21.09.2020 22:07:03
21.09.2020 22:09:51
ซื้อ
0.11
1.17674
1.17668
กำไร
-0.66 USD
EURUSD_S
ดีล
#62354776
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 22:07:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17674
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:09:51
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.17668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.66 USD
21.09.2020 14:49:01
21.09.2020 22:07:02
ซื้อ
0.01
1.17972
1.17647
กำไร
-3.25 USD
EURUSD_S
ดีล
#62319012
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 14:49:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17972
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:07:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.25 USD
21.09.2020 14:56:02
21.09.2020 22:07:00
ซื้อ
0.01
1.17941
1.17647
กำไร
-2.94 USD
EURUSD_S
ดีล
#62319334
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 14:56:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17941
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:07:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.94 USD
21.09.2020 15:06:01
21.09.2020 22:06:59
ซื้อ
0.01
1.17894
1.17647
กำไร
-2.47 USD
EURUSD_S
ดีล
#62319944
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 15:06:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17894
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.47 USD
21.09.2020 15:22:01
21.09.2020 22:06:57
ซื้อ
0.01
1.17843
1.17641
กำไร
-2.02 USD
EURUSD_S
ดีล
#62320971
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 15:22:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17843
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.02 USD
21.09.2020 15:24:01
21.09.2020 22:06:56
ซื้อ
0.02
1.17796
1.17637
กำไร
-3.18 USD
EURUSD_S
ดีล
#62321225
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 15:24:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17796
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.18 USD
21.09.2020 15:25:06
21.09.2020 22:06:54
ซื้อ
0.02
1.17754
1.17637
กำไร
-2.34 USD
EURUSD_S
ดีล
#62321739
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 15:25:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17754
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.34 USD
21.09.2020 15:28:02
21.09.2020 22:06:53
ซื้อ
0.02
1.17721
1.1764
กำไร
-1.62 USD
EURUSD_S
ดีล
#62322346
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 15:28:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17721
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:53
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.1764
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.62 USD
21.09.2020 15:41:01
21.09.2020 22:06:52
ซื้อ
0.03
1.17692
1.1764
กำไร
-1.56 USD
EURUSD_S
ดีล
#62323937
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 15:41:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17692
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:52
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.1764
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.56 USD
21.09.2020 15:50:04
21.09.2020 22:06:50
ซื้อ
0.04
1.17648
1.17637
กำไร
-0.44 USD
EURUSD_S
ดีล
#62325072
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 15:50:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17648
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:50
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.17637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.44 USD
21.09.2020 16:27:02
21.09.2020 22:06:49
ซื้อ
0.04
1.17624
1.17636
กำไร
0.48 USD
EURUSD_S
ดีล
#62329722
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 16:27:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17624
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:49
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.17636
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
21.09.2020 16:41:02
21.09.2020 22:06:47
ซื้อ
0.05
1.17598
1.17641
กำไร
2.15 USD
EURUSD_S
ดีล
#62331931
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 16:41:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:47
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.17641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.15 USD
21.09.2020 16:54:01
21.09.2020 22:06:45
ซื้อ
0.06
1.17567
1.17641
กำไร
4.44 USD
EURUSD_S
ดีล
#62333383
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 16:54:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17567
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:45
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.17641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.44 USD
21.09.2020 20:41:03
21.09.2020 22:06:44
ซื้อ
0.07
1.17545
1.17636
กำไร
6.37 USD
EURUSD_S
ดีล
#62353205
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 20:41:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17545
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:44
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.17636
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.37 USD
21.09.2020 21:19:01
21.09.2020 22:06:42
ซื้อ
0.09
1.17517
1.17638
กำไร
10.89 USD
EURUSD_S
ดีล
#62354019
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 21:19:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17517
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 22:06:42
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.17638
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.89 USD
21.09.2020 16:58:01
21.09.2020 20:35:36
ซื้อ
0.07
1.17522
1.17541
กำไร
1.33 USD
EURUSD_S
ดีล
#62334010
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 16:58:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17522
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 20:35:36
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.17541
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.33 USD
21.09.2020 17:26:02
21.09.2020 20:30:36
ซื้อ
0.09
1.17484
1.17525
กำไร
3.69 USD
EURUSD_S
ดีล
#62338507
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:26:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 20:30:36
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.17525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.69 USD
21.09.2020 18:10:01
21.09.2020 20:27:08
ซื้อ
0.11
1.17451
1.17507
กำไร
6.16 USD
EURUSD_S
ดีล
#62345247
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 18:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17451
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 20:27:08
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.17507
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.16 USD
21.09.2020 18:13:01
21.09.2020 20:21:48
ซื้อ
0.13
1.17404
1.1747
กำไร
8.58 USD
EURUSD_S
ดีล
#62345482
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 18:13:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17404
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 20:21:48
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.1747
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.58 USD
21.09.2020 19:26:01
21.09.2020 19:58:43
ซื้อ
0.15
1.17372
1.17384
กำไร
1.80 USD
EURUSD_S
ดีล
#62350804
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 19:26:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17372
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 19:58:43
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.17384
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
21.09.2020 18:47:01
21.09.2020 18:48:18
ซื้อ
0.15
1.17367
1.17385
กำไร
2.70 USD
EURUSD_S
ดีล
#62348652
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 18:47:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17367
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 18:48:18
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.17385
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.70 USD
21.09.2020 18:19:01
21.09.2020 18:43:16
ซื้อ
0.15
1.17361
1.17374
กำไร
1.95 USD
EURUSD_S
ดีล
#62346504
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 18:19:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17361
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 18:43:16
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.17374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.95 USD
21.09.2020 18:36:01
21.09.2020 18:42:57
ซื้อ
0.18
1.17338
1.17353
กำไร
2.70 USD
EURUSD_S
ดีล
#62347830
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 18:36:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17338
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 18:42:57
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.17353
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.70 USD
21.09.2020 17:29:01
21.09.2020 18:03:28
ซื้อ
0.11
1.17463
1.17484
กำไร
2.31 USD
EURUSD_S
ดีล
#62339158
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:29:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17463
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 18:03:28
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.17484
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.31 USD
21.09.2020 17:56:01
21.09.2020 18:02:56
ซื้อ
0.13
1.17437
1.17466
กำไร
3.77 USD
EURUSD_S
ดีล
#62343780
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:56:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17437
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 18:02:56
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.17466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.77 USD
21.09.2020 17:33:14
21.09.2020 17:54:46
ซื้อ
0.13
1.17438
1.17461
กำไร
2.99 USD
EURUSD_S
ดีล
#62340071
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:33:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17438
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 17:54:46
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.17461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.99 USD
21.09.2020 17:34:22
21.09.2020 17:46:03
ซื้อ
0.15
1.17405
1.17422
กำไร
2.55 USD
EURUSD_S
ดีล
#62340311
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:34:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17405
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 17:46:03
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.17422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.55 USD
21.09.2020 17:38:01
21.09.2020 17:43:10
ซื้อ
0.18
1.17377
1.17414
กำไร
6.66 USD
EURUSD_S
ดีล
#62340916
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:38:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17377
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 17:43:10
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.17414
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.66 USD
21.09.2020 17:40:03
21.09.2020 17:42:00
ซื้อ
0.22
1.17338
1.174
กำไร
13.64 USD
EURUSD_S
ดีล
#62341665
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 17:40:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17338
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 17:42:00
ปริมาณเทรด
0.22
ออก
1.174
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.64 USD
21.09.2020 12:42:01
21.09.2020 14:48:18
ซื้อ
0.02
1.17843
1.17929
กำไร
1.72 USD
EURUSD_S
ดีล
#62310264
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 12:42:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17843
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 14:48:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.72 USD
21.09.2020 12:01:01
21.09.2020 14:48:18
ซื้อ
0.01
1.17984
1.17929
กำไร
-0.55 USD
EURUSD_S
ดีล
#62305823
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 12:01:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17984
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 14:48:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.55 USD
21.09.2020 12:34:01
21.09.2020 14:48:18
ซื้อ
0.02
1.1787
1.17929
กำไร
1.18 USD
EURUSD_S
ดีล
#62309327
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 12:34:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1787
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 14:48:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.18 USD
21.09.2020 12:00:02
21.09.2020 14:48:18
ซื้อ
0.01
1.18004
1.17929
กำไร
-0.75 USD
EURUSD_S
ดีล
#62305555
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 12:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18004
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 14:48:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.75 USD
21.09.2020 12:29:02
21.09.2020 14:48:18
ซื้อ
0.01
1.17929
1.17929
กำไร
0.00 USD
EURUSD_S
ดีล
#62308473
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 12:29:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 14:48:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
21.09.2020 13:16:01
21.09.2020 14:48:18
ซื้อ
0.02
1.17793
1.17929
กำไร
2.72 USD
EURUSD_S
ดีล
#62313175
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 13:16:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17793
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 14:48:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.17929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.72 USD
21.09.2020 12:16:01
21.09.2020 14:48:18
ซื้อ
0.01
1.17965
1.17929
กำไร
-0.36 USD
EURUSD_S
ดีล
#62307398
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 12:16:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17965
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 14:48:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17929
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.36 USD
21.09.2020 11:52:01
21.09.2020 11:59:55
ซื้อ
0.01
1.17968
1.18008
กำไร
0.40 USD
EURUSD_S
ดีล
#62304642
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:52:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17968
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:59:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18008
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
21.09.2020 11:46:01
21.09.2020 11:51:12
ขาย
0.01
1.17991
1.17932
กำไร
0.59 USD
EURUSD_S
ดีล
#62303871
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:46:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17991
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:51:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
21.09.2020 11:41:01
21.09.2020 11:51:12
ขาย
0.01
1.17952
1.17932
กำไร
0.20 USD
EURUSD_S
ดีล
#62303154
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:41:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17952
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:51:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
21.09.2020 11:35:06
21.09.2020 11:40:21
ขาย
0.01
1.18052
1.17984
กำไร
0.68 USD
EURUSD_S
ดีล
#62302123
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:35:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18052
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:40:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
21.09.2020 11:34:01
21.09.2020 11:40:21
ขาย
0.01
1.18021
1.17984
กำไร
0.37 USD
EURUSD_S
ดีล
#62301954
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:34:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18021
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:40:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.37 USD
21.09.2020 11:33:03
21.09.2020 11:40:21
ขาย
0.01
1.17999
1.17984
กำไร
0.15 USD
EURUSD_S
ดีล
#62301754
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:33:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.17999
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:40:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.17984
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
21.09.2020 11:31:01
21.09.2020 11:32:53
ขาย
0.01
1.1807
1.1803
กำไร
0.40 USD
EURUSD_S
ดีล
#62301229
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:31:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:32:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1803
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
21.09.2020 11:23:01
21.09.2020 11:30:06
ขาย
0.01
1.18144
1.18104
กำไร
0.40 USD
EURUSD_S
ดีล
#62299938
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:23:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18144
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:30:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
21.09.2020 11:03:03
21.09.2020 11:22:08
ขาย
0.01
1.18259
1.18219
กำไร
0.40 USD
EURUSD_S
ดีล
#62296474
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 11:03:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:22:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18219
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
21.09.2020 10:44:01
21.09.2020 11:02:28
ขาย
0.01
1.18361
1.18302
กำไร
0.59 USD
EURUSD_S
ดีล
#62294111
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 10:44:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18361
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:02:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18302
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
21.09.2020 10:37:02
21.09.2020 11:02:28
ขาย
0.01
1.18322
1.18302
กำไร
0.20 USD
EURUSD_S
ดีล
#62293130
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 10:37:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18322
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 11:02:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18302
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
21.09.2020 10:34:01
21.09.2020 10:36:53
ขาย
0.01
1.18392
1.18352
กำไร
0.40 USD
EURUSD_S
ดีล
#62292638
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 10:34:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 10:36:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18352
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
21.09.2020 10:31:03
21.09.2020 10:33:17
ขาย
0.01
1.18449
1.18409
กำไร
0.40 USD
EURUSD_S
ดีล
#62292269
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 10:31:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18449
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 10:33:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18409
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
21.09.2020 10:24:01
21.09.2020 10:30:58
ขาย
0.01
1.18539
1.18478
กำไร
0.61 USD
EURUSD_S
ดีล
#62291266
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2020 10:24:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.18539
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2020 10:30:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.18478
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.61 USD