15.10.2021 08:30:58
15.10.2021 12:28:24
ซื้อ
0.5
1.93852
1.94716
กำไร
304.50 USD
GBPNZDm
ดีล
#80949039
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 08:30:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.93852
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
304.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 12:28:24
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.94716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
304.50 USD
08.10.2021 10:15:27
08.10.2021 15:41:11
ขาย
0.5
111.954
111.597
กำไร
159.95 USD
USDJPYm
ดีล
#81241595
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 10:15:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
111.954
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
159.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 15:41:11
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
111.597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
159.95 USD
06.10.2021 04:28:13
07.10.2021 22:44:59
ซื้อ
0.5
1.36186
1.36148
กำไร
-19.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#81424124
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 04:28:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-19.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2021 22:44:59
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.36148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-19.00 USD
06.10.2021 10:43:39
07.10.2021 22:40:51
ซื้อ
0.5
1.26186
1.26504
กำไร
171.16 USD
GBPCHFm
ดีล
#81404990
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 10:43:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
171.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2021 22:40:51
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.26504
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
171.16 USD
05.10.2021 14:45:02
06.10.2021 07:39:35
ซื้อ
0.5
1.59385
1.59607
กำไร
80.55 USD
EURAUDm
ดีล
#81405004
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 14:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.59385
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
80.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.10.2021 07:39:35
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.59607
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
80.55 USD
05.10.2021 14:57:35
05.10.2021 18:24:09
ซื้อ
0.5
1.36186
1.36405
กำไร
109.50 USD
GBPUSDm
ดีล
#81404957
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 14:57:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
109.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 18:24:09
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.36405
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
109.50 USD
28.09.2021 13:30:49
05.10.2021 14:23:25
ซื้อ
0.5
1.36186
1.36307
กำไร
60.50 USD
GBPUSDm
ดีล
#80949413
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:30:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 14:23:25
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.36307
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
60.50 USD
05.10.2021 11:14:29
05.10.2021 14:23:23
ซื้อ
0.5
1.59385
1.59578
กำไร
70.12 USD
EURAUDm
ดีล
#81387050
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 11:14:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.59385
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
70.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 14:23:23
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.59578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
70.12 USD
28.09.2021 14:51:08
05.10.2021 14:23:19
ซื้อ
0.5
1.26156
1.26341
กำไร
99.81 USD
GBPCHFm
ดีล
#80950077
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 14:51:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26156
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
99.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 14:23:19
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.26341
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
99.81 USD
04.10.2021 16:55:08
05.10.2021 08:59:31
ซื้อ
0.5
1.59385
1.59768
กำไร
138.93 USD
EURAUDm
ดีล
#81017808
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2021 16:55:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.59385
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
138.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 08:59:31
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.59768
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
138.93 USD
01.10.2021 10:04:14
01.10.2021 12:52:37
ซื้อ
0.5
1.34412
1.34885
กำไร
236.50 USD
GBPUSDm
ดีล
#81210363
วันและเวลาเปิดทำการ
01.10.2021 10:04:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.34412
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
236.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 12:52:37
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.34885
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
236.50 USD
29.09.2021 17:08:13
30.09.2021 16:58:27
ซื้อ
0.5
1.34412
1.34808
กำไร
198.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#81129478
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2021 17:08:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.34412
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
198.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.09.2021 16:58:27
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.34808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
198.00 USD
29.09.2021 10:28:44
29.09.2021 12:25:26
ซื้อ
0.5
1.60771
1.61056
กำไร
103.22 USD
EURAUDm
ดีล
#81048073
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2021 10:28:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.60771
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
103.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 12:25:26
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.61056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
103.22 USD
28.09.2021 16:02:11
29.09.2021 12:24:56
ขาย
0.5
111.511
111.286
กำไร
101.09 USD
USDJPYm
ดีล
#81066106
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 16:02:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
111.511
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
101.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2021 12:24:56
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
111.286
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
101.09 USD
27.09.2021 10:58:21
28.09.2021 15:36:47
ขาย
0.5
151.586
151.259
กำไร
146.57 USD
GBPJPYm
ดีล
#80949619
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 10:58:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.586
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
146.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 15:36:47
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
151.259
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
146.57 USD
27.09.2021 16:49:26
28.09.2021 13:14:36
ซื้อ
0.5
1.60771
1.61184
กำไร
149.60 USD
EURAUDm
ดีล
#80950003
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 16:49:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.60771
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
149.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 13:14:36
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.61184
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
149.60 USD
28.09.2021 10:05:11
28.09.2021 10:17:24
ขาย
0.5
1736.95
1742.09
กำไร
-257.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#81031784
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 10:05:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1736.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-257.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 10:17:24
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1742.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-257.00 USD
28.09.2021 09:59:51
28.09.2021 10:04:43
ซื้อ
0.5
1742.17
1737.51
กำไร
-233.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#80950261
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 09:59:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1742.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-233.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 10:04:43
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1737.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-233.00 USD
27.09.2021 09:46:42
27.09.2021 11:43:18
ซื้อ
0.25
1.72517
1.73207
กำไร
136.43 USD
GBPCADm
ดีล
#80965328
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 09:46:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.72517
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
136.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 11:43:18
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.73207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
136.43 USD
27.09.2021 09:46:42
27.09.2021 11:33:27
ซื้อ
0.25
1.72517
1.73123
กำไร
119.79 USD
GBPCADm
ดีล
#80949314
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 09:46:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.72517
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
119.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 11:33:27
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.73123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
119.79 USD
22.09.2021 16:40:03
22.09.2021 17:59:05
ซื้อ
0.5
1.36186
1.36446
กำไร
130.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#80674851
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 16:40:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
130.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 17:59:05
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.36446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
130.00 USD
22.09.2021 16:32:48
22.09.2021 17:59:03
ขาย
0.5
1.674
1.671
กำไร
105.35 USD
EURNZDm
ดีล
#80734845
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 16:32:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.674
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
105.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 17:59:03
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
105.35 USD
22.09.2021 10:04:41
22.09.2021 17:59:00
ซื้อ
0.5
1.26122
1.25934
กำไร
-101.86 USD
GBPCHFm
ดีล
#80734620
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 10:04:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26122
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-101.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 17:59:00
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.25934
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-101.86 USD
22.09.2021 10:34:29
22.09.2021 17:58:57
ขาย
0.5
1.61868
1.61688
กำไร
65.32 USD
EURAUDm
ดีล
#80734868
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 10:34:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.61868
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
65.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 17:58:57
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.61688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
65.32 USD
21.09.2021 16:18:20
22.09.2021 08:36:59
ซื้อ
0.5
1.26189
1.26264
กำไร
40.57 USD
GBPCHFm
ดีล
#80697873
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 16:18:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
40.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 08:36:59
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.26264
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
40.57 USD
21.09.2021 15:12:52
22.09.2021 08:36:56
ขาย
0.5
1.88455
1.8832
กำไร
48.97 USD
GBPAUDm
ดีล
#80689196
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 15:12:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.88455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
48.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 08:36:56
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.8832
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
48.97 USD
21.09.2021 16:31:05
22.09.2021 08:36:54
ซื้อ
0.5
109.229
109.509
กำไร
127.84 USD
USDJPYm
ดีล
#80676157
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 16:31:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
109.229
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
127.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 08:36:54
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
109.509
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
127.84 USD
21.09.2021 10:00:13
22.09.2021 08:36:52
ขาย
0.5
1.66907
1.67094
กำไร
-65.62 USD
EURNZDm
ดีล
#80675413
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 10:00:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.66907
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-65.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 08:36:52
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.67094
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-65.62 USD
21.09.2021 09:58:35
22.09.2021 08:36:48
ขาย
0.5
1.61317
1.61654
กำไร
-122.24 USD
EURAUDm
ดีล
#80675176
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 09:58:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.61317
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-122.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 08:36:48
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.61654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-122.24 USD
21.09.2021 07:35:47
22.09.2021 08:36:46
ซื้อ
0.5
1.17326
1.1723
กำไร
-48.00 USD
EURUSDm
ดีล
#80669591
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 07:35:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-48.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 08:36:46
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.1723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-48.00 USD
21.09.2021 07:33:49
22.09.2021 08:36:43
ซื้อ
0.5
0.72744
0.72522
กำไร
-111.00 USD
AUDUSDm
ดีล
#80669455
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 07:33:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72744
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-111.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 08:36:43
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
0.72522
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-111.00 USD
21.09.2021 17:08:38
22.09.2021 08:36:40
ขาย
0.5
1.28206
1.27918
กำไร
112.57 USD
USDCADm
ดีล
#80675883
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:08:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28206
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
112.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 08:36:40
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.27918
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
112.57 USD
21.09.2021 17:50:46
22.09.2021 08:36:34
ซื้อ
0.5
149.06
149.568
กำไร
231.94 USD
GBPJPYm
ดีล
#80617023
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:50:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
149.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
231.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 08:36:34
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
149.568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
231.94 USD
20.09.2021 09:39:22
21.09.2021 09:33:20
ซื้อ
0.5
150.463
149.888
กำไร
-262.40 USD
GBPJPYm
ดีล
#80608873
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 09:39:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.463
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-262.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:33:20
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
149.888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-262.40 USD
20.09.2021 05:24:18
21.09.2021 09:33:17
ซื้อ
0.5
1.37036
1.36789
กำไร
-123.50 USD
GBPUSDm
ดีล
#80597116
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:24:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37036
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-123.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:33:17
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.36789
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-123.50 USD
21.09.2021 07:55:33
21.09.2021 09:33:09
ขาย
0.5
1.27649
1.27458
กำไร
74.93 USD
USDCADm
ดีล
#80670325
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 07:55:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27649
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
74.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 09:33:09
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.27458
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
74.93 USD
20.09.2021 10:11:40
21.09.2021 04:17:22
ขาย
0.5
1.28093
1.27996
กำไร
37.89 USD
USDCADm
ดีล
#80611207
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:11:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28093
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
37.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 04:17:22
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.27996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
37.89 USD
21.09.2021 03:14:48
21.09.2021 03:19:43
ซื้อ
0.5
42000
41492
กำไร
-254.00 USD
BTCUSD
ดีล
#80655936
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 03:14:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
42000
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-254.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 03:19:43
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
41492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-254.00 USD
20.09.2021 12:45:56
20.09.2021 17:29:54
ขาย
0.5
1.75518
1.75131
กำไร
150.92 USD
GBPCADm
ดีล
#80617462
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 12:45:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.75518
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
150.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:29:54
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.75131
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
150.92 USD
20.09.2021 11:22:57
20.09.2021 17:29:24
ซื้อ
0.5
1.17097
1.17173
กำไร
38.00 USD
EURUSDm
ดีล
#80616830
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 11:22:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17097
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
38.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:29:24
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.17173
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
38.00 USD
20.09.2021 14:29:28
20.09.2021 15:33:44
ซื้อ
0.25
43838.38
42763
กำไร
-268.85 USD
BTCUSD
ดีล
#80631621
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 14:29:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
43838.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-268.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 15:33:44
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
42763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-268.85 USD
20.09.2021 14:29:28
20.09.2021 15:01:25
ซื้อ
0.25
43838.38
43959
กำไร
30.16 USD
BTCUSD
ดีล
#80614535
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 14:29:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
43838.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
30.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 15:01:25
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
43959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
30.16 USD
20.09.2021 10:12:47
20.09.2021 11:44:28
ขาย
0.25
1.75243
1.75203
กำไร
7.81 USD
GBPCADm
ดีล
#80615742
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:12:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.75243
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 11:44:28
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.75203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.81 USD
20.09.2021 10:12:47
20.09.2021 11:05:48
ขาย
0.25
1.75243
1.74945
กำไร
58.20 USD
GBPCADm
ดีล
#80611333
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:12:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.75243
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
58.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 11:05:48
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.74945
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
58.20 USD
20.09.2021 06:11:03
20.09.2021 10:00:58
ขาย
0.5
1.89514
1.89207
กำไร
111.08 USD
GBPAUDm
ดีล
#80600463
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:11:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.89514
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
111.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 10:00:58
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.89207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
111.08 USD
20.09.2021 07:02:31
20.09.2021 10:00:50
ซื้อ
0.25
1746
1752.87
กำไร
171.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#80606572
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 07:02:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
171.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 10:00:50
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1752.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
171.75 USD
20.09.2021 06:16:03
20.09.2021 09:07:59
ซื้อ
0.5
150.805
150.561
กำไร
-111.04 USD
GBPJPYm
ดีล
#80600886
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:16:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-111.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 09:07:59
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
150.561
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-111.04 USD
20.09.2021 07:02:31
20.09.2021 08:57:41
ซื้อ
0.25
1746
1751.44
กำไร
136.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#80599650
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 07:02:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
136.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 08:57:41
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1751.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
136.00 USD
17.09.2021 09:06:52
17.09.2021 10:20:52
ขาย
0.5
1.27856
1.27864
กำไร
-4.32 USD
GBPCHFm
ดีล
#80530344
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 09:06:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27856
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 10:20:52
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.27864
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.32 USD
17.09.2021 09:07:30
17.09.2021 10:20:49
ขาย
0.5
151.613
151.537
กำไร
34.58 USD
GBPJPYm
ดีล
#80530430
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 09:07:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
34.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 10:20:49
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
151.537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
34.58 USD