17.09.2021 15:34:57
17.09.2021 15:54:28
ซื้อ
0.03
1759.19
1754.14
กำไร
-15.15 USD
XAUUSD
ดีล
#29600825
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:34:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1759.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 15:54:28
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1754.14
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-15.15 USD
16.09.2021 16:35:22
16.09.2021 16:48:42
ซื้อ
0.21
1755.54
1750.26
กำไร
-110.88 USD
XAUUSD
ดีล
#29511071
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:35:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1755.54
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-110.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:48:42
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1750.26
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-110.88 USD
16.09.2021 15:37:01
16.09.2021 16:34:04
ซื้อ
0.61
23.162
22.967
กำไร
-594.75 USD
XAGUSD
ดีล
#29498301
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:37:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.162
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-594.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 16:34:04
ปริมาณเทรด
0.61
ออก
22.967
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-594.75 USD
14.09.2021 16:40:20
16.09.2021 15:30:10
ซื้อ
0.51
23.66
23.244
กำไร
-1 060.80 USD
XAGUSD
ดีล
#29241273
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:40:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 060.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:30:10
ปริมาณเทรด
0.51
ออก
23.244
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 060.80 USD
10.09.2021 21:14:10
16.09.2021 15:30:10
ซื้อ
1.01
23.838
23.244
กำไร
-2 999.70 USD
XAGUSD
ดีล
#28958036
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 21:14:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.838
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2 999.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:30:10
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
23.244
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 999.70 USD
10.09.2021 18:53:50
16.09.2021 15:30:10
ซื้อ
2.01
23.897
23.244
กำไร
-6 562.65 USD
XAGUSD
ดีล
#28946208
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 18:53:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.897
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6 562.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:30:10
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
23.244
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6 562.65 USD
14.09.2021 15:52:43
14.09.2021 16:02:14
ซื้อ
0.51
23.687
23.81
กำไร
313.65 USD
XAGUSD
ดีล
#29227106
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:52:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.687
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
313.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 16:02:14
ปริมาณเทรด
0.51
ออก
23.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
313.65 USD
14.09.2021 13:54:11
14.09.2021 14:05:17
ซื้อ
0.51
23.567
23.613
กำไร
117.30 USD
XAGUSD
ดีล
#29202313
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 13:54:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.567
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
117.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 14:05:17
ปริมาณเทรด
0.51
ออก
23.613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
117.30 USD
09.09.2021 18:02:10
10.09.2021 21:13:59
ขาย
2.01
1789.09
1788.66
กำไร
86.43 USD
XAUUSD
ดีล
#28814637
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 18:02:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1789.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
86.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 21:13:59
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1788.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
86.43 USD
10.09.2021 18:55:20
10.09.2021 19:12:29
ซื้อ
2.01
1792.71
1793.62
กำไร
182.91 USD
XAUUSD
ดีล
#28946307
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 18:55:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1792.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
182.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 19:12:29
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1793.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
182.91 USD
10.09.2021 19:02:56
10.09.2021 19:08:01
ซื้อ
1.01
23.84
23.86
กำไร
101.00 USD
XAGUSD
ดีล
#28947097
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 19:02:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.84
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
101.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 19:08:01
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
23.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
101.00 USD
10.09.2021 16:38:31
10.09.2021 18:52:18
ขาย
1.01
1794.14
1792.05
กำไร
211.09 USD
XAUUSD
ดีล
#28928630
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 16:38:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1794.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
211.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 18:52:18
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
1792.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
211.09 USD
09.09.2021 17:48:18
10.09.2021 18:51:42
ขาย
2.01
23.973
23.904
กำไร
693.45 USD
XAGUSD
ดีล
#28812952
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 17:48:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
23.973
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
693.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 18:51:42
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
23.904
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
693.45 USD
09.09.2021 20:33:03
09.09.2021 22:04:02
ขาย
1.01
1797.67
1792.24
กำไร
548.43 USD
XAUUSD
ดีล
#28826276
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 20:33:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1797.67
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
548.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 22:04:02
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
1792.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
548.43 USD
09.09.2021 12:02:37
09.09.2021 17:36:31
ขาย
1
24.086
23.982
กำไร
520.00 USD
XAGUSD
ดีล
#28766674
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 12:02:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.086
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
520.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 17:36:31
ปริมาณเทรด
1
ออก
23.982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
520.00 USD
09.09.2021 11:58:25
09.09.2021 17:36:28
ขาย
1.5
24.095
23.988
กำไร
802.50 USD
XAGUSD
ดีล
#28765683
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 11:58:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.095
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
802.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 17:36:28
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
23.988
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
802.50 USD
09.09.2021 14:00:30
09.09.2021 17:36:24
ขาย
1.5
24.138
23.986
กำไร
1 140.00 USD
XAGUSD
ดีล
#28777464
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 14:00:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.138
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 140.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 17:36:24
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
23.986
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 140.00 USD
08.09.2021 15:48:24
09.09.2021 15:45:37
ซื้อ
0.5
24.301
24.093
กำไร
-520.00 USD
XAGUSD
ดีล
#28788094
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 15:48:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.301
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-520.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 15:45:37
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
24.093
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-520.00 USD
08.09.2021 15:48:24
09.09.2021 15:13:32
ซื้อ
1
24.301
24.217
กำไร
-420.00 USD
XAGUSD
ดีล
#28666011
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 15:48:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.301
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-420.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 15:13:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
24.217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-420.00 USD
08.09.2021 15:54:43
09.09.2021 14:54:46
ซื้อ
1.01
24.267
24.271
กำไร
20.20 USD
XAGUSD
ดีล
#28666744
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 15:54:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.267
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 14:54:46
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
24.271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
20.20 USD
08.09.2021 15:08:01
08.09.2021 15:54:34
ขาย
2.01
1.37708
1.37685
กำไร
46.23 USD
GBPUSD
ดีล
#28661396
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 15:08:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37708
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 15:54:34
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1.37685
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
46.23 USD
08.09.2021 15:18:02
08.09.2021 15:41:12
ขาย
1.5
24.348
24.298
กำไร
375.00 USD
XAGUSD
ดีล
#28662789
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 15:18:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24.348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
375.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 15:41:12
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
24.298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
375.00 USD
08.09.2021 14:50:42
08.09.2021 15:10:42
ซื้อ
1.5
24.343
24.347
กำไร
30.00 USD
XAGUSD
ดีล
#28659415
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 14:50:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.343
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 15:10:42
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
24.347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
30.00 USD
08.09.2021 14:36:52
08.09.2021 14:50:21
ขาย
2.01
1.37709
1.37682
กำไร
54.27 USD
GBPUSD
ดีล
#28658002
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 14:36:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37709
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
54.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 14:50:21
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1.37682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
54.27 USD
06.09.2021 14:39:19
07.09.2021 17:18:04
ซื้อ
2
1824.33
1796.81
กำไร
-5 504.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28431010
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 14:39:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1824.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5 504.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 17:18:04
ปริมาณเทรด
2
ออก
1796.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5 504.00 USD
07.09.2021 11:58:02
07.09.2021 17:18:04
ซื้อ
1
1814.66
1796.81
กำไร
-1 785.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28514576
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 11:58:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1814.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 785.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 17:18:04
ปริมาณเทรด
1
ออก
1796.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 785.00 USD
07.09.2021 03:37:01
07.09.2021 17:18:04
ซื้อ
1
1825.73
1796.81
กำไร
-2 892.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28468611
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 03:37:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1825.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2 892.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 17:18:04
ปริมาณเทรด
1
ออก
1796.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 892.00 USD
07.09.2021 17:02:44
07.09.2021 17:18:04
ซื้อ
1
1806.06
1796.81
กำไร
-925.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28560217
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 17:02:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1806.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-925.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 17:18:04
ปริมาณเทรด
1
ออก
1796.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-925.00 USD
07.09.2021 16:51:44
07.09.2021 16:54:10
ซื้อ
1
1808.9
1810.12
กำไร
122.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28558607
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 16:51:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1808.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
122.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 16:54:10
ปริมาณเทรด
1
ออก
1810.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
122.00 USD
07.09.2021 16:46:59
07.09.2021 16:48:29
ซื้อ
1
1809.06
1810.92
กำไร
186.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28557790
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 16:46:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1809.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
186.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 16:48:29
ปริมาณเทรด
1
ออก
1810.92
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
186.00 USD
03.09.2021 13:08:09
06.09.2021 14:43:16
ขาย
1.5
1813.53
1824.41
กำไร
-1 632.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28262449
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:08:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 632.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 14:43:16
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
1824.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 632.00 USD
03.09.2021 16:18:16
06.09.2021 13:28:31
ขาย
1
1823.68
1823.43
กำไร
25.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28297735
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 16:18:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1823.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 13:28:31
ปริมาณเทรด
1
ออก
1823.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
25.00 USD
03.09.2021 11:51:35
03.09.2021 13:02:29
ขาย
2.01
0.71276
0.71242
กำไร
68.34 USD
NZDUSD
ดีล
#28253230
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 11:51:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.71276
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
68.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 13:02:29
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
0.71242
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
68.34 USD
03.09.2021 11:42:51
03.09.2021 12:03:07
ขาย
1
1812.65
1811.74
กำไร
91.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28252500
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 11:42:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1812.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
91.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 12:03:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
1811.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
91.00 USD
03.09.2021 11:00:39
03.09.2021 11:07:25
ซื้อ
1
1811.32
1812.37
กำไร
105.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28249101
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 11:00:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1811.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
105.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 11:07:25
ปริมาณเทรด
1
ออก
1812.37
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
105.00 USD
03.09.2021 09:55:47
03.09.2021 10:43:46
ขาย
1.51
1813.02
1812.15
กำไร
131.37 USD
XAUUSD
ดีล
#28243241
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 09:55:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
131.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 10:43:46
ปริมาณเทรด
1.51
ออก
1812.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
131.37 USD
03.09.2021 05:08:14
03.09.2021 07:10:37
ขาย
1.51
1813.68
1812.41
กำไร
191.77 USD
XAUUSD
ดีล
#28220504
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 05:08:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
191.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 07:10:37
ปริมาณเทรด
1.51
ออก
1812.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
191.77 USD
16.08.2021 21:28:13
03.09.2021 05:08:29
ซื้อ
2
1.38414
1.3844
กำไร
52.00 USD
GBPUSD
ดีล
#26381680
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 21:28:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38414
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 05:08:29
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.3844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
52.00 USD
02.09.2021 18:35:59
03.09.2021 04:57:05
ซื้อ
1
1811.31
1813.14
กำไร
183.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28197975
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 18:35:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1811.31
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
183.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 04:57:05
ปริมาณเทรด
1
ออก
1813.14
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
183.00 USD
02.09.2021 19:37:54
02.09.2021 19:54:21
ซื้อ
1
1807.55
1808.62
กำไร
107.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28202187
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 19:37:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1807.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
107.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 19:54:21
ปริมาณเทรด
1
ออก
1808.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
107.00 USD
02.09.2021 17:56:14
02.09.2021 18:33:07
ขาย
2
1812.89
1811.19
กำไร
340.00 USD
XAUUSD
ดีล
#28193588
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 17:56:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1812.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
340.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 18:33:07
ปริมาณเทรด
2
ออก
1811.19
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
340.00 USD
02.09.2021 17:44:03
02.09.2021 17:49:55
ขาย
1.81
1813.29
1812.17
กำไร
202.72 USD
XAUUSD
ดีล
#28191793
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 17:44:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.29
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
202.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 17:49:55
ปริมาณเทรด
1.81
ออก
1812.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
202.72 USD
02.09.2021 17:17:10
02.09.2021 17:18:48
ซื้อ
1.5
1806.56
1806.91
กำไร
52.50 USD
XAUUSD
ดีล
#28187855
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 17:17:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1806.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 17:18:48
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
1806.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
52.50 USD
17.08.2021 09:30:22
02.09.2021 16:56:25
ซื้อ
1.01
1.38116
1.38155
กำไร
39.39 USD
GBPUSD
ดีล
#26427756
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2021 09:30:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38116
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 16:56:25
ปริมาณเทรด
1.01
ออก
1.38155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
39.39 USD
02.09.2021 16:36:00
02.09.2021 16:50:32
ซื้อ
1.51
1811.66
1812.69
กำไร
155.53 USD
XAUUSD
ดีล
#28178606
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 16:36:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1811.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
155.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 16:50:32
ปริมาณเทรด
1.51
ออก
1812.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
155.53 USD
02.09.2021 15:32:45
02.09.2021 15:58:58
ซื้อ
1.51
1811.74
1813.03
กำไร
194.79 USD
XAUUSD
ดีล
#28169298
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 15:32:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1811.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
194.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 15:58:58
ปริมาณเทรด
1.51
ออก
1813.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
194.79 USD
02.09.2021 10:41:09
02.09.2021 15:27:56
ขาย
2.01
1814.39
1813.2
กำไร
239.19 USD
XAUUSD
ดีล
#28135036
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 10:41:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1814.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
239.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 15:27:56
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1813.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
239.19 USD
02.09.2021 12:42:26
02.09.2021 13:25:20
ขาย
3.01
1.3795
1.37918
กำไร
96.32 USD
GBPUSD
ดีล
#28150345
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 12:42:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3795
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
96.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 13:25:20
ปริมาณเทรด
3.01
ออก
1.37918
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
96.32 USD
02.09.2021 10:17:55
02.09.2021 10:25:44
ซื้อ
2.01
1.37751
1.37781
กำไร
60.30 USD
GBPUSD
ดีล
#28131636
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 10:17:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 10:25:44
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1.37781
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
60.30 USD
02.09.2021 09:07:41
02.09.2021 10:14:20
ขาย
2.01
1814.32
1812.72
กำไร
321.60 USD
XAUUSD
ดีล
#28125143
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 09:07:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1814.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
321.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 10:14:20
ปริมาณเทรด
2.01
ออก
1812.72
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
321.60 USD