16.09.2021 22:15:00
17.09.2021 13:20:08
ขาย
0.04
1.37947
1.37804
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#44831039
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 22:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37947
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 13:20:08
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.37804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
16.09.2021 21:05:01
17.09.2021 13:20:08
ขาย
0.03
1.37871
1.37804
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44827726
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 21:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37871
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 13:20:08
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
16.09.2021 14:45:02
16.09.2021 15:26:40
ขาย
0.03
1.38349
1.38239
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44779087
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 14:45:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38349
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:26:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
16.09.2021 09:00:06
16.09.2021 14:41:40
ซื้อ
0.03
1.38259
1.38369
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44738038
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 09:00:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 14:41:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
15.09.2021 23:00:00
16.09.2021 09:54:01
ขาย
0.04
1.38442
1.38189
กำไร
0.10 USD
GBPUSD
ดีล
#44707270
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 23:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38442
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:54:01
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
15.09.2021 08:50:01
16.09.2021 09:54:01
ขาย
0.03
1.38109
1.38189
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44622734
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 08:50:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38109
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:54:01
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
14.09.2021 17:06:32
15.09.2021 16:49:56
ซื้อ
0.03
1.38737
1.38465
กำไร
-0.08 USD
GBPUSD
ดีล
#44555973
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 17:06:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38737
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 16:49:56
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.08 USD
14.09.2021 21:25:01
15.09.2021 16:49:56
ซื้อ
0.06
1.38323
1.38465
กำไร
0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#44585951
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:25:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 16:49:56
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.38465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
14.09.2021 21:20:01
15.09.2021 16:49:56
ซื้อ
0.04
1.38371
1.38465
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#44585336
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38371
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 16:49:56
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
14.09.2021 21:30:09
15.09.2021 16:49:56
ซื้อ
0.09
1.38241
1.38465
กำไร
0.20 USD
GBPUSD
ดีล
#44588122
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:30:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38241
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 16:49:56
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.38465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
15.09.2021 02:55:05
15.09.2021 05:03:24
ขาย
0.03
1.3808
1.3797
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44606955
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 02:55:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:03:24
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3797
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
08.09.2021 18:55:04
14.09.2021 21:59:44
ขาย
0.04
1.37615
1.38154
กำไร
-0.22 USD
GBPUSD
ดีล
#44089292
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 18:55:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37615
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:59:44
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
09.09.2021 09:40:02
14.09.2021 21:59:44
ขาย
0.09
1.37746
1.38154
กำไร
-0.37 USD
GBPUSD
ดีล
#44130750
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 09:40:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:59:44
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.38154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.37 USD
13.09.2021 13:10:01
14.09.2021 21:59:44
ขาย
0.19
1.38295
1.38154
กำไร
0.27 USD
GBPUSD
ดีล
#44403752
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 13:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38295
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:59:44
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
1.38154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
08.09.2021 18:50:16
14.09.2021 21:59:44
ขาย
0.03
1.37572
1.38154
กำไร
-0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#44088502
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 18:50:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:59:44
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.17 USD
09.09.2021 05:20:01
14.09.2021 21:59:44
ขาย
0.06
1.37714
1.38154
กำไร
-0.26 USD
GBPUSD
ดีล
#44117880
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 05:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:59:44
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.38154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.26 USD
09.09.2021 12:45:01
14.09.2021 21:59:44
ขาย
0.13
1.38212
1.38154
กำไร
0.08 USD
GBPUSD
ดีล
#44156512
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 12:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38212
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:59:44
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.38154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
14.09.2021 13:40:01
14.09.2021 21:59:44
ขาย
0.29
1.38704
1.38154
กำไร
1.60 USD
GBPUSD
ดีล
#44516057
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 13:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38704
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:59:44
ปริมาณเทรด
0.29
ออก
1.38154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.60 USD
13.09.2021 17:38:38
13.09.2021 17:52:23
ซื้อ
0.03
1.38308
1.38418
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44437004
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:38:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38308
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 17:52:23
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
13.09.2021 08:15:01
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.13
1.38186
1.38377
กำไร
0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#44372904
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 08:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
10.09.2021 22:30:00
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.04
1.38391
1.38377
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44333076
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 22:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38391
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
13.09.2021 08:05:01
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.09
1.3821
1.38377
กำไร
0.15 USD
GBPUSD
ดีล
#44371198
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 08:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3821
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
10.09.2021 21:10:02
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.03
1.38443
1.38377
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#44330124
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 21:10:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
10.09.2021 22:40:01
13.09.2021 15:08:31
ซื้อ
0.06
1.38359
1.38377
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#44334283
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2021 22:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38359
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2021 15:08:31
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.38377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
09.09.2021 20:40:07
10.09.2021 09:59:14
ซื้อ
0.03
1.38478
1.38588
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44216213
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 20:40:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38478
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.09.2021 09:59:14
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38588
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
07.09.2021 11:16:59
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.06
1.38174
1.38113
กำไร
-0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#43926575
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 11:16:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38174
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.38113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
07.09.2021 17:56:52
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.13
1.37828
1.38113
กำไร
0.37 USD
GBPUSD
ดีล
#43984333
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 17:56:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37828
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.38113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.37 USD
06.09.2021 16:35:01
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.04
1.38326
1.38113
กำไร
-0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#43858747
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 16:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.09 USD
07.09.2021 11:21:45
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.09
1.38141
1.38113
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#43927255
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 11:21:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38141
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.38113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
08.09.2021 02:15:20
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.19
1.37804
1.38113
กำไร
0.59 USD
GBPUSD
ดีล
#44007008
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 02:15:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37804
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.19
ออก
1.38113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
03.09.2021 21:40:04
09.09.2021 12:08:41
ซื้อ
0.03
1.38834
1.38113
กำไร
-0.22 USD
GBPUSD
ดีล
#43793766
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 21:40:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.09.2021 12:08:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38113
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
08.09.2021 14:20:01
08.09.2021 14:56:42
ขาย
0.03
1.37733
1.37623
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#44058072
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 14:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37733
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 14:56:42
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37623
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
07.09.2021 19:09:22
08.09.2021 03:02:47
ขาย
0.03
1.37888
1.37778
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#43990644
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 19:09:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 03:02:47
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
06.09.2021 19:40:31
07.09.2021 09:33:12
ขาย
0.03
1.38331
1.38221
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#43867754
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2021 19:40:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38331
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 09:33:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38221
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
03.09.2021 00:30:04
06.09.2021 17:15:12
ขาย
0.06
1.38338
1.38297
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#43681828
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 00:30:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38338
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 17:15:12
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.38297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
03.09.2021 19:40:01
06.09.2021 17:15:12
ขาย
0.13
1.38671
1.38297
กำไร
0.49 USD
GBPUSD
ดีล
#43783940
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 19:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38671
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 17:15:12
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.38297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
02.09.2021 16:50:03
06.09.2021 17:15:12
ขาย
0.04
1.38131
1.38297
กำไร
-0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#43645880
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 16:50:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38131
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 17:15:12
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
03.09.2021 14:55:12
06.09.2021 17:15:12
ขาย
0.09
1.38361
1.38297
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#43726612
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 14:55:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38361
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 17:15:12
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.38297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
02.09.2021 14:50:02
06.09.2021 17:15:12
ขาย
0.03
1.3791
1.38297
กำไร
-0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#43632842
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 14:50:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3791
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.09.2021 17:15:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.12 USD
03.09.2021 14:00:01
03.09.2021 14:26:37
ซื้อ
0.04
1.38209
1.38329
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#43723410
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 14:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38209
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 14:26:37
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.38329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
03.09.2021 13:50:09
03.09.2021 14:26:37
ซื้อ
0.03
1.38233
1.38329
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#43722589
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 13:50:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38233
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 14:26:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
01.09.2021 23:10:13
02.09.2021 10:33:40
ซื้อ
0.04
1.37689
1.37854
กำไร
0.07 USD
GBPUSD
ดีล
#43587144
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 23:10:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37689
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 10:33:40
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.37854
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
01.09.2021 20:10:06
02.09.2021 10:33:40
ซื้อ
0.03
1.37817
1.37854
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#43578555
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 20:10:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37817
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2021 10:33:40
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37854
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
31.08.2021 06:35:00
31.08.2021 17:55:41
ขาย
0.04
1.37738
1.37696
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#43316561
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 06:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 17:55:41
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.37696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
31.08.2021 16:45:01
31.08.2021 17:55:41
ขาย
0.09
1.37886
1.37696
กำไร
0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#43409664
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 16:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 17:55:41
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.37696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
30.08.2021 20:35:01
31.08.2021 17:55:41
ขาย
0.03
1.3759
1.37696
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#43290488
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 20:35:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3759
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 17:55:41
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
31.08.2021 16:40:04
31.08.2021 17:55:41
ขาย
0.06
1.3784
1.37696
กำไร
0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#43408158
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 16:40:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3784
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 17:55:41
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.37696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
31.08.2021 10:05:05
31.08.2021 17:31:51
ซื้อ
0.03
1.37894
1.38004
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#43346768
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 10:05:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 17:31:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.38004
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
30.08.2021 23:40:04
31.08.2021 04:33:39
ซื้อ
0.03
1.37574
1.37684
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#43296762
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 23:40:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2021 04:33:39
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
27.08.2021 22:50:02
30.08.2021 11:22:51
ซื้อ
0.03
1.37645
1.37697
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#43196086
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 22:50:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37645
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.08.2021 11:22:51
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.37697
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD