06.07.2021 16:58:55
06.07.2021 17:02:31
ซื้อ
0.01
153.222
153.089
กำไร
-1.40 USD
GBPJPY
ดีล
#21612853
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 16:58:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
153.222
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 17:02:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
153.089
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.40 USD
06.07.2021 10:03:35
06.07.2021 11:58:54
ซื้อ
0.01
1.38864
1.38555
กำไร
-3.19 USD
GBPUSD
ดีล
#21527588
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 10:03:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38864
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 11:58:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-3.19 USD
06.07.2021 03:00:33
06.07.2021 11:58:54
ซื้อ
0.01
110.912
110.791
กำไร
-1.19 USD
USDJPY
ดีล
#21484210
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 03:00:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.912
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 11:58:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.791
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-1.19 USD
06.07.2021 04:47:05
06.07.2021 11:58:54
ซื้อ
0.01
1.96357
1.9557
กำไร
-5.77 USD
GBPNZD
ดีล
#21490469
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 04:47:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.96357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 11:58:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.9557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-5.77 USD
06.07.2021 10:35:00
06.07.2021 11:58:53
ซื้อ
0.01
131.752
131.262
กำไร
-4.62 USD
EURJPY
ดีล
#21534585
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 10:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
131.752
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 11:58:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
131.262
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-4.62 USD
06.07.2021 10:50:12
06.07.2021 11:58:53
ซื้อ
0.01
1.83013
1.82793
กำไร
-1.87 USD
GBPAUD
ดีล
#21538691
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 10:50:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.83013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 11:58:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.82793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-1.87 USD
06.07.2021 10:30:44
06.07.2021 11:58:53
ซื้อ
0.01
120.42
120.006
กำไร
-3.94 USD
CHFJPY
ดีล
#21533703
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 10:30:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
120.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 11:58:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
120.006
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.94 USD
06.07.2021 10:38:24
06.07.2021 11:58:53
ซื้อ
0.01
153.921
153.506
กำไร
-3.94 USD
GBPJPY
ดีล
#21535334
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 10:38:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
153.921
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 11:58:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
153.506
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-3.94 USD
06.07.2021 04:38:04
06.07.2021 11:19:52
ซื้อ
0.01
1.23396
1.23411
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#21489764
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 04:38:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.23396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 11:19:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.23411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
06.07.2021 04:52:51
06.07.2021 11:07:56
ซื้อ
0.01
0.92191
0.92215
กำไร
0.16 USD
USDCHF
ดีล
#21491146
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 04:52:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92191
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 11:07:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.16 USD
05.07.2021 21:49:00
06.07.2021 09:11:50
ซื้อ
0.01
1.57563
1.56553
กำไร
-7.93 USD
EURAUD
ดีล
#21475632
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 21:49:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.57563
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
-7.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 09:11:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.56553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-7.93 USD
06.07.2021 08:34:45
06.07.2021 08:57:55
ซื้อ
0.01
120.334
120.361
กำไร
0.04 USD
CHFJPY
ดีล
#21510756
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 08:34:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
120.334
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 08:57:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
120.361
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.04 USD
05.07.2021 21:54:51
06.07.2021 07:40:03
ซื้อ
0.01
1.83881
1.8392
กำไร
0.03 USD
GBPAUD
ดีล
#21475760
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 21:54:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.83881
สวอป (Swap)
-0.06 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 07:40:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.8392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.03 USD
06.07.2021 04:50:28
06.07.2021 04:57:19
ซื้อ
0.01
0.93079
0.93112
กำไร
0.06 USD
AUDCAD
ดีล
#21490771
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 04:50:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93079
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 04:57:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.06 USD
06.07.2021 02:59:20
06.07.2021 04:49:44
ซื้อ
0.01
153.671
153.694
กำไร
0.01 USD
GBPJPY
ดีล
#21484046
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 02:59:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
153.671
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 04:49:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
153.694
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.01 USD
06.07.2021 04:30:20
06.07.2021 04:49:04
ซื้อ
0.01
0.75405
0.75453
กำไร
0.38 USD
AUDUSD
ดีล
#21489057
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 04:30:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75405
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 04:49:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.38 USD
06.07.2021 03:47:20
06.07.2021 04:14:52
ซื้อ
0.01
0.92197
0.92223
กำไร
0.18 USD
USDCHF
ดีล
#21486555
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 03:47:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92197
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 04:14:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92223
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.18 USD
06.07.2021 03:53:14
06.07.2021 04:02:02
ซื้อ
0.01
1.23375
1.23436
กำไร
0.39 USD
USDCAD
ดีล
#21486906
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 03:53:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.23375
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 04:02:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.23436
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.39 USD
06.07.2021 02:57:30
06.07.2021 03:38:52
ซื้อ
0.01
0.75418
0.75442
กำไร
0.14 USD
AUDUSD
ดีล
#21483995
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 02:57:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 03:38:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
06.07.2021 03:10:01
06.07.2021 03:29:43
ซื้อ
0.01
0.92189
0.92221
กำไร
0.25 USD
USDCHF
ดีล
#21484798
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 03:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 03:29:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92221
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.25 USD
06.07.2021 01:06:48
06.07.2021 02:29:04
ซื้อ
0.01
110.938
110.953
กำไร
0.04 USD
USDJPY
ดีล
#21480417
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 01:06:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.938
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 02:29:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.953
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.04 USD
06.07.2021 01:21:22
06.07.2021 01:54:04
ซื้อ
0.01
1.23325
1.23365
กำไร
0.22 USD
USDCAD
ดีล
#21480775
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 01:21:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.23325
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 01:54:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.23365
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.22 USD
05.07.2021 23:01:13
06.07.2021 00:26:24
ซื้อ
0.01
0.75307
0.7533
กำไร
0.08 USD
AUDUSD
ดีล
#21477101
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 23:01:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75307
สวอป (Swap)
-0.05 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 00:26:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.7533
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.08 USD
06.07.2021 00:00:27
06.07.2021 00:22:38
ซื้อ
0.01
110.922
110.942
กำไร
0.08 USD
USDJPY
ดีล
#21478152
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 00:00:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
110.922
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 00:22:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.942
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.08 USD
05.07.2021 22:59:28
05.07.2021 23:03:36
ซื้อ
0.01
1.2334
1.23373
กำไร
0.17 USD
USDCAD
ดีล
#21477037
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 22:59:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2334
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2021 23:03:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.23373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.17 USD
05.07.2021 22:28:59
05.07.2021 22:31:16
ซื้อ
0.01
0.92191
0.92217
กำไร
0.18 USD
USDCHF
ดีล
#21476535
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 22:28:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92191
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2021 22:31:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.18 USD
05.07.2021 21:47:24
05.07.2021 21:48:40
ซื้อ
0.01
1.57562
1.57593
กำไร
0.04 USD
EURAUD
ดีล
#21475578
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 21:47:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.57562
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2021 21:48:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.57593
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.04 USD
05.07.2021 21:39:14
05.07.2021 21:39:19
ซื้อ
0.01
0.75288
0.75312
กำไร
0.14 USD
AUDUSD
ดีล
#21475391
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2021 21:39:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.75288
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2021 21:39:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.75312
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD