06.2021 12:59:59
15.06.2021 13:59:50
ซื้อ
0.05
1.40753
1.4085
กำไร
4.35 USD
GBPUSD
ดีล
#18492120
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 12:59:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40753
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 13:59:50
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.4085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
4.35 USD
14.06.2021 13:59:57
14.06.2021 14:37:13
ขาย
0.05
1.41062
1.4101
กำไร
2.10 USD
GBPUSD
ดีล
#18257669
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 13:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41062
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 14:37:13
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.4101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
2.10 USD
10.06.2021 13:59:59
10.06.2021 15:02:05
ขาย
0.05
1.40964
1.40961
กำไร
-0.35 USD
GBPUSD
ดีล
#17726167
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 13:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40964
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 15:02:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.40961
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-0.35 USD
09.06.2021 13:59:59
09.06.2021 14:10:39
ขาย
0.05
1.41732
1.41658
กำไร
3.20 USD
GBPUSD
ดีล
#17506403
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 13:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 14:10:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.41658
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
3.20 USD
08.06.2021 13:00:02
08.06.2021 15:53:26
ขาย
0.05
1.41362
1.41414
กำไร
-3.10 USD
GBPUSD
ดีล
#17355728
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 13:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41362
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 15:53:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.41414
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.50 USD
กำไร
-3.10 USD