02.06.2021 16:44:37
04.06.2021 04:56:24
ซื้อ
0.02
37732.46
37769.39
กำไร
-1.11 USD
BTCUSD
ดีล
#74699076
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 16:44:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
37732.46
สวอป (Swap)
-1.85 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 04:56:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
37769.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.11 USD
03.06.2021 16:16:07
04.06.2021 04:56:24
ซื้อ
0.02
1878.44
1857.49
กำไร
-42.04 USD
XAUUSD.
ดีล
#74763212
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:16:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1878.44
สวอป (Swap)
-0.14 USD
ทั้งหมด
-41.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 04:56:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1857.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-42.04 USD
03.06.2021 16:32:03
04.06.2021 04:56:24
ซื้อ
0.1
1875
1857.49
กำไร
-175.80 USD
XAUUSD.
ดีล
#74757424
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:32:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1875
สวอป (Swap)
-0.70 USD
ทั้งหมด
-175.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 04:56:24
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1857.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-175.80 USD
03.06.2021 12:21:31
03.06.2021 16:53:45
ขาย
0.1
155.624
155.413
กำไร
19.16 USD
GBPJPY.
ดีล
#74743516
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 12:21:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.624
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 16:53:45
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
155.413
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
19.16 USD
03.06.2021 12:19:50
03.06.2021 16:03:05
ขาย
0.1
1.41794
1.41476
กำไร
31.80 USD
GBPUSD.
ดีล
#74743460
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 12:19:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41794
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 16:03:05
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.41476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.80 USD
02.06.2021 14:57:39
02.06.2021 16:41:13
ขาย
1
1900
1908.7
กำไร
-870.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74682152
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 14:57:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1900
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-870.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
1
ออก
1908.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-870.00 USD
17.05.2021 09:38:51
02.06.2021 16:41:13
ขาย
0.02
1853.41
1908.7
กำไร
-111.40 USD
XAUUSD.
ดีล
#73909523
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 09:38:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1853.41
สวอป (Swap)
-0.82 USD
ทั้งหมด
-110.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1908.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-111.40 USD
01.06.2021 09:47:06
02.06.2021 16:41:13
ซื้อ
0.05
1916.51
1908.46
กำไร
-40.60 USD
XAUUSD.
ดีล
#74682021
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 09:47:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1916.51
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
-40.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1908.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-40.60 USD
07.05.2021 17:44:54
02.06.2021 16:41:13
ขาย
0.1
1.39762
1.41642
กำไร
-192.35 USD
GBPUSD.
ดีล
#73546819
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 17:44:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39762
สวอป (Swap)
-4.35 USD
ทั้งหมด
-188.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.41642
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-192.35 USD
02.06.2021 15:12:13
02.06.2021 16:41:13
ขาย
0.97
1903.89
1908.7
กำไร
-466.57 USD
XAUUSD.
ดีล
#74698605
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 15:12:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1903.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-466.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
0.97
ออก
1908.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-466.57 USD
27.05.2021 04:10:15
02.06.2021 16:41:13
ขาย
0.1
1.40989
1.41642
กำไร
-66.02 USD
GBPUSD.
ดีล
#74403466
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 04:10:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40989
สวอป (Swap)
-0.72 USD
ทั้งหมด
-65.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.41642
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-66.02 USD
17.05.2021 09:35:05
02.06.2021 16:41:13
ขาย
0.02
1853.25
1908.7
กำไร
-111.72 USD
XAUUSD.
ดีล
#73909218
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 09:35:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1853.25
สวอป (Swap)
-0.82 USD
ทั้งหมด
-110.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1908.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-111.72 USD
01.06.2021 11:16:37
02.06.2021 16:41:13
ซื้อ
0.1
1911.2
1908.46
กำไร
-28.10 USD
XAUUSD.
ดีล
#74607044
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 11:16:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1911.2
สวอป (Swap)
-0.70 USD
ทั้งหมด
-27.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1908.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-28.10 USD
04.05.2021 18:18:44
02.06.2021 16:41:13
ขาย
0.1
1.38757
1.41642
กำไร
-293.76 USD
GBPUSD.
ดีล
#73350272
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 18:18:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38757
สวอป (Swap)
-5.26 USD
ทั้งหมด
-288.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.41642
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-293.76 USD
14.05.2021 11:48:17
02.06.2021 16:41:13
ขาย
0.05
1.4059
1.41642
กำไร
-54.13 USD
GBPUSD.
ดีล
#73852425
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 11:48:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.4059
สวอป (Swap)
-1.53 USD
ทั้งหมด
-52.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:13
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.41642
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-54.13 USD
02.06.2021 15:12:13
02.06.2021 16:41:01
ขาย
0.03
1903.89
1907.85
กำไร
-11.88 USD
XAUUSD.
ดีล
#74692037
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 15:12:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1903.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 16:41:01
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1907.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11.88 USD
01.06.2021 17:03:15
02.06.2021 15:11:24
ซื้อ
0.2
1903.57
1903.62
กำไร
-0.41 USD
XAUUSD.
ดีล
#74643264
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:03:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1903.57
สวอป (Swap)
-1.41 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:11:24
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1903.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.41 USD
02.06.2021 12:31:03
02.06.2021 15:10:50
ซื้อ
1
1.41389
1.41553
กำไร
164.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#74682612
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:31:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41389
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
164.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:10:50
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.41553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
164.00 USD
02.06.2021 12:30:42
02.06.2021 15:09:02
ซื้อ
1
1.4139
1.4152
กำไร
130.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#74682590
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:30:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4139
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
130.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:09:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.4152
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
130.00 USD
02.06.2021 12:31:11
02.06.2021 12:45:11
ซื้อ
1
1.41381
1.4143
กำไร
49.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#74682622
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:31:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41381
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
49.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 12:45:11
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.4143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
49.00 USD
21.05.2021 05:25:18
02.06.2021 12:34:44
ขาย
0.02
1871.22
1895.79
กำไร
-49.65 USD
XAUUSD.
ดีล
#74143567
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 05:25:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1871.22
สวอป (Swap)
-0.51 USD
ทั้งหมด
-49.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 12:34:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1895.79
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-49.65 USD
01.06.2021 09:47:06
02.06.2021 12:17:05
ซื้อ
0.05
1916.51
1896.69
กำไร
-99.45 USD
XAUUSD.
ดีล
#74600327
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 09:47:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1916.51
สวอป (Swap)
-0.35 USD
ทั้งหมด
-99.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 12:17:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1896.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-99.45 USD
02.06.2021 03:24:08
02.06.2021 12:16:54
ขาย
1
1898.28
1896.77
กำไร
151.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74656159
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 03:24:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1898.28
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
151.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 12:16:54
ปริมาณเทรด
1
ออก
1896.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
151.00 USD
02.06.2021 09:13:05
02.06.2021 10:00:46
ซื้อ
1
1.41547
1.41377
กำไร
-170.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#74668877
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 09:13:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41547
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-170.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 10:00:46
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.41377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-170.00 USD
31.05.2021 11:49:11
02.06.2021 06:10:19
ขาย
0.1
1.41654
1.41628
กำไร
2.24 USD
GBPUSD.
ดีล
#74558216
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 11:49:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41654
สวอป (Swap)
-0.36 USD
ทั้งหมด
2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 06:10:19
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.41628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.24 USD
01.06.2021 17:03:15
01.06.2021 18:08:44
ซื้อ
0.3
1903.57
1896.89
กำไร
-200.40 USD
XAUUSD.
ดีล
#74641982
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:03:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1903.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-200.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:08:44
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
1896.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-200.40 USD
01.06.2021 18:01:26
01.06.2021 18:08:36
ซื้อ
1
1894.43
1896.83
กำไร
240.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74642678
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 18:01:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1894.43
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
240.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:08:36
ปริมาณเทรด
1
ออก
1896.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
240.00 USD
01.06.2021 17:56:12
01.06.2021 18:00:45
ซื้อ
1
1893.82
1893.97
กำไร
15.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74642007
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:56:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1893.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 18:00:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
1893.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.00 USD
01.06.2021 17:03:15
01.06.2021 17:55:54
ซื้อ
0.5
1903.57
1893.67
กำไร
-495.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74635467
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:03:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1903.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-495.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:55:54
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1893.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-495.00 USD
01.06.2021 17:44:56
01.06.2021 17:55:37
ขาย
2
1895.88
1893.96
กำไร
384.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74637864
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:44:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1895.88
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
384.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:55:37
ปริมาณเทรด
2
ออก
1893.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
384.00 USD
19.04.2021 02:57:44
01.06.2021 17:00:39
ขาย
0.02
1.38204
1.41909
กำไร
-75.66 USD
GBPUSD.
ดีล
#74630528
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 02:57:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38204
สวอป (Swap)
-1.56 USD
ทั้งหมด
-74.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:00:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.41909
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-75.66 USD
01.06.2021 16:58:18
01.06.2021 17:00:05
ซื้อ
1
1903.18
1904
กำไร
82.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74633988
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:58:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1903.18
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
82.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:00:05
ปริมาณเทรด
1
ออก
1904
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
82.00 USD
19.04.2021 02:57:44
01.06.2021 16:33:33
ขาย
0.01
1.38204
1.41876
กำไร
-37.50 USD
GBPUSD.
ดีล
#74629543
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 02:57:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38204
สวอป (Swap)
-0.78 USD
ทั้งหมด
-36.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 16:33:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-37.50 USD
01.06.2021 16:32:24
01.06.2021 16:33:20
ขาย
1
1907.71
1907.3
กำไร
41.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74630352
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 16:32:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1907.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
41.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 16:33:20
ปริมาณเทรด
1
ออก
1907.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
41.00 USD
19.04.2021 02:57:44
01.06.2021 16:25:15
ขาย
0.03
1.38204
1.41811
กำไร
-110.55 USD
GBPUSD.
ดีล
#74606992
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 02:57:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38204
สวอป (Swap)
-2.34 USD
ทั้งหมด
-108.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 16:25:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.41811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-110.55 USD
01.06.2021 15:06:46
01.06.2021 16:24:39
ขาย
1
1908.6
1907.62
กำไร
98.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74624184
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 15:06:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1908.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
98.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 16:24:39
ปริมาณเทรด
1
ออก
1907.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
98.00 USD
31.05.2021 11:49:02
01.06.2021 11:32:46
ขาย
0.1
155.43
155.5
กำไร
-6.92 USD
GBPJPY.
ดีล
#74558210
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 11:49:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.43
สวอป (Swap)
-0.53 USD
ทั้งหมด
-6.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 11:32:46
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
155.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.92 USD
19.04.2021 02:57:44
01.06.2021 11:16:03
ขาย
0.04
1.38204
1.42072
กำไร
-157.84 USD
GBPUSD.
ดีล
#72628944
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 02:57:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38204
สวอป (Swap)
-3.12 USD
ทั้งหมด
-154.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 11:16:03
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.42072
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-157.84 USD
16.04.2021 15:16:34
01.06.2021 11:15:08
ขาย
0.04
1.38051
1.42087
กำไร
-164.61 USD
GBPUSD.
ดีล
#74552238
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 15:16:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38051
สวอป (Swap)
-3.17 USD
ทั้งหมด
-161.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 11:15:08
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.42087
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-164.61 USD
06.05.2021 17:08:33
01.06.2021 11:14:27
ขาย
0.01
1810.39
1910.98
กำไร
-101.21 USD
XAUUSD.
ดีล
#74552208
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:08:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1810.39
สวอป (Swap)
-0.62 USD
ทั้งหมด
-100.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 11:14:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1910.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-101.21 USD
01.06.2021 10:02:44
01.06.2021 11:13:44
ขาย
1
1914.78
1910.64
กำไร
414.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#74601363
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 10:02:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1914.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
414.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 11:13:44
ปริมาณเทรด
1
ออก
1910.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
414.00 USD
26.05.2021 07:07:11
01.06.2021 10:45:03
คัดลอก
98.49%
103.37%
กำไร
32.20 USD
S-Dragon
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 07:07:11
จุดเริ่มต้น
98.49%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 10:45:03
ออก
103.37%
กำไร
32.20 USD
31.05.2021 15:09:12
01.06.2021 01:00:00
ซื้อ
0.1
1905.56
1907
กำไร
13.70 USD
XAUUSD.
ดีล
#74565740
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 15:09:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1905.56
สวอป (Swap)
-0.70 USD
ทั้งหมด
14.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 01:00:00
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1907
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.70 USD
31.05.2021 11:41:49
31.05.2021 12:47:20
ขาย
0.1
1905.78
1905.6
กำไร
1.80 USD
XAUUSD.
ดีล
#74557808
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 11:41:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1905.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 12:47:20
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1905.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
31.05.2021 10:09:48
31.05.2021 10:26:26
ซื้อ
0.1
35371.86
35700
กำไร
32.81 USD
BTCUSD
ดีล
#74553505
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 10:09:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
35371.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
32.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 10:26:26
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
35700
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
32.81 USD
16.04.2021 15:16:34
31.05.2021 09:47:12
ขาย
0.01
1.38051
1.418
กำไร
-38.26 USD
GBPUSD.
ดีล
#72596425
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 15:16:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38051
สวอป (Swap)
-0.77 USD
ทั้งหมด
-37.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 09:47:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-38.26 USD
06.05.2021 17:08:33
31.05.2021 09:46:58
ขาย
0.01
1810.39
1904.07
กำไร
-94.27 USD
XAUUSD.
ดีล
#73478077
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:08:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1810.39
สวอป (Swap)
-0.59 USD
ทั้งหมด
-93.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 09:46:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1904.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-94.27 USD
31.05.2021 07:25:47
31.05.2021 09:45:48
ขาย
0.1
1907.32
1903.98
กำไร
33.40 USD
XAUUSD.
ดีล
#74547354
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 07:25:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1907.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
33.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 09:45:48
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1903.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
33.40 USD
31.05.2021 07:25:29
31.05.2021 09:45:36
ขาย
0.5
1.41937
1.41781
กำไร
78.00 USD
GBPUSD.
ดีล
#74547351
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 07:25:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41937
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
78.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 09:45:36
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.41781
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
78.00 USD
26.05.2021 04:08:14
31.05.2021 07:25:41
ซื้อ
0.04
1903.06
1907.34
กำไร
15.72 USD
XAUUSD.
ดีล
#74340079
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 04:08:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1903.06
สวอป (Swap)
-1.40 USD
ทั้งหมด
17.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 07:25:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1907.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.72 USD