19.04.2021 14:00:45
22.04.2021 16:52:38
ขาย
0.25
1.39154
1.38462
กำไร
1.73 USD
GBPUSD
ดีล
#18186815
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 14:00:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39154
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 16:52:38
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.38462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.73 USD
16.04.2021 13:18:40
22.04.2021 16:52:38
ขาย
0.01
1.37804
1.38462
กำไร
-0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#17930056
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 13:18:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37804
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 16:52:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
16.04.2021 15:21:33
22.04.2021 16:52:38
ขาย
0.03
1.37973
1.38462
กำไร
-0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#17954708
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 15:21:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37973
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 16:52:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.15 USD
19.04.2021 07:45:11
22.04.2021 16:52:38
ขาย
0.07
1.38442
1.38462
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#18073611
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 07:45:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38442
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 16:52:38
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.38462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
19.04.2021 08:15:05
22.04.2021 16:52:38
ขาย
0.17
1.38535
1.38462
กำไร
0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#18078501
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 08:15:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 16:52:38
ปริมาณเทรด
0.17
ออก
1.38462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
16.04.2021 13:02:32
22.04.2021 16:52:38
ขาย
0.01
1.37742
1.38462
กำไร
-0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#17926639
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 13:02:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 16:52:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
16.04.2021 13:34:16
22.04.2021 16:52:38
ขาย
0.02
1.37862
1.38462
กำไร
-0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#17932062
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 13:34:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37862
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 16:52:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.38462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
16.04.2021 23:29:54
22.04.2021 16:52:38
ขาย
0.05
1.38387
1.38462
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#17995208
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 23:29:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 16:52:38
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.38462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
19.04.2021 08:00:03
22.04.2021 16:52:38
ขาย
0.11
1.38498
1.38462
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#18076681
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 08:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38498
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 16:52:38
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.38462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
21.04.2021 17:37:17
21.04.2021 19:24:01
ซื้อ
0.45
0.7742
0.7751
กำไร
0.41 USD
AUDUSD
ดีล
#18645751
วันและเวลาเปิดทำการ
21.04.2021 17:37:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 19:24:01
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
0.7751
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
20.04.2021 16:57:17
21.04.2021 17:59:35
ขาย
0.5
0.77797
0.77489
กำไร
1.54 USD
AUDUSD
ดีล
#18465626
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 16:57:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77797
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.04.2021 17:59:35
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
0.77489
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.54 USD
19.04.2021 11:47:58
20.04.2021 16:57:08
ซื้อ
0.41
0.77832
0.77798
กำไร
-0.14 USD
AUDUSD
ดีล
#18150507
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 11:47:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77832
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.04.2021 16:57:08
ปริมาณเทรด
0.41
ออก
0.77798
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
19.04.2021 10:53:38
19.04.2021 13:05:59
ซื้อ
0.4
0.77633
0.77771
กำไร
0.55 USD
AUDUSD
ดีล
#17797626
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 10:53:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77633
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 13:05:59
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.77771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.55 USD
18.03.2021 09:45:03
19.04.2021 11:33:56
ซื้อ
0.01
0.78008
0.77762
กำไร
-0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#13309306
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 09:45:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.78008
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:33:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
18.03.2021 20:30:03
19.04.2021 11:33:56
ซื้อ
0.05
0.77736
0.77762
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#13500220
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 20:30:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77736
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:33:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.77762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
18.03.2021 20:40:02
19.04.2021 11:33:56
ซื้อ
0.07
0.77675
0.77762
กำไร
0.06 USD
AUDUSD
ดีล
#13504026
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 20:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:33:56
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.77762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
18.03.2021 14:35:02
19.04.2021 11:33:56
ซื้อ
0.02
0.77882
0.77762
กำไร
-0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#13398513
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 14:35:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:33:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.77762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
18.03.2021 09:40:01
19.04.2021 11:33:56
ซื้อ
0.01
0.78138
0.77762
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#13304676
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 09:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.78138
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:33:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
18.03.2021 14:40:02
19.04.2021 11:33:56
ซื้อ
0.03
0.77806
0.77762
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#13399761
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 14:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77806
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2021 11:33:56
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.77762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
16.04.2021 03:45:04
16.04.2021 13:10:00
ซื้อ
0.01
1.37725
1.37808
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#17831043
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 03:45:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37725
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 13:10:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.04.2021 04:25:31
16.04.2021 13:10:00
ซื้อ
0.02
1.37611
1.37808
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#17840939
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 04:25:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37611
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 13:10:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2021 05:53:58
16.04.2021 13:10:00
ซื้อ
0.05
1.3756
1.37808
กำไร
0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#17849062
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 05:53:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3756
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 13:10:00
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.37808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
16.04.2021 04:03:00
16.04.2021 13:10:00
ซื้อ
0.01
1.37717
1.37808
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#17834355
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 04:03:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 13:10:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.04.2021 05:02:38
16.04.2021 13:10:00
ซื้อ
0.03
1.37612
1.37808
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#17845014
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 05:02:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37612
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 13:10:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37808
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
15.04.2021 18:32:45
16.04.2021 07:50:58
ขาย
0.4
0.77389
0.77331
กำไร
0.23 USD
AUDUSD
ดีล
#17797210
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 18:32:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.77389
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 07:50:58
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.77331
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
15.04.2021 21:16:06
16.04.2021 03:55:29
ขาย
0.01
1.37882
1.37682
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17812174
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 21:16:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2021 03:55:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
19.03.2021 19:40:01
15.04.2021 18:33:44
ซื้อ
0.25
0.7748
0.77386
กำไร
-0.24 USD
AUDUSD
ดีล
#13766051
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2021 19:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 18:33:44
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
0.77386
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.24 USD
19.03.2021 11:50:03
15.04.2021 18:33:35
ซื้อ
0.11
0.77571
0.77383
กำไร
-0.21 USD
AUDUSD
ดีล
#13646803
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2021 11:50:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 18:33:35
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
0.77383
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.21 USD
19.03.2021 11:55:02
15.04.2021 18:33:28
ซื้อ
0.17
0.77543
0.77385
กำไร
-0.27 USD
AUDUSD
ดีล
#13649189
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2021 11:55:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77543
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 18:33:28
ปริมาณเทรด
0.17
ออก
0.77385
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.27 USD
23.03.2021 06:36:36
15.04.2021 18:32:40
ซื้อ
0.4
0.77044
0.77392
กำไร
1.39 USD
AUDUSD
ดีล
#14109492
วันและเวลาเปิดทำการ
23.03.2021 06:36:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77044
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 18:32:40
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
0.77392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.39 USD
15.04.2021 15:17:43
15.04.2021 16:38:25
ขาย
0.01
1.37964
1.37764
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17736659
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 15:17:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37964
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 16:38:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37764
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
15.04.2021 14:33:35
15.04.2021 15:20:47
ซื้อ
0.01
1.37787
1.37987
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17729556
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 14:33:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37787
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 15:20:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37987
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
15.04.2021 00:01:24
15.04.2021 12:21:01
ซื้อ
0.01
1.37807
1.37982
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17625168
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 00:01:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 12:21:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
15.04.2021 06:24:05
15.04.2021 12:21:01
ซื้อ
0.02
1.37777
1.37982
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#17654813
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 06:24:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37777
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 12:21:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
15.04.2021 02:30:03
15.04.2021 12:21:01
ซื้อ
0.01
1.37767
1.37982
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17630649
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 02:30:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37767
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2021 12:21:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
14.04.2021 12:55:35
14.04.2021 16:41:18
ซื้อ
0.01
1.37699
1.37899
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17511283
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 12:55:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 16:41:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37899
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.04.2021 19:18:16
14.04.2021 14:58:34
ขาย
0.01
1.3742
1.37563
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#17373016
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 19:18:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 14:58:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
14.04.2021 10:13:06
14.04.2021 14:58:34
ขาย
0.02
1.37931
1.37563
กำไร
0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#17472544
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 10:13:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37931
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 14:58:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
14.04.2021 08:28:24
14.04.2021 14:58:34
ขาย
0.01
1.37769
1.37563
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17452251
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 08:28:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 14:58:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
14.04.2021 00:39:22
14.04.2021 07:50:44
ซื้อ
0.01
1.3755
1.3775
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17401313
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 00:39:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3755
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.04.2021 07:50:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.04.2021 14:13:40
13.04.2021 16:57:48
ซื้อ
0.01
1.37278
1.37491
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17265181
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 14:13:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 16:57:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37491
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.04.2021 13:51:27
13.04.2021 16:57:48
ซื้อ
0.01
1.37397
1.37491
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#17252585
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 13:51:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 16:57:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37491
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
13.04.2021 14:44:17
13.04.2021 16:57:48
ซื้อ
0.02
1.37244
1.37491
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#17274492
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 14:44:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37244
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 16:57:48
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37491
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
13.04.2021 12:32:50
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.05
1.37609
1.37345
กำไร
0.13 USD
GBPUSD
ดีล
#17238503
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 12:32:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37609
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
13.04.2021 01:30:01
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.01
1.37425
1.37345
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#17146805
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 01:30:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37425
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
13.04.2021 09:15:36
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.03
1.37474
1.37345
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#17196208
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 09:15:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37474
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
13.04.2021 12:48:36
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.07
1.37621
1.37345
กำไร
0.19 USD
GBPUSD
ดีล
#17240773
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 12:48:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37621
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
12.04.2021 10:26:06
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.01
1.37171
1.37345
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17019963
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 10:26:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37171
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
13.04.2021 02:00:02
13.04.2021 13:30:54
ขาย
0.02
1.37468
1.37345
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17147749
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 02:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37468
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 13:30:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
13.04.2021 05:44:14
13.04.2021 10:27:36
ซื้อ
0.01
1.37369
1.37605
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#17169767
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 05:44:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.04.2021 10:27:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD