23.04.2021 17:33:43
23.04.2021 18:29:36
ซื้อ
0.01
1.20668
1.20618
กำไร
-0.50 USD
EURUSD.
ดีล
#72918298
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:33:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 18:29:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.50 USD
23.04.2021 17:38:03
23.04.2021 18:29:36
ซื้อ
0.01
1.20589
1.20618
กำไร
0.29 USD
EURUSD.
ดีล
#72918696
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:38:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20589
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 18:29:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.29 USD
23.04.2021 17:52:25
23.04.2021 18:29:36
ซื้อ
0.02
1.20509
1.20618
กำไร
2.18 USD
EURUSD.
ดีล
#72919702
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:52:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20509
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 18:29:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.20618
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.18 USD
23.04.2021 17:42:28
23.04.2021 18:26:47
ซื้อ
0.01
1.20584
1.20609
กำไร
0.25 USD
EURUSD.
ดีล
#72918987
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:42:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20584
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 18:26:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD
23.04.2021 17:52:41
23.04.2021 18:26:47
ซื้อ
0.02
1.205
1.20609
กำไร
2.18 USD
EURUSD.
ดีล
#72919763
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:52:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.205
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 18:26:47
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.20609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.18 USD
23.04.2021 17:33:39
23.04.2021 18:26:47
ซื้อ
0.01
1.20664
1.20609
กำไร
-0.55 USD
EURUSD.
ดีล
#72918231
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:33:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20664
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 18:26:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.55 USD
23.04.2021 17:16:11
23.04.2021 17:49:55
ขาย
0.01
1.20541
1.20536
กำไร
0.05 USD
EURUSD.
ดีล
#72915444
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:16:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20541
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:49:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
23.04.2021 17:23:42
23.04.2021 17:49:55
ขาย
0.01
1.20628
1.20536
กำไร
0.92 USD
EURUSD.
ดีล
#72916708
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:23:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20628
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:49:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20536
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.92 USD
23.04.2021 17:23:52
23.04.2021 17:45:22
ขาย
0.01
1.20638
1.2055
กำไร
0.88 USD
EURUSD.
ดีล
#72916848
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:23:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20638
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:45:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
23.04.2021 17:14:16
23.04.2021 17:45:22
ขาย
0.01
1.20556
1.2055
กำไร
0.06 USD
EURUSD.
ดีล
#72915195
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:14:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20556
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:45:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
23.04.2021 17:31:16
23.04.2021 17:33:41
ซื้อ
0.01
1.20564
1.20654
กำไร
0.90 USD
EURUSD.
ดีล
#72917800
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:31:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20564
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:33:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
23.04.2021 17:23:45
23.04.2021 17:33:41
ซื้อ
0.01
1.20646
1.20654
กำไร
0.08 USD
EURUSD.
ดีล
#72916732
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:23:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20646
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:33:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
23.04.2021 17:23:44
23.04.2021 17:33:38
ซื้อ
0.01
1.20643
1.2065
กำไร
0.07 USD
EURUSD.
ดีล
#72916720
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:23:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20643
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:33:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
23.04.2021 17:31:22
23.04.2021 17:33:38
ซื้อ
0.01
1.20563
1.2065
กำไร
0.87 USD
EURUSD.
ดีล
#72917874
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:31:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20563
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:33:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2065
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.87 USD
23.04.2021 17:17:14
23.04.2021 17:23:41
ซื้อ
0.01
1.20532
1.2062
กำไร
0.88 USD
EURUSD.
ดีล
#72915644
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:17:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20532
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:23:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
23.04.2021 16:55:12
23.04.2021 17:23:41
ซื้อ
0.01
1.20613
1.2062
กำไร
0.07 USD
EURUSD.
ดีล
#72912845
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 16:55:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:23:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2062
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
23.04.2021 17:17:15
23.04.2021 17:23:41
ซื้อ
0.01
1.20532
1.20622
กำไร
0.90 USD
EURUSD.
ดีล
#72915654
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 17:17:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20532
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:23:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20622
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
23.04.2021 16:55:12
23.04.2021 17:23:41
ซื้อ
0.01
1.20613
1.20622
กำไร
0.09 USD
EURUSD.
ดีล
#72912842
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 16:55:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:23:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20622
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
23.04.2021 10:12:24
23.04.2021 17:16:08
ขาย
0.05
1.20401
1.2055
กำไร
-7.45 USD
EURUSD.
ดีล
#72890239
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:12:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20401
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:16:08
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.45 USD
23.04.2021 10:15:27
23.04.2021 17:16:08
ขาย
0.08
1.2048
1.2055
กำไร
-5.60 USD
EURUSD.
ดีล
#72890797
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:15:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2048
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:16:08
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.60 USD
23.04.2021 11:18:24
23.04.2021 17:16:08
ขาย
0.13
1.20561
1.2055
กำไร
1.43 USD
EURUSD.
ดีล
#72894873
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 11:18:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20561
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:16:08
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.43 USD
23.04.2021 15:03:15
23.04.2021 17:16:08
ขาย
0.21
1.20641
1.2055
กำไร
19.11 USD
EURUSD.
ดีล
#72904591
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 15:03:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20641
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:16:08
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
19.11 USD
22.04.2021 22:21:56
23.04.2021 17:16:08
ขาย
0.01
1.20083
1.2055
กำไร
-4.67 USD
EURUSD.
ดีล
#72872309
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:21:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20083
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:16:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.67 USD
23.04.2021 15:38:44
23.04.2021 17:16:08
ขาย
0.34
1.20717
1.2055
กำไร
56.78 USD
EURUSD.
ดีล
#72906858
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 15:38:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
56.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:16:08
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
56.78 USD
22.04.2021 22:45:51
23.04.2021 17:16:08
ขาย
0.01
1.20164
1.2055
กำไร
-3.86 USD
EURUSD.
ดีล
#72872808
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:45:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20164
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:16:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.86 USD
23.04.2021 04:55:01
23.04.2021 17:16:08
ขาย
0.02
1.20244
1.2055
กำไร
-6.12 USD
EURUSD.
ดีล
#72879847
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 04:55:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20244
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:16:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.12 USD
23.04.2021 09:54:06
23.04.2021 17:16:08
ขาย
0.03
1.20323
1.2055
กำไร
-6.81 USD
EURUSD.
ดีล
#72888830
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 09:54:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:16:08
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.2055
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.81 USD
22.04.2021 22:21:57
23.04.2021 17:14:13
ขาย
0.01
1.20087
1.20566
กำไร
-4.79 USD
EURUSD.
ดีล
#72872345
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:21:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20087
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:14:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.79 USD
23.04.2021 15:39:25
23.04.2021 17:14:13
ขาย
0.34
1.20731
1.20566
กำไร
56.10 USD
EURUSD.
ดีล
#72906983
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 15:39:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20731
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
56.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:14:13
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
1.20566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
56.10 USD
22.04.2021 22:46:10
23.04.2021 17:14:13
ขาย
0.01
1.20168
1.20566
กำไร
-3.98 USD
EURUSD.
ดีล
#72872873
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:46:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20168
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:14:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.98 USD
23.04.2021 04:58:24
23.04.2021 17:14:13
ขาย
0.02
1.2025
1.20566
กำไร
-6.32 USD
EURUSD.
ดีล
#72880094
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 04:58:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2025
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:14:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.20566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.32 USD
23.04.2021 09:55:21
23.04.2021 17:14:13
ขาย
0.03
1.2033
1.20566
กำไร
-7.08 USD
EURUSD.
ดีล
#72888922
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 09:55:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2033
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:14:13
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.08 USD
23.04.2021 10:12:27
23.04.2021 17:14:13
ขาย
0.05
1.20409
1.20566
กำไร
-7.85 USD
EURUSD.
ดีล
#72890281
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:12:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20409
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:14:13
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.20566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.85 USD
23.04.2021 10:20:42
23.04.2021 17:14:13
ขาย
0.08
1.20489
1.20566
กำไร
-6.16 USD
EURUSD.
ดีล
#72891431
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:20:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20489
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:14:13
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.20566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-6.16 USD
23.04.2021 11:19:13
23.04.2021 17:14:13
ขาย
0.13
1.20578
1.20566
กำไร
1.56 USD
EURUSD.
ดีล
#72894972
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 11:19:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:14:13
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.20566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.56 USD
23.04.2021 15:05:31
23.04.2021 17:14:13
ขาย
0.21
1.20661
1.20566
กำไร
19.95 USD
EURUSD.
ดีล
#72904813
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 15:05:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20661
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 17:14:13
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1.20566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
19.95 USD
22.04.2021 22:33:57
23.04.2021 16:55:11
ซื้อ
0.01
1.20127
1.20601
กำไร
4.74 USD
EURUSD.
ดีล
#72872588
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:33:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20127
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 16:55:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20601
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.74 USD
23.04.2021 10:15:06
23.04.2021 16:55:11
ซื้อ
0.01
1.20461
1.20601
กำไร
1.40 USD
EURUSD.
ดีล
#72890631
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:15:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20461
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 16:55:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20601
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
22.04.2021 22:32:05
23.04.2021 16:55:11
ซื้อ
0.01
1.20119
1.20601
กำไร
4.82 USD
EURUSD.
ดีล
#72872518
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 22:32:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20119
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 16:55:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20601
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.82 USD
23.04.2021 10:15:05
23.04.2021 16:55:11
ซื้อ
0.01
1.20461
1.20601
กำไร
1.40 USD
EURUSD.
ดีล
#72890616
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 10:15:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20461
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.04.2021 16:55:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20601
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
22.04.2021 18:25:11
22.04.2021 22:33:44
ซื้อ
0.01
1.20148
1.20114
กำไร
-0.34 USD
EURUSD.
ดีล
#72864698
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 18:25:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20148
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:33:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20114
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.34 USD
22.04.2021 19:56:08
22.04.2021 22:33:44
ซื้อ
0.02
1.20068
1.20114
กำไร
0.92 USD
EURUSD.
ดีล
#72868526
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 19:56:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20068
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:33:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.20114
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.92 USD
22.04.2021 21:10:06
22.04.2021 22:33:44
ซื้อ
0.03
1.19982
1.20114
กำไร
3.96 USD
EURUSD.
ดีล
#72870962
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 21:10:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19982
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:33:44
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.20114
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.96 USD
22.04.2021 17:57:33
22.04.2021 22:33:44
ซื้อ
0.01
1.20225
1.20114
กำไร
-1.11 USD
EURUSD.
ดีล
#72862949
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 17:57:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20225
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:33:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20114
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.11 USD
22.04.2021 20:07:35
22.04.2021 22:32:00
ซื้อ
0.02
1.20064
1.2011
กำไร
0.92 USD
EURUSD.
ดีล
#72868963
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 20:07:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20064
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:32:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.2011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.92 USD
22.04.2021 21:10:06
22.04.2021 22:32:00
ซื้อ
0.03
1.19982
1.2011
กำไร
3.84 USD
EURUSD.
ดีล
#72870971
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 21:10:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19982
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:32:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.2011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.84 USD
22.04.2021 17:57:32
22.04.2021 22:32:00
ซื้อ
0.01
1.20224
1.2011
กำไร
-1.14 USD
EURUSD.
ดีล
#72862944
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 17:57:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20224
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:32:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.14 USD
22.04.2021 18:25:35
22.04.2021 22:32:00
ซื้อ
0.01
1.20145
1.2011
กำไร
-0.35 USD
EURUSD.
ดีล
#72864767
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 18:25:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20145
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:32:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
22.04.2021 17:51:49
22.04.2021 22:21:55
ขาย
0.01
1.20173
1.20095
กำไร
0.78 USD
EURUSD.
ดีล
#72862637
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 17:51:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20173
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:21:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
22.04.2021 17:51:50
22.04.2021 22:21:55
ขาย
0.01
1.20175
1.20095
กำไร
0.80 USD
EURUSD.
ดีล
#72862645
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2021 17:51:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20175
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.04.2021 22:21:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD