28.09.2021 08:05:02
28.09.2021 09:18:37
ขาย
0.01
1.37139
1.37029
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45646356
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 08:05:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37139
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 09:18:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37029
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
28.09.2021 03:40:06
28.09.2021 07:38:47
ซื้อ
0.01
1.36977
1.37087
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45628054
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 03:40:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36977
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 07:38:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37087
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.09.2021 21:20:02
27.09.2021 23:58:30
ขาย
0.01
1.37112
1.37017
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45617795
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 21:20:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37112
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 23:58:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37017
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.09.2021 21:25:12
27.09.2021 23:58:30
ขาย
0.01
1.37141
1.37017
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45617973
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 21:25:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37141
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 23:58:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37017
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
27.09.2021 15:05:09
27.09.2021 15:23:30
ซื้อ
0.01
1.36889
1.36999
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45586502
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 15:05:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36889
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 15:23:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36999
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
24.09.2021 23:20:01
27.09.2021 09:33:54
ขาย
0.01
1.36723
1.36613
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45514412
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 23:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 09:33:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
24.09.2021 19:10:01
24.09.2021 20:33:16
ขาย
0.01
1.36853
1.36743
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45504727
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 19:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36853
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 20:33:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
24.09.2021 16:40:03
24.09.2021 16:48:41
ขาย
0.01
1.36894
1.36784
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45493110
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 16:40:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 16:48:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36784
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
23.09.2021 16:50:03
23.09.2021 18:20:24
ขาย
0.01
1.37399
1.37289
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45392327
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:50:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37399
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 18:20:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
23.09.2021 14:50:02
23.09.2021 15:10:35
ขาย
0.01
1.37184
1.37074
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45371881
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:50:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37184
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 15:10:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
17.09.2021 23:40:00
23.09.2021 14:35:38
ซื้อ
0.02
1.37304
1.37096
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#44947089
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37304
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:35:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
17.09.2021 17:30:03
23.09.2021 14:35:38
ซื้อ
0.01
1.37563
1.37096
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#44916730
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:30:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37563
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:35:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
22.09.2021 14:15:01
23.09.2021 14:35:38
ซื้อ
0.03
1.36367
1.37096
กำไร
0.22 USD
GBPUSD
ดีล
#45218138
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 14:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:35:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
17.09.2021 17:16:08
23.09.2021 14:35:38
ซื้อ
0.01
1.37628
1.37096
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#44913033
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:16:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37628
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 14:35:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
21.09.2021 18:50:03
22.09.2021 09:42:41
ขาย
0.01
1.3654
1.36462
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45161195
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 18:50:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3654
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 09:42:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
21.09.2021 18:55:01
22.09.2021 09:42:41
ขาย
0.01
1.36603
1.36462
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45161531
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 18:55:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36603
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 09:42:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
21.09.2021 07:15:02
21.09.2021 16:22:05
ขาย
0.01
1.36723
1.36613
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#45087873
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 07:15:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:22:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.09.2021 21:05:01
17.09.2021 12:51:00
ขาย
0.01
1.37871
1.37854
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#44827716
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 21:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37871
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 12:51:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37854
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
17.09.2021 07:30:05
17.09.2021 12:51:00
ขาย
0.02
1.38019
1.37854
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44848697
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 07:30:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38019
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 12:51:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37854
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
16.09.2021 22:15:04
17.09.2021 12:51:00
ขาย
0.01
1.37947
1.37854
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44831167
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 22:15:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37947
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 12:51:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37854
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.09.2021 09:00:06
16.09.2021 14:56:42
ซื้อ
0.01
1.38264
1.38397
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44737994
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 09:00:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38264
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 14:56:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.09.2021 08:55:01
16.09.2021 14:56:42
ซื้อ
0.01
1.38309
1.38397
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44736510
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 08:55:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 14:56:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.09.2021 23:00:00
16.09.2021 09:55:02
ขาย
0.01
1.38444
1.38167
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44707240
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 23:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38444
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:55:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
15.09.2021 08:50:01
16.09.2021 09:55:02
ขาย
0.01
1.38109
1.38167
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44622720
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 08:50:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:55:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
14.09.2021 21:20:01
15.09.2021 16:49:57
ซื้อ
0.01
1.38371
1.38468
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44585333
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38371
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 16:49:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38468
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2021 21:30:01
15.09.2021 16:49:57
ซื้อ
0.03
1.38247
1.38468
กำไร
0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#44587075
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38247
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 16:49:57
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38468
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
14.09.2021 17:09:23
15.09.2021 16:49:57
ซื้อ
0.01
1.38745
1.38468
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44556125
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:09:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38745
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 16:49:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38468
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
14.09.2021 21:25:00
15.09.2021 16:49:57
ซื้อ
0.02
1.38323
1.38468
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44585869
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 16:49:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38468
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
08.09.2021 19:02:52
15.09.2021 03:51:40
ขาย
0.02
1.37615
1.38048
กำไร
-0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#44090608
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 19:02:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37615
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 03:51:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.09 USD
09.09.2021 09:40:02
15.09.2021 03:51:40
ขาย
0.04
1.37746
1.38048
กำไร
-0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#44130732
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 09:40:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 03:51:40
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
14.09.2021 13:40:00
15.09.2021 03:51:40
ขาย
0.09
1.38704
1.38048
กำไร
0.59 USD
GBPUSD
ดีล
#44515996
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 13:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38704
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 03:51:40
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.38048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
08.09.2021 18:57:49
15.09.2021 03:51:40
ขาย
0.01
1.37596
1.38048
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#44089369
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 18:57:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37596
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 03:51:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
09.09.2021 05:20:01
15.09.2021 03:51:40
ขาย
0.03
1.37714
1.38048
กำไร
-0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#44117883
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 05:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 03:51:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
09.09.2021 12:45:00
15.09.2021 03:51:40
ขาย
0.06
1.38212
1.38048
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#44156440
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 12:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38212
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 03:51:40
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.38048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
08.09.2021 18:48:30
15.09.2021 03:51:40
ขาย
0.01
1.37551
1.38048
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#44088192
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 18:48:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37551
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 03:51:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38048
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
13.09.2021 17:37:12
13.09.2021 17:45:24
ซื้อ
0.01
1.38264
1.38374
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44436595
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:37:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38264
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:45:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
10.09.2021 21:10:02
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.01
1.38443
1.38377
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44330115
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 21:10:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
10.09.2021 22:40:00
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.02
1.38358
1.38377
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#44334201
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 22:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38358
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
13.09.2021 08:15:00
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.04
1.38189
1.38377
กำไร
0.08 USD
GBPUSD
ดีล
#44372875
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 08:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
10.09.2021 22:30:00
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.01
1.38392
1.38377
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#44333012
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 22:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
13.09.2021 08:05:01
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.03
1.3821
1.38377
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#44371218
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 08:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3821
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
09.09.2021 20:45:01
10.09.2021 09:58:58
ซื้อ
0.01
1.38467
1.38577
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44216427
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 20:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38467
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 09:58:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.09.2021 02:15:19
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.06
1.37804
1.38118
กำไร
0.19 USD
GBPUSD
ดีล
#44006995
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 02:15:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37804
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.38118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
03.09.2021 21:40:04
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.01
1.38834
1.38118
กำไร
-0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#43793765
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 21:40:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
07.09.2021 11:16:26
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.02
1.38177
1.38118
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#43926551
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 11:16:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38177
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
07.09.2021 17:53:56
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.04
1.37834
1.38118
กำไร
0.11 USD
GBPUSD
ดีล
#43984086
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 17:53:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
06.09.2021 16:35:02
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.01
1.38326
1.38118
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#43858774
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 16:35:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
07.09.2021 11:20:58
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.03
1.38154
1.38118
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#43927218
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 11:20:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38154
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38118
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
08.09.2021 14:20:01
08.09.2021 14:56:42
ขาย
0.01
1.37733
1.37623
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44058051
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 14:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37733
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 14:56:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
07.09.2021 19:02:48
08.09.2021 03:02:15
ขาย
0.01
1.37895
1.37785
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#43990451
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 19:02:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 03:02:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD