21.09.2021 20:01:54
21.09.2021 22:32:39
ซื้อ
0.01
1.17304
1.17313
กำไร
0.09 USD
EURUSD.
ดีล
#80714916
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 20:01:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17304
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 22:32:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
21.09.2021 20:38:25
21.09.2021 22:32:39
ซื้อ
0.01
1.17224
1.17313
กำไร
0.89 USD
EURUSD.
ดีล
#80715807
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 20:38:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17224
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 22:32:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17313
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.89 USD
21.09.2021 20:38:39
21.09.2021 22:32:37
ซื้อ
0.01
1.17222
1.17308
กำไร
0.86 USD
EURUSD.
ดีล
#80715876
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 20:38:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17222
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 22:32:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17308
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
21.09.2021 20:01:46
21.09.2021 22:32:37
ซื้อ
0.01
1.17299
1.17308
กำไร
0.09 USD
EURUSD.
ดีล
#80714831
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 20:01:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17299
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 22:32:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17308
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
21.09.2021 16:09:29
21.09.2021 21:01:33
ขาย
0.01
1.17323
1.17306
กำไร
0.17 USD
EURUSD.
ดีล
#80697990
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 16:09:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 21:01:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
21.09.2021 16:09:25
21.09.2021 21:01:33
ขาย
0.01
1.17328
1.17306
กำไร
0.22 USD
EURUSD.
ดีล
#80697954
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 16:09:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17328
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 21:01:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
21.09.2021 17:06:55
21.09.2021 20:01:52
ซื้อ
0.01
1.17265
1.17291
กำไร
0.26 USD
EURUSD.
ดีล
#80703213
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:06:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 20:01:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17291
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
21.09.2021 17:34:54
21.09.2021 20:01:52
ซื้อ
0.02
1.17178
1.17291
กำไร
2.26 USD
EURUSD.
ดีล
#80705934
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:34:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17178
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 20:01:52
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17291
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.26 USD
21.09.2021 15:42:46
21.09.2021 20:01:52
ซื้อ
0.01
1.17346
1.17291
กำไร
-0.55 USD
EURUSD.
ดีล
#80695584
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 15:42:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17346
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 20:01:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17291
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.55 USD
21.09.2021 17:34:54
21.09.2021 20:01:44
ซื้อ
0.02
1.17179
1.17289
กำไร
2.20 USD
EURUSD.
ดีล
#80705955
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:34:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 20:01:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.20 USD
21.09.2021 15:42:45
21.09.2021 20:01:44
ซื้อ
0.01
1.17346
1.17289
กำไร
-0.57 USD
EURUSD.
ดีล
#80695560
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 15:42:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17346
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 20:01:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.57 USD
21.09.2021 17:06:55
21.09.2021 20:01:44
ซื้อ
0.01
1.17265
1.17289
กำไร
0.24 USD
EURUSD.
ดีล
#80703216
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 17:06:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 20:01:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17289
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
21.09.2021 11:12:00
21.09.2021 16:09:28
ขาย
0.01
1.17305
1.17335
กำไร
-0.30 USD
EURUSD.
ดีล
#80680121
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 11:12:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17305
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:09:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.30 USD
21.09.2021 13:17:48
21.09.2021 16:09:28
ขาย
0.02
1.17384
1.17335
กำไร
0.98 USD
EURUSD.
ดีล
#80686894
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 13:17:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17384
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:09:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.98 USD
21.09.2021 15:06:20
21.09.2021 16:09:28
ขาย
0.03
1.17464
1.17335
กำไร
3.87 USD
EURUSD.
ดีล
#80691761
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 15:06:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17464
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:09:28
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.87 USD
21.09.2021 10:39:32
21.09.2021 16:09:28
ขาย
0.01
1.17226
1.17335
กำไร
-1.09 USD
EURUSD.
ดีล
#80678149
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 10:39:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17226
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:09:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.09 USD
21.09.2021 11:14:48
21.09.2021 16:09:22
ขาย
0.01
1.17307
1.17339
กำไร
-0.32 USD
EURUSD.
ดีล
#80680398
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 11:14:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17307
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:09:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17339
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.32 USD
21.09.2021 14:38:09
21.09.2021 16:09:22
ขาย
0.02
1.17387
1.17339
กำไร
0.96 USD
EURUSD.
ดีล
#80690179
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 14:38:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:09:22
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17339
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.96 USD
21.09.2021 15:06:22
21.09.2021 16:09:22
ขาย
0.03
1.17465
1.17339
กำไร
3.78 USD
EURUSD.
ดีล
#80691829
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 15:06:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:09:22
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17339
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.78 USD
21.09.2021 10:39:20
21.09.2021 16:09:22
ขาย
0.01
1.17228
1.17339
กำไร
-1.11 USD
EURUSD.
ดีล
#80678057
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 10:39:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 16:09:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17339
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.11 USD
21.09.2021 10:36:49
21.09.2021 15:42:42
ซื้อ
0.01
1.17258
1.17331
กำไร
0.73 USD
EURUSD.
ดีล
#80677766
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 10:36:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17258
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 15:42:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17331
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.73 USD
21.09.2021 10:36:50
21.09.2021 15:42:42
ซื้อ
0.01
1.17258
1.17331
กำไร
0.73 USD
EURUSD.
ดีล
#80677778
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 10:36:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17258
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 15:42:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17331
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.73 USD
20.09.2021 17:26:19
21.09.2021 10:39:31
ขาย
0.01
1.17123
1.17238
กำไร
-1.15 USD
EURUSD.
ดีล
#80643669
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:26:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17123
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:39:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.15 USD
20.09.2021 17:48:51
21.09.2021 10:39:31
ขาย
0.02
1.17288
1.17238
กำไร
1.00 USD
EURUSD.
ดีล
#80645891
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:48:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17288
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:39:31
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
20.09.2021 17:35:16
21.09.2021 10:39:31
ขาย
0.01
1.17202
1.17238
กำไร
-0.36 USD
EURUSD.
ดีล
#80644679
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:35:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17202
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:39:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.36 USD
21.09.2021 04:58:03
21.09.2021 10:39:31
ขาย
0.03
1.17369
1.17238
กำไร
3.93 USD
EURUSD.
ดีล
#80664040
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 04:58:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:39:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17238
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.93 USD
20.09.2021 17:35:16
21.09.2021 10:39:14
ขาย
0.01
1.17202
1.1724
กำไร
-0.38 USD
EURUSD.
ดีล
#80644682
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:35:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17202
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:39:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1724
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.38 USD
21.09.2021 04:58:04
21.09.2021 10:39:14
ขาย
0.03
1.17369
1.1724
กำไร
3.87 USD
EURUSD.
ดีล
#80664062
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 04:58:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:39:14
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1724
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.87 USD
20.09.2021 17:26:19
21.09.2021 10:39:14
ขาย
0.01
1.17123
1.1724
กำไร
-1.17 USD
EURUSD.
ดีล
#80643659
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:26:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17123
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:39:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1724
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.17 USD
20.09.2021 17:48:51
21.09.2021 10:39:14
ขาย
0.02
1.17287
1.1724
กำไร
0.94 USD
EURUSD.
ดีล
#80645882
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:48:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17287
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:39:14
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.1724
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.94 USD
20.09.2021 17:07:35
21.09.2021 10:36:48
ซื้อ
0.01
1.17203
1.17246
กำไร
0.43 USD
EURUSD.
ดีล
#80641798
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:07:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17203
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:36:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.43 USD
20.09.2021 17:06:43
21.09.2021 10:36:48
ซื้อ
0.01
1.172
1.17246
กำไร
0.46 USD
EURUSD.
ดีล
#80641675
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:06:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.172
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 10:36:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.46 USD
20.09.2021 17:08:33
20.09.2021 17:26:18
ขาย
0.01
1.17223
1.17135
กำไร
0.88 USD
EURUSD.
ดีล
#80641973
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:08:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17223
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:26:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
20.09.2021 13:13:35
20.09.2021 17:26:18
ขาย
0.01
1.17144
1.17135
กำไร
0.09 USD
EURUSD.
ดีล
#80624324
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:13:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17144
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:26:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17135
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
20.09.2021 17:08:33
20.09.2021 17:26:18
ขาย
0.02
1.17223
1.17136
กำไร
1.74 USD
EURUSD.
ดีล
#80641975
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 17:08:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17223
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:26:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.74 USD
20.09.2021 13:13:35
20.09.2021 17:26:17
ขาย
0.01
1.17144
1.17136
กำไร
0.08 USD
EURUSD.
ดีล
#80624331
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:13:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17144
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:26:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
20.09.2021 13:13:38
20.09.2021 17:26:17
ขาย
0.01
1.1714
1.17136
กำไร
0.04 USD
EURUSD.
ดีล
#80624380
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:13:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:26:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
20.09.2021 01:16:09
20.09.2021 17:07:34
ซื้อ
0.13
1.17255
1.17193
กำไร
-8.06 USD
EURUSD.
ดีล
#80589301
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 01:16:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17255
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:34
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.06 USD
20.09.2021 05:12:23
20.09.2021 17:07:34
ซื้อ
0.21
1.17176
1.17193
กำไร
3.57 USD
EURUSD.
ดีล
#80595955
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:12:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:34
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.57 USD
20.09.2021 10:20:37
20.09.2021 17:07:34
ซื้อ
0.34
1.17101
1.17193
กำไร
31.28 USD
EURUSD.
ดีล
#80612302
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 10:20:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17101
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:34
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.28 USD
20.09.2021 12:29:27
20.09.2021 17:07:34
ซื้อ
0.55
1.17027
1.17193
กำไร
91.30 USD
EURUSD.
ดีล
#80620820
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 12:29:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17027
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
91.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:34
ปริมาณเทรด
0.55
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
91.30 USD
17.09.2021 17:13:42
20.09.2021 17:07:33
ซื้อ
0.03
1.17484
1.17193
กำไร
-8.73 USD
EURUSD.
ดีล
#80560576
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:13:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:33
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.73 USD
17.09.2021 17:51:16
20.09.2021 17:07:33
ซื้อ
0.05
1.17409
1.17193
กำไร
-10.80 USD
EURUSD.
ดีล
#80564711
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:51:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17409
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:33
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.80 USD
17.09.2021 18:10:01
20.09.2021 17:07:33
ซื้อ
0.08
1.17329
1.17193
กำไร
-10.88 USD
EURUSD.
ดีล
#80566858
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17329
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:33
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.88 USD
17.09.2021 16:14:58
20.09.2021 17:07:33
ซื้อ
0.01
1.17663
1.17193
กำไร
-4.70 USD
EURUSD.
ดีล
#80554255
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:14:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.70 USD
17.09.2021 16:28:01
20.09.2021 17:07:33
ซื้อ
0.02
1.17584
1.17193
กำไร
-7.82 USD
EURUSD.
ดีล
#80555460
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:28:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17584
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:33
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.82 USD
17.09.2021 15:58:39
20.09.2021 17:07:33
ซื้อ
0.01
1.17746
1.17193
กำไร
-5.53 USD
EURUSD.
ดีล
#80552370
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:58:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:07:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.53 USD
17.09.2021 15:58:39
20.09.2021 17:06:41
ซื้อ
0.01
1.17746
1.17189
กำไร
-5.57 USD
EURUSD.
ดีล
#80552373
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:58:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17746
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:06:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.57 USD
20.09.2021 12:32:05
20.09.2021 17:06:41
ซื้อ
0.55
1.17021
1.17189
กำไร
92.40 USD
EURUSD.
ดีล
#80621175
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 12:32:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17021
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
92.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:06:41
ปริมาณเทรด
0.55
ออก
1.17189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
92.40 USD
20.09.2021 01:16:08
20.09.2021 17:06:41
ซื้อ
0.13
1.17255
1.17189
กำไร
-8.58 USD
EURUSD.
ดีล
#80589288
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 01:16:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17255
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 17:06:41
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.17189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.58 USD