05.08.2021 16:58:27
05.08.2021 21:30:23
ขาย
1.01
25.187
25.182
กำไร
25.25 USD
XAGUSD
ดีล
#25232118
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 16:58:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.187
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 21:30:23
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
25.182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
25.25 USD
05.08.2021 17:28:02
05.08.2021 21:30:02
ขาย
0.81
25.292
25.187
กำไร
425.25 USD
XAGUSD
ดีล
#25242787
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 17:28:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.292
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
425.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 21:30:02
ปริมาณเทรด
0.81
ออก
25.187
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
425.25 USD
05.08.2021 16:49:13
05.08.2021 16:53:42
ซื้อ
1.01
25.105
25.145
กำไร
202.00 USD
XAGUSD
ดีล
#25228762
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 16:49:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.105
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
202.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 16:53:42
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
25.145
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
202.00 USD
05.08.2021 16:46:11
05.08.2021 16:53:29
ซื้อ
2.01
1799.92
1801.05
กำไร
227.13 USD
XAUUSD
ดีล
#25227534
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 16:46:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1799.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
227.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 16:53:29
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1801.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
227.13 USD
05.08.2021 13:34:55
05.08.2021 16:43:57
ขาย
1.01
25.402
25.249
กำไร
772.65 USD
XAGUSD
ดีล
#25180525
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 13:34:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.402
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
772.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 16:43:57
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
25.249
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
772.65 USD
05.08.2021 11:35:09
05.08.2021 16:43:54
ขาย
1.01
1809.14
1802.17
กำไร
703.97 USD
XAUUSD
ดีล
#25159134
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 11:35:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1809.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
703.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 16:43:54
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
1802.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
703.97 USD
05.08.2021 11:48:13
05.08.2021 12:15:20
ซื้อ
1.01
25.34
25.392
กำไร
262.60 USD
XAGUSD
ดีล
#25161520
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 11:48:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.34
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
262.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 12:15:20
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
25.392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
262.60 USD
05.08.2021 08:45:40
05.08.2021 11:39:04
ขาย
1.01
25.367
25.326
กำไร
207.05 USD
XAGUSD
ดีล
#25128209
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 08:45:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
207.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 11:39:04
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
25.326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
207.05 USD
03.08.2021 18:15:05
05.08.2021 03:51:51
ขาย
2.01
1.38921
1.38912
กำไร
18.09 USD
GBPUSD
ดีล
#24887767
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 18:15:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38921
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
18.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 03:51:51
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1.38912
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
18.09 USD
04.08.2021 18:44:07
05.08.2021 03:51:44
ขาย
1.01
25.373
25.357
กำไร
80.80 USD
XAGUSD
ดีล
#25071315
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 18:44:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25.373
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
80.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 03:51:44
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
25.357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
80.80 USD
04.08.2021 18:16:46
04.08.2021 18:43:54
ซื้อ
1.01
25.362
25.372
กำไร
50.50 USD
XAGUSD
ดีล
#25066865
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 18:16:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.362
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 18:43:54
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
25.372
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
50.50 USD
04.08.2021 12:10:04
04.08.2021 18:16:27
ขาย
0.81
1.39285
1.39047
กำไร
192.78 USD
GBPUSD
ดีล
#24985655
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 12:10:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39285
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
192.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 18:16:27
ปริมาณเทรด
0.81
ออก
1.39047
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
192.78 USD
04.08.2021 18:11:48
04.08.2021 18:13:26
ขาย
1.31
1808.66
1808.21
กำไร
58.95 USD
XAUUSD
ดีล
#25065220
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 18:11:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1808.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
58.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 18:13:26
ปริมาณเทรด
1.31
ออก
1808.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
58.95 USD
03.08.2021 17:16:44
03.08.2021 17:32:53
ขาย
1
1.38968
1.38959
กำไร
9.00 USD
GBPUSD
ดีล
#24874921
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 17:16:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38968
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 17:32:53
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.38959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.00 USD
03.08.2021 17:19:46
03.08.2021 17:32:45
ขาย
1.2
1.39057
1.38967
กำไร
108.00 USD
GBPUSD
ดีล
#24875805
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 17:19:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
108.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 17:32:45
ปริมาณเทรด
1.2
ออก
1.38967
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
108.00 USD
03.08.2021 16:52:52
03.08.2021 17:19:04
ขาย
1
1813.25
1812.15
กำไร
110.00 USD
XAUUSD
ดีล
#24867833
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 16:52:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.25
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
110.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 17:19:04
ปริมาณเทรด
1
ออก
1812.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
110.00 USD
03.08.2021 08:24:47
03.08.2021 16:50:44
ขาย
2.01
1.38937
1.38862
กำไร
150.75 USD
GBPUSD
ดีล
#24779901
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 08:24:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38937
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
150.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 16:50:44
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1.38862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
150.75 USD
02.08.2021 17:27:22
03.08.2021 07:36:33
ซื้อ
2.01
0.73782
0.73994
กำไร
426.12 USD
AUDUSD
ดีล
#24692353
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 17:27:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.73782
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
426.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 07:36:33
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
0.73994
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
426.12 USD
02.08.2021 10:23:15
02.08.2021 12:18:27
ซื้อ
1.01
1807.21
1807.91
กำไร
70.70 USD
XAUUSD
ดีล
#24617534
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 10:23:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1807.21
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
70.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2021 12:18:27
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
1807.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
70.70 USD
27.07.2021 12:42:49
27.07.2021 17:55:13
ขาย
0.01
1.37845
1.38526
กำไร
-6.81 USD
GBPUSD
ดีล
#24026490
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 12:42:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37845
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 17:55:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.81 USD
23.07.2021 02:00:55
23.07.2021 11:30:08
ซื้อ
0.11
1.37673
1.37246
กำไร
-46.97 USD
GBPUSD
ดีล
#23667078
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 02:00:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37673
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-46.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 11:30:08
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.37246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-46.97 USD
23.07.2021 01:00:42
23.07.2021 02:00:02
ซื้อ
0.05
1807.41
1807.49
กำไร
0.40 USD
XAUUSD
ดีล
#23665720
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 01:00:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1807.41
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 02:00:02
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1807.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
22.07.2021 17:43:44
22.07.2021 18:29:21
ขาย
0.6
1802.29
1806.98
กำไร
-281.40 USD
GOLD
ดีล
#23631569
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 17:43:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1802.29
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-281.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 18:29:21
ปริมาณเทรด
0.6
ออก
1806.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-281.40 USD
22.07.2021 17:21:46
22.07.2021 17:33:28
ซื้อ
0.5
1802.86
1804.11
กำไร
62.50 USD
GOLD
ดีล
#23627490
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 17:21:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1802.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:33:28
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1804.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
62.50 USD
22.07.2021 14:58:10
22.07.2021 17:21:28
ซื้อ
2.01
151.903
151.485
กำไร
-762.78 USD
GBPJPY
ดีล
#23595225
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:58:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.903
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-762.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:21:28
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
151.485
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-762.78 USD
22.07.2021 14:58:04
22.07.2021 17:21:28
ซื้อ
2.01
1.37732
1.37525
กำไร
-416.07 USD
GBPUSD
ดีล
#23595180
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:58:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-416.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:21:28
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1.37525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-416.07 USD
22.07.2021 14:44:11
22.07.2021 14:54:35
ขาย
1
0.85764
0.85749
กำไร
20.64 USD
EURGBP
ดีล
#23590852
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:44:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.85764
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 14:54:35
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.85749
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
20.64 USD
22.07.2021 14:43:57
22.07.2021 14:48:32
ซื้อ
1
151.614
151.771
กำไร
142.42 USD
GBPJPY
ดีล
#23590794
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:43:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.614
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
142.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 14:48:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
151.771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
142.42 USD
22.07.2021 14:43:51
22.07.2021 14:48:26
ซื้อ
1
1.37546
1.37688
กำไร
142.00 USD
GBPUSD
ดีล
#23590776
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 14:43:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37546
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
142.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 14:48:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.37688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
142.00 USD
22.07.2021 11:01:46
22.07.2021 13:32:18
ซื้อ
1
151.511
151.696
กำไร
167.76 USD
GBPJPY
ดีล
#23555655
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 11:01:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.511
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
167.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 13:32:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
151.696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
167.76 USD
22.07.2021 11:01:29
22.07.2021 13:32:03
ซื้อ
1.21
1.37426
1.37552
กำไร
152.46 USD
GBPUSD
ดีล
#23555614
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 11:01:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37426
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
152.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 13:32:03
ปริมาณเทรด
1.21
ออก
1.37552
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
152.46 USD
22.07.2021 10:46:44
22.07.2021 11:01:08
ขาย
1.21
1801
1799.16
กำไร
222.64 USD
XAUUSD
ดีล
#23553188
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 10:46:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1801
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
222.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 11:01:08
ปริมาณเทรด
1.21
ออก
1799.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
222.64 USD
22.07.2021 10:45:30
22.07.2021 10:46:30
ขาย
1.01
1.3747
1.37461
กำไร
9.09 USD
GBPUSD
ดีล
#23552983
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 10:45:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3747
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:46:30
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
1.37461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.09 USD
22.07.2021 09:38:26
22.07.2021 10:34:23
ขาย
3.51
1801.82
1801.64
กำไร
63.18 USD
XAUUSD
ดีล
#23541256
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 09:38:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1801.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
63.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:34:23
ปริมาณเทรด
3.51
ออก
1801.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
63.18 USD
22.07.2021 04:37:50
22.07.2021 10:34:22
ขาย
3.01
1.36995
1.37585
กำไร
-1 775.90 USD
GBPUSD
ดีล
#23522984
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 04:37:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36995
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 775.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:34:22
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.37585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 775.90 USD
20.07.2021 17:06:29
22.07.2021 10:34:22
ซื้อ
1.8
1821.76
1801.48
กำไร
-3 650.40 USD
XAUUSD
ดีล
#23323837
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 17:06:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1821.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3 650.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:34:22
ปริมาณเทรด
1.8
ออก
1801.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3 650.40 USD
20.07.2021 17:31:52
22.07.2021 10:34:22
ซื้อ
0.51
1819.42
1801.48
กำไร
-914.94 USD
XAUUSD
ดีล
#23328382
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 17:31:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1819.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-914.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:34:22
ปริมาณเทรด
0.51
ออก
1801.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-914.94 USD
22.07.2021 05:00:06
22.07.2021 10:34:22
ขาย
3.01
1.37079
1.37585
กำไร
-1 523.06 USD
GBPUSD
ดีล
#23523876
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 05:00:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37079
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 523.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:34:22
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.37585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 523.06 USD
20.07.2021 17:15:31
22.07.2021 10:34:22
ซื้อ
1.2
1821.61
1801.48
กำไร
-2 415.60 USD
XAUUSD
ดีล
#23325299
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 17:15:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1821.61
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2 415.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:34:22
ปริมาณเทรด
1.2
ออก
1801.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 415.60 USD
21.07.2021 18:28:32
22.07.2021 10:34:22
ขาย
3.01
1.36854
1.37585
กำไร
-2 200.31 USD
GBPUSD
ดีล
#23479858
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 18:28:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36854
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2 200.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 10:34:22
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.37585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 200.31 USD
22.07.2021 03:58:44
22.07.2021 04:08:45
ขาย
3.01
1.36991
1.36977
กำไร
42.14 USD
GBPUSD
ดีล
#23520951
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 03:58:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36991
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
42.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 04:08:45
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.36977
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
42.14 USD
21.07.2021 20:08:09
22.07.2021 03:36:14
ขาย
3.01
1.37082
1.37038
กำไร
132.44 USD
GBPUSD
ดีล
#23494964
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 20:08:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37082
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
132.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 03:36:14
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.37038
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
132.44 USD
21.07.2021 20:27:15
22.07.2021 03:36:10
ขาย
3.01
1.37174
1.37038
กำไร
409.36 USD
GBPUSD
ดีล
#23497993
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 20:27:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37174
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
409.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 03:36:10
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.37038
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
409.36 USD
21.07.2021 18:28:23
21.07.2021 18:38:10
ขาย
3.01
1.17998
1.17958
กำไร
120.40 USD
EURUSD
ดีล
#23479825
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 18:28:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17998
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
120.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 18:38:10
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.17958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
120.40 USD
21.07.2021 17:55:32
21.07.2021 18:16:43
ซื้อ
3.01
1.36751
1.36774
กำไร
69.23 USD
GBPUSD
ดีล
#23475249
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:55:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
69.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 18:16:43
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.36774
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
69.23 USD
21.07.2021 18:03:57
21.07.2021 18:16:36
ซื้อ
2.01
1801.82
1802.85
กำไร
207.03 USD
GOLD
ดีล
#23476567
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 18:03:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1801.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
207.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 18:16:36
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1802.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
207.03 USD
21.07.2021 17:42:02
21.07.2021 17:53:15
ขาย
3.01
1.17932
1.17882
กำไร
150.50 USD
EURUSD
ดีล
#23473364
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:42:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
150.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 17:53:15
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.17882
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
150.50 USD
21.07.2021 17:42:16
21.07.2021 17:53:09
ขาย
3.01
1.36844
1.36752
กำไร
276.92 USD
GBPUSD
ดีล
#23473397
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:42:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36844
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
276.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 17:53:09
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.36752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
276.92 USD
21.07.2021 17:30:58
21.07.2021 17:37:16
ซื้อ
3.01
1.3676
1.36804
กำไร
132.44 USD
GBPUSD
ดีล
#23471824
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:30:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3676
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
132.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 17:37:16
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.36804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
132.44 USD
21.07.2021 17:31:16
21.07.2021 17:37:13
ซื้อ
3.01
150.843
150.928
กำไร
231.93 USD
GBPJPY
ดีล
#23471861
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 17:31:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.843
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
231.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 17:37:13
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
150.928
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
231.93 USD