26.10.2020 22:03:19
26.10.2020 22:08:51
ซื้อ
0.01
0.94033
0.94104
กำไร
0.34 USD
AUDCAD
ดีล
#1391606
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 22:03:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.94033
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 22:08:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.94104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.34 USD
26.10.2020 21:18:17
26.10.2020 21:52:07
ซื้อ
0.01
0.94049
0.94082
กำไร
0.05 USD
AUDCAD
ดีล
#1391145
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 21:18:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.94049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 21:52:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.94082
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.05 USD
26.10.2020 21:49:44
26.10.2020 21:52:05
ซื้อ
0.01
0.71243
0.71267
กำไร
0.14 USD
AUDUSD
ดีล
#1391357
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 21:49:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71243
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 21:52:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71267
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
26.10.2020 21:31:13
26.10.2020 21:32:16
ซื้อ
0.01
0.71229
0.71247
กำไร
0.08 USD
AUDUSD
ดีล
#1391238
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 21:31:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71229
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 21:32:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71247
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.08 USD
26.10.2020 03:27:43
26.10.2020 11:02:26
ซื้อ
0.01
0.71309
0.71323
กำไร
0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#1360865
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 03:27:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 11:02:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71323
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.04 USD
26.10.2020 04:04:09
26.10.2020 09:51:54
ซื้อ
0.01
0.93666
0.93693
กำไร
0.01 USD
AUDCAD
ดีล
#1361910
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 04:04:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 09:51:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.01 USD
26.10.2020 00:13:26
26.10.2020 02:04:06
ซื้อ
0.01
0.71331
0.71342
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1358185
วันและเวลาเปิดทำการ
26.10.2020 00:13:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71331
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 02:04:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
23.10.2020 23:49:06
26.10.2020 00:04:09
ซื้อ
0.01
0.9373
0.93751
กำไร
-0.05 USD
AUDCAD
ดีล
#1356130
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 23:49:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9373
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 00:04:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93751
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.05 USD
25.10.2020 23:11:02
26.10.2020 00:00:59
ซื้อ
0.01
0.71346
0.71358
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1357768
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2020 23:11:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71346
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.10.2020 00:00:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.02 USD
23.10.2020 05:34:12
23.10.2020 10:18:49
ซื้อ
0.01
0.9362
0.93648
กำไร
0.02 USD
AUDCAD
ดีล
#1328585
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 05:34:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9362
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 10:18:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.02 USD
23.10.2020 05:45:43
23.10.2020 06:22:28
ซื้อ
0.01
0.7118
0.712
กำไร
0.10 USD
AUDUSD
ดีล
#1328685
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 05:45:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7118
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 06:22:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.10 USD
23.10.2020 03:03:03
23.10.2020 04:28:37
ซื้อ
0.01
0.71254
0.71267
กำไร
0.03 USD
AUDUSD
ดีล
#1325939
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 03:03:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71254
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 04:28:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71267
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.03 USD
21.10.2020 21:49:34
23.10.2020 01:38:00
ซื้อ
0.01
0.71278
0.71326
กำไร
0.23 USD
AUDUSD
ดีล
#1291764
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 21:49:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.71278
สวอป (Swap)
-0.15 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 01:38:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.71326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.23 USD
23.10.2020 00:00:15
23.10.2020 00:33:24
ซื้อ
0.01
1.66042
1.66081
กำไร
0.08 USD
EURAUD
ดีล
#1324397
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 00:00:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.66042
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.10.2020 00:33:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.66081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.08 USD
22.10.2020 22:34:11
22.10.2020 23:57:55
ซื้อ
0.01
0.9347
0.93494
กำไร
-0.02 USD
AUDCAD
ดีล
#1323965
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 22:34:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9347
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 23:57:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93494
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
-0.02 USD
22.10.2020 22:00:06
22.10.2020 22:29:25
ซื้อ
0.01
0.93484
0.93512
กำไร
0.01 USD
AUDCAD
ดีล
#1323728
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 22:00:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 22:29:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93512
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.01 USD
22.10.2020 21:31:30
22.10.2020 21:38:52
ซื้อ
0.01
0.93481
0.93517
กำไร
0.07 USD
AUDCAD
ดีล
#1323397
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 21:31:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93481
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 21:38:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93517
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.07 USD
22.10.2020 10:45:57
22.10.2020 11:34:15
ซื้อ
0.01
1.31314
1.31333
กำไร
0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#1303506
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 10:45:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31314
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 11:34:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.31333
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.09 USD
22.10.2020 01:13:55
22.10.2020 10:44:53
ซื้อ
0.01
0.9023
0.90279
กำไร
0.45 USD
EURGBP
ดีล
#1293761
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 01:13:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9023
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 10:44:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.90279
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.45 USD
22.10.2020 09:55:19
22.10.2020 10:35:07
ซื้อ
0.01
1.31356
1.31425
กำไร
0.59 USD
GBPUSD
ดีล
#1301166
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 09:55:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 10:35:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.31425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.59 USD
22.10.2020 00:06:45
22.10.2020 10:24:44
ซื้อ
0.01
0.93538
0.93565
กำไร
0.01 USD
AUDCAD
ดีล
#1292976
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 00:06:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93538
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 10:24:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.01 USD
22.10.2020 06:51:46
22.10.2020 07:35:24
ซื้อ
0.01
137.459
137.485
กำไร
0.05 USD
GBPJPY
ดีล
#1297975
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 06:51:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
137.459
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 07:35:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
137.485
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.05 USD
22.10.2020 06:05:59
22.10.2020 06:16:25
ซื้อ
0.01
137.45
137.51
กำไร
0.37 USD
GBPJPY
ดีล
#1297353
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 06:05:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
137.45
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 06:16:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
137.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.37 USD
22.10.2020 05:14:20
22.10.2020 05:58:03
ซื้อ
0.01
137.451
137.507
กำไร
0.34 USD
GBPJPY
ดีล
#1296658
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 05:14:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
137.451
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 05:58:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
137.507
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.34 USD
21.10.2020 22:15:15
22.10.2020 04:51:10
ซื้อ
0.01
137.516
137.556
กำไร
0.04 USD
GBPJPY
ดีล
#1292066
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 22:15:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
137.516
สวอป (Swap)
-0.15 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 04:51:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
137.556
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.04 USD
22.10.2020 00:12:01
22.10.2020 00:20:57
ซื้อ
0.01
1.18576
1.1857
กำไร
-0.16 USD
EURUSD
ดีล
#1293004
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 00:12:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18576
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2020 00:20:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1857
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.16 USD
21.10.2020 23:42:23
21.10.2020 23:58:59
ซื้อ
0.01
0.9353
0.93564
กำไร
0.06 USD
AUDCAD
ดีล
#1292821
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 23:42:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9353
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 23:58:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.06 USD
21.10.2020 22:18:16
21.10.2020 23:18:58
ซื้อ
0.01
0.9355
0.93577
กำไร
0.01 USD
AUDCAD
ดีล
#1292090
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 22:18:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 23:18:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93577
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.01 USD
21.10.2020 20:20:20
21.10.2020 20:49:45
ซื้อ
0.01
137.481
137.548
กำไร
0.44 USD
GBPJPY
ดีล
#1290893
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 20:20:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
137.481
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 20:49:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
137.548
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.44 USD
21.10.2020 16:17:40
21.10.2020 16:43:05
ซื้อ
0.01
136.9
137.007
กำไร
0.82 USD
GBPJPY
ดีล
#1281562
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 16:17:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 16:43:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
137.007
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.82 USD
21.10.2020 16:06:50
21.10.2020 16:14:35
ซื้อ
0.01
136.886
136.923
กำไร
0.16 USD
GBPJPY
ดีล
#1281211
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 16:06:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 16:14:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
136.923
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.16 USD
20.10.2020 02:24:21
21.10.2020 15:49:57
ซื้อ
0.01
0.93153
0.93186
กำไร
0.04 USD
AUDCAD
ดีล
#1224070
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 02:24:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93153
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 15:49:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93186
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.04 USD
21.10.2020 14:26:10
21.10.2020 14:59:32
ซื้อ
0.01
1.30494
1.30572
กำไร
0.68 USD
GBPUSD
ดีล
#1277066
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 14:26:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30494
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 14:59:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.30572
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.68 USD
21.10.2020 14:08:24
21.10.2020 14:55:23
ซื้อ
0.01
136.861
136.947
กำไร
0.62 USD
GBPJPY
ดีล
#1276676
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 14:08:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.861
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 14:55:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
136.947
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.62 USD
21.10.2020 13:30:30
21.10.2020 13:34:44
ซื้อ
0.01
136.813
136.87
กำไร
0.35 USD
GBPJPY
ดีล
#1275524
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 13:30:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.813
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 13:34:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
136.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.35 USD
21.10.2020 13:12:37
21.10.2020 13:15:19
ซื้อ
0.01
136.817
136.905
กำไร
0.64 USD
GBPJPY
ดีล
#1275105
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 13:12:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.817
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 13:15:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
136.905
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.64 USD
21.10.2020 12:25:54
21.10.2020 12:34:46
ซื้อ
0.01
1.30378
1.30477
กำไร
0.89 USD
GBPUSD
ดีล
#1273476
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 12:25:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.30378
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 12:34:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.30477
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.89 USD
21.10.2020 10:00:11
21.10.2020 10:08:37
ซื้อ
0.01
124.739
124.795
กำไร
0.33 USD
EURJPY
ดีล
#1266683
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 10:00:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
124.739
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 10:08:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
124.795
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.33 USD
21.10.2020 09:36:44
21.10.2020 09:48:34
ซื้อ
0.01
0.91261
0.91289
กำไร
0.16 USD
EURGBP
ดีล
#1265943
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:36:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 09:48:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.16 USD
21.10.2020 08:49:09
21.10.2020 09:36:00
ซื้อ
0.01
0.91269
0.91292
กำไร
0.09 USD
EURGBP
ดีล
#1264207
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 08:49:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91269
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 09:36:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91292
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.09 USD
21.10.2020 09:00:02
21.10.2020 09:11:52
ซื้อ
0.01
1.29762
1.29818
กำไร
0.46 USD
GBPUSD
ดีล
#1264474
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 09:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29762
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 09:11:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29818
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.46 USD
21.10.2020 08:49:20
21.10.2020 09:02:00
ซื้อ
0.01
116.206
116.235
กำไร
0.07 USD
CHFJPY
ดีล
#1264211
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 08:49:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
116.206
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 09:02:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
116.235
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.07 USD
21.10.2020 08:21:12
21.10.2020 08:49:57
ซื้อ
0.01
1.29766
1.29806
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#1263608
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 08:21:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 08:49:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29806
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.30 USD
21.10.2020 08:04:50
21.10.2020 08:10:47
ซื้อ
0.01
0.91273
0.91292
กำไร
0.05 USD
EURGBP
ดีล
#1263339
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 08:04:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91273
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 08:10:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91292
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.05 USD
21.10.2020 06:35:11
21.10.2020 07:54:07
ซื้อ
0.01
136.667
136.688
กำไร
0.00 USD
GBPJPY
ดีล
#1261995
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 06:35:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.667
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 07:54:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
136.688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.00 USD
19.10.2020 21:00:02
21.10.2020 06:32:07
ซื้อ
0.01
0.70805
0.70824
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1220515
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 21:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.70805
สวอป (Swap)
-0.08 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 06:32:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.70824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.01 USD
21.10.2020 03:47:23
21.10.2020 04:40:44
ซื้อ
0.01
136.631
136.659
กำไร
0.07 USD
GBPJPY
ดีล
#1259230
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 03:47:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.631
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2020 04:40:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
136.659
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.07 USD
20.10.2020 22:06:24
20.10.2020 22:58:22
ซื้อ
0.01
136.452
136.478
กำไร
0.04 USD
GBPJPY
ดีล
#1256432
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 22:06:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.452
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 22:58:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
136.478
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.04 USD
20.10.2020 16:40:34
20.10.2020 19:27:04
ซื้อ
0.01
0.91355
0.91371
กำไร
0.01 USD
EURGBP
ดีล
#1248131
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 16:40:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.91355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 19:27:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.91371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.01 USD
20.10.2020 16:52:30
20.10.2020 16:59:50
ซื้อ
0.01
124.814
124.861
กำไร
0.25 USD
EURJPY
ดีล
#1248753
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 16:52:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
124.814
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2020 16:59:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
124.861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
0.25 USD