03.09.2021 19:34:26
08.09.2021 11:25:56
ซื้อ
1
152.029
151.45
กำไร
-525.69 USD
GBPJPYm
ดีล
#79894782
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 19:34:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
152.029
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-525.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 11:25:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
151.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-525.69 USD
03.09.2021 19:34:24
08.09.2021 11:25:56
ซื้อ
1
152.029
151.45
กำไร
-525.69 USD
GBPJPYm
ดีล
#79894779
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 19:34:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
152.029
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-525.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 11:25:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
151.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-525.69 USD
03.09.2021 19:34:35
08.09.2021 11:25:56
ซื้อ
1
152.028
151.45
กำไร
-524.78 USD
GBPJPYm
ดีล
#79894858
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 19:34:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
152.028
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-524.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2021 11:25:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
151.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-524.78 USD
27.08.2021 11:58:56
03.09.2021 10:43:45
ซื้อ
0.2
150.894
152.145
กำไร
227.40 USD
GBPJPYm
ดีล
#79508488
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 11:58:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
227.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 10:43:45
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
152.145
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
227.40 USD
27.08.2021 10:19:07
03.09.2021 10:43:44
ซื้อ
1
150.839
152.148
กำไร
1 189.72 USD
GBPJPYm
ดีล
#79502094
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 10:19:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
150.839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 189.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 10:43:44
ปริมาณเทรด
1
ออก
152.148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 189.72 USD
27.08.2021 10:51:23
03.09.2021 10:43:44
ซื้อ
1
151.027
152.146
กำไร
1 017.05 USD
GBPJPYm
ดีล
#79504051
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 10:51:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
151.027
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 017.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.09.2021 10:43:44
ปริมาณเทรด
1
ออก
152.146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 017.05 USD
26.08.2021 17:36:26
27.08.2021 10:51:29
ขาย
0.2
1791.87
1801.73
กำไร
-197.20 USD
XAUUSDm
ดีล
#79460457
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:36:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1791.87
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-197.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 10:51:29
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1801.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-197.20 USD
26.08.2021 17:33:57
27.08.2021 10:51:29
ขาย
0.2
1792.94
1801.73
กำไร
-175.80 USD
XAUUSDm
ดีล
#79460201
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:33:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1792.94
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-175.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 10:51:29
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1801.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-175.80 USD
26.08.2021 17:00:46
27.08.2021 08:34:51
ขาย
0.2
1786.53
1802.82
กำไร
-325.80 USD
XAUUSDm
ดีล
#79457123
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:00:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1786.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-325.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 08:34:51
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1802.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-325.80 USD
26.08.2021 17:25:23
27.08.2021 08:32:50
ขาย
0.2
1789.8
1802.48
กำไร
-253.60 USD
XAUUSDm
ดีล
#79459126
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:25:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1789.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-253.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 08:32:50
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1802.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-253.60 USD
26.08.2021 17:33:35
27.08.2021 08:30:08
ขาย
0.2
1793.19
1802.11
กำไร
-178.40 USD
XAUUSDm
ดีล
#79460152
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:33:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1793.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-178.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 08:30:08
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1802.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-178.40 USD
26.08.2021 17:33:51
27.08.2021 08:30:08
ขาย
0.2
1792.93
1802
กำไร
-181.40 USD
XAUUSDm
ดีล
#79460185
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:33:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1792.93
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-181.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 08:30:08
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1802
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-181.40 USD
26.08.2021 17:33:32
27.08.2021 08:30:08
ขาย
0.2
1793.15
1802
กำไร
-177.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#79460133
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:33:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1793.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-177.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 08:30:08
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1802
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-177.00 USD
26.08.2021 17:33:42
27.08.2021 08:30:08
ขาย
0.2
1793.33
1802.03
กำไร
-174.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#79460169
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:33:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1793.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-174.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 08:30:08
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1802.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-174.00 USD
26.08.2021 17:00:57
27.08.2021 08:30:08
ขาย
0.2
1785.99
1802
กำไร
-320.20 USD
XAUUSDm
ดีล
#79457132
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:00:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1785.99
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-320.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 08:30:08
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1802
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-320.20 USD
26.08.2021 17:06:22
27.08.2021 08:30:04
ขาย
0.2
1788.05
1801.48
กำไร
-268.60 USD
XAUUSDm
ดีล
#79457393
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2021 17:06:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1788.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-268.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.08.2021 08:30:04
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1801.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-268.60 USD
24.08.2021 09:25:28
26.08.2021 17:00:43
ซื้อ
0.2
1.17455
1.17521
กำไร
13.20 USD
EURUSDm
ดีล
#79295634
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 09:25:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.08.2021 17:00:43
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.17521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.20 USD
24.08.2021 09:47:25
26.08.2021 17:00:42
ซื้อ
0.2
1.17425
1.1752
กำไร
19.00 USD
EURUSDm
ดีล
#79296956
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 09:47:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17425
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.08.2021 17:00:42
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.1752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
19.00 USD
24.08.2021 11:25:43
26.08.2021 17:00:42
ซื้อ
0.2
1.17355
1.1752
กำไร
33.00 USD
EURUSDm
ดีล
#79304263
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 11:25:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
33.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.08.2021 17:00:42
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.1752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
33.00 USD
24.08.2021 11:11:10
26.08.2021 17:00:42
ซื้อ
0.2
1.17388
1.1752
กำไร
26.40 USD
EURUSDm
ดีล
#79303187
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 11:11:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17388
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.08.2021 17:00:42
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.1752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
26.40 USD
24.08.2021 11:54:07
26.08.2021 17:00:41
ซื้อ
0.2
1.17309
1.17521
กำไร
42.40 USD
EURUSDm
ดีล
#79306249
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 11:54:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
42.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.08.2021 17:00:41
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.17521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
42.40 USD
24.08.2021 11:40:41
26.08.2021 17:00:41
ซื้อ
0.2
1.17325
1.17521
กำไร
39.20 USD
EURUSDm
ดีล
#79305406
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 11:40:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17325
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.08.2021 17:00:41
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.17521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
39.20 USD
24.08.2021 11:54:32
26.08.2021 17:00:40
ซื้อ
0.2
1.17293
1.1752
กำไร
45.40 USD
EURUSDm
ดีล
#79306279
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 11:54:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17293
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
45.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.08.2021 17:00:40
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.1752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
45.40 USD
18.08.2021 10:53:55
24.08.2021 09:25:19
ขาย
0.2
1.17238
1.17455
กำไร
-43.40 USD
EURUSDm
ดีล
#79030346
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 10:53:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17238
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-43.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 09:25:19
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.17455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-43.40 USD
19.08.2021 10:50:24
24.08.2021 09:25:18
ซื้อ
1
0.91726
0.91275
กำไร
-494.11 USD
USDCHFm
ดีล
#79099913
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 10:50:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91726
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-494.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 09:25:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.91275
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-494.11 USD
19.08.2021 11:18:14
24.08.2021 09:25:15
ซื้อ
1
0.91645
0.91275
กำไร
-405.37 USD
USDCHFm
ดีล
#79102249
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 11:18:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91645
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-405.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 09:25:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.91275
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-405.37 USD
19.08.2021 10:50:28
24.08.2021 09:24:58
ซื้อ
1
0.91726
0.91272
กำไร
-497.41 USD
USDCHFm
ดีล
#79099916
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 10:50:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91726
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-497.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 09:24:58
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.91272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-497.41 USD
19.08.2021 11:39:45
23.08.2021 20:59:07
ขาย
1
1.16943
1.17447
กำไร
-504.00 USD
EURUSDm
ดีล
#79104228
วันและเวลาเปิดทำการ
19.08.2021 11:39:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16943
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-504.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.08.2021 20:59:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-504.00 USD
16.08.2021 14:23:35
17.08.2021 17:18:26
ซื้อ
0.2
1.17765
1.17251
กำไร
-102.80 USD
EURUSDm
ดีล
#78905427
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 14:23:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17765
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-102.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2021 17:18:26
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1.17251
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-102.80 USD
16.08.2021 15:07:19
17.08.2021 17:18:26
ซื้อ
1
1.17726
1.17251
กำไร
-475.00 USD
EURUSDm
ดีล
#78909249
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 15:07:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17726
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-475.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2021 17:18:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17251
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-475.00 USD
16.08.2021 14:31:58
17.08.2021 06:25:29
ซื้อ
1
1.38731
1.38166
กำไร
-565.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#78906372
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 14:31:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38731
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-565.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2021 06:25:29
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.38166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-565.00 USD
16.08.2021 16:10:09
17.08.2021 06:25:27
ซื้อ
1
1.38676
1.38166
กำไร
-510.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#78914652
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 16:10:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38676
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-510.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2021 06:25:27
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.38166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-510.00 USD
16.08.2021 16:09:56
17.08.2021 06:24:41
ซื้อ
1
1.38668
1.38168
กำไร
-500.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#78914553
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2021 16:09:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-500.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2021 06:24:41
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.38168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-500.00 USD
13.08.2021 16:39:04
16.08.2021 15:07:08
ขาย
1
1.17666
1.17723
กำไร
-57.00 USD
EURUSDm
ดีล
#78835259
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2021 16:39:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-57.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 15:07:08
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-57.00 USD
13.08.2021 17:19:07
16.08.2021 15:07:07
ขาย
1
1.179
1.17723
กำไร
177.00 USD
EURUSDm
ดีล
#78840379
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2021 17:19:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
177.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 15:07:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
177.00 USD
13.08.2021 16:39:18
16.08.2021 15:07:07
ขาย
1
1.17661
1.17723
กำไร
-62.00 USD
EURUSDm
ดีล
#78835283
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2021 16:39:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-62.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2021 15:07:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.17723
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-62.00 USD
07.08.2021 08:15:12
13.08.2021 15:15:27
ซื้อ
1
4.535
4.9254
กำไร
39.04 USD
EOSUSD
ดีล
#78497861
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2021 08:15:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4.535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 15:15:27
ปริมาณเทรด
1
ออก
4.9254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
39.04 USD
07.08.2021 08:15:30
13.08.2021 15:15:26
ซื้อ
4
4.5397
4.9254
กำไร
154.28 USD
EOSUSD
ดีล
#78497863
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2021 08:15:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4.5397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
154.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 15:15:26
ปริมาณเทรด
4
ออก
4.9254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
154.28 USD
07.08.2021 08:17:27
13.08.2021 15:15:25
ซื้อ
8
4.536
4.9254
กำไร
311.52 USD
EOSUSD
ดีล
#78497878
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2021 08:17:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4.536
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
311.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 15:15:25
ปริมาณเทรด
8
ออก
4.9254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
311.52 USD
07.08.2021 08:16:57
13.08.2021 15:15:25
ซื้อ
5
4.5357
4.9255
กำไร
194.90 USD
EOSUSD
ดีล
#78497877
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2021 08:16:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4.5357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
194.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 15:15:25
ปริมาณเทรด
5
ออก
4.9255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
194.90 USD
07.08.2021 08:18:40
13.08.2021 15:15:24
ซื้อ
8
4.5324
4.9254
กำไร
314.40 USD
EOSUSD
ดีล
#78497892
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2021 08:18:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4.5324
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
314.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 15:15:24
ปริมาณเทรด
8
ออก
4.9254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
314.40 USD
07.08.2021 08:17:54
13.08.2021 15:15:24
ซื้อ
8
4.5327
4.9254
กำไร
314.16 USD
EOSUSD
ดีล
#78497883
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2021 08:17:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4.5327
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
314.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 15:15:24
ปริมาณเทรด
8
ออก
4.9254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
314.16 USD
07.08.2021 08:18:59
13.08.2021 15:15:24
ซื้อ
8
4.5324
4.9254
กำไร
314.40 USD
EOSUSD
ดีล
#78497894
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2021 08:18:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4.5324
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
314.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 15:15:24
ปริมาณเทรด
8
ออก
4.9254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
314.40 USD
07.08.2021 08:17:39
13.08.2021 15:15:24
ซื้อ
8
4.5354
4.9254
กำไร
312.00 USD
EOSUSD
ดีล
#78497881
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2021 08:17:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
4.5354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
312.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 15:15:24
ปริมาณเทรด
8
ออก
4.9254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
312.00 USD
05.08.2021 10:33:15
06.08.2021 15:51:07
ขาย
1
1.1845
1.1783
กำไร
620.00 USD
EURUSDm
ดีล
#78345139
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 10:33:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1845
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
620.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 15:51:07
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.1783
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
620.00 USD
05.08.2021 18:37:20
06.08.2021 15:51:06
ขาย
0.5
1.18418
1.17839
กำไร
289.50 USD
EURUSDm
ดีล
#78398237
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 18:37:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
289.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 15:51:06
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.17839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
289.50 USD
05.08.2021 14:33:44
06.08.2021 15:51:06
ขาย
0.5
1.18537
1.17839
กำไร
349.00 USD
EURUSDm
ดีล
#78367597
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2021 14:33:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18537
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
349.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.08.2021 15:51:06
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.17839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
349.00 USD
04.08.2021 17:13:10
05.08.2021 11:20:45
ซื้อ
1
1.18591
1.18341
กำไร
-250.00 USD
EURUSDm
ดีล
#78294848
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 17:13:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18591
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-250.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 11:20:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18341
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-250.00 USD
04.08.2021 17:24:22
05.08.2021 11:06:24
ซื้อ
1
1.18484
1.18447
กำไร
-37.00 USD
EURUSDm
ดีล
#78298840
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 17:24:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-37.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 11:06:24
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18447
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-37.00 USD
04.08.2021 14:51:58
05.08.2021 09:40:11
ซื้อ
1
1.39276
1.38721
กำไร
-555.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#78269997
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 14:51:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39276
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-555.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 09:40:11
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.38721
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-555.00 USD