09.07.2021 22:00:16
29.07.2021 15:33:31
ซื้อ
0.01
1.1877
1.18827
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35378136
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 22:00:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1877
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 15:33:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18827
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
09.07.2021 23:00:18
29.07.2021 15:33:31
ซื้อ
0.01
1.18803
1.18827
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35384333
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 23:00:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18803
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.07.2021 15:33:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18827
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
09.07.2021 16:00:10
12.07.2021 09:14:10
ขาย
0.03
1.18661
1.18662
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35293587
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 16:00:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 09:14:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 23:00:18
12.07.2021 09:14:10
ขาย
0.1
1.18782
1.18662
กำไร
0.12 USD
EURUSD
ดีล
#35384335
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 23:00:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18782
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 09:14:10
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.18662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
09.07.2021 21:00:04
12.07.2021 09:14:10
ขาย
0.04
1.18722
1.18662
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#35368721
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 21:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18722
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 09:14:10
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
09.07.2021 22:00:16
12.07.2021 09:14:10
ขาย
0.07
1.18749
1.18662
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#35378110
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 22:00:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18749
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 09:14:10
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.18662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
09.07.2021 10:01:08
12.07.2021 09:14:10
ขาย
0.01
1.18247
1.18662
กำไร
-0.04 USD
EURUSD
ดีล
#35187834
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 10:01:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18247
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 09:14:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
09.07.2021 11:00:16
12.07.2021 09:14:10
ขาย
0.01
1.18381
1.18662
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
ดีล
#35205433
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 11:00:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18381
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 09:14:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
09.07.2021 13:01:14
12.07.2021 09:14:10
ขาย
0.02
1.18549
1.18662
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#35239187
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 13:01:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18549
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 09:14:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
09.07.2021 20:00:07
09.07.2021 21:09:32
ซื้อ
0.01
1.18688
1.18755
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35359795
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 20:00:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18688
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 21:09:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
09.07.2021 21:00:04
09.07.2021 21:09:32
ซื้อ
0.01
1.18742
1.18755
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35368742
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 21:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 21:09:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18755
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 17:02:07
09.07.2021 17:50:16
ซื้อ
0.01
1.18653
1.18708
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35318172
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 17:02:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18653
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 17:50:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
09.07.2021 16:00:10
09.07.2021 17:50:16
ซื้อ
0.01
1.18682
1.18708
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35293609
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 16:00:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18682
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 17:50:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 14:01:24
09.07.2021 14:13:00
ซื้อ
0.01
1.18579
1.18619
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35253047
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 14:01:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18579
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 14:13:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 13:01:14
09.07.2021 13:39:14
ซื้อ
0.01
1.1857
1.1861
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35239186
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 13:01:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1857
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 13:39:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 11:00:16
09.07.2021 11:01:47
ซื้อ
0.01
1.18403
1.18443
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35205424
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 11:00:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18403
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 11:01:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18443
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 08:00:07
09.07.2021 10:48:06
ซื้อ
0.04
1.18331
1.18381
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#35159306
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 08:00:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18331
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 10:48:06
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
09.07.2021 01:00:07
09.07.2021 10:48:06
ซื้อ
0.01
1.18478
1.18381
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35116255
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 01:00:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18478
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 10:48:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
09.07.2021 10:01:08
09.07.2021 10:48:06
ซื้อ
0.07
1.18269
1.18381
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#35187833
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 10:01:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18269
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 10:48:06
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.18381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
09.07.2021 04:00:09
09.07.2021 10:48:06
ซื้อ
0.02
1.18424
1.18381
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35128226
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 04:00:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18424
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 10:48:06
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
09.07.2021 02:00:07
09.07.2021 10:48:06
ซื้อ
0.01
1.1847
1.18381
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35118466
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 02:00:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1847
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 10:48:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
09.07.2021 06:00:03
09.07.2021 10:48:06
ซื้อ
0.03
1.18379
1.18381
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35148530
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 06:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18379
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 10:48:06
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 08:00:07
09.07.2021 09:33:25
ขาย
0.01
1.18309
1.18271
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35159298
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 08:00:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 09:33:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 09:00:41
09.07.2021 09:33:25
ขาย
0.01
1.18313
1.18271
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35171300
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 09:00:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18313
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 09:33:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 06:00:03
09.07.2021 07:59:40
ขาย
0.01
1.18357
1.18332
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35148526
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 06:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 07:59:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
09.07.2021 05:00:03
09.07.2021 07:59:39
ขาย
0.01
1.18387
1.18332
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35140316
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 05:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 07:59:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18332
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.07.2021 23:01:05
09.07.2021 04:53:16
ขาย
0.02
1.18464
1.18386
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#35108791
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 23:01:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18464
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 04:53:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18386
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
08.07.2021 21:00:04
09.07.2021 04:53:16
ขาย
0.01
1.18384
1.18386
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35095741
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 21:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18384
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 04:53:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18386
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 22:00:46
09.07.2021 04:53:16
ขาย
0.01
1.18391
1.18386
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35101172
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 22:00:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18391
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 04:53:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18386
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 20:00:06
08.07.2021 23:00:34
ซื้อ
0.01
1.18464
1.18474
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35089536
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 20:00:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18464
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 23:00:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18474
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 21:00:04
08.07.2021 23:00:34
ซื้อ
0.01
1.18404
1.18474
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35095746
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 21:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18404
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 23:00:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18474
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.07.2021 19:01:02
08.07.2021 20:36:00
ขาย
0.01
1.18387
1.18376
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35084847
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 19:01:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 20:36:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18376
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 20:00:02
08.07.2021 20:36:00
ขาย
0.01
1.18444
1.18376
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#35089094
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 20:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18444
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 20:36:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18376
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.07.2021 05:00:06
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.01
1.17843
1.18394
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
ดีล
#34779856
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 05:00:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17843
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
08.07.2021 17:00:06
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.43
1.18581
1.18394
กำไร
0.80 USD
EURUSD
ดีล
#35038091
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 17:00:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18581
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.43
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
08.07.2021 12:00:53
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.07
1.1823
1.18394
กำไร
-0.11 USD
EURUSD
ดีล
#34904631
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 12:00:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1823
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.11 USD
08.07.2021 08:00:03
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.02
1.17947
1.18394
กำไร
-0.09 USD
EURUSD
ดีล
#34805041
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 08:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17947
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.09 USD
08.07.2021 13:00:40
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.1
1.1832
1.18394
กำไร
-0.07 USD
EURUSD
ดีล
#34924291
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 13:00:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1832
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
08.07.2021 09:00:06
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.03
1.18045
1.18394
กำไร
-0.10 USD
EURUSD
ดีล
#34817540
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 09:00:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
08.07.2021 14:01:03
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.17
1.18376
1.18394
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
ดีล
#34959418
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 14:01:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18376
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.17
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
08.07.2021 11:01:01
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.04
1.18165
1.18394
กำไร
-0.09 USD
EURUSD
ดีล
#34882333
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 11:01:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18165
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.09 USD
08.07.2021 16:01:36
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.27
1.18491
1.18394
กำไร
0.26 USD
EURUSD
ดีล
#35013532
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 16:01:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18491
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
08.07.2021 06:00:10
08.07.2021 18:34:29
ขาย
0.01
1.1789
1.18394
กำไร
-0.05 USD
EURUSD
ดีล
#34796776
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 06:00:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1789
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 18:34:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
08.07.2021 17:00:06
08.07.2021 17:40:19
ซื้อ
0.01
1.18601
1.18641
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35038122
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 17:00:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18601
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 17:40:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 16:01:36
08.07.2021 16:28:18
ซื้อ
0.01
1.18512
1.18552
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#35013530
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 16:01:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18512
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 16:28:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 14:01:03
08.07.2021 14:10:25
ซื้อ
0.01
1.18396
1.18436
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#34959416
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 14:01:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 14:10:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18436
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 13:00:39
08.07.2021 13:52:28
ซื้อ
0.01
1.18341
1.18381
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#34924274
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 13:00:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18341
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:52:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 12:00:53
08.07.2021 12:45:55
ซื้อ
0.01
1.1825
1.1829
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#34904628
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 12:00:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1825
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 12:45:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 11:01:01
08.07.2021 11:57:39
ซื้อ
0.01
1.18186
1.18226
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#34882339
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 11:01:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 11:57:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18226
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
08.07.2021 09:00:06
08.07.2021 10:54:05
ซื้อ
0.01
1.18067
1.18068
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#34817534
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 09:00:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 10:54:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18068
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD