03.03.2021 07:02:41
23.04.2021 15:22:54
ขาย
0.1
106.855
107.6
กำไร
-101.51 USD
USDJPYm
ดีล
#70411005
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 07:02:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
106.855
สวอป (Swap)
-32.27 USD
ทั้งหมด
-69.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 15:22:54
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
107.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-101.51 USD
03.03.2021 00:16:43
23.04.2021 15:22:54
ขาย
0.2
106.674
107.6
กำไร
-236.67 USD
USDJPYm
ดีล
#70253283
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 00:16:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
106.674
สวอป (Swap)
-64.55 USD
ทั้งหมด
-172.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 15:22:54
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
107.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-236.67 USD
08.04.2021 15:57:19
23.04.2021 15:22:54
ขาย
0.2
109.047
107.6
กำไร
250.65 USD
USDJPYm
ดีล
#72212061
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 15:57:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.047
สวอป (Swap)
-18.31 USD
ทั้งหมด
268.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 15:22:54
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
107.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
250.65 USD
04.03.2021 19:21:00
19.04.2021 13:55:30
ซื้อ
0.2
1.39899
1.39009
กำไร
-249.46 USD
GBPUSDm
ดีล
#72484076
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 19:21:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39899
สวอป (Swap)
-71.46 USD
ทั้งหมด
-178.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 13:55:30
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.39009
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-249.46 USD
16.04.2021 17:31:31
19.04.2021 13:55:30
ซื้อ
0.1
1.38192
1.39009
กำไร
80.89 USD
GBPUSDm
ดีล
#72604546
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 17:31:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38192
สวอป (Swap)
-0.81 USD
ทั้งหมด
81.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 13:55:30
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.39009
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
80.89 USD
15.04.2021 06:45:20
19.04.2021 13:55:30
ซื้อ
0.1
1.37729
1.39009
กำไร
126.38 USD
GBPUSDm
ดีล
#72507273
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 06:45:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37729
สวอป (Swap)
-1.62 USD
ทั้งหมด
128.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 13:55:30
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.39009
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
126.38 USD
14.04.2021 18:26:42
14.04.2021 23:21:09
ขาย
0.3
150.26
150.046
กำไร
58.95 USD
GBPJPYm
ดีล
#72488439
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 18:26:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.26
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
58.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 23:21:09
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
150.046
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
58.95 USD
07.04.2021 21:22:20
14.04.2021 17:38:05
ขาย
0.3
150.899
150.245
กำไร
168.78 USD
GBPJPYm
ดีล
#72167405
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 21:22:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.899
สวอป (Swap)
-11.23 USD
ทั้งหมด
180.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 17:38:05
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
150.245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
168.78 USD
08.04.2021 15:54:51
14.04.2021 17:38:00
ขาย
0.3
150.145
150.245
กำไร
-33.96 USD
GBPJPYm
ดีล
#72211867
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 15:54:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.145
สวอป (Swap)
-6.43 USD
ทั้งหมด
-27.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 17:38:00
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
150.245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-33.96 USD
04.03.2021 19:21:00
14.04.2021 17:37:14
ซื้อ
0.1
1.39899
1.37828
กำไร
-238.77 USD
GBPUSDm
ดีล
#72167370
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 19:21:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39899
สวอป (Swap)
-31.67 USD
ทั้งหมด
-207.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 17:37:14
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.37828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-238.77 USD
23.03.2021 12:58:54
14.04.2021 17:36:28
ขาย
0.3
108.487
108.987
กำไร
-177.54 USD
USDJPYm
ดีล
#71390295
วันและเวลาเปิดทำการ
23.03.2021 12:58:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
108.487
สวอป (Swap)
-39.91 USD
ทั้งหมด
-137.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 17:36:28
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
108.987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-177.54 USD
07.04.2021 21:21:46
14.04.2021 17:36:21
ขาย
0.3
109.752
108.976
กำไร
200.90 USD
USDJPYm
ดีล
#72167396
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 21:21:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.752
สวอป (Swap)
-12.73 USD
ทั้งหมด
213.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 17:36:21
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
108.976
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
200.90 USD
08.04.2021 15:57:49
14.04.2021 15:46:52
ขาย
0.3
1.95209
1.93333
กำไร
397.54 USD
GBPNZDm
ดีล
#72212083
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 15:57:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.95209
สวอป (Swap)
-3.12 USD
ทั้งหมด
400.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 15:46:52
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.93333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
397.54 USD
02.03.2021 21:57:01
14.04.2021 15:46:52
ขาย
0.2
1.91237
1.93333
กำไร
-321.05 USD
GBPNZDm
ดีล
#70251191
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2021 21:57:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.91237
สวอป (Swap)
-22.62 USD
ทั้งหมด
-298.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 15:46:52
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.93333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-321.05 USD
03.03.2021 19:37:14
14.04.2021 15:46:52
ขาย
0.2
1.92397
1.93333
กำไร
-155.35 USD
GBPNZDm
ดีล
#70320943
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 19:37:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.92397
สวอป (Swap)
-22.08 USD
ทั้งหมด
-133.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 15:46:52
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.93333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-155.35 USD
07.04.2021 21:22:03
14.04.2021 15:46:52
ขาย
0.3
1.95815
1.93333
กำไร
524.63 USD
GBPNZDm
ดีล
#72167402
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 21:22:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.95815
สวอป (Swap)
-5.46 USD
ทั้งหมด
530.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 15:46:52
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1.93333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
524.63 USD
04.03.2021 10:49:01
07.04.2021 21:21:09
ขาย
0.2
1.91863
1.9585
กำไร
-576.70 USD
GBPNZDm
ดีล
#70357504
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 10:49:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.91863
สวอป (Swap)
-16.83 USD
ทั้งหมด
-559.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:21:09
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.9585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-576.70 USD
24.03.2021 11:21:35
07.04.2021 21:20:56
ขาย
0.4
1.96048
1.95849
กำไร
41.35 USD
GBPNZDm
ดีล
#71495097
วันและเวลาเปิดทำการ
24.03.2021 11:21:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.96048
สวอป (Swap)
-14.54 USD
ทั้งหมด
55.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:20:56
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
1.95849
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
41.35 USD
24.03.2021 12:22:35
07.04.2021 21:20:52
ขาย
0.4
1.96465
1.95846
กำไร
159.32 USD
GBPNZDm
ดีล
#71499928
วันและเวลาเปิดทำการ
24.03.2021 12:22:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.96465
สวอป (Swap)
-14.54 USD
ทั้งหมด
173.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:20:52
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
1.95846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
159.32 USD
24.03.2021 12:22:46
07.04.2021 21:20:39
ขาย
0.2
149.241
150.924
กำไร
-321.56 USD
GBPJPYm
ดีล
#71499937
วันและเวลาเปิดทำการ
24.03.2021 12:22:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
149.241
สวอป (Swap)
-14.92 USD
ทั้งหมด
-306.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:20:39
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
150.924
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-321.56 USD
04.03.2021 19:21:00
07.04.2021 21:20:09
ซื้อ
0.38
1.39899
1.37464
กำไร
-1 024.03 USD
GBPUSDm
ดีล
#70394254
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 19:21:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39899
สวอป (Swap)
-98.73 USD
ทั้งหมด
-925.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:20:09
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
1.37464
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 024.03 USD
23.03.2021 16:50:34
07.04.2021 21:19:52
ขาย
0.3
108.59
109.771
กำไร
-349.94 USD
USDJPYm
ดีล
#71422826
วันและเวลาเปิดทำการ
23.03.2021 16:50:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
108.59
สวอป (Swap)
-27.18 USD
ทั้งหมด
-322.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:19:52
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
109.771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-349.94 USD
31.03.2021 20:04:56
07.04.2021 21:19:08
ขาย
0.5
110.594
109.776
กำไร
351.56 USD
USDJPYm
ดีล
#71858008
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 20:04:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.594
สวอป (Swap)
-21.02 USD
ทั้งหมด
372.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:19:08
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
109.776
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
351.56 USD
31.03.2021 20:05:12
07.04.2021 21:18:45
ขาย
0.3
152.622
150.916
กำไร
455.08 USD
GBPJPYm
ดีล
#71858016
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 20:05:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.622
สวอป (Swap)
-11.13 USD
ทั้งหมด
466.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:18:45
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
150.916
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
455.08 USD
05.04.2021 21:13:21
07.04.2021 21:18:40
ขาย
0.5
153.151
150.917
กำไร
1 012.18 USD
GBPJPYm
ดีล
#72013226
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 21:13:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.151
สวอป (Swap)
-5.33 USD
ทั้งหมด
1 017.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:18:40
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
150.917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 012.18 USD
06.04.2021 19:51:47
07.04.2021 21:17:58
ขาย
0.68
1.38206
1.37482
กำไร
491.08 USD
GBPUSDm
ดีล
#72085780
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 19:51:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38206
สวอป (Swap)
-1.24 USD
ทั้งหมด
492.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 21:17:58
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1.37482
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
491.08 USD
24.03.2021 11:22:08
31.03.2021 16:30:16
ซื้อ
0.1
1.3715
1.37698
กำไร
49.12 USD
GBPUSDm
ดีล
#71495131
วันและเวลาเปิดทำการ
24.03.2021 11:22:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3715
สวอป (Swap)
-5.68 USD
ทั้งหมด
54.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.03.2021 16:30:16
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.37698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
49.12 USD
05.03.2021 15:30:04
24.03.2021 11:22:03
ขาย
0.68
1.38064
1.37148
กำไร
601.80 USD
GBPUSDm
ดีล
#70458419
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 15:30:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38064
สวอป (Swap)
-21.08 USD
ทั้งหมด
622.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.03.2021 11:22:03
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1.37148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
601.80 USD
08.03.2021 14:37:32
23.03.2021 12:58:42
ซื้อ
0.4
1.94441
1.95587
กำไร
272.36 USD
GBPNZDm
ดีล
#70541118
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2021 14:37:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.94441
สวอป (Swap)
-50.16 USD
ทั้งหมด
322.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.03.2021 12:58:42
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
1.95587
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
272.36 USD
04.03.2021 22:40:58
23.03.2021 12:58:22
ขาย
0.2
149.801
149.4
กำไร
55.57 USD
GBPJPYm
ดีล
#70411017
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 22:40:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
149.801
สวอป (Swap)
-18.33 USD
ทั้งหมด
73.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.03.2021 12:58:22
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
149.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
55.57 USD
05.03.2021 18:50:52
23.03.2021 12:58:18
ขาย
2
149.387
149.399
กำไร
-194.48 USD
GBPJPYm
ดีล
#70482141
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 18:50:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
149.387
สวอป (Swap)
-172.37 USD
ทั้งหมด
-22.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.03.2021 12:58:18
ปริมาณเทรด
2
ออก
149.399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-194.48 USD
09.03.2021 20:01:11
21.03.2021 23:01:10
ขาย
0.1
150.738
150.431
กำไร
21.24 USD
GBPJPYm
ดีล
#70632499
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2021 20:01:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.738
สวอป (Swap)
-7.01 USD
ทั้งหมด
28.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.03.2021 23:01:10
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
150.431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
21.24 USD
09.03.2021 13:40:50
16.03.2021 12:57:12
ขาย
0.1
1.388
1.38487
กำไร
30.03 USD
GBPUSDm
ดีล
#70609432
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2021 13:40:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.388
สวอป (Swap)
-1.27 USD
ทั้งหมด
31.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.03.2021 12:57:12
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.38487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
30.03 USD
11.03.2021 21:01:39
15.03.2021 08:20:38
ซื้อ
0.01
1.07827
1.07483
กำไร
-2.51 USD
AUDNZDm
ดีล
#70790104
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 21:01:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07827
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
-2.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2021 08:20:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07483
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.51 USD
11.03.2021 03:18:33
15.03.2021 08:20:34
ขาย
0.01
1.07409
1.07518
กำไร
-0.83 USD
AUDNZDm
ดีล
#70729475
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 03:18:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07409
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
-0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2021 08:20:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.83 USD
11.03.2021 07:50:44
15.03.2021 08:20:31
ขาย
0.01
1.07559
1.07517
กำไร
0.26 USD
AUDNZDm
ดีล
#70741090
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 07:50:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07559
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2021 08:20:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07517
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
11.03.2021 17:23:42
15.03.2021 08:20:30
ขาย
0.01
1.07709
1.07517
กำไร
1.34 USD
AUDNZDm
ดีล
#70780693
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 17:23:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07709
สวอป (Swap)
-0.04 USD
ทั้งหมด
1.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.03.2021 08:20:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07517
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.34 USD
11.03.2021 17:19:32
11.03.2021 22:27:08
ขาย
0.01
1.1928
1.19895
กำไร
-6.15 USD
EURUSDm
ดีล
#70780232
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 17:19:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1928
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:27:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19895
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.15 USD
11.03.2021 17:36:27
11.03.2021 22:27:06
ขาย
0.01
1.19401
1.19895
กำไร
-4.94 USD
EURUSDm
ดีล
#70781506
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 17:36:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19401
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:27:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19895
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.94 USD
11.03.2021 17:47:22
11.03.2021 22:27:05
ขาย
0.01
1.19522
1.19895
กำไร
-3.73 USD
EURUSDm
ดีล
#70782278
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 17:47:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19522
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:27:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19895
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.73 USD
11.03.2021 17:52:10
11.03.2021 22:27:03
ขาย
0.01
1.19643
1.19895
กำไร
-2.52 USD
EURUSDm
ดีล
#70782822
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 17:52:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19643
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:27:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19895
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.52 USD
11.03.2021 18:51:32
11.03.2021 22:27:02
ขาย
0.02
1.19774
1.19895
กำไร
-2.42 USD
EURUSDm
ดีล
#70785995
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2021 18:51:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19774
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:27:02
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19895
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.42 USD
03.03.2021 18:10:21
11.03.2021 22:26:25
ซื้อ
0.01
1.20805
1.19877
กำไร
-10.00 USD
EURUSDm
ดีล
#70316950
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 18:10:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20805
สวอป (Swap)
-0.72 USD
ทั้งหมด
-9.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:26:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.00 USD
03.03.2021 19:29:01
11.03.2021 22:26:23
ซื้อ
0.01
1.20677
1.19877
กำไร
-8.72 USD
EURUSDm
ดีล
#70320740
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 19:29:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20677
สวอป (Swap)
-0.72 USD
ทั้งหมด
-8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:26:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.72 USD
04.03.2021 01:20:28
11.03.2021 22:26:20
ซื้อ
0.01
1.20546
1.19873
กำไร
-7.23 USD
EURUSDm
ดีล
#70327821
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 01:20:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20546
สวอป (Swap)
-0.50 USD
ทั้งหมด
-6.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:26:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.23 USD
04.03.2021 10:38:08
11.03.2021 22:26:13
ซื้อ
0.02
1.20442
1.19876
กำไร
-12.37 USD
EURUSDm
ดีล
#70356242
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 10:38:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20442
สวอป (Swap)
-1.05 USD
ทั้งหมด
-11.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:26:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.19876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.37 USD
04.03.2021 11:22:16
11.03.2021 22:26:11
ซื้อ
0.03
1.20305
1.19876
กำไร
-14.42 USD
EURUSDm
ดีล
#70361168
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 11:22:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20305
สวอป (Swap)
-1.55 USD
ทั้งหมด
-12.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:26:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.19876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-14.42 USD
04.03.2021 19:26:48
11.03.2021 22:26:10
ซื้อ
0.04
1.20183
1.19876
กำไร
-14.37 USD
EURUSDm
ดีล
#70395578
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 19:26:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20183
สวอป (Swap)
-2.09 USD
ทั้งหมด
-12.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:26:10
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.19876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-14.37 USD
04.03.2021 19:37:40
11.03.2021 22:26:09
ซื้อ
0.05
1.20053
1.19877
กำไร
-11.39 USD
EURUSDm
ดีล
#70397646
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 19:37:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20053
สวอป (Swap)
-2.59 USD
ทั้งหมด
-8.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:26:09
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.19877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11.39 USD
04.03.2021 19:59:08
11.03.2021 22:26:07
ซื้อ
0.05
1.19927
1.19877
กำไร
-5.09 USD
EURUSDm
ดีล
#70400904
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 19:59:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19927
สวอป (Swap)
-2.59 USD
ทั้งหมด
-2.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.03.2021 22:26:07
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.19877
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.09 USD