22.07.2021 05:59:43
19.08.2021 12:05:26
ขาย
0.31
87.544
85.8
กำไร
485.68 USD
CADJPYm
ดีล
#77374119
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 05:59:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
87.544
สวอป (Swap)
-7.85 USD
ทั้งหมด
493.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2021 12:05:26
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
85.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
485.68 USD
22.07.2021 05:58:36
19.08.2021 11:07:13
ขาย
0.31
80.958
78.6
กำไร
658.25 USD
AUDJPYm
ดีล
#77374033
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 05:58:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.958
สวอป (Swap)
-7.85 USD
ทั้งหมด
666.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.08.2021 11:07:13
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
78.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
658.25 USD
22.07.2021 05:58:19
16.08.2021 16:35:37
ขาย
0.31
80.957
80
กำไร
263.84 USD
AUDJPYm
ดีล
#77374017
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 05:58:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.957
สวอป (Swap)
-7.85 USD
ทั้งหมด
271.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 16:35:37
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
80
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
263.84 USD
22.07.2021 06:01:04
10.08.2021 19:59:39
ขาย
0.31
0.72934
0.737
กำไร
-269.32 USD
CADCHFm
ดีล
#77374278
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 06:01:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.72934
สวอป (Swap)
-12.16 USD
ทั้งหมด
-257.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2021 19:59:39
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
0.737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-269.32 USD
15.07.2021 08:13:27
10.08.2021 17:22:35
ขาย
0.61
0.64148
0.6465
กำไร
-378.74 USD
NZDCHFm
ดีล
#76918451
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 08:13:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.64148
สวอป (Swap)
-46.90 USD
ทั้งหมด
-331.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2021 17:22:35
ปริมาณเทรด
0.61
ออก
0.6465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-378.74 USD
22.07.2021 06:00:08
05.08.2021 12:22:42
ขาย
0.31
76.538
77.501
กำไร
-279.78 USD
NZDJPYm
ดีล
#77374194
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 06:00:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
76.538
สวอป (Swap)
-7.39 USD
ทั้งหมด
-272.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 12:22:42
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
77.501
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-279.78 USD
22.07.2021 06:00:18
05.08.2021 12:22:42
ขาย
0.31
76.536
77.501
กำไร
-280.35 USD
NZDJPYm
ดีล
#77374213
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 06:00:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
76.536
สวอป (Swap)
-7.39 USD
ทั้งหมด
-272.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 12:22:42
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
77.501
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-280.35 USD
22.07.2021 05:59:18
03.08.2021 16:38:20
ขาย
0.31
87.554
86.8
กำไร
206.62 USD
CADJPYm
ดีล
#77374090
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 05:59:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
87.554
สวอป (Swap)
-7.85 USD
ทั้งหมด
214.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 16:38:20
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
86.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
206.62 USD
22.07.2021 06:00:53
03.08.2021 13:17:47
ขาย
0.31
0.72934
0.722
กำไร
239.70 USD
CADCHFm
ดีล
#77374265
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 06:00:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.72934
สวอป (Swap)
-12.16 USD
ทั้งหมด
251.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2021 13:17:47
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
0.722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
239.70 USD
19.07.2021 05:10:03
30.07.2021 17:55:47
ขาย
0.31
1.08489
1.075
กำไร
319.40 USD
EURCHFm
ดีล
#77102069
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 05:10:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08489
สวอป (Swap)
-18.66 USD
ทั้งหมด
338.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:55:47
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
1.075
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
319.40 USD
19.07.2021 05:09:50
27.07.2021 10:27:33
ขาย
0.31
1.08491
1.08
กำไร
154.57 USD
EURCHFm
ดีล
#77102057
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 05:09:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08491
สวอป (Swap)
-11.44 USD
ทั้งหมด
166.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 10:27:33
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
1.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
154.57 USD
20.07.2021 09:01:06
26.07.2021 16:30:26
ขาย
0.31
1.25547
1.268
กำไร
-439.43 USD
GBPCHFm
ดีล
#77208529
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 09:01:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25547
สวอป (Swap)
-16.81 USD
ทั้งหมด
-422.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:30:26
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
1.268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-439.43 USD
20.07.2021 09:00:54
26.07.2021 16:30:26
ขาย
0.31
1.25546
1.268
กำไร
-439.77 USD
GBPCHFm
ดีล
#77208515
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 09:00:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25546
สวอป (Swap)
-16.81 USD
ทั้งหมด
-422.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:30:26
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
1.268
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-439.77 USD
22.07.2021 05:57:54
26.07.2021 12:35:17
ขาย
0.31
150.903
152.205
กำไร
-369.08 USD
GBPJPYm
ดีล
#77373993
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 05:57:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.903
สวอป (Swap)
-3.29 USD
ทั้งหมด
-365.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 12:35:17
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
152.205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-369.08 USD
22.07.2021 05:57:38
26.07.2021 12:35:17
ขาย
0.31
150.898
152.205
กำไร
-370.48 USD
GBPJPYm
ดีล
#77373983
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 05:57:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.898
สวอป (Swap)
-3.29 USD
ทั้งหมด
-367.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 12:35:17
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
152.205
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-370.48 USD
20.07.2021 07:57:05
23.07.2021 03:34:51
ขาย
0.31
0.69056
0.699
กำไร
-264.18 USD
NZDUSDm
ดีล
#77205415
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 07:57:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.69056
สวอป (Swap)
-2.54 USD
ทั้งหมด
-261.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 03:34:51
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
0.699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-264.18 USD
20.07.2021 07:57:18
23.07.2021 03:34:51
ขาย
0.31
0.69046
0.699
กำไร
-267.28 USD
NZDUSDm
ดีล
#77205419
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 07:57:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.69046
สวอป (Swap)
-2.54 USD
ทั้งหมด
-264.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 03:34:51
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
0.699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-267.28 USD
21.07.2021 05:36:44
21.07.2021 20:06:01
ขาย
0.31
1.36078
1.371
กำไร
-316.82 USD
GBPUSDm
ดีล
#77289778
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 05:36:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36078
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-316.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 20:06:01
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
1.371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-316.82 USD
21.07.2021 05:36:27
21.07.2021 20:06:01
ขาย
0.61
1.36085
1.371
กำไร
-619.15 USD
GBPUSDm
ดีล
#77289760
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 05:36:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36085
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-619.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 20:06:01
ปริมาณเทรด
0.61
ออก
1.371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-619.15 USD
21.07.2021 05:37:06
21.07.2021 17:26:49
ซื้อ
0.31
1.27106
1.261
กำไร
-247.31 USD
USDCADm
ดีล
#77289802
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 05:37:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.27106
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-247.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 17:26:49
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
1.261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-247.31 USD
21.07.2021 05:36:57
21.07.2021 17:26:49
ซื้อ
0.31
1.271
1.261
กำไร
-245.84 USD
USDCADm
ดีล
#77289790
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 05:36:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.271
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-245.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 17:26:49
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
1.261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-245.84 USD
20.07.2021 07:56:42
21.07.2021 16:46:36
ขาย
0.31
75.577
76.6
กำไร
-288.37 USD
NZDJPYm
ดีล
#77205395
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 07:56:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
75.577
สวอป (Swap)
-0.92 USD
ทั้งหมด
-287.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:46:36
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
76.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-288.37 USD
20.07.2021 07:56:51
21.07.2021 16:46:36
ขาย
0.31
75.578
76.603
กำไร
-288.93 USD
NZDJPYm
ดีล
#77205404
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 07:56:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
75.578
สวอป (Swap)
-0.92 USD
ทั้งหมด
-288.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 16:46:36
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
76.603
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-288.93 USD
19.07.2021 05:10:47
20.07.2021 16:03:47
ขาย
0.31
151.169
148.7
กำไร
697.44 USD
GBPJPYm
ดีล
#77102108
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 05:10:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.169
สวอป (Swap)
-1.66 USD
ทั้งหมด
699.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 16:03:47
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
148.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
697.44 USD
15.07.2021 08:12:43
19.07.2021 15:16:07
ขาย
0.61
0.6414
0.638
กำไร
218.83 USD
NZDCHFm
ดีล
#76918416
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 08:12:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.6414
สวอป (Swap)
-6.23 USD
ทั้งหมด
225.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 15:16:07
ปริมาณเทรด
0.61
ออก
0.638
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
218.83 USD
19.07.2021 05:10:30
19.07.2021 15:11:25
ขาย
0.31
151.179
150.2
กำไร
276.85 USD
GBPJPYm
ดีล
#77102099
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 05:10:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
276.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 15:11:25
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
150.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
276.85 USD
19.07.2021 05:09:30
19.07.2021 13:10:43
ขาย
0.31
86.983
85.8
กำไร
334.18 USD
CADJPYm
ดีล
#77102041
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 05:09:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
86.983
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
334.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 13:10:43
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
85.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
334.18 USD
19.07.2021 05:09:16
19.07.2021 11:30:44
ขาย
0.31
86.985
86.4
กำไร
165.17 USD
CADJPYm
ดีล
#77102028
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 05:09:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
86.985
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
165.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 11:30:44
ปริมาณเทรด
0.31
ออก
86.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
165.17 USD
15.07.2021 10:09:34
15.07.2021 17:11:12
ซื้อ
0.61
1833.76
1821.99
กำไร
-717.97 USD
XAUUSDm
ดีล
#76927697
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 10:09:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1833.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-717.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 17:11:12
ปริมาณเทรด
0.61
ออก
1821.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-717.97 USD
15.02.2021 12:04:27
08.07.2021 14:38:37
ขาย
0.35
146.563
151.1
กำไร
-1 718.97 USD
GBPJPYm
ดีล
#69424718
วันและเวลาเปิดทำการ
15.02.2021 12:04:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
146.563
สวอป (Swap)
-272.62 USD
ทั้งหมด
-1 446.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 14:38:37
ปริมาณเทรด
0.35
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 718.97 USD
29.04.2021 13:31:46
08.07.2021 13:30:12
ขาย
0.33
151.967
151.1
กำไร
137.32 USD
GBPJPYm
ดีล
#73145149
วันและเวลาเปิดทำการ
29.04.2021 13:31:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.967
สวอป (Swap)
-123.20 USD
ทั้งหมด
260.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:30:12
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
137.32 USD
12.02.2021 14:41:12
08.07.2021 13:30:12
ขาย
0.05
144.952
151.1
กำไร
-319.17 USD
GBPJPYm
ดีล
#69301440
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2021 14:41:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
144.952
สวอป (Swap)
-39.27 USD
ทั้งหมด
-279.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:30:12
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-319.17 USD
25.06.2021 14:43:54
08.07.2021 13:30:12
ขาย
1
153.856
151.1
กำไร
2 440.78 USD
GBPJPYm
ดีล
#75815297
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2021 14:43:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
153.856
สวอป (Swap)
-68.66 USD
ทั้งหมด
2 509.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:30:12
ปริมาณเทรด
1
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2 440.78 USD
15.02.2021 02:27:24
08.07.2021 13:30:12
ขาย
0.15
145.791
151.1
กำไร
-841.92 USD
GBPJPYm
ดีล
#69401155
วันและเวลาเปิดทำการ
15.02.2021 02:27:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
145.791
สวอป (Swap)
-116.81 USD
ทั้งหมด
-725.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:30:12
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-841.92 USD
11.02.2021 04:30:23
08.07.2021 13:30:12
ขาย
0.03
144.664
151.1
กำไร
-199.47 USD
GBPJPYm
ดีล
#70220065
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2021 04:30:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
144.664
สวอป (Swap)
-23.66 USD
ทั้งหมด
-175.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:30:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-199.47 USD
28.04.2021 14:49:18
08.07.2021 13:30:12
ขาย
0.22
151.054
151.1
กำไร
-94.88 USD
GBPJPYm
ดีล
#73082026
วันและเวลาเปิดทำการ
28.04.2021 14:49:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.054
สวอป (Swap)
-85.67 USD
ทั้งหมด
-9.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:30:12
ปริมาณเทรด
0.22
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-94.88 USD
02.06.2021 23:14:57
08.07.2021 13:30:12
ขาย
1
155.216
151.1
กำไร
3 546.13 USD
GBPJPYm
ดีล
#74712556
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 23:14:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.216
สวอป (Swap)
-201.65 USD
ทั้งหมด
3 747.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:30:12
ปริมาณเทรด
1
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3 546.13 USD
12.02.2021 19:44:32
08.07.2021 13:30:12
ขาย
0.1
145.387
151.1
กำไร
-598.69 USD
GBPJPYm
ดีล
#69384843
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2021 19:44:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
145.387
สวอป (Swap)
-78.50 USD
ทั้งหมด
-520.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:30:12
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-598.69 USD
15.04.2021 06:45:05
08.07.2021 13:30:12
ขาย
0.1
149.935
151.1
กำไร
-150.99 USD
GBPJPYm
ดีล
#72507263
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 06:45:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
149.935
สวอป (Swap)
-44.91 USD
ทั้งหมด
-106.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2021 13:30:12
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
151.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-150.99 USD