27.10.2021 19:00:04
27.10.2021 19:08:05
ขาย
0.01
1.54327
1.54287
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47503318
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 19:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.54327
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 19:08:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.10.2021 18:00:04
27.10.2021 18:03:20
ขาย
0.01
1.54469
1.54429
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47498271
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 18:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.54469
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 18:03:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54429
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.10.2021 17:00:02
27.10.2021 17:00:13
ขาย
0.01
1.54538
1.54498
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47488978
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 17:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.54538
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 17:00:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
27.10.2021 12:00:00
27.10.2021 16:18:09
ซื้อ
0.01
1.54807
1.54727
กำไร
-0.01 USD
EURAUD
ดีล
#47464469
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 12:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.54807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 16:18:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
27.10.2021 13:00:00
27.10.2021 16:18:09
ซื้อ
0.01
1.54567
1.54727
กำไร
0.01 USD
EURAUD
ดีล
#47471186
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 13:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.54567
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 16:18:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
26.10.2021 14:47:28
27.10.2021 15:32:19
ซื้อ
0.01
1.38167
1.37524
กำไร
-0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#47404777
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 14:47:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38167
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 15:32:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37524
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
26.10.2021 14:47:29
27.10.2021 15:32:18
ขาย
0.01
1.38144
1.37545
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#47404820
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 14:47:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38144
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 15:32:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37545
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
26.10.2021 15:15:29
27.10.2021 15:32:17
ซื้อ
0.02
1.38018
1.37523
กำไร
-0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#47406186
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 15:15:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 15:32:17
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
26.10.2021 18:04:35
27.10.2021 15:32:16
ซื้อ
0.03
1.37867
1.37523
กำไร
-0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#47421926
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 18:04:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37867
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 15:32:16
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
26.10.2021 18:35:28
27.10.2021 15:32:15
ซื้อ
0.04
1.37716
1.37523
กำไร
-0.08 USD
GBPUSD
ดีล
#47424192
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 18:35:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37716
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 15:32:15
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.37523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.08 USD
27.10.2021 10:27:42
27.10.2021 15:32:14
ซื้อ
0.05
1.37563
1.37522
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#47454549
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 10:27:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37563
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 15:32:14
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.37522
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
27.10.2021 11:30:29
27.10.2021 15:32:13
ซื้อ
0.06
1.37418
1.37522
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#47461309
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 11:30:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 15:32:13
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.37522
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
27.10.2021 11:58:51
27.10.2021 15:32:12
ซื้อ
0.07
1.37268
1.37517
กำไร
0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#47464032
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 11:58:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37268
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 15:32:12
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.37517
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
27.10.2021 14:10:46
27.10.2021 15:32:10
ซื้อ
0.08
1.37118
1.37518
กำไร
0.32 USD
GBPUSD
ดีล
#47475158
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 14:10:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37118
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 15:32:10
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.37518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
27.10.2021 11:00:05
27.10.2021 11:04:25
ซื้อ
0.01
1.54488
1.54528
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47458828
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 11:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.54488
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 11:04:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54528
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 14:00:03
27.10.2021 10:56:51
ซื้อ
0.01
1.54812
1.54473
กำไร
-0.03 USD
EURAUD
ดีล
#47402597
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 14:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.54812
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 10:56:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
26.10.2021 16:00:04
27.10.2021 10:56:51
ซื้อ
0.02
1.54476
1.54473
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47410532
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 16:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.54476
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 10:56:51
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.54473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 13:00:02
27.10.2021 10:56:51
ซื้อ
0.01
1.54935
1.54473
กำไร
-0.03 USD
EURAUD
ดีล
#47396529
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 13:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.54935
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 10:56:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
27.10.2021 04:00:02
27.10.2021 10:56:51
ซื้อ
0.03
1.5411
1.54473
กำไร
0.08 USD
EURAUD
ดีล
#47442605
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 04:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.5411
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 10:56:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.54473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
26.10.2021 17:00:04
26.10.2021 17:02:21
ซื้อ
0.01
114.179
114.219
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47416210
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 17:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
114.179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 17:02:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
114.219
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 16:00:03
26.10.2021 16:35:41
ซื้อ
0.01
114.146
114.186
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47410511
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 16:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
114.146
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 16:35:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
114.186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 12:00:01
26.10.2021 15:21:25
ซื้อ
0.01
114.012
114.075
กำไร
0.01 USD
USDJPY
ดีล
#47392184
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 12:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
114.012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 15:21:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
114.075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
26.10.2021 11:00:01
26.10.2021 15:21:25
ซื้อ
0.01
114.058
114.075
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47388769
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 11:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
114.058
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 15:21:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
114.075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
25.10.2021 06:22:11
26.10.2021 14:47:26
ซื้อ
0.01
1.37848
1.38147
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#47298743
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 06:22:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37848
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 14:47:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
25.10.2021 06:22:13
26.10.2021 14:47:25
ขาย
0.01
1.3782
1.38171
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#47298786
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 06:22:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3782
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 14:47:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38171
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
25.10.2021 09:33:15
26.10.2021 14:47:24
ซื้อ
0.02
1.37698
1.38148
กำไร
0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#47306216
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 09:33:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37698
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 14:47:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
25.10.2021 12:29:11
26.10.2021 14:47:24
ซื้อ
0.03
1.37553
1.38149
กำไร
0.18 USD
GBPUSD
ดีล
#47322833
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 12:29:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37553
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 14:47:24
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38149
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
26.10.2021 13:12:25
26.10.2021 14:47:23
ขาย
0.03
1.38122
1.38173
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#47398235
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 13:12:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38122
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 14:47:23
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
26.10.2021 13:02:39
26.10.2021 14:47:23
ขาย
0.02
1.37968
1.38173
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#47396969
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 13:02:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37968
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 14:47:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
26.10.2021 13:57:30
26.10.2021 14:47:22
ขาย
0.04
1.38278
1.38173
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#47401865
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 13:57:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 14:47:22
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
26.10.2021 11:00:01
26.10.2021 12:21:29
ซื้อ
0.01
1.5478
1.54794
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47388767
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 11:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.5478
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 12:21:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54794
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 12:00:01
26.10.2021 12:21:29
ซื้อ
0.01
1.54728
1.54794
กำไร
0.01 USD
EURAUD
ดีล
#47392188
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 12:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.54728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 12:21:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54794
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
21.10.2021 18:29:08
26.10.2021 11:47:00
ซื้อ
0.1
1.1
1.1218
กำไร
0.20 USD
XRPUSD
ดีล
#47182434
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 18:29:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 11:47:00
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.1218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.02 USD
กำไร
0.20 USD
25.10.2021 18:00:03
26.10.2021 10:33:22
ซื้อ
0.01
1.55006
1.54822
กำไร
-0.01 USD
EURAUD
ดีล
#47347087
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 18:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.55006
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 10:33:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
26.10.2021 06:00:01
26.10.2021 10:33:22
ซื้อ
0.03
1.54582
1.54822
กำไร
0.05 USD
EURAUD
ดีล
#47374028
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 06:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.54582
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 10:33:22
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.54822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
25.10.2021 17:00:03
26.10.2021 10:33:22
ซื้อ
0.01
1.55107
1.54822
กำไร
-0.02 USD
EURAUD
ดีล
#47344558
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 17:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.55107
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 10:33:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
26.10.2021 04:00:01
26.10.2021 10:33:22
ซื้อ
0.02
1.54806
1.54822
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47363086
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 04:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.54806
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 10:33:22
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.54822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 09:00:01
26.10.2021 10:04:02
ซื้อ
0.01
113.985
113.984
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47381256
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 09:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.985
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 10:04:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 10:00:03
26.10.2021 10:04:02
ซื้อ
0.01
113.903
113.984
กำไร
0.01 USD
USDJPY
ดีล
#47384741
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 10:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.903
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 10:04:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
26.10.2021 06:00:01
26.10.2021 08:11:09
ซื้อ
0.01
113.934
113.969
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47374096
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 06:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.934
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 08:11:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.969
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 07:00:02
26.10.2021 08:11:09
ซื้อ
0.01
113.923
113.969
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47375788
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 07:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.923
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 08:11:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.969
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 04:00:02
26.10.2021 05:47:25
ซื้อ
0.01
113.857
113.892
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47363147
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 04:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.857
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 05:47:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.892
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
26.10.2021 05:00:05
26.10.2021 05:47:25
ซื้อ
0.01
113.847
113.892
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47371879
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 05:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.847
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 05:47:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.892
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
25.10.2021 17:00:03
26.10.2021 03:53:05
ซื้อ
0.01
113.701
113.833
กำไร
0.01 USD
USDJPY
ดีล
#47344537
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 17:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 03:53:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
25.10.2021 16:00:03
26.10.2021 03:53:05
ซื้อ
0.01
113.884
113.833
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47338728
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 16:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.884
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 03:53:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
25.10.2021 16:00:00
25.10.2021 16:20:23
ขาย
0.01
1.54952
1.54912
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47338133
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 16:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.54952
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 16:20:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.54912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
25.10.2021 15:00:01
25.10.2021 15:30:33
ขาย
0.01
1.5502
1.5498
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47333709
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 15:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.5502
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 15:30:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.5498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
25.10.2021 11:00:01
25.10.2021 15:30:15
ซื้อ
0.01
113.649
113.736
กำไร
0.01 USD
USDJPY
ดีล
#47312460
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 11:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.649
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 15:30:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.736
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
25.10.2021 10:00:02
25.10.2021 15:30:15
ซื้อ
0.01
113.743
113.736
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#47307835
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 10:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
113.743
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 15:30:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
113.736
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
25.10.2021 14:00:01
25.10.2021 14:31:37
ขาย
0.01
1.55162
1.55122
กำไร
0.00 USD
EURAUD
ดีล
#47329640
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 14:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.55162
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 14:31:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.55122
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD