17.06.2021 13:18:03
17.06.2021 16:31:28
ซื้อ
0.01
1.19385
1.19454
กำไร
0.69 USD
EURUSD_S
ดีล
#75398722
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 13:18:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19385
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 16:31:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19454
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.69 USD
15.06.2021 08:55:16
16.06.2021 10:06:27
ขาย
0.01
110.038
109.991
กำไร
0.43 USD
USDJPY_S
ดีล
#75230856
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 08:55:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.038
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 10:06:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.991
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
15.06.2021 11:43:08
16.06.2021 10:06:26
ซื้อ
0.01
0.76966
0.77009
กำไร
0.43 USD
AUDUSD_S
ดีล
#75241200
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 11:43:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.76966
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 10:06:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77009
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
15.06.2021 04:40:31
15.06.2021 08:55:00
ขาย
0.01
110.055
110.054
กำไร
0.01 USD
USDJPY_S
ดีล
#75222105
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 04:40:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
110.055
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 08:55:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
110.054
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.06.2021 05:44:00
14.06.2021 16:35:30
ซื้อ
0.01
1.41162
1.41203
กำไร
0.41 USD
GBPUSD_S
ดีล
#75164940
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 05:44:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41162
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:35:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
14.06.2021 11:51:35
14.06.2021 12:19:00
ซื้อ
0.01
1.4079
1.40887
กำไร
0.97 USD
GBPUSD_S
ดีล
#75183775
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 11:51:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4079
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 12:19:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.97 USD
14.06.2021 11:41:19
14.06.2021 11:47:22
ซื้อ
0.01
1.40738
1.40839
กำไร
1.01 USD
GBPUSD_S
ดีล
#75182986
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 11:41:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 11:47:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40839
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.01 USD
11.06.2021 17:54:53
11.06.2021 19:49:30
ขาย
0.01
109.743
109.687
กำไร
0.51 USD
USDJPY_S
ดีล
#75134829
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:54:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.743
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 19:49:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.687
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD
11.06.2021 11:33:22
11.06.2021 11:41:54
ซื้อ
0.01
1.41547
1.41597
กำไร
0.50 USD
GBPUSD_S
ดีล
#75103866
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:33:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41547
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 11:41:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
11.06.2021 10:35:18
11.06.2021 10:50:52
ซื้อ
0.01
1.41696
1.41733
กำไร
0.37 USD
GBPUSD_S
ดีล
#75099343
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:35:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41696
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 10:50:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41733
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.37 USD
11.06.2021 07:42:54
11.06.2021 09:07:12
ซื้อ
0.01
0.7754
0.77583
กำไร
0.43 USD
AUDUSD_S
ดีล
#75092045
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 07:42:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7754
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 09:07:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77583
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
09.06.2021 15:41:12
10.06.2021 17:11:33
ซื้อ
0.01
1.41565
1.41601
กำไร
0.36 USD
GBPUSD_S
ดีล
#74987024
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 15:41:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41565
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 17:11:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41601
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.36 USD
10.06.2021 11:53:04
10.06.2021 11:59:05
ซื้อ
0.01
1.40821
1.40862
กำไร
0.41 USD
GBPUSD_S
ดีล
#75038950
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 11:53:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40821
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 11:59:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40862
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
10.06.2021 10:38:20
10.06.2021 11:00:22
ซื้อ
0.01
1.40815
1.40882
กำไร
0.67 USD
GBPUSD_S
ดีล
#75034107
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 10:38:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.40815
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 11:00:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.40882
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.67 USD
10.06.2021 07:01:03
10.06.2021 09:25:43
ขาย
0.01
109.543
109.499
กำไร
0.40 USD
USDJPY_S
ดีล
#75021537
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 07:01:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.543
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 09:25:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
10.06.2021 07:19:00
10.06.2021 08:11:01
ซื้อ
0.01
0.77335
0.77371
กำไร
0.36 USD
AUDUSD_S
ดีล
#75021975
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 07:19:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77335
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 08:11:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.36 USD
10.06.2021 06:02:46
10.06.2021 06:41:05
ซื้อ
0.01
0.77312
0.77352
กำไร
0.40 USD
AUDUSD_S
ดีล
#75019960
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 06:02:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77312
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 06:41:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77352
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
10.06.2021 05:47:37
10.06.2021 06:00:58
ซื้อ
0.01
0.7729
0.77289
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD_S
ดีล
#75019469
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 05:47:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 06:00:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
09.06.2021 12:23:09
09.06.2021 13:30:37
ซื้อ
0.01
1.21896
1.21935
กำไร
0.39 USD
EURUSD_S
ดีล
#74978627
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 12:23:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21896
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 13:30:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21935
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.39 USD
09.06.2021 06:04:28
09.06.2021 10:21:31
ซื้อ
0.01
0.72012
0.72055
กำไร
0.43 USD
NZDUSD_S
ดีล
#74962335
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 06:04:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 10:21:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
09.06.2021 06:15:57
09.06.2021 09:40:45
ขาย
0.01
109.429
109.364
กำไร
0.59 USD
USDJPY_S
ดีล
#74962896
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 06:15:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.429
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 09:40:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.364
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
08.06.2021 18:43:26
09.06.2021 06:01:00
ซื้อ
0.01
1.21797
1.21846
กำไร
0.49 USD
EURUSD_S
ดีล
#74950176
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 18:43:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21797
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 06:01:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21846
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
08.06.2021 06:40:59
09.06.2021 06:00:56
ซื้อ
0.01
1.41616
1.41678
กำไร
0.62 USD
GBPUSD_S
ดีล
#74909492
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 06:40:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41616
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 06:00:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41678
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
08.06.2021 06:29:46
08.06.2021 17:06:22
ซื้อ
0.01
1.2182
1.21855
กำไร
0.35 USD
EURUSD_S
ดีล
#74909138
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 06:29:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 17:06:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.35 USD
08.06.2021 11:48:05
08.06.2021 13:21:05
ขาย
0.01
109.499
109.421
กำไร
0.71 USD
USDJPY_S
ดีล
#74923619
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 11:48:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
109.499
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 13:21:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
109.421
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.71 USD
07.06.2021 16:33:10
07.06.2021 18:19:30
ซื้อ
0.01
0.72335
0.72386
กำไร
0.51 USD
NZDUSD_S
ดีล
#74885240
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2021 16:33:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72335
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 18:19:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72386
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD
07.06.2021 08:03:17
07.06.2021 16:20:39
ซื้อ
0.01
1.21675
1.21736
กำไร
0.61 USD
EURUSD_S
ดีล
#74858311
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2021 08:03:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 16:20:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21736
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.61 USD
03.06.2021 07:31:39
07.06.2021 15:04:11
ซื้อ
0.01
0.72234
0.72269
กำไร
0.35 USD
NZDUSD_S
ดีล
#74723796
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 07:31:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72234
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 15:04:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72269
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.35 USD
07.06.2021 05:52:43
07.06.2021 07:48:03
ซื้อ
0.01
1.21637
1.2168
กำไร
0.43 USD
EURUSD_S
ดีล
#74854608
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2021 05:52:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21637
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 07:48:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
03.06.2021 15:31:31
03.06.2021 15:44:10
ซื้อ
0.01
1.41588
1.41677
กำไร
0.89 USD
GBPUSD_S
ดีล
#74756304
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 15:31:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41588
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 15:44:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41677
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.89 USD
01.06.2021 12:03:27
03.06.2021 13:02:47
ซื้อ
0.01
1.41916
1.4202
กำไร
1.04 USD
GBPUSD_S
ดีล
#74613867
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 12:03:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41916
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 13:02:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.4202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
03.06.2021 11:36:36
03.06.2021 11:36:44
ซื้อ
0.01
0.72225
0.72211
กำไร
-0.14 USD
NZDUSD_S
ดีล
#74740938
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 11:36:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72225
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 11:36:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
02.06.2021 06:22:09
02.06.2021 15:47:56
ซื้อ
0.01
1.41613
1.41712
กำไร
0.99 USD
GBPUSD_S
ดีล
#74662242
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 06:22:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:47:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.99 USD
02.06.2021 10:05:53
02.06.2021 15:22:06
ซื้อ
0.01
0.72314
0.72367
กำไร
0.53 USD
NZDUSD_S
ดีล
#74672187
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 10:05:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72314
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:22:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
02.06.2021 04:40:01
02.06.2021 05:32:50
ซื้อ
0.01
1.41571
1.41618
กำไร
0.47 USD
GBPUSD_S
ดีล
#74658557
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 04:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 05:32:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.47 USD
26.05.2021 10:59:54
01.06.2021 17:00:41
ซื้อ
0.01
1.22443
1.22501
กำไร
0.58 USD
EURUSD_S
ดีล
#74360237
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 10:59:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 17:00:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22501
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
01.06.2021 11:18:41
01.06.2021 12:01:01
ซื้อ
0.01
1.22252
1.22335
กำไร
0.83 USD
EURUSD_S
ดีล
#74607275
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 11:18:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22252
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 12:01:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
01.06.2021 11:14:52
01.06.2021 11:18:13
ซื้อ
0.01
1.22243
1.2225
กำไร
0.07 USD
EURUSD_S
ดีล
#74606676
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 11:14:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22243
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 11:18:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
01.06.2021 10:26:17
01.06.2021 10:38:46
ซื้อ
0.01
0.72802
0.72847
กำไร
0.45 USD
NZDUSD_S
ดีล
#74602867
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 10:26:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.72802
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 10:38:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.72847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
01.06.2021 07:49:30
01.06.2021 09:45:41
ซื้อ
0.01
1.22257
1.2233
กำไร
0.73 USD
EURUSD_S
ดีล
#74594034
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 07:49:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22257
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 09:45:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2233
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.73 USD
27.05.2021 11:31:24
01.06.2021 04:15:17
ซื้อ
0.01
0.77541
0.77543
กำไร
0.02 USD
AUDUSD_S
ดีล
#74423032
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 11:31:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77541
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 04:15:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77543
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
31.05.2021 11:18:05
01.06.2021 01:52:59
ซื้อ
0.01
0.77363
0.77428
กำไร
0.65 USD
AUDUSD_S
ดีล
#74556765
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 11:18:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77363
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 01:52:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77428
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.65 USD
26.05.2021 18:10:32
31.05.2021 18:02:11
ซื้อ
0.01
1.22197
1.2227
กำไร
0.73 USD
EURUSD_S
ดีล
#74388491
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 18:10:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22197
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 18:02:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2227
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.73 USD
31.05.2021 10:26:45
31.05.2021 11:17:09
ซื้อ
0.01
0.77309
0.77358
กำไร
0.49 USD
AUDUSD_S
ดีล
#74554198
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 10:26:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 11:17:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
31.05.2021 05:32:45
31.05.2021 10:24:53
ซื้อ
0.01
0.77271
0.77311
กำไร
0.40 USD
AUDUSD_S
ดีล
#74543199
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 05:32:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77271
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 10:24:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
28.05.2021 12:36:09
31.05.2021 05:01:03
ซื้อ
0.01
0.77195
0.77238
กำไร
0.43 USD
AUDUSD_S
ดีล
#74488528
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2021 12:36:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77195
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 05:01:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
28.05.2021 09:02:32
28.05.2021 11:16:59
ซื้อ
0.01
0.77283
0.77323
กำไร
0.40 USD
AUDUSD_S
ดีล
#74476566
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2021 09:02:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77283
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2021 11:16:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77323
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
27.05.2021 19:27:17
27.05.2021 20:50:49
ซื้อ
0.01
0.77309
0.77412
กำไร
1.03 USD
AUDUSD_S
ดีล
#74456786
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 19:27:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 20:50:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77412
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
27.05.2021 13:27:11
27.05.2021 13:38:11
ซื้อ
0.01
1.41288
1.41348
กำไร
0.60 USD
GBPUSD_S
ดีล
#74429018
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 13:27:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41288
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 13:38:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.41348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
27.05.2021 08:59:21
27.05.2021 11:28:40
ซื้อ
0.01
0.77492
0.77541
กำไร
0.49 USD
AUDUSD_S
ดีล
#74413693
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 08:59:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77492
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 11:28:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.77541
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD