23.09.2021 06:50:16
28.09.2021 13:03:12
ขาย
0.01
1.36407
1.36385
กำไร
0.22 USD
GBPUSD
ดีล
#80804088
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 06:50:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36407
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 13:03:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36385
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
27.09.2021 10:32:50
28.09.2021 10:24:23
ขาย
0.01
1.36822
1.36766
กำไร
0.56 USD
GBPUSD
ดีล
#80959541
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 10:32:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36822
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2021 10:24:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.56 USD
27.09.2021 06:47:59
27.09.2021 09:25:15
ขาย
0.01
1.36752
1.36684
กำไร
0.68 USD
GBPUSD
ดีล
#80948741
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 06:47:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36752
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 09:25:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36684
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
24.09.2021 21:12:18
27.09.2021 04:54:01
ซื้อ
0.01
1.36699
1.36761
กำไร
0.62 USD
GBPUSD
ดีล
#80922475
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 21:12:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36699
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2021 04:54:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36761
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
24.09.2021 19:17:03
24.09.2021 20:02:33
ขาย
0.01
1.36852
1.36764
กำไร
0.88 USD
GBPUSD
ดีล
#80919376
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 19:17:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36852
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 20:02:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36764
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
24.09.2021 16:51:36
24.09.2021 17:19:26
ขาย
0.01
1.36823
1.36753
กำไร
0.70 USD
GBPUSD
ดีล
#80911494
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 16:51:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36823
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 17:19:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36753
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.70 USD
24.09.2021 16:40:20
24.09.2021 16:48:42
ขาย
0.01
1.36888
1.36784
กำไร
1.04 USD
GBPUSD
ดีล
#80910315
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 16:40:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 16:48:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36784
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
23.09.2021 13:30:42
24.09.2021 15:34:04
ขาย
0.01
1.367
1.36647
กำไร
0.53 USD
GBPUSD
ดีล
#80827890
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 13:30:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 15:34:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.53 USD
23.09.2021 18:23:20
24.09.2021 08:18:57
ขาย
0.01
1.37254
1.37206
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#80858266
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 18:23:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37254
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 08:18:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37206
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
23.09.2021 16:49:15
23.09.2021 18:20:09
ขาย
0.01
1.37383
1.37303
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#80849328
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:49:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37383
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 18:20:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37303
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
20.09.2021 04:02:59
23.09.2021 16:42:58
ซื้อ
0.01
1.3723
1.37322
กำไร
0.92 USD
GBPUSD
ดีล
#80589759
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:02:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3723
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 16:42:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37322
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.92 USD
22.09.2021 22:24:59
22.09.2021 22:29:14
ขาย
0.01
1.36427
1.36359
กำไร
0.68 USD
GBPUSD
ดีล
#80789140
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:24:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36427
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 22:29:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36359
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
22.09.2021 21:59:41
22.09.2021 22:07:30
ซื้อ
0.01
1.3615
1.36234
กำไร
0.84 USD
GBPUSD
ดีล
#80785878
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:59:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3615
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 22:07:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36234
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD
22.09.2021 17:08:41
22.09.2021 21:41:05
ขาย
0.01
1.3644
1.36395
กำไร
0.45 USD
GBPUSD
ดีล
#80761135
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 17:08:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3644
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:41:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36395
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
22.09.2021 21:15:16
22.09.2021 21:16:15
ขาย
0.01
1.36874
1.368
กำไร
0.74 USD
GBPUSD
ดีล
#80778274
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:15:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36874
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:16:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
22.09.2021 21:08:57
22.09.2021 21:11:25
ขาย
0.01
1.3683
1.3679
กำไร
0.40 USD
GBPUSD
ดีล
#80702140
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:08:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:11:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3679
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
22.09.2021 21:00:16
22.09.2021 21:01:06
ซื้อ
0.01
1.36381
1.36521
กำไร
1.40 USD
GBPUSD
ดีล
#80765153
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:00:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36381
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:01:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
22.09.2021 18:23:16
22.09.2021 18:58:41
ซื้อ
0.01
1.36572
1.36678
กำไร
1.06 USD
GBPUSD
ดีล
#80766545
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 18:23:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 18:58:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36678
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.06 USD
22.09.2021 15:35:55
22.09.2021 17:07:34
ซื้อ
0.01
1.36357
1.36431
กำไร
0.74 USD
GBPUSD
ดีล
#80755216
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 15:35:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 17:07:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
23.08.2021 03:32:33
22.09.2021 15:46:16
ขาย
0.01
1.36344
1.36308
กำไร
0.36 USD
GBPUSD
ดีล
#79215477
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 03:32:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36344
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 15:46:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36308
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.36 USD
22.09.2021 14:07:51
22.09.2021 14:53:06
ซื้อ
0.01
1.36403
1.36452
กำไร
0.49 USD
GBPUSD
ดีล
#80750921
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 14:07:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36403
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 14:53:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36452
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
22.09.2021 11:29:46
22.09.2021 13:41:18
ซื้อ
0.01
1.36429
1.36483
กำไร
0.54 USD
GBPUSD
ดีล
#80744325
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 11:29:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36429
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 13:41:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36483
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD
23.08.2021 06:05:48
22.09.2021 11:39:13
ขาย
0.01
1.36402
1.36365
กำไร
0.37 USD
GBPUSD
ดีล
#79223708
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 06:05:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36402
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 11:39:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36365
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.37 USD
22.09.2021 06:41:39
22.09.2021 10:20:31
ซื้อ
0.01
1.36535
1.36583
กำไร
0.48 USD
GBPUSD
ดีล
#80731351
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 06:41:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 10:20:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36583
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
22.09.2021 04:29:14
22.09.2021 04:51:44
ขาย
0.01
1.36753
1.3671
กำไร
0.43 USD
GBPUSD
ดีล
#80726620
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 04:29:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36753
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:51:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3671
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
21.09.2021 17:01:21
22.09.2021 04:12:41
ซื้อ
0.01
1.366
1.36707
กำไร
1.07 USD
GBPUSD
ดีล
#80702222
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:01:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:12:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36707
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.07 USD
21.09.2021 16:43:20
21.09.2021 16:55:11
ซื้อ
0.01
1.366
1.36699
กำไร
0.99 USD
GBPUSD
ดีล
#80700875
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 16:43:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:55:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.99 USD
21.09.2021 08:24:01
21.09.2021 16:17:32
ขาย
0.01
1.36726
1.3662
กำไร
1.06 USD
GBPUSD
ดีล
#80671276
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 08:24:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36726
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:17:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.06 USD
20.09.2021 18:50:56
21.09.2021 05:04:12
ซื้อ
0.01
1.366
1.36702
กำไร
1.02 USD
GBPUSD
ดีล
#80647249
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 18:50:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 05:04:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36702
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.02 USD
20.09.2021 17:25:44
20.09.2021 17:51:10
ซื้อ
0.01
1.366
1.36676
กำไร
0.76 USD
GBPUSD
ดีล
#80642722
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:25:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:51:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36676
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.76 USD
20.09.2021 14:41:33
20.09.2021 16:15:18
ซื้อ
0.01
1.3666
1.36737
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#80628961
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 14:41:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 16:15:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.77 USD
20.09.2021 12:54:27
20.09.2021 13:10:26
ซื้อ
0.01
1.36661
1.36804
กำไร
1.43 USD
GBPUSD
ดีล
#80623093
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 12:54:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 13:10:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.43 USD
20.09.2021 11:16:11
20.09.2021 11:41:44
ซื้อ
0.01
1.36664
1.36773
กำไร
1.09 USD
GBPUSD
ดีล
#80616450
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 11:16:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36664
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 11:41:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36773
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
23.08.2021 16:12:30
20.09.2021 10:29:46
ขาย
0.01
1.36882
1.36688
กำไร
1.94 USD
GBPUSD
ดีล
#79257896
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 16:12:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 10:29:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.94 USD
27.08.2021 16:45:34
20.09.2021 05:11:27
ขาย
0.01
1.3715
1.37117
กำไร
0.33 USD
GBPUSD
ดีล
#79522550
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 16:45:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3715
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 05:11:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.33 USD
16.09.2021 18:31:09
17.09.2021 17:12:15
ขาย
0.01
1.37809
1.37681
กำไร
1.28 USD
GBPUSD
ดีล
#80509331
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 18:31:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37809
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:12:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.28 USD
17.09.2021 13:32:02
17.09.2021 13:47:07
ซื้อ
0.01
1.37876
1.37919
กำไร
0.43 USD
GBPUSD
ดีล
#80544638
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 13:32:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37876
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 13:47:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37919
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
09.09.2021 09:35:39
16.09.2021 17:23:16
ขาย
0.01
1.37738
1.37675
กำไร
0.63 USD
GBPUSD
ดีล
#80115382
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 09:35:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37738
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 17:23:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37675
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.63 USD
15.09.2021 08:53:31
16.09.2021 15:53:30
ขาย
0.01
1.38125
1.3806
กำไร
0.65 USD
GBPUSD
ดีล
#80387737
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 08:53:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38125
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:53:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3806
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.65 USD
16.09.2021 14:31:36
16.09.2021 15:26:54
ขาย
0.01
1.383
1.38236
กำไร
0.64 USD
GBPUSD
ดีล
#80469590
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 14:31:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.383
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 15:26:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38236
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.64 USD
16.09.2021 10:19:38
16.09.2021 11:01:39
ขาย
0.01
1.383
1.3822
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#80461384
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:19:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.383
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 11:01:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3822
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
15.09.2021 17:58:09
16.09.2021 09:12:56
ขาย
0.01
1.383
1.38236
กำไร
0.64 USD
GBPUSD
ดีล
#80431250
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 17:58:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.383
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2021 09:12:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38236
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.64 USD
15.09.2021 16:55:16
15.09.2021 17:28:02
ขาย
0.01
1.385
1.38405
กำไร
0.95 USD
GBPUSD
ดีล
#80369044
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 16:55:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.385
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 17:28:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38405
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.95 USD
15.09.2021 16:06:17
15.09.2021 16:21:06
ซื้อ
0.01
1.38204
1.38306
กำไร
1.02 USD
GBPUSD
ดีล
#80420595
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 16:06:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38204
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 16:21:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.02 USD
14.09.2021 22:23:45
15.09.2021 09:00:06
ซื้อ
0.01
1.38086
1.382
กำไร
1.14 USD
GBPUSD
ดีล
#80375483
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 22:23:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38086
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 09:00:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.14 USD
09.09.2021 11:30:31
15.09.2021 05:28:29
ขาย
0.01
1.38041
1.38
กำไร
0.41 USD
GBPUSD
ดีล
#80126919
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2021 11:30:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 05:28:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.41 USD
13.09.2021 17:41:07
14.09.2021 21:26:39
ขาย
0.01
1.38317
1.3828
กำไร
0.37 USD
GBPUSD
ดีล
#80288666
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 17:41:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38317
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 21:26:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3828
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.37 USD
14.09.2021 15:30:26
14.09.2021 17:26:03
ขาย
0.01
1.38725
1.38628
กำไร
0.97 USD
GBPUSD
ดีล
#80334514
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 15:30:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38725
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 17:26:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38628
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.97 USD
06.08.2021 16:07:29
14.09.2021 15:54:11
ซื้อ
0.01
1.38972
1.39018
กำไร
0.46 USD
GBPUSD
ดีล
#78466012
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 16:07:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38972
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 15:54:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.39018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.46 USD
14.09.2021 12:27:24
14.09.2021 12:36:57
ขาย
0.01
1.38769
1.38708
กำไร
0.61 USD
GBPUSD
ดีล
#80330472
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 12:27:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.38769
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2021 12:36:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.38708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.61 USD