20.10.2021 10:28:40
20.10.2021 17:04:45
ซื้อ
0.01
1.37849
1.37874
กำไร
0.25 USD
GBPUSD
ดีล
#82133234
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 10:28:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 17:04:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37874
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
20.10.2021 14:58:43
20.10.2021 15:06:12
ซื้อ
0.01
1.37455
1.37487
กำไร
0.32 USD
GBPUSD
ดีล
#82146026
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 14:58:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:06:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37487
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.32 USD
20.10.2021 12:37:13
20.10.2021 13:07:54
ขาย
0.01
1.37733
1.37619
กำไร
1.14 USD
GBPUSD
ดีล
#82139976
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 12:37:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37733
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 13:07:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37619
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.14 USD
19.10.2021 08:28:21
20.10.2021 12:19:30
ขาย
0.01
1.37721
1.37692
กำไร
0.29 USD
GBPUSD
ดีล
#82063404
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 08:28:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37721
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 12:19:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37692
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
20.10.2021 09:33:39
20.10.2021 10:25:19
ซื้อ
0.01
1.37837
1.37885
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#82130000
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 09:33:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37837
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 10:25:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37885
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
17.09.2021 16:44:58
19.10.2021 11:34:34
ซื้อ
0.01
1.3785
1.37868
กำไร
0.18 USD
GBPUSD
ดีล
#80556302
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:44:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.10.2021 11:34:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
18.10.2021 17:54:22
18.10.2021 19:21:06
ซื้อ
0.01
1.37265
1.37295
กำไร
0.30 USD
GBPUSD
ดีล
#82036660
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 17:54:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 19:21:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37295
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
18.10.2021 17:18:12
18.10.2021 17:33:15
ซื้อ
0.01
1.3725
1.37299
กำไร
0.49 USD
GBPUSD
ดีล
#82034661
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 17:18:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3725
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 17:33:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
18.10.2021 16:52:34
18.10.2021 16:56:51
ซื้อ
0.01
1.37251
1.37305
กำไร
0.54 USD
GBPUSD
ดีล
#82032350
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 16:52:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37251
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 16:56:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
18.10.2021 16:43:27
18.10.2021 16:51:47
ขาย
0.01
1.3731
1.37265
กำไร
0.45 USD
GBPUSD
ดีล
#82031343
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 16:43:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3731
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 16:51:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37265
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
18.10.2021 16:06:10
18.10.2021 16:12:17
ซื้อ
0.01
1.37252
1.373
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#82028363
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 16:06:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37252
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 16:12:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
18.10.2021 13:30:38
18.10.2021 16:04:23
ขาย
0.01
1.37309
1.37261
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#82019176
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 13:30:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 16:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
18.10.2021 12:40:36
18.10.2021 13:12:04
ขาย
0.01
1.37336
1.37274
กำไร
0.62 USD
GBPUSD
ดีล
#82016663
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 12:40:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37336
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 13:12:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37274
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
18.10.2021 11:10:37
18.10.2021 11:26:45
ขาย
0.01
1.37436
1.37294
กำไร
1.42 USD
GBPUSD
ดีล
#82011677
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 11:10:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37436
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 11:26:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37294
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.42 USD
18.10.2021 04:43:30
18.10.2021 11:00:03
ซื้อ
0.01
1.37408
1.37451
กำไร
0.43 USD
GBPUSD
ดีล
#81995949
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 04:43:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37408
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.10.2021 11:00:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37451
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
17.09.2021 17:13:52
15.10.2021 17:42:55
ซื้อ
0.01
1.376
1.37638
กำไร
0.38 USD
GBPUSD
ดีล
#80116509
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:13:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.376
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 17:42:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37638
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
15.10.2021 12:48:22
15.10.2021 13:11:33
ซื้อ
0.01
1.37235
1.37304
กำไร
0.69 USD
GBPUSD
ดีล
#81941832
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 12:48:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 13:11:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37304
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.69 USD
24.09.2021 07:43:41
15.10.2021 10:53:47
ซื้อ
0.01
1.37254
1.37271
กำไร
0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#80880141
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 07:43:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37254
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.10.2021 10:53:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37271
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
13.10.2021 15:49:53
13.10.2021 16:13:55
ซื้อ
0.01
1.35954
1.36083
กำไร
1.29 USD
GBPUSD
ดีล
#81823666
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 15:49:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35954
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 16:13:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.29 USD
13.10.2021 04:44:38
13.10.2021 15:39:54
ขาย
0.01
1.36091
1.35939
กำไร
1.52 USD
GBPUSD
ดีล
#81787750
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 04:44:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36091
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 15:39:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35939
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.52 USD
12.10.2021 15:36:27
13.10.2021 10:50:06
ซื้อ
0.01
1.36177
1.36223
กำไร
0.46 USD
GBPUSD
ดีล
#81754250
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 15:36:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36177
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 10:50:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36223
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.46 USD
13.10.2021 02:41:35
13.10.2021 03:50:07
ซื้อ
0.01
1.35839
1.35941
กำไร
1.02 USD
GBPUSD
ดีล
#81783680
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 02:41:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.10.2021 03:50:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.02 USD
12.10.2021 19:47:47
12.10.2021 21:25:41
ซื้อ
0.01
1.35898
1.35944
กำไร
0.46 USD
GBPUSD
ดีล
#81775435
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 19:47:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35898
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 21:25:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.46 USD
12.10.2021 17:10:17
12.10.2021 17:51:45
ซื้อ
0.01
1.35826
1.35889
กำไร
0.63 USD
GBPUSD
ดีล
#81766062
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 17:10:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35826
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 17:51:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.63 USD
12.10.2021 11:37:45
12.10.2021 17:02:51
ขาย
0.01
1.35919
1.3585
กำไร
0.69 USD
GBPUSD
ดีล
#81740295
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 11:37:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35919
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 17:02:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.69 USD
11.10.2021 19:00:38
12.10.2021 14:54:10
ซื้อ
0.01
1.3624
1.36259
กำไร
0.19 USD
GBPUSD
ดีล
#81703771
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 19:00:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3624
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 14:54:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36259
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
12.10.2021 11:15:24
12.10.2021 11:27:17
ซื้อ
0.01
1.3575
1.3582
กำไร
0.70 USD
GBPUSD
ดีล
#81535766
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 11:15:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3575
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 11:27:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3582
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.70 USD
12.10.2021 10:14:49
12.10.2021 11:14:07
ขาย
0.01
1.35896
1.35782
กำไร
1.14 USD
GBPUSD
ดีล
#81734529
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 10:14:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35896
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.10.2021 11:14:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35782
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.14 USD
11.10.2021 17:14:03
11.10.2021 17:38:28
ขาย
0.01
1.36417
1.36339
กำไร
0.78 USD
GBPUSD
ดีล
#81696958
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 17:14:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36417
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 17:38:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36339
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
11.10.2021 12:07:04
11.10.2021 17:01:57
ซื้อ
0.01
1.36412
1.36458
กำไร
0.46 USD
GBPUSD
ดีล
#81677006
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 12:07:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36412
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 17:01:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36458
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.46 USD
11.10.2021 16:06:09
11.10.2021 16:40:17
ซื้อ
0.01
1.36259
1.36329
กำไร
0.70 USD
GBPUSD
ดีล
#81690867
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 16:06:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 16:40:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.70 USD
11.10.2021 15:01:09
11.10.2021 15:49:52
ขาย
0.01
1.36308
1.36272
กำไร
0.36 USD
GBPUSD
ดีล
#81686089
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 15:01:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36308
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 15:49:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.36 USD
11.10.2021 11:25:24
11.10.2021 11:31:12
ซื้อ
0.01
1.36358
1.36393
กำไร
0.35 USD
GBPUSD
ดีล
#81674237
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 11:25:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36358
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 11:31:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36393
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.35 USD
11.10.2021 08:53:08
11.10.2021 11:24:30
ขาย
0.01
1.36489
1.36359
กำไร
1.30 USD
GBPUSD
ดีล
#81663966
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 08:53:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36489
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 11:24:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36359
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.30 USD
28.09.2021 12:47:43
11.10.2021 09:01:40
ซื้อ
0.01
1.36537
1.36615
กำไร
0.78 USD
GBPUSD
ดีล
#81044868
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 12:47:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36537
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 09:01:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36615
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
11.10.2021 04:41:17
11.10.2021 05:00:38
ขาย
0.01
1.36541
1.36461
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#81653646
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 04:41:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36541
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.10.2021 05:00:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
08.10.2021 19:16:21
08.10.2021 21:34:06
ซื้อ
0.01
1.36192
1.36239
กำไร
0.47 USD
GBPUSD
ดีล
#81626648
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 19:16:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36192
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 21:34:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.47 USD
08.10.2021 18:52:46
08.10.2021 18:58:54
ขาย
0.01
1.36349
1.36306
กำไร
0.43 USD
GBPUSD
ดีล
#81625834
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 18:52:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36349
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 18:58:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
08.10.2021 17:13:26
08.10.2021 18:47:20
ขาย
0.01
1.36338
1.36302
กำไร
0.36 USD
GBPUSD
ดีล
#81617675
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:13:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36338
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 18:47:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36302
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.36 USD
08.10.2021 15:41:23
08.10.2021 16:18:38
ขาย
0.01
1.36438
1.36377
กำไร
0.61 USD
GBPUSD
ดีล
#81604055
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 15:41:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36438
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 16:18:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.61 USD
08.10.2021 13:28:42
08.10.2021 15:01:01
ขาย
0.01
1.36306
1.36228
กำไร
0.78 USD
GBPUSD
ดีล
#81593468
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 13:28:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36306
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 15:01:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36228
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
08.10.2021 07:11:50
08.10.2021 12:57:43
ซื้อ
0.01
1.36118
1.36216
กำไร
0.98 USD
GBPUSD
ดีล
#81576707
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 07:11:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36118
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 12:57:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36216
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.98 USD
07.10.2021 18:25:31
07.10.2021 19:53:07
ขาย
0.01
1.36303
1.36245
กำไร
0.58 USD
GBPUSD
ดีล
#81558309
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2021 18:25:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36303
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2021 19:53:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
07.10.2021 18:05:23
07.10.2021 18:10:30
ขาย
0.01
1.36304
1.36255
กำไร
0.49 USD
GBPUSD
ดีล
#81557877
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2021 18:05:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36304
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2021 18:10:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
07.10.2021 17:41:02
07.10.2021 17:54:39
ขาย
0.01
1.36285
1.36229
กำไร
0.56 USD
GBPUSD
ดีล
#81555941
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2021 17:41:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36285
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2021 17:54:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36229
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
06.10.2021 07:19:19
07.10.2021 17:07:31
ซื้อ
0.01
1.36076
1.36144
กำไร
0.68 USD
GBPUSD
ดีล
#81446388
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 07:19:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36076
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2021 17:07:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36144
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
07.10.2021 11:00:23
07.10.2021 11:55:01
ซื้อ
0.01
1.358
1.35896
กำไร
0.96 USD
GBPUSD
ดีล
#81529300
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2021 11:00:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.358
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2021 11:55:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35896
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.96 USD
07.10.2021 09:10:54
07.10.2021 09:35:55
ซื้อ
0.01
1.35828
1.35941
กำไร
1.13 USD
GBPUSD
ดีล
#81522027
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2021 09:10:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35828
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2021 09:35:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.13 USD
06.10.2021 19:17:54
07.10.2021 01:27:21
ซื้อ
0.01
1.35663
1.35858
กำไร
1.95 USD
GBPUSD
ดีล
#81500983
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 19:17:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.35663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.10.2021 01:27:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.35858
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.95 USD
05.10.2021 16:20:38
05.10.2021 16:51:19
ซื้อ
0.01
1.36054
1.36138
กำไร
0.84 USD
GBPUSD
ดีล
#81413239
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 16:20:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36054
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 16:51:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36138
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD