17.06.2021 23:51:53
18.06.2021 03:02:01
ขาย
0.01
1772.09
1777.39
กำไร
-5.38 USD
XAUUSD
ดีล
#160513896
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 23:51:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1772.09
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
-5.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 03:02:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1777.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-5.38 USD
17.06.2021 23:40:28
18.06.2021 03:02:01
ขาย
0.01
1770.9
1777.39
กำไร
-6.57 USD
XAUUSD
ดีล
#160513786
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 23:40:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1770.9
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
-6.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2021 03:02:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1777.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-6.57 USD
17.06.2021 23:42:19
17.06.2021 23:49:21
ขาย
0.01
1771.73
1770.23
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160513810
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 23:42:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1771.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 23:49:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1770.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 23:03:28
17.06.2021 23:35:27
ขาย
0.01
1773.5
1772
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160513422
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 23:03:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1773.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 23:35:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1772
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 23:25:04
17.06.2021 23:29:55
ขาย
0.01
1774.33
1772.83
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160513618
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 23:25:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1774.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 23:29:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1772.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 22:57:06
17.06.2021 22:58:28
ขาย
0.01
1773.11
1771.61
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160513294
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 22:57:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1773.11
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 22:58:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1771.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 22:45:00
17.06.2021 22:52:06
ขาย
0.01
1775.89
1774.39
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160513100
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 22:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1775.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 22:52:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1774.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 18:10:00
17.06.2021 18:13:26
ซื้อ
0.02
1776.37
1771.97
กำไร
-8.94 USD
XAUUSD
ดีล
#160503426
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1776.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:13:26
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1771.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-8.94 USD
17.06.2021 18:01:01
17.06.2021 18:13:26
ซื้อ
0.01
1778.9
1771.97
กำไร
-7.00 USD
XAUUSD
ดีล
#160503002
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:01:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1771.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-7.00 USD
17.06.2021 18:05:39
17.06.2021 18:13:26
ซื้อ
0.01
1777.71
1771.97
กำไร
-5.81 USD
XAUUSD
ดีล
#160503204
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:05:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1771.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-5.81 USD
17.06.2021 18:06:20
17.06.2021 18:13:26
ซื้อ
0.02
1776.22
1771.97
กำไร
-8.64 USD
XAUUSD
ดีล
#160503257
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:06:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1776.22
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:13:26
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1771.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-8.64 USD
17.06.2021 17:24:04
17.06.2021 18:13:26
ซื้อ
0.01
1779.38
1771.97
กำไร
-7.48 USD
XAUUSD
ดีล
#160501050
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:24:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1779.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1771.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-7.48 USD
17.06.2021 18:01:03
17.06.2021 18:13:26
ซื้อ
0.01
1778.55
1771.97
กำไร
-6.65 USD
XAUUSD
ดีล
#160503007
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:01:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1771.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-6.65 USD
17.06.2021 18:05:43
17.06.2021 18:13:26
ซื้อ
0.01
1777.55
1771.97
กำไร
-5.65 USD
XAUUSD
ดีล
#160503210
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:05:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:13:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1771.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-5.65 USD
17.06.2021 18:01:22
17.06.2021 18:04:01
ซื้อ
0.01
1778.02
1779.52
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160503017
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:01:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:04:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1779.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 18:02:19
17.06.2021 18:04:00
ซื้อ
0.01
1777.64
1779.14
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160503052
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:02:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.64
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 18:04:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1779.14
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 17:47:35
17.06.2021 17:51:13
ซื้อ
0.01
1778.87
1780.37
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160502295
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:47:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.87
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 17:51:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1780.37
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 17:47:34
17.06.2021 17:51:01
ซื้อ
0.01
1778.4
1779.9
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160502294
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:47:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 17:51:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1779.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 17:49:42
17.06.2021 17:50:46
ซื้อ
0.01
1777.86
1779.36
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160502352
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:49:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 17:50:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1779.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 17:50:00
17.06.2021 17:50:14
ซื้อ
0.01
1777.55
1779.05
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160502367
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 17:50:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1779.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 17:41:17
17.06.2021 17:43:18
ซื้อ
0.01
1778.61
1780.11
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160502019
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:41:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.61
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 17:43:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1780.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 17:41:19
17.06.2021 17:42:29
ซื้อ
0.01
1777.95
1779.45
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160502023
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:41:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 17:42:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1779.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 17:41:20
17.06.2021 17:42:10
ซื้อ
0.01
1777.74
1779.24
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160502028
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:41:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 17:42:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1779.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
16.06.2021 23:41:54
17.06.2021 14:39:33
ซื้อ
0.04
27.066
26.535
กำไร
-107.16 USD
XAGUSD
ดีล
#160460982
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 23:41:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.066
สวอป (Swap)
-0.68 USD
ทั้งหมด
-106.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 14:39:33
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
26.535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.28 USD
กำไร
-107.16 USD
16.06.2021 17:12:46
17.06.2021 14:39:33
ซื้อ
0.01
27.712
26.535
กำไร
-59.09 USD
XAGUSD
ดีล
#160443218
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 17:12:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.712
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
-58.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 14:39:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-59.09 USD
16.06.2021 21:15:02
17.06.2021 14:39:33
ซื้อ
0.02
27.401
26.535
กำไร
-87.08 USD
XAGUSD
ดีล
#160451800
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:15:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.401
สวอป (Swap)
-0.34 USD
ทั้งหมด
-86.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 14:39:33
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
26.535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-87.08 USD
16.06.2021 23:31:10
17.06.2021 14:39:33
ซื้อ
0.03
27.187
26.535
กำไร
-98.52 USD
XAGUSD
ดีล
#160460695
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 23:31:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.187
สวอป (Swap)
-0.51 USD
ทั้งหมด
-97.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 14:39:33
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
26.535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
-98.52 USD
16.06.2021 15:15:02
17.06.2021 14:39:33
ซื้อ
0.01
27.794
26.535
กำไร
-63.19 USD
XAGUSD
ดีล
#160438824
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 15:15:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.794
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
-62.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 14:39:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-63.19 USD
16.06.2021 19:40:39
17.06.2021 14:39:33
ซื้อ
0.01
27.622
26.535
กำไร
-54.59 USD
XAGUSD
ดีล
#160447419
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 19:40:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.622
สวอป (Swap)
-0.17 USD
ทั้งหมด
-54.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 14:39:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-54.59 USD
16.06.2021 21:00:39
17.06.2021 14:39:33
ซื้อ
0.02
27.515
26.535
กำไร
-98.48 USD
XAGUSD
ดีล
#160449509
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:00:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.515
สวอป (Swap)
-0.34 USD
ทั้งหมด
-98.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 14:39:33
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
26.535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-98.48 USD
16.06.2021 21:15:46
17.06.2021 14:39:33
ซื้อ
0.02
27.291
26.535
กำไร
-76.08 USD
XAGUSD
ดีล
#160451951
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:15:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
27.291
สวอป (Swap)
-0.34 USD
ทั้งหมด
-75.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 14:39:33
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
26.535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-76.08 USD
17.06.2021 09:13:54
17.06.2021 10:42:07
ขาย
0.01
26.97
26.82
กำไร
7.43 USD
XAGUSD
ดีล
#160474426
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:13:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
26.97
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 10:42:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
7.43 USD
17.06.2021 09:21:39
17.06.2021 09:30:11
ขาย
0.01
1813.91
1812.41
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160474846
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:21:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 09:30:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1812.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 09:27:08
17.06.2021 09:29:59
ขาย
0.01
1814.71
1813.21
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160475033
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:27:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1814.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 09:29:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1813.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 09:13:48
17.06.2021 09:16:39
ขาย
0.01
1813.95
1812.45
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160474418
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:13:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 09:16:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1812.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 03:15:00
17.06.2021 09:08:54
ขาย
0.01
27.095
26.945
กำไร
7.43 USD
XAGUSD
ดีล
#160465419
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 03:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.095
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 09:08:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
26.945
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
7.43 USD
17.06.2021 09:05:57
17.06.2021 09:08:48
ขาย
0.01
1816.11
1814.61
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160473807
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:05:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1816.11
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 09:08:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1814.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 08:46:37
17.06.2021 09:00:57
ขาย
0.01
1818.48
1816.98
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160472932
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 08:46:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1818.48
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 09:00:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1816.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 08:48:19
17.06.2021 08:56:13
ขาย
0.01
1819.25
1817.75
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160472965
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 08:48:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1819.25
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 08:56:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1817.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 03:42:28
17.06.2021 08:46:38
ขาย
0.01
27.175
27.025
กำไร
7.43 USD
XAGUSD
ดีล
#160466288
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 03:42:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.175
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 08:46:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.025
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
7.43 USD
17.06.2021 08:33:50
17.06.2021 08:41:37
ขาย
0.01
1819.47
1817.97
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160472606
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 08:33:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1819.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 08:41:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1817.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 08:05:43
17.06.2021 08:28:50
ขาย
0.01
1820.77
1819.27
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160472031
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 08:05:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1820.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 08:28:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1819.27
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
17.06.2021 07:00:00
17.06.2021 08:00:43
ขาย
0.01
1822.28
1820.78
กำไร
1.43 USD
XAUUSD
ดีล
#160470827
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 07:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1822.28
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 08:00:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1820.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
1.43 USD
16.06.2021 21:05:52
16.06.2021 21:15:29
ขาย
0.01
27.499
27.349
กำไร
7.43 USD
XAGUSD
ดีล
#160450427
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:05:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.499
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:15:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
7.43 USD
16.06.2021 21:06:54
16.06.2021 21:14:27
ขาย
0.01
27.584
27.434
กำไร
7.43 USD
XAGUSD
ดีล
#160450648
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:06:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.584
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:14:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.434
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
7.43 USD
16.06.2021 19:45:00
16.06.2021 21:00:52
ขาย
0.01
27.646
27.496
กำไร
7.43 USD
XAGUSD
ดีล
#160447528
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 19:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.646
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:00:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
7.43 USD
16.06.2021 20:35:12
16.06.2021 21:00:09
ขาย
0.01
27.728
27.578
กำไร
7.43 USD
XAGUSD
ดีล
#160448634
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 20:35:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
27.728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:00:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
27.578
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
7.43 USD
16.06.2021 18:39:53
16.06.2021 21:00:03
ขาย
0.02
1859.2
1858.32
กำไร
1.62 USD
XAUUSD
ดีล
#160445628
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 18:39:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1859.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:00:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1858.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
1.62 USD
16.06.2021 20:59:49
16.06.2021 21:00:03
ขาย
0.02
1862.47
1858.32
กำไร
8.16 USD
XAUUSD
ดีล
#160449176
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 20:59:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1862.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:00:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1858.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
8.16 USD
16.06.2021 17:49:03
16.06.2021 21:00:03
ขาย
0.01
1856.26
1858.32
กำไร
-2.13 USD
XAUUSD
ดีล
#160444263
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 17:49:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1856.26
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:00:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1858.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.07 USD
กำไร
-2.13 USD