14.04.2021 12:55:35
14.04.2021 16:41:18
ซื้อ
0.01
1.37699
1.37899
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17511283
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 12:55:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 16:41:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37899
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.04.2021 19:18:16
14.04.2021 14:58:34
ขาย
0.01
1.3742
1.37563
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#17373016
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 19:18:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 14:58:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
14.04.2021 10:13:06
14.04.2021 14:58:34
ขาย
0.02
1.37931
1.37563
กำไร
0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#17472544
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 10:13:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37931
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 14:58:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
14.04.2021 08:28:24
14.04.2021 14:58:34
ขาย
0.01
1.37769
1.37563
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17452251
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 08:28:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 14:58:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
14.04.2021 00:39:22
14.04.2021 07:50:44
ซื้อ
0.01
1.3755
1.3775
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17401313
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 00:39:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3755
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 07:50:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.04.2021 13:51:27
13.04.2021 16:57:48
ซื้อ
0.01
1.37397
1.37491
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#17252585
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 13:51:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 16:57:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37491
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
13.04.2021 14:44:17
13.04.2021 16:57:48
ซื้อ
0.02
1.37244
1.37491
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#17274492
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 14:44:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37244
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 16:57:48
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37491
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
13.04.2021 14:13:40
13.04.2021 16:57:48
ซื้อ
0.01
1.37278
1.37491
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17265181
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 14:13:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 16:57:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37491
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.04.2021 01:30:01
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.01
1.37425
1.37345
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#17146805
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 01:30:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37425
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
13.04.2021 09:15:36
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.03
1.37474
1.37345
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#17196208
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 09:15:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37474
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
13.04.2021 12:48:36
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.07
1.37621
1.37345
กำไร
0.19 USD
GBPUSD
ดีล
#17240773
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 12:48:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37621
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
12.04.2021 10:26:06
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.01
1.37171
1.37345
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17019963
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 10:26:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37171
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
13.04.2021 02:00:02
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.02
1.37468
1.37345
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17147749
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 02:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37468
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.04.2021 12:32:50
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.05
1.37609
1.37345
กำไร
0.13 USD
GBPUSD
ดีล
#17238503
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 12:32:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37609
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
12.04.2021 21:46:36
13.04.2021 10:27:36
ซื้อ
0.01
1.37441
1.37605
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17133042
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 21:46:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37441
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 10:27:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.04.2021 05:44:14
13.04.2021 10:27:36
ซื้อ
0.01
1.37369
1.37605
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17169767
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 05:44:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 10:27:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
12.04.2021 15:03:17
12.04.2021 22:42:47
ขาย
0.4
0.76258
0.76179
กำไร
0.32 USD
AUDUSD
ดีล
#17083721
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 15:03:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76258
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 22:42:47
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.76179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
12.04.2021 21:33:07
12.04.2021 22:35:33
ขาย
0.2
0.76167
0.76159
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#17132434
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 21:33:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76167
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 22:35:33
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.76159
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
09.04.2021 21:46:23
12.04.2021 11:05:02
ซื้อ
0.01
1.37168
1.37368
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#16903667
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 21:46:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37168
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 11:05:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
08.04.2021 11:46:35
12.04.2021 09:59:23
ขาย
0.2
0.7623
0.7613
กำไร
0.20 USD
AUDUSD
ดีล
#16518145
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 11:46:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7623
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 09:59:23
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.7613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
09.04.2021 08:40:05
12.04.2021 08:52:49
ขาย
0.2
0.76209
0.76056
กำไร
0.31 USD
AUDUSD
ดีล
#16564337
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 08:40:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76209
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 08:52:49
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
0.76056
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
09.04.2021 11:13:49
12.04.2021 08:47:37
ขาย
0.1
0.76053
0.76046
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#16793635
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 11:13:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76053
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 08:47:37
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.76046
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
12.04.2021 02:45:03
12.04.2021 04:55:27
ขาย
0.01
1.37098
1.36898
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#16950833
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 02:45:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37098
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2021 04:55:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36898
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
08.04.2021 21:08:32
09.04.2021 16:44:35
ขาย
0.5
0.76476
0.76261
กำไร
1.08 USD
AUDUSD
ดีล
#16708371
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 21:08:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76476
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:44:35
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
0.76261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.08 USD
09.04.2021 08:30:43
09.04.2021 16:32:21
ซื้อ
0.01
1.37266
1.37397
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#16744017
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 08:30:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37266
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:32:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
09.04.2021 08:54:30
09.04.2021 16:32:21
ซื้อ
0.01
1.37127
1.37397
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#16752883
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 08:54:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37127
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 16:32:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
09.04.2021 05:06:06
09.04.2021 08:46:03
ขาย
0.01
1.37355
1.37155
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#16733397
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 05:06:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2021 08:46:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
06.04.2021 10:37:57
08.04.2021 21:08:10
ซื้อ
0.1
0.76348
0.76476
กำไร
0.13 USD
AUDUSD
ดีล
#16033095
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 10:37:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.76348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 21:08:10
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.76476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
08.04.2021 15:04:51
08.04.2021 16:34:52
ขาย
0.01
1.37672
1.37472
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#16618021
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 15:04:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37672
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 16:34:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37472
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
08.04.2021 05:29:57
08.04.2021 11:47:31
ซื้อ
0.05
0.76104
0.76226
กำไร
0.06 USD
AUDUSD
ดีล
#16510742
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 05:29:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.76104
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 11:47:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.76226
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
08.04.2021 07:33:19
08.04.2021 11:47:17
ขาย
0.01
1.37599
1.37301
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#16512723
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 07:33:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37599
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 11:47:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37301
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
08.04.2021 03:29:17
08.04.2021 11:47:17
ขาย
0.01
1.37402
1.37301
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#16493077
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 03:29:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37402
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 11:47:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37301
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2021 05:04:39
08.04.2021 08:03:03
ซื้อ
0.01
1.37443
1.37643
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#16503143
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 05:04:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 08:03:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37643
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
08.04.2021 04:46:16
08.04.2021 06:53:54
ซื้อ
0.4
0.76158
0.76201
กำไร
0.17 USD
AUDUSD
ดีล
#16502445
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 04:46:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.76158
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 06:53:54
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.76201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
08.04.2021 05:29:57
08.04.2021 06:53:45
ซื้อ
0.35
0.76104
0.76204
กำไร
0.35 USD
AUDUSD
ดีล
#16503892
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 05:29:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.76104
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 06:53:45
ปริมาณเทรด
0.35
ออก
0.76204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.35 USD
08.04.2021 04:38:58
08.04.2021 06:53:08
ซื้อ
0.4
0.76109
0.76204
กำไร
0.38 USD
AUDUSD
ดีล
#16501416
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 04:38:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.76109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 06:53:08
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.76204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
08.04.2021 00:12:48
08.04.2021 04:38:51
ขาย
0.4
0.76059
0.76112
กำไร
-0.21 USD
AUDUSD
ดีล
#16482104
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 00:12:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76059
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 04:38:51
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.76112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
07.04.2021 23:29:18
08.04.2021 04:38:47
ขาย
0.4
0.76086
0.76112
กำไร
-0.10 USD
AUDUSD
ดีล
#16483171
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 23:29:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76086
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 04:38:47
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.76112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.10 USD
08.04.2021 01:09:13
08.04.2021 03:08:45
ซื้อ
0.01
1.37376
1.3739
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#16488767
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2021 01:09:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37376
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2021 03:08:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3739
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
07.04.2021 15:30:51
07.04.2021 23:01:47
ขาย
0.07
0.76166
0.76132
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#16359167
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 15:30:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76166
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:47
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.76132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
07.04.2021 15:16:42
07.04.2021 23:01:43
ขาย
0.17
0.76205
0.76132
กำไร
0.12 USD
AUDUSD
ดีล
#16354243
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 15:16:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76205
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:43
ปริมาณเทรด
0.17
ออก
0.76132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
05.04.2021 10:03:33
07.04.2021 23:01:40
ขาย
0.1
0.75973
0.76132
กำไร
-0.16 USD
AUDUSD
ดีล
#15858031
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 10:03:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75973
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:40
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.76132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.16 USD
05.04.2021 10:02:00
07.04.2021 23:01:38
ขาย
0.1
0.75995
0.76131
กำไร
-0.14 USD
AUDUSD
ดีล
#15857439
วันและเวลาเปิดทำการ
05.04.2021 10:02:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.75995
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:38
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.76131
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
06.04.2021 13:33:14
07.04.2021 23:01:35
ขาย
0.1
0.76061
0.7613
กำไร
-0.07 USD
AUDUSD
ดีล
#16076326
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 13:33:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76061
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:35
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.7613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
06.04.2021 13:30:47
07.04.2021 23:01:31
ขาย
0.1
0.76087
0.76129
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#16075636
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 13:30:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76087
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:31
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
0.76129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
07.04.2021 16:12:56
07.04.2021 23:01:29
ขาย
0.05
0.76144
0.7613
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#16381906
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 16:12:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76144
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.7613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
07.04.2021 16:16:38
07.04.2021 23:01:26
ขาย
0.03
0.76136
0.76129
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
ดีล
#16382803
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 16:16:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76136
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:26
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.76129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
07.04.2021 16:18:28
07.04.2021 23:01:22
ขาย
0.02
0.76125
0.76129
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
ดีล
#16383812
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 16:18:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:22
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.76129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
07.04.2021 16:29:16
07.04.2021 23:01:19
ขาย
0.02
0.76227
0.76129
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#16387645
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 16:29:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76227
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.76129
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
07.04.2021 16:39:47
07.04.2021 23:01:15
ขาย
0.01
0.76144
0.76126
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
ดีล
#16391293
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 16:39:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.76144
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.04.2021 23:01:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.76126
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD