28.10.2021 01:54:12
28.10.2021 05:26:24
ซื้อ
0.02
0.88599
0.88697
กำไร
1.45 USD
NZDCAD
ดีล
#164811855
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2021 01:54:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88599
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2021 05:26:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.88697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
1.45 USD
28.10.2021 04:10:40
28.10.2021 05:16:23
ซื้อ
0.03
0.92633
0.92829
กำไร
4.54 USD
AUDCAD
ดีล
#164814571
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2021 04:10:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92633
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2021 05:16:23
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.92829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
4.54 USD
27.10.2021 20:01:10
28.10.2021 04:10:40
ขาย
0.03
0.92819
0.92639
กำไร
4.15 USD
AUDCAD
ดีล
#164804673
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 20:01:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92819
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2021 04:10:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.92639
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
4.15 USD
27.10.2021 23:00:46
28.10.2021 03:15:35
ขาย
0.03
1.69814
1.6979
กำไร
0.37 USD
GBPCAD
ดีล
#164809004
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 23:00:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.69814
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2021 03:15:35
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.6979
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
0.37 USD
27.10.2021 22:57:51
28.10.2021 00:15:53
ขาย
0.02
0.88673
0.88637
กำไร
0.44 USD
NZDCAD
ดีล
#164808422
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 22:57:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88673
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.10.2021 00:15:53
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.88637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
0.44 USD
27.10.2021 21:00:03
27.10.2021 22:15:03
ขาย
0.01
1.85366
1.85234
กำไร
0.91 USD
GBPSGD
ดีล
#164806141
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 21:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.85366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 22:15:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.85234
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.91 USD
27.10.2021 02:24:05
27.10.2021 17:32:15
ขาย
0.01
0.9307
0.92514
กำไร
4.45 USD
AUDCAD
ดีล
#164771485
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 02:24:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.9307
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 17:32:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92514
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
4.45 USD
19.10.2021 04:50:06
27.10.2021 17:32:10
ขาย
0.01
0.91944
0.9252
กำไร
-4.75 USD
AUDCAD
ดีล
#164526383
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 04:50:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.91944
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 17:32:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9252
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-4.75 USD
27.10.2021 02:25:48
27.10.2021 17:31:38
ขาย
0.01
0.93078
0.92517
กำไร
4.49 USD
AUDCAD
ดีล
#164771515
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 02:25:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93078
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 17:31:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92517
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
4.49 USD
19.10.2021 04:51:39
27.10.2021 17:31:38
ขาย
0.01
0.91955
0.92518
กำไร
-4.64 USD
AUDCAD
ดีล
#164526427
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 04:51:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.91955
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 17:31:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-4.64 USD
25.10.2021 14:11:16
27.10.2021 17:17:28
ขาย
0.01
0.8835
0.88256
กำไร
0.70 USD
NZDCAD
ดีล
#164705303
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 14:11:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8835
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 17:17:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.70 USD
25.10.2021 15:41:12
27.10.2021 17:17:09
ขาย
0.01
0.88475
0.88273
กำไร
1.57 USD
NZDCAD
ดีล
#164711731
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 15:41:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88475
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 17:17:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.57 USD
19.10.2021 07:22:25
27.10.2021 17:14:51
ขาย
0.01
0.92017
0.92626
กำไร
-5.01 USD
AUDCAD
ดีล
#164532107
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 07:22:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92017
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 17:14:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92626
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-5.01 USD
27.10.2021 03:30:44
27.10.2021 17:14:51
ขาย
0.01
0.93214
0.92626
กำไร
4.71 USD
AUDCAD
ดีล
#164772497
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 03:30:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93214
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 17:14:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92626
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
4.71 USD
27.10.2021 00:29:22
27.10.2021 08:52:42
ขาย
0.03
1.70533
1.70532
กำไร
-0.18 USD
GBPCAD
ดีล
#164768789
วันและเวลาเปิดทำการ
27.10.2021 00:29:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70533
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 08:52:42
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
-0.18 USD
26.10.2021 21:00:06
27.10.2021 02:34:05
ซื้อ
0.01
1.85484
1.85489
กำไร
-0.03 USD
GBPSGD
ดีล
#164763771
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 21:00:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.85484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.10.2021 02:34:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.85489
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-0.03 USD
26.10.2021 23:21:21
26.10.2021 23:49:17
ซื้อ
0.03
1.70454
1.7053
กำไร
1.63 USD
GBPCAD
ดีล
#164767997
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2021 23:21:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.70454
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 23:49:17
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.7053
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
1.63 USD
25.10.2021 23:47:20
26.10.2021 09:38:33
ซื้อ
0.03
1.70514
1.7051
กำไร
-0.31 USD
GBPCAD
ดีล
#164726194
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 23:47:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.70514
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2021 09:38:33
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.7051
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
-0.31 USD
25.10.2021 23:11:06
25.10.2021 23:25:55
ซื้อ
0.01
1.85466
1.85476
กำไร
0.00 USD
GBPSGD
ดีล
#164725572
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 23:11:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.85466
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 23:25:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.85476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.00 USD
25.10.2021 22:53:58
25.10.2021 23:00:12
ขาย
0.01
1.85497
1.85472
กำไร
0.11 USD
GBPSGD
ดีล
#164724834
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 22:53:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.85497
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 23:00:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.85472
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.11 USD
25.10.2021 21:02:31
25.10.2021 22:33:02
ขาย
0.01
1.85496
1.8546
กำไร
0.19 USD
GBPSGD
ดีล
#164723010
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 21:02:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.85496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 22:33:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.8546
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.19 USD
25.10.2021 12:13:59
25.10.2021 15:41:13
ซื้อ
0.01
0.88296
0.88475
กำไร
1.38 USD
NZDCAD
ดีล
#164700746
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 12:13:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88296
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 15:41:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.38 USD
25.10.2021 12:21:52
25.10.2021 14:11:17
ซื้อ
0.01
0.88261
0.88351
กำไร
0.66 USD
NZDCAD
ดีล
#164701026
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 12:21:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 14:11:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88351
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.66 USD
22.10.2021 17:51:49
25.10.2021 12:21:52
ขาย
0.01
0.8835
0.88262
กำไร
0.64 USD
NZDCAD
ดีล
#164657295
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 17:51:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8835
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 12:21:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.64 USD
22.10.2021 22:52:09
25.10.2021 12:13:59
ขาย
0.01
0.88472
0.88296
กำไร
1.35 USD
NZDCAD
ดีล
#164665600
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 22:52:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88472
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 12:13:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88296
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.35 USD
22.10.2021 15:00:34
22.10.2021 22:52:09
ซื้อ
0.01
0.88297
0.88472
กำไร
1.34 USD
NZDCAD
ดีล
#164651168
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 15:00:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88297
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 22:52:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88472
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.34 USD
22.10.2021 15:06:42
22.10.2021 17:51:49
ซื้อ
0.01
0.88257
0.88349
กำไร
0.68 USD
NZDCAD
ดีล
#164651405
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 15:06:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88257
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 17:51:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.68 USD
19.10.2021 14:28:40
22.10.2021 15:06:57
ขาย
0.01
0.88227
0.88253
กำไร
-0.28 USD
NZDCAD
ดีล
#164545995
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 14:28:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88227
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:06:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88253
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-0.28 USD
19.10.2021 16:26:12
22.10.2021 15:06:47
ขาย
0.01
0.88409
0.88256
กำไร
1.17 USD
NZDCAD
ดีล
#164553565
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 16:26:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88409
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:06:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.17 USD
19.10.2021 04:11:35
22.10.2021 15:06:46
ขาย
0.01
0.87789
0.88256
กำไร
-3.86 USD
NZDCAD
ดีล
#164524958
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 04:11:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.87789
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:06:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88256
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-3.86 USD
19.10.2021 16:56:49
22.10.2021 15:06:43
ขาย
0.01
0.88487
0.88255
กำไร
1.81 USD
NZDCAD
ดีล
#164555138
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 16:56:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88487
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:06:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.81 USD
14.10.2021 03:16:21
22.10.2021 15:06:42
ขาย
0.01
0.86732
0.88257
กำไร
-12.44 USD
NZDCAD
ดีล
#164413809
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 03:16:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.86732
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:06:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88257
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-12.44 USD
19.10.2021 13:38:13
22.10.2021 15:06:42
ขาย
0.01
0.88145
0.88255
กำไร
-0.96 USD
NZDCAD
ดีล
#164544343
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:38:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88145
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:06:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-0.96 USD
19.10.2021 15:14:53
22.10.2021 15:06:42
ขาย
0.01
0.88315
0.88255
กำไร
0.41 USD
NZDCAD
ดีล
#164550350
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 15:14:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88315
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:06:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.41 USD
19.10.2021 17:14:04
22.10.2021 15:06:37
ขาย
0.01
0.88586
0.88254
กำไร
2.62 USD
NZDCAD
ดีล
#164556497
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 17:14:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88586
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:06:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
2.62 USD
20.10.2021 16:43:13
22.10.2021 15:06:37
ขาย
0.01
0.88724
0.88254
กำไร
3.74 USD
NZDCAD
ดีล
#164592553
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 16:43:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:06:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
3.74 USD
21.10.2021 17:47:26
22.10.2021 15:00:34
ขาย
0.01
0.88471
0.88297
กำไร
1.34 USD
NZDCAD
ดีล
#164625529
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 17:47:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88471
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 15:00:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.34 USD
21.10.2021 23:43:25
22.10.2021 03:01:15
ขาย
0.01
1.85796
1.85737
กำไร
0.36 USD
GBPSGD
ดีล
#164632173
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 23:43:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.85796
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 03:01:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.85737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.36 USD
21.10.2021 23:00:01
22.10.2021 02:14:12
ขาย
0.03
1.70627
1.70599
กำไร
0.47 USD
GBPCAD
ดีล
#164631247
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 23:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70627
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 02:14:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.70599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
0.47 USD
21.10.2021 21:00:10
21.10.2021 23:02:49
ซื้อ
0.01
1.85724
1.85788
กำไร
0.40 USD
GBPSGD
ดีล
#164629334
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 21:00:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.85724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 23:02:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.85788
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.40 USD
21.10.2021 16:47:48
21.10.2021 17:47:27
ซื้อ
0.01
0.88301
0.88471
กำไร
1.31 USD
NZDCAD
ดีล
#164623731
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 16:47:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.88301
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 17:47:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88471
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.31 USD
19.10.2021 14:44:31
21.10.2021 16:47:50
ขาย
0.01
0.88266
0.88303
กำไร
-0.37 USD
NZDCAD
ดีล
#164548250
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 14:44:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88266
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:47:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88303
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-0.37 USD
19.10.2021 13:39:00
21.10.2021 16:47:49
ขาย
0.01
0.88169
0.88304
กำไร
-1.16 USD
NZDCAD
ดีล
#164544365
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 13:39:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88169
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:47:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88304
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-1.16 USD
19.10.2021 04:41:46
21.10.2021 16:47:49
ขาย
0.01
0.8783
0.88301
กำไร
-3.90 USD
NZDCAD
ดีล
#164525883
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 04:41:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8783
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:47:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88301
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-3.90 USD
14.10.2021 07:01:08
21.10.2021 16:47:49
ขาย
0.01
0.86758
0.88301
กำไร
-12.60 USD
NZDCAD
ดีล
#164417957
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 07:01:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.86758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:47:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88301
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-12.60 USD
20.10.2021 17:26:18
21.10.2021 16:47:40
ขาย
0.01
0.8876
0.88297
กำไร
3.69 USD
NZDCAD
ดีล
#164594125
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 17:26:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8876
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:47:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
3.69 USD
20.10.2021 15:37:50
21.10.2021 16:47:39
ขาย
0.01
0.88629
0.88297
กำไร
2.62 USD
NZDCAD
ดีล
#164589600
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 15:37:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88629
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:47:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.88297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
2.62 USD
19.10.2021 16:30:56
21.10.2021 16:47:39
ขาย
0.01
0.88446
0.883
กำไร
1.12 USD
NZDCAD
ดีล
#164553769
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 16:30:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88446
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:47:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.883
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.12 USD
19.10.2021 17:08:16
21.10.2021 16:47:39
ขาย
0.01
0.88536
0.883
กำไร
1.85 USD
NZDCAD
ดีล
#164556351
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 17:08:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88536
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:47:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.883
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.85 USD
19.10.2021 16:20:54
21.10.2021 16:47:38
ขาย
0.01
0.88354
0.883
กำไร
0.37 USD
NZDCAD
ดีล
#164553331
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 16:20:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 16:47:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.883
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
0.37 USD