26.10.2021 16:45:16
26.10.2021 16:48:51
ซื้อ
0.01
1792.03
1792.61
กำไร
0.58 USD
XAUUSD.
ดีล
#82423395
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 16:45:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1792.03
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 16:48:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1792.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
26.10.2021 16:36:56
26.10.2021 16:38:03
ซื้อ
0.01
1792.71
1792.99
กำไร
0.28 USD
XAUUSD.
ดีล
#82422303
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 16:36:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1792.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 16:38:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1792.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.28 USD
26.10.2021 16:30:58
26.10.2021 16:31:48
ขาย
0.01
1793.54
1793.23
กำไร
0.31 USD
XAUUSD.
ดีล
#82420805
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 16:30:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1793.54
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 16:31:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1793.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
22.10.2021 18:23:35
25.10.2021 11:56:30
ซื้อ
0.01
1802.14
1803.27
กำไร
1.06 USD
XAUUSD.
ดีล
#82282732
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 18:23:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1802.14
สวอป (Swap)
-0.07 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 11:56:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1803.27
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.06 USD
25.10.2021 04:45:07
25.10.2021 04:54:19
ซื้อ
0.01
1793.05
1794.15
กำไร
1.10 USD
XAUUSD.
ดีล
#82324498
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 04:45:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1793.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 04:54:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1794.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.10 USD
22.10.2021 18:34:26
22.10.2021 19:30:54
ซื้อ
0.01
1793.54
1793.88
กำไร
0.34 USD
XAUUSD.
ดีล
#82284281
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 18:34:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1793.54
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 19:30:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1793.88
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.34 USD
22.10.2021 18:40:35
22.10.2021 18:41:55
ซื้อ
0.01
1784
1785.21
กำไร
1.21 USD
XAUUSD.
ดีล
#82284700
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 18:40:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1784
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 18:41:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1785.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.21 USD
21.10.2021 14:46:51
21.10.2021 15:13:50
ซื้อ
0.01
1779.14
1780.52
กำไร
1.38 USD
XAUUSD.
ดีล
#82206900
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 14:46:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1779.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 15:13:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1780.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.38 USD
21.10.2021 10:17:58
21.10.2021 11:34:27
ซื้อ
0.01
1782.67
1785
กำไร
2.33 USD
XAUUSD.
ดีล
#82194373
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 10:17:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1782.67
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 11:34:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.33 USD
18.10.2021 12:58:46
18.10.2021 14:19:26
ซื้อ
0.01
1762.63
1763.68
กำไร
1.05 USD
XAUUSD.
ดีล
#82017488
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 12:58:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1762.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 14:19:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1763.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
08.10.2021 15:36:51
08.10.2021 15:38:02
ซื้อ
0.01
1773.62
1773.86
กำไร
0.24 USD
XAUUSD.
ดีล
#81602474
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 15:36:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1773.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 15:38:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1773.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
06.10.2021 07:51:47
06.10.2021 14:23:31
ซื้อ
0.01
1753.56
1756
กำไร
2.44 USD
XAUUSD.
ดีล
#81448224
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 07:51:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1753.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.10.2021 14:23:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1756
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.44 USD
05.10.2021 06:36:47
05.10.2021 12:01:12
ซื้อ
0.01
1.46328
1.46037
กำไร
-2.31 USD
EURCAD.
ดีล
#81381436
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 06:36:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.46328
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 12:01:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.46037
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.31 USD
28.09.2021 16:00:58
28.09.2021 16:01:41
ซื้อ
0.01
1731.32
1732.29
กำไร
0.97 USD
XAUUSD.
ดีล
#81065950
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 16:00:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1731.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 16:01:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1732.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.97 USD
07.09.2021 14:10:45
07.09.2021 16:44:40
ซื้อ
0.01
1810.32
1811.15
กำไร
0.83 USD
XAUUSD.
ดีล
#80005514
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 14:10:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1810.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 16:44:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1811.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
06.08.2021 15:42:59
06.08.2021 19:18:11
ซื้อ
0.01
1782.47
1761.32
กำไร
-21.15 USD
XAUUSD.
ดีล
#78457189
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 15:42:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1782.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-21.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 19:18:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1761.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-21.15 USD
06.08.2021 15:40:57
06.08.2021 19:18:08
ซื้อ
0.01
1787.49
1761.32
กำไร
-26.17 USD
XAUUSD.
ดีล
#78455743
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 15:40:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1787.49
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-26.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 19:18:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1761.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-26.17 USD
06.08.2021 16:46:19
06.08.2021 17:11:22
ซื้อ
0.01
1766.18
1767.52
กำไร
1.34 USD
XAUUSD.
ดีล
#78473099
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 16:46:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1766.18
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 17:11:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1767.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.34 USD
06.08.2021 16:05:11
06.08.2021 16:08:33
ซื้อ
0.01
1772.07
1773.29
กำไร
1.22 USD
XAUUSD.
ดีล
#78465421
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 16:05:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1772.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 16:08:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1773.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.22 USD
06.08.2021 15:41:37
06.08.2021 15:42:16
ขาย
0.01
1783.46
1782.86
กำไร
0.60 USD
XAUUSD.
ดีล
#78456384
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 15:41:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1783.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 15:42:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1782.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
06.08.2021 15:31:05
06.08.2021 15:31:35
ซื้อ
0.01
1791.19
1792.56
กำไร
1.37 USD
XAUUSD.
ดีล
#78450190
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 15:31:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1791.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 15:31:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1792.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.37 USD
05.08.2021 16:45:53
05.08.2021 16:56:04
ซื้อ
0.01
1800.97
1801.21
กำไร
0.24 USD
XAUUSD.
ดีล
#78384333
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 16:45:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1800.97
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 16:56:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1801.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
05.08.2021 15:59:51
05.08.2021 16:09:00
ซื้อ
0.01
1809.53
1809.53
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#78376273
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 15:59:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1809.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 16:09:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1809.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
04.08.2021 18:05:24
04.08.2021 18:07:43
ซื้อ
0.01
1810
1811.01
กำไร
1.01 USD
XAUUSD.
ดีล
#78305161
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 18:05:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1810
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 18:07:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1811.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.01 USD
04.08.2021 17:58:00
04.08.2021 17:59:07
ซื้อ
0.01
1810
1811.26
กำไร
1.26 USD
XAUUSD.
ดีล
#78304530
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 17:58:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1810
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 17:59:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1811.26
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.26 USD
04.08.2021 17:33:10
04.08.2021 17:37:48
ซื้อ
0.01
1811.47
1812.51
กำไร
1.04 USD
XAUUSD.
ดีล
#78301308
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 17:33:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1811.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 17:37:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1812.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
04.08.2021 17:21:01
04.08.2021 17:24:16
ซื้อ
0.01
1812
1812.86
กำไร
0.86 USD
XAUUSD.
ดีล
#78286128
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 17:21:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1812
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 17:24:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1812.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
04.08.2021 16:19:20
04.08.2021 17:11:19
ขาย
0.01
1830.04
1819.43
กำไร
10.61 USD
XAUUSD.
ดีล
#78285784
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 16:19:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1830.04
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 17:11:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1819.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.61 USD
04.08.2021 17:09:07
04.08.2021 17:09:53
ขาย
0.01
1821.37
1820.74
กำไร
0.63 USD
XAUUSD.
ดีล
#78293678
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 17:09:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1821.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 17:09:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1820.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.63 USD
04.08.2021 17:02:43
04.08.2021 17:03:25
ขาย
0.01
1825.05
1823.67
กำไร
1.38 USD
XAUUSD.
ดีล
#78291828
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 17:02:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1825.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 17:03:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1823.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.38 USD
04.08.2021 15:17:07
04.08.2021 15:59:05
ขาย
0.01
1824.16
1827.66
กำไร
-3.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#78274567
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 15:17:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1824.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 15:59:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1827.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.50 USD
04.08.2021 15:14:03
04.08.2021 15:58:55
ขาย
0.01
1819.22
1827.91
กำไร
-8.69 USD
XAUUSD.
ดีล
#78273145
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 15:14:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1819.22
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 15:58:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1827.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.69 USD
04.08.2021 14:35:44
04.08.2021 15:58:54
ขาย
0.01
1817.36
1827.84
กำไร
-10.48 USD
XAUUSD.
ดีล
#78267742
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 14:35:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1817.36
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 15:58:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1827.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.48 USD
04.08.2021 14:25:50
04.08.2021 15:58:52
ขาย
0.01
1815.81
1827.84
กำไร
-12.03 USD
XAUUSD.
ดีล
#78266349
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 14:25:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1815.81
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 15:58:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1827.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.03 USD
04.08.2021 12:46:52
04.08.2021 15:32:08
ขาย
0.01
1813.27
1824.99
กำไร
-11.72 USD
XAUUSD.
ดีล
#78260467
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 12:46:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.27
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 15:32:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1824.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11.72 USD
04.08.2021 11:42:27
04.08.2021 15:32:06
ขาย
0.01
1811.35
1825.04
กำไร
-13.69 USD
XAUUSD.
ดีล
#78254988
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 11:42:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1811.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 15:32:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1825.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-13.69 USD
04.08.2021 15:15:24
04.08.2021 15:16:16
ซื้อ
0.01
1823.11
1823.75
กำไร
0.64 USD
XAUUSD.
ดีล
#78273464
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 15:15:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1823.11
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 15:16:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1823.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.64 USD
04.08.2021 15:07:49
04.08.2021 15:11:07
ขาย
0.01
1820.96
1820.13
กำไร
0.83 USD
XAUUSD.
ดีล
#78272407
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 15:07:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1820.96
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 15:11:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1820.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
04.08.2021 14:52:28
04.08.2021 14:56:50
ขาย
0.01
1819.03
1818.52
กำไร
0.51 USD
XAUUSD.
ดีล
#78270110
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 14:52:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1819.03
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 14:56:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1818.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD
04.08.2021 14:21:09
04.08.2021 14:23:55
ขาย
0.01
1815.18
1814.75
กำไร
0.43 USD
XAUUSD.
ดีล
#78265719
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 14:21:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1815.18
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 14:23:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1814.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
04.08.2021 12:59:11
04.08.2021 13:05:05
ขาย
0.01
1814.52
1813.78
กำไร
0.74 USD
XAUUSD.
ดีล
#78261464
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 12:59:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1814.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 13:05:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
04.08.2021 12:08:15
04.08.2021 12:11:02
ขาย
0.01
1812.4
1811.87
กำไร
0.53 USD
XAUUSD.
ดีล
#78257940
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 12:08:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1812.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 12:11:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1811.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
04.08.2021 11:34:55
04.08.2021 11:38:18
ขาย
0.01
1812.81
1812.4
กำไร
0.41 USD
XAUUSD.
ดีล
#78253869
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 11:34:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1812.81
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 11:38:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1812.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
04.08.2021 05:28:40
04.08.2021 05:35:00
ขาย
0.01
1813.49
1812.84
กำไร
0.65 USD
XAUUSD.
ดีล
#78230982
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 05:28:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.49
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 05:35:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1812.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.65 USD
03.08.2021 17:34:16
03.08.2021 17:53:29
ซื้อ
0.01
1810.54
1811.15
กำไร
0.61 USD
XAUUSD.
ดีล
#78205668
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 17:34:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1810.54
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 17:53:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1811.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.61 USD
03.08.2021 17:21:53
03.08.2021 17:53:26
ซื้อ
0.01
1811.63
1811.15
กำไร
-0.48 USD
XAUUSD.
ดีล
#78203933
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 17:21:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1811.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 17:53:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1811.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.48 USD
03.08.2021 17:26:33
03.08.2021 17:29:38
ซื้อ
0.01
1810.37
1811.42
กำไร
1.05 USD
XAUUSD.
ดีล
#78204695
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 17:26:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1810.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 17:29:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1811.42
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
03.08.2021 15:25:16
03.08.2021 15:31:44
ซื้อ
0.01
1808.39
1808.65
กำไร
0.26 USD
XAUUSD.
ดีล
#78187850
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 15:25:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1808.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 15:31:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1808.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
03.08.2021 15:16:04
03.08.2021 15:21:19
ขาย
0.01
1809.62
1808.62
กำไร
1.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#78186559
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 15:16:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1809.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 15:21:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1808.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
03.08.2021 14:31:26
03.08.2021 14:45:33
ขาย
0.01
1810.6
1810.05
กำไร
0.55 USD
XAUUSD.
ดีล
#78183386
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 14:31:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1810.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 14:45:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1810.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.55 USD