14.06.2021 10:35:42
14.06.2021 12:19:39
ซื้อ
0.01
1.21168
1.21179
กำไร
0.11 USD
EURUSD.
ดีล
#75178263
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 10:35:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21168
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 12:19:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.11 USD
14.06.2021 11:27:38
14.06.2021 12:19:39
ซื้อ
0.01
1.21089
1.21179
กำไร
0.90 USD
EURUSD.
ดีล
#75181456
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 11:27:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21089
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 12:19:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21179
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
11.06.2021 12:11:17
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.02
1.21628
1.21154
กำไร
-9.48 USD
EURUSD.
ดีล
#75106413
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:11:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21628
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.48 USD
11.06.2021 14:03:06
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.05
1.21467
1.21154
กำไร
-15.65 USD
EURUSD.
ดีล
#75113438
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:03:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21467
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-15.65 USD
11.06.2021 15:08:06
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.13
1.21282
1.21154
กำไร
-16.64 USD
EURUSD.
ดีล
#75118369
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 15:08:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21282
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-16.64 USD
11.06.2021 16:53:02
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.34
1.2113
1.21154
กำไร
8.16 USD
EURUSD.
ดีล
#75128024
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:53:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.16 USD
11.06.2021 11:29:49
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.01
1.21707
1.21154
กำไร
-5.53 USD
EURUSD.
ดีล
#75103310
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:29:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21707
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.53 USD
11.06.2021 18:17:20
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.89
1.20988
1.21154
กำไร
147.74 USD
EURUSD.
ดีล
#75136508
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:17:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20988
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
147.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.89
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
147.74 USD
11.06.2021 12:48:35
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.03
1.21551
1.21154
กำไร
-11.91 USD
EURUSD.
ดีล
#75109237
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:48:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21551
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11.91 USD
11.06.2021 14:30:09
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.08
1.2137
1.21154
กำไร
-17.28 USD
EURUSD.
ดีล
#75116032
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:30:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2137
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-17.28 USD
11.06.2021 16:46:31
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.21
1.21202
1.21154
กำไร
-10.08 USD
EURUSD.
ดีล
#75127161
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:46:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21202
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.08 USD
11.06.2021 10:30:27
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.01
1.21785
1.21154
กำไร
-6.31 USD
EURUSD.
ดีล
#75098845
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:30:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.31 USD
11.06.2021 17:39:38
14.06.2021 10:35:39
ซื้อ
0.55
1.21059
1.21154
กำไร
52.25 USD
EURUSD.
ดีล
#75133104
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:39:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21059
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:35:39
ปริมาณเทรด
0.55
ออก
1.21154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
52.25 USD
11.06.2021 18:18:10
11.06.2021 22:44:06
ขาย
0.01
1.20951
1.21083
กำไร
-1.32 USD
EURUSD.
ดีล
#75136725
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:18:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20951
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 22:44:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.32 USD
11.06.2021 17:00:46
11.06.2021 22:44:06
ขาย
0.01
1.21264
1.21083
กำไร
1.81 USD
EURUSD.
ดีล
#75129080
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:00:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21264
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 22:44:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.81 USD
11.06.2021 15:45:29
11.06.2021 17:00:45
ขาย
0.01
1.21369
1.21275
กำไร
0.94 USD
EURUSD.
ดีล
#75121679
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 15:45:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:00:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21275
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.94 USD
11.06.2021 11:23:29
11.06.2021 15:45:28
ขาย
0.01
1.21758
1.21382
กำไร
3.76 USD
EURUSD.
ดีล
#75102558
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:23:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:45:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.76 USD
11.06.2021 14:10:18
11.06.2021 15:45:28
ขาย
0.01
1.2145
1.21382
กำไร
0.68 USD
EURUSD.
ดีล
#75114243
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:10:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2145
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:45:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
11.06.2021 10:29:57
11.06.2021 11:23:26
ขาย
0.01
1.21777
1.21769
กำไร
0.08 USD
EURUSD.
ดีล
#75098661
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:29:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21777
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 11:23:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21769
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
11.06.2021 10:50:36
11.06.2021 11:23:26
ขาย
0.01
1.2186
1.21769
กำไร
0.91 USD
EURUSD.
ดีล
#75100280
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:50:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2186
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 11:23:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21769
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
10.06.2021 19:39:31
11.06.2021 10:30:26
ซื้อ
0.01
1.21773
1.21775
กำไร
0.02 USD
EURUSD.
ดีล
#75076780
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 19:39:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21773
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 10:30:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21775
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
10.06.2021 17:51:25
11.06.2021 10:29:55
ขาย
0.01
1.21737
1.21792
กำไร
-0.55 USD
EURUSD.
ดีล
#75071831
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 17:51:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21737
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 10:29:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21792
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.55 USD
11.06.2021 06:00:01
11.06.2021 10:29:55
ขาย
0.02
1.21907
1.21792
กำไร
2.30 USD
EURUSD.
ดีล
#75089483
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 06:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21907
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 10:29:55
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.21792
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.30 USD
11.06.2021 04:24:09
11.06.2021 10:29:55
ขาย
0.01
1.21818
1.21792
กำไร
0.26 USD
EURUSD.
ดีล
#75086230
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 04:24:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 10:29:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21792
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
10.06.2021 17:42:10
10.06.2021 19:39:29
ซื้อ
0.01
1.21753
1.21759
กำไร
0.06 USD
EURUSD.
ดีล
#75071128
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 17:42:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21753
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 19:39:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
10.06.2021 18:16:53
10.06.2021 19:39:29
ซื้อ
0.01
1.21664
1.21759
กำไร
0.95 USD
EURUSD.
ดีล
#75073621
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 18:16:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21664
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 19:39:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.95 USD
10.06.2021 17:19:59
10.06.2021 17:51:24
ขาย
0.05
1.21888
1.21746
กำไร
7.10 USD
EURUSD.
ดีล
#75069358
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 17:19:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21888
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 17:51:24
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.21746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.10 USD
10.06.2021 16:38:24
10.06.2021 17:51:23
ขาย
0.01
1.21651
1.21746
กำไร
-0.95 USD
EURUSD.
ดีล
#75064252
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:38:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21651
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 17:51:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.95 USD
10.06.2021 16:49:02
10.06.2021 17:51:23
ขาย
0.03
1.21809
1.21746
กำไร
1.89 USD
EURUSD.
ดีล
#75065898
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:49:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21809
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 17:51:23
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.21746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.89 USD
10.06.2021 16:34:39
10.06.2021 17:51:23
ขาย
0.01
1.21575
1.21746
กำไร
-1.71 USD
EURUSD.
ดีล
#75063534
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:34:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21575
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 17:51:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.71 USD
10.06.2021 16:45:05
10.06.2021 17:51:23
ขาย
0.02
1.21728
1.21746
กำไร
-0.36 USD
EURUSD.
ดีล
#75065250
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:45:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 17:51:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.21746
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.36 USD
10.06.2021 16:43:17
10.06.2021 17:42:08
ซื้อ
0.01
1.21703
1.21743
กำไร
0.40 USD
EURUSD.
ดีล
#75064920
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:43:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21703
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 17:42:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21743
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
10.06.2021 16:38:03
10.06.2021 16:43:16
ซื้อ
0.01
1.21639
1.21691
กำไร
0.52 USD
EURUSD.
ดีล
#75064057
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:38:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:43:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.52 USD
10.06.2021 16:38:03
10.06.2021 16:43:16
ซื้อ
0.01
1.21642
1.21691
กำไร
0.49 USD
EURUSD.
ดีล
#75064052
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:38:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21642
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:43:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21691
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
10.06.2021 16:15:14
10.06.2021 16:38:01
ซื้อ
0.01
1.21724
1.21627
กำไร
-0.97 USD
EURUSD.
ดีล
#75060198
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:15:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:38:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.97 USD
10.06.2021 16:27:34
10.06.2021 16:38:01
ซื้อ
0.03
1.21561
1.21627
กำไร
1.98 USD
EURUSD.
ดีล
#75061732
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:27:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21561
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:38:01
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.21627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.98 USD
10.06.2021 16:05:01
10.06.2021 16:38:01
ซื้อ
0.01
1.21805
1.21627
กำไร
-1.78 USD
EURUSD.
ดีล
#75058667
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:38:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.78 USD
10.06.2021 16:24:20
10.06.2021 16:38:01
ซื้อ
0.02
1.21641
1.21627
กำไร
-0.28 USD
EURUSD.
ดีล
#75061259
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:24:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21641
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:38:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.21627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.28 USD
10.06.2021 16:28:30
10.06.2021 16:38:01
ซื้อ
0.05
1.21485
1.21627
กำไร
7.10 USD
EURUSD.
ดีล
#75062272
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:28:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21485
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:38:01
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.21627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.10 USD
10.06.2021 16:28:13
10.06.2021 16:34:38
ขาย
0.01
1.21483
1.21592
กำไร
-1.09 USD
EURUSD.
ดีล
#75062124
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:28:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21483
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:34:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21592
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.09 USD
10.06.2021 16:10:38
10.06.2021 16:34:37
ขาย
0.01
1.21797
1.21592
กำไร
2.05 USD
EURUSD.
ดีล
#75059385
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 16:10:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21797
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:34:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21592
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.05 USD
10.06.2021 15:49:47
10.06.2021 16:10:36
ขาย
0.01
1.21829
1.218
กำไร
0.29 USD
EURUSD.
ดีล
#75055352
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:49:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21829
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:10:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
10.06.2021 15:46:21
10.06.2021 16:10:36
ขาย
0.01
1.21748
1.218
กำไร
-0.52 USD
EURUSD.
ดีล
#75054680
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:46:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:10:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.52 USD
10.06.2021 15:54:17
10.06.2021 16:10:36
ขาย
0.02
1.21912
1.218
กำไร
2.24 USD
EURUSD.
ดีล
#75056389
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:54:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21912
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:10:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.24 USD
10.06.2021 15:46:21
10.06.2021 16:05:00
ซื้อ
0.01
1.21763
1.21791
กำไร
0.28 USD
EURUSD.
ดีล
#75054670
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:46:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 16:05:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21791
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.28 USD
10.06.2021 14:45:44
10.06.2021 15:46:20
ขาย
0.01
1.2172
1.21767
กำไร
-0.47 USD
EURUSD.
ดีล
#75045869
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 14:45:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2172
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 15:46:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21767
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.47 USD
10.06.2021 15:41:42
10.06.2021 15:46:20
ขาย
0.02
1.21878
1.21767
กำไร
2.22 USD
EURUSD.
ดีล
#75053433
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:41:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21878
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 15:46:20
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.21767
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.22 USD
10.06.2021 15:40:04
10.06.2021 15:46:20
ขาย
0.01
1.2179
1.21767
กำไร
0.23 USD
EURUSD.
ดีล
#75052916
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:40:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 15:46:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21767
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.23 USD
10.06.2021 15:32:15
10.06.2021 15:46:18
ซื้อ
0.01
1.21687
1.21756
กำไร
0.69 USD
EURUSD.
ดีล
#75050459
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:32:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21687
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 15:46:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21756
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.69 USD
10.06.2021 15:31:21
10.06.2021 15:32:13
ซื้อ
0.02
1.21573
1.21667
กำไร
1.88 USD
EURUSD.
ดีล
#75050104
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:31:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21573
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 15:32:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.21667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.88 USD