25.10.2021 10:31:14
25.10.2021 11:42:43
ขาย
0.01
1.16533
1.16509
กำไร
0.24 USD
EURUSD.
ดีล
#82340024
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 10:31:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16533
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 11:42:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16509
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.24 USD
25.10.2021 09:51:01
25.10.2021 11:42:43
ขาย
0.01
1.16456
1.16509
กำไร
-0.53 USD
EURUSD.
ดีล
#82337025
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 09:51:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16456
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 11:42:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16509
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.53 USD
25.10.2021 10:41:37
25.10.2021 11:42:43
ขาย
0.02
1.16619
1.16509
กำไร
2.20 USD
EURUSD.
ดีล
#82340773
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 10:41:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16619
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 11:42:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.16509
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.20 USD
25.10.2021 09:40:12
25.10.2021 10:28:15
ซื้อ
0.01
1.16508
1.16516
กำไร
0.08 USD
EURUSD.
ดีล
#82336380
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 09:40:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16508
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 10:28:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16516
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
25.10.2021 10:01:46
25.10.2021 10:28:15
ซื้อ
0.01
1.16427
1.16516
กำไร
0.89 USD
EURUSD.
ดีล
#82337791
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 10:01:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16427
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 10:28:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16516
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.89 USD
22.10.2021 23:54:33
25.10.2021 09:51:00
ขาย
0.01
1.16435
1.16466
กำไร
-0.31 USD
EURUSD.
ดีล
#82296521
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 23:54:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16435
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 09:51:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.31 USD
25.10.2021 06:19:08
25.10.2021 09:51:00
ขาย
0.03
1.16592
1.16466
กำไร
3.78 USD
EURUSD.
ดีล
#82328336
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 06:19:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16592
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 09:51:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.78 USD
22.10.2021 18:17:47
25.10.2021 09:51:00
ขาย
0.01
1.16358
1.16466
กำไร
-1.08 USD
EURUSD.
ดีล
#82281814
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 18:17:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16358
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 09:51:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.08 USD
25.10.2021 06:05:57
25.10.2021 09:51:00
ขาย
0.02
1.16514
1.16466
กำไร
0.96 USD
EURUSD.
ดีล
#82327549
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 06:05:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16514
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 09:51:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.16466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.96 USD
22.10.2021 21:31:30
25.10.2021 09:40:10
ซื้อ
0.01
1.16371
1.16495
กำไร
1.24 USD
EURUSD.
ดีล
#82294403
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 21:31:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16371
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.10.2021 09:40:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16495
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.24 USD
22.10.2021 16:38:56
22.10.2021 21:31:28
ซื้อ
0.01
1.16431
1.1636
กำไร
-0.71 USD
EURUSD.
ดีล
#82273775
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 16:38:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 21:31:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1636
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.71 USD
22.10.2021 19:12:03
22.10.2021 21:31:28
ซื้อ
0.02
1.16244
1.1636
กำไร
2.32 USD
EURUSD.
ดีล
#82289082
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 19:12:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16244
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 21:31:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.1636
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.32 USD
22.10.2021 18:18:13
22.10.2021 21:31:28
ซื้อ
0.01
1.1633
1.1636
กำไร
0.30 USD
EURUSD.
ดีล
#82281956
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 18:18:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1633
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 21:31:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1636
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
22.10.2021 16:38:46
22.10.2021 18:17:46
ขาย
0.01
1.16401
1.16373
กำไร
0.28 USD
EURUSD.
ดีล
#82273664
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 16:38:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16401
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 18:17:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.28 USD
22.10.2021 14:58:00
22.10.2021 18:17:46
ขาย
0.01
1.16322
1.16373
กำไร
-0.51 USD
EURUSD.
ดีล
#82264742
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 14:58:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16322
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 18:17:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.51 USD
22.10.2021 17:13:42
22.10.2021 18:17:46
ขาย
0.02
1.1648
1.16373
กำไร
2.14 USD
EURUSD.
ดีล
#82276952
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 17:13:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1648
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 18:17:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.16373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.14 USD
22.10.2021 14:59:48
22.10.2021 16:38:55
ซื้อ
0.01
1.16328
1.16415
กำไร
0.87 USD
EURUSD.
ดีล
#82264912
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 14:59:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16328
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 16:38:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.87 USD
22.10.2021 10:13:07
22.10.2021 16:38:55
ซื้อ
0.01
1.16405
1.16415
กำไร
0.10 USD
EURUSD.
ดีล
#82251172
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 10:13:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16405
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 16:38:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
22.10.2021 10:32:23
22.10.2021 14:57:59
ขาย
0.01
1.16423
1.16335
กำไร
0.88 USD
EURUSD.
ดีล
#82252367
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 10:32:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16423
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 14:57:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
22.10.2021 09:26:35
22.10.2021 14:57:59
ขาย
0.01
1.16343
1.16335
กำไร
0.08 USD
EURUSD.
ดีล
#82247297
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 09:26:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16343
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 14:57:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
21.10.2021 20:54:57
22.10.2021 10:13:04
ซื้อ
0.03
1.16268
1.16395
กำไร
3.81 USD
EURUSD.
ดีล
#82227654
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 20:54:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16268
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 10:13:04
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16395
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.81 USD
21.10.2021 17:23:06
22.10.2021 10:13:03
ซื้อ
0.01
1.16426
1.16395
กำไร
-0.31 USD
EURUSD.
ดีล
#82219240
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 17:23:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16426
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 10:13:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16395
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.31 USD
21.10.2021 17:15:21
22.10.2021 10:13:03
ซื้อ
0.01
1.16505
1.16395
กำไร
-1.10 USD
EURUSD.
ดีล
#82218745
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 17:15:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16505
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 10:13:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16395
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.10 USD
21.10.2021 20:02:29
22.10.2021 10:13:03
ซื้อ
0.02
1.16347
1.16395
กำไร
0.96 USD
EURUSD.
ดีล
#82225933
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 20:02:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16347
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 10:13:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.16395
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.96 USD
21.10.2021 09:54:32
22.10.2021 09:26:34
ขาย
0.01
1.16455
1.16355
กำไร
1.00 USD
EURUSD.
ดีล
#82191881
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 09:54:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.10.2021 09:26:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16355
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
21.10.2021 17:01:09
21.10.2021 17:15:19
ซื้อ
0.01
1.16406
1.16494
กำไร
0.88 USD
EURUSD.
ดีล
#82217536
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 17:01:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16406
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 17:15:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16494
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
21.10.2021 15:47:27
21.10.2021 17:15:19
ซื้อ
0.01
1.16486
1.16494
กำไร
0.08 USD
EURUSD.
ดีล
#82211186
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 15:47:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16486
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 17:15:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16494
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
21.10.2021 11:08:55
21.10.2021 15:47:25
ซื้อ
0.02
1.16366
1.16475
กำไร
2.18 USD
EURUSD.
ดีล
#82196728
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 11:08:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 15:47:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.16475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.18 USD
21.10.2021 10:01:19
21.10.2021 15:47:25
ซื้อ
0.01
1.16445
1.16475
กำไร
0.30 USD
EURUSD.
ดีล
#82192813
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 10:01:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16445
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 15:47:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
21.10.2021 07:42:52
21.10.2021 15:47:25
ซื้อ
0.01
1.16529
1.16475
กำไร
-0.54 USD
EURUSD.
ดีล
#82185804
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 07:42:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 15:47:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.54 USD
21.10.2021 08:43:02
21.10.2021 09:54:30
ขาย
0.01
1.16477
1.16471
กำไร
0.06 USD
EURUSD.
ดีล
#82188278
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 08:43:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16477
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 09:54:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16471
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
21.10.2021 09:13:14
21.10.2021 09:54:30
ขาย
0.01
1.16561
1.16471
กำไร
0.90 USD
EURUSD.
ดีล
#82189879
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 09:13:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16561
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 09:54:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16471
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.90 USD
20.10.2021 13:53:00
21.10.2021 08:43:00
ขาย
0.01
1.16313
1.1649
กำไร
-1.77 USD
EURUSD.
ดีล
#82142678
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 13:53:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16313
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 08:43:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.77 USD
20.10.2021 16:59:37
21.10.2021 08:43:00
ขาย
0.02
1.16473
1.1649
กำไร
-0.34 USD
EURUSD.
ดีล
#82157340
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 16:59:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16473
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 08:43:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.1649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.34 USD
21.10.2021 05:12:53
21.10.2021 08:43:00
ขาย
0.05
1.16631
1.1649
กำไร
7.05 USD
EURUSD.
ดีล
#82179795
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 05:12:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16631
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 08:43:00
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.1649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.05 USD
20.10.2021 15:40:04
21.10.2021 08:43:00
ขาย
0.01
1.16392
1.1649
กำไร
-0.98 USD
EURUSD.
ดีล
#82149880
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 15:40:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 08:43:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.98 USD
20.10.2021 19:36:21
21.10.2021 08:43:00
ขาย
0.03
1.16551
1.1649
กำไร
1.83 USD
EURUSD.
ดีล
#82166218
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 19:36:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16551
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 08:43:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1649
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.83 USD
20.10.2021 15:39:46
21.10.2021 07:42:52
ซื้อ
0.01
1.164
1.16518
กำไร
1.18 USD
EURUSD.
ดีล
#82149745
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 15:39:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.164
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.10.2021 07:42:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.18 USD
20.10.2021 07:29:25
20.10.2021 15:39:44
ซื้อ
0.01
1.16493
1.16382
กำไร
-1.11 USD
EURUSD.
ดีล
#82124980
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 07:29:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16493
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:39:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.11 USD
20.10.2021 10:07:27
20.10.2021 15:39:44
ซื้อ
0.02
1.16336
1.16382
กำไร
0.92 USD
EURUSD.
ดีล
#82131725
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 10:07:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16336
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:39:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.16382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.92 USD
20.10.2021 09:19:17
20.10.2021 15:39:44
ซื้อ
0.01
1.16414
1.16382
กำไร
-0.32 USD
EURUSD.
ดีล
#82129099
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 09:19:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16414
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:39:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.32 USD
20.10.2021 10:29:46
20.10.2021 15:39:44
ซื้อ
0.03
1.16253
1.16382
กำไร
3.87 USD
EURUSD.
ดีล
#82133305
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 10:29:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16253
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 15:39:44
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.16382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.87 USD
20.10.2021 09:19:21
20.10.2021 13:52:59
ขาย
0.01
1.16403
1.16326
กำไร
0.77 USD
EURUSD.
ดีล
#82129176
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 09:19:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16403
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 13:52:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.77 USD
20.10.2021 07:55:59
20.10.2021 09:19:17
ขาย
0.01
1.16503
1.16415
กำไร
0.88 USD
EURUSD.
ดีล
#82125894
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 07:55:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16503
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 09:19:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
20.10.2021 04:20:26
20.10.2021 09:19:17
ขาย
0.01
1.16423
1.16415
กำไร
0.08 USD
EURUSD.
ดีล
#82118583
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 04:20:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16423
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 09:19:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
20.10.2021 05:13:32
20.10.2021 07:29:15
ซื้อ
0.01
1.1639
1.16479
กำไร
0.89 USD
EURUSD.
ดีล
#82120927
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 05:13:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 07:29:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.89 USD
20.10.2021 04:35:17
20.10.2021 07:29:15
ซื้อ
0.01
1.16471
1.16479
กำไร
0.08 USD
EURUSD.
ดีล
#82119491
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 04:35:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16471
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 07:29:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
19.10.2021 17:31:49
20.10.2021 04:35:15
ซื้อ
0.01
1.16491
1.1646
กำไร
-0.31 USD
EURUSD.
ดีล
#82098948
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 17:31:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16491
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 04:35:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1646
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.31 USD
19.10.2021 17:41:19
20.10.2021 04:35:15
ซื้อ
0.03
1.16333
1.1646
กำไร
3.81 USD
EURUSD.
ดีล
#82100419
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 17:41:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16333
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 04:35:15
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1646
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.81 USD
19.10.2021 16:55:10
20.10.2021 04:35:15
ซื้อ
0.01
1.16571
1.1646
กำไร
-1.11 USD
EURUSD.
ดีล
#82095690
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 16:55:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16571
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.10.2021 04:35:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1646
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.11 USD