28.07.2021 21:50:15
30.07.2021 20:33:09
ขาย
0.01
1.39039
1.38977
กำไร
0.62 USD
GBPUSD
ดีล
#77883853
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:50:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39039
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 20:33:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38977
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
30.07.2021 16:05:54
30.07.2021 17:28:38
ขาย
0.01
1.39418
1.39243
กำไร
1.75 USD
GBPUSD
ดีล
#78014332
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 16:05:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 17:28:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39243
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.75 USD
30.07.2021 16:21:29
30.07.2021 16:54:50
ซื้อ
0.01
1.39458
1.39569
กำไร
1.11 USD
GBPUSD
ดีล
#78016074
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 16:21:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39458
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 16:54:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39569
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.11 USD
30.07.2021 10:24:46
30.07.2021 16:03:46
ขาย
0.01
1.39636
1.3949
กำไร
1.46 USD
GBPUSD
ดีล
#77992900
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2021 10:24:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.07.2021 16:03:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3949
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.46 USD
28.06.2021 17:39:28
28.07.2021 21:49:03
ซื้อ
0.01
1.39039
1.39073
กำไร
0.34 USD
GBPUSD
ดีล
#75926893
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 17:39:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.39039
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2021 21:49:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39073
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.34 USD
27.07.2021 12:06:38
27.07.2021 12:23:24
ซื้อ
0.01
1.37805
1.37908
กำไร
1.03 USD
GBPUSD
ดีล
#77735120
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 12:06:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 12:23:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37908
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
27.07.2021 11:21:31
27.07.2021 11:31:59
ซื้อ
0.01
1.37712
1.37802
กำไร
0.90 USD
GBPUSD
ดีล
#77731832
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 11:21:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37712
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 11:31:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37802
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
26.07.2021 16:30:56
27.07.2021 10:43:42
ขาย
0.01
1.38
1.37856
กำไร
1.44 USD
GBPUSD
ดีล
#77655816
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 16:30:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.07.2021 10:43:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37856
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.44 USD
16.07.2021 16:16:27
26.07.2021 16:40:05
ซื้อ
0.01
1.3822
1.38234
กำไร
0.14 USD
GBPUSD
ดีล
#77049998
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 16:16:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3822
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 16:40:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38234
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
26.07.2021 10:21:34
26.07.2021 11:10:23
ขาย
0.01
1.37597
1.37492
กำไร
1.05 USD
GBPUSD
ดีล
#77639316
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 10:21:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37597
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 11:10:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37492
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
26.07.2021 10:32:37
26.07.2021 10:53:26
ขาย
0.01
1.377
1.3759
กำไร
1.10 USD
GBPUSD
ดีล
#77518869
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 10:32:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 10:53:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.10 USD
23.07.2021 11:45:46
23.07.2021 15:09:46
ซื้อ
0.01
1.37333
1.37527
กำไร
1.94 USD
GBPUSD
ดีล
#77487165
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 11:45:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37333
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 15:09:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37527
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.94 USD
22.07.2021 20:12:49
23.07.2021 05:23:27
ขาย
0.01
1.37677
1.37617
กำไร
0.60 USD
GBPUSD
ดีล
#77450853
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 20:12:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37677
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.07.2021 05:23:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37617
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
22.07.2021 15:53:25
22.07.2021 17:18:11
ขาย
0.01
1.37661
1.37563
กำไร
0.98 USD
GBPUSD
ดีล
#77423620
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 15:53:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2021 17:18:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.98 USD
21.07.2021 12:03:45
21.07.2021 14:01:49
ขาย
0.01
1.36212
1.35978
กำไร
2.34 USD
GBPUSD
ดีล
#77316194
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 12:03:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36212
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2021 14:01:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.34 USD
16.11.2020 15:19:54
20.07.2021 16:22:16
ขาย
0.01
0.68635
0.68876
กำไร
-2.41 USD
NZDUSD
ดีล
#65213792
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2020 15:19:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2021 16:22:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.68876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.41 USD
05.02.2021 11:13:16
19.07.2021 13:49:30
ขาย
0.01
80.275
80.708
กำไร
-3.94 USD
AUDJPY
ดีล
#69047732
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2021 11:13:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
80.275
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 13:49:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
80.708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.94 USD
12.04.2021 10:00:10
19.07.2021 13:47:11
ขาย
0.01
1.37099
1.37081
กำไร
0.18 USD
GBPUSD
ดีล
#72321996
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 10:00:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37099
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 13:47:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
19.07.2021 13:06:09
19.07.2021 13:15:56
ขาย
0.01
1.3729
1.37201
กำไร
0.89 USD
GBPUSD
ดีล
#77139673
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2021 13:06:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3729
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 13:15:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.89 USD
09.07.2021 10:29:11
19.07.2021 01:03:40
ขาย
0.01
1.37698
1.37682
กำไร
0.16 USD
GBPUSD
ดีล
#76585512
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 10:29:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37698
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2021 01:03:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.16 USD
09.07.2021 13:17:44
16.07.2021 17:11:28
ขาย
0.01
1.3797
1.37868
กำไร
1.02 USD
GBPUSD
ดีล
#76597069
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 13:17:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3797
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 17:11:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.02 USD
16.07.2021 16:02:13
16.07.2021 16:14:51
ซื้อ
0.01
1.38072
1.38165
กำไร
0.93 USD
GBPUSD
ดีล
#77048375
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 16:02:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38072
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 16:14:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
16.07.2021 12:48:01
16.07.2021 15:15:08
ซื้อ
0.01
1.38261
1.38356
กำไร
0.95 USD
GBPUSD
ดีล
#77030443
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 12:48:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 15:15:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38356
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.95 USD
16.07.2021 11:26:07
16.07.2021 12:36:03
ขาย
0.01
1.38463
1.38381
กำไร
0.82 USD
GBPUSD
ดีล
#77022453
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 11:26:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38463
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 12:36:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
16.07.2021 09:06:29
16.07.2021 11:15:13
ซื้อ
0.01
1.38215
1.38326
กำไร
1.11 USD
GBPUSD
ดีล
#77009425
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 09:06:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38215
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 11:15:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.11 USD
16.07.2021 07:31:05
16.07.2021 09:02:35
ขาย
0.01
1.38355
1.3824
กำไร
1.15 USD
GBPUSD
ดีล
#77005436
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2021 07:31:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 09:02:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.15 USD
15.07.2021 19:22:08
16.07.2021 06:47:49
ซื้อ
0.01
1.38286
1.38373
กำไร
0.87 USD
GBPUSD
ดีล
#76979739
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 19:22:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38286
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 06:47:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.87 USD
15.07.2021 12:23:33
15.07.2021 19:21:24
ขาย
0.01
1.38376
1.38281
กำไร
0.95 USD
GBPUSD
ดีล
#76940165
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 12:23:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38376
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 19:21:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38281
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.95 USD
15.07.2021 13:12:39
15.07.2021 14:09:26
ขาย
0.01
1.38765
1.38706
กำไร
0.59 USD
GBPUSD
ดีล
#76944374
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 13:12:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38765
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 14:09:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38706
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
15.07.2021 11:44:34
15.07.2021 12:10:50
ขาย
0.01
1.38499
1.38403
กำไร
0.96 USD
GBPUSD
ดีล
#76937217
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 11:44:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38499
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 12:10:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38403
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.96 USD
15.07.2021 10:27:26
15.07.2021 11:35:12
ซื้อ
0.01
1.383
1.38385
กำไร
0.85 USD
GBPUSD
ดีล
#76927822
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 10:27:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.383
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 11:35:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38385
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.85 USD
15.07.2021 09:28:46
15.07.2021 10:24:47
ขาย
0.01
1.38529
1.38347
กำไร
1.82 USD
GBPUSD
ดีล
#76924527
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 09:28:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 10:24:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.82 USD
15.07.2021 07:47:09
15.07.2021 09:00:47
ซื้อ
0.01
1.38399
1.38504
กำไร
1.05 USD
GBPUSD
ดีล
#76917476
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 07:47:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38399
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 09:00:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38504
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
14.07.2021 13:12:05
15.07.2021 03:48:23
ขาย
0.01
1.385
1.38402
กำไร
0.98 USD
GBPUSD
ดีล
#76851901
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 13:12:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.385
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 03:48:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38402
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.98 USD
14.07.2021 17:12:06
14.07.2021 17:58:06
ขาย
0.01
1.38822
1.38635
กำไร
1.87 USD
GBPUSD
ดีล
#76881750
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 17:12:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38822
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 17:58:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.87 USD
14.07.2021 15:41:34
14.07.2021 17:02:13
ขาย
0.01
1.38861
1.38742
กำไร
1.19 USD
GBPUSD
ดีล
#76871412
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 15:41:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38861
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 17:02:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38742
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.19 USD
13.07.2021 11:12:23
14.07.2021 13:40:47
ซื้อ
0.01
1.38606
1.38676
กำไร
0.70 USD
GBPUSD
ดีล
#76748477
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 11:12:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38606
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 13:40:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38676
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.70 USD
14.07.2021 11:26:00
14.07.2021 12:08:25
ขาย
0.01
1.38478
1.38405
กำไร
0.73 USD
GBPUSD
ดีล
#76845394
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 11:26:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38478
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 12:08:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38405
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.73 USD
14.07.2021 10:44:18
14.07.2021 10:52:28
ขาย
0.01
1.38477
1.38408
กำไร
0.69 USD
GBPUSD
ดีล
#76841690
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 10:44:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38477
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:52:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.69 USD
14.07.2021 09:56:04
14.07.2021 10:13:52
ขาย
0.01
1.38499
1.38375
กำไร
1.24 USD
GBPUSD
ดีล
#76837256
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 09:56:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38499
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.07.2021 10:13:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.24 USD
12.07.2021 16:43:39
13.07.2021 11:02:04
ขาย
0.01
1.38683
1.38613
กำไร
0.70 USD
GBPUSD
ดีล
#76697478
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2021 16:43:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.07.2021 11:02:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38613
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.70 USD
13.07.2021 05:40:37
13.07.2021 08:17:58
ขาย
0.01
1.39
1.38915
กำไร
0.85 USD
GBPUSD
ดีล
#76707754
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 05:40:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.07.2021 08:17:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38915
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.85 USD
12.07.2021 17:43:23
12.07.2021 17:53:22
ขาย
0.01
1.39
1.3894
กำไร
0.60 USD
GBPUSD
ดีล
#76705877
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2021 17:43:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 17:53:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3894
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
12.07.2021 15:40:13
12.07.2021 16:27:27
ซื้อ
0.01
1.38507
1.38584
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#76691918
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2021 15:40:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38507
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 16:27:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38584
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.77 USD
12.07.2021 15:28:44
12.07.2021 15:36:06
ซื้อ
0.01
1.38414
1.38497
กำไร
0.83 USD
GBPUSD
ดีล
#76691134
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2021 15:28:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38414
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 15:36:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38497
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
09.07.2021 20:26:15
12.07.2021 11:46:13
ขาย
0.01
1.38675
1.38637
กำไร
0.38 USD
GBPUSD
ดีล
#76626264
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 20:26:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 11:46:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
09.07.2021 22:05:30
12.07.2021 07:01:13
ขาย
0.01
1.389
1.38869
กำไร
0.31 USD
GBPUSD
ดีล
#76344282
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 22:05:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.389
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 07:01:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
09.07.2021 17:44:48
09.07.2021 17:57:42
ขาย
0.01
1.38684
1.38442
กำไร
2.42 USD
GBPUSD
ดีล
#76616903
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 17:44:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38684
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 17:57:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.42 USD
06.07.2021 16:16:57
09.07.2021 16:42:55
ซื้อ
0.01
1.38451
1.38527
กำไร
0.76 USD
GBPUSD
ดีล
#76353935
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 16:16:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38451
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 16:42:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38527
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
09.07.2021 10:15:37
09.07.2021 10:27:39
ขาย
0.01
1.37767
1.37704
กำไร
0.63 USD
GBPUSD
ดีล
#76584446
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 10:15:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37767
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.07.2021 10:27:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37704
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.63 USD